Neuron of zenuwcel


Niet meer kunnen lopen, veel pijn en totaal uit de maatschappij gezet. Ontslag moeten nemen omdat er draadloze technieken kwamen waar ik behoorlijk op reageerde en moeten verhuizen omdat 150 meter verderop 2G en 3G antennes voor draadloos gebruik op de kerktoren zaten.

Waarom hoor ik er niet meer bij?
Pas vele jaren later denk ik dat ik het een beetje snap. Een nieuwe materie waar de wetenschap nog geen besef van heeft en waar de Telecom een zeer machtige positie in heeft. Een leek ben ik maar helaas een ervaringsdeskundige. Zo zie ik het:
De cellen in het zenuwstelsel (de zenuwcellen of neuronen) van een mens vormen de bouwstenen van de hersenen. Ze worden ook wel neuronen genoemd en ze communiceren op een bijzondere manier met elkaar. Het zijn cellen die gespecialiseerd zijn in het overbrengen van informatie naar andere zenuwcellen, maar ook naar de spier- en kliercellen.

De zenuwcel
Elke zenuwcel bestaat uit een cellichaam, dendrieten, een axon en de cellen van Schwann omringt door myeline. Het cellichaam bevat het cytoplasma, een stroperige vloeistof, en de celkern. Het axon is een uitloper van het cellichaam die vaak onderweg nog vertakt en eindigt bij de zenuwuiteinden. Dendrieten zijn de uitlopers van het cellichaam die boodschappen van andere zenuwcellen ontvangen. De contactpunten waar de ene zenuwcel met de andere communiceert, zijn de synapsen.

Neuropathie
Neuropathie is een aandoening van een of meerdere zenuwen. Hierdoor verandert het gevoel in armen, benen of gezicht en werken de spieren niet meer zoals normaal. Er kan één zenuw niet goed werken (mononeuropathie) of meerdere zenuwen (polyneuropathie).
Bij de neuropathie overheersen klachten van het gevoel (een doof gevoel of pijn) en bij andere vormen is er (ook) sprake van zwakte van de spieren. De verschijnselen ontstaan vaak langzaam, over een periode van maanden of jaren.

Klachten
De zenuwen sturen signalen van en naar ons centrale zenuwstelsel, dat bestaat uit de hersenen en ruggemerg. Die signalen zorgen er onder meer voor dat onze spieren kunnen bewegen en dat we kunnen voelen. Zenuwen die zijn aangedaan kunnen meerdere klachten geven, bijv.:
-een dood gevoel in benen en handen;
-een gevoel op watten te lopen;
-extreem zweten;
-krachtverlies in armen of benen, moeilijk lopen;
-spierzwakte (bijvoorbeeld klapvoeten. Ik noem het sleepvoeten);
-moeite met schrijven of openen van deksels;
-minder goed werkende organen (zoals de blaas, de darmen en het hart);
-evenwichtsstoornissen;
-kramp in de spieren;
-de spiermassa neemt af omdat er geen prikkeloverdracht meer is tussen zenuw en spier;
-korte, onvrijwillige samentrekking van een spier of spieren.

Hoe het normaal gesproken moet werken
Schwanncellen of cellen van Schwann zijn cellen die in het zenuwstelsel voorkomen. Een axon of zenuwvezel is een uitloper van een neuron of zenuwcel, die elektrische impulsen geleidt. Elke cel vormt één segment van een myelineschede en tussen elk segment myeline vindt men de knopen van Ranvier. De uitlopers van de zenuwcel, de axonen, zijn omgeven door myeline; een vettige stof die de axonen beschermt en tegelijk zorgt dat de elektrische impuls sneller kan worden doorgegeven.
Is uitval van zenuwen nu mogelijk door de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden van alle draadloze? Moet dit niet eerst terdege onderzocht worden voordat alle draadloos gebruik gemeengoed wordt? Voordat 5G geïntroduceerd wordt? 5G dat nota bene anders gaat werken dan 2G, 3G en 4G. 2G en 3G dat gewoon gaat verdwijnen (een aantal providers bieden 2G nog aan tot 2025, maar zijn al gestopt met 3G). En 6G waar ze al mee bezig zijn?

Wat doet het draadloos gebruik dan met je zenuwen?
Je zenuwen sturen boodschappen van de hersenen naar de spieren, huid en andere organen en weer terug. Zo werken de spieren en wordt warmte, kou of pijn gevoeld. Bij zenuwschade (neuropathie) zijn de zenuwen in het lichaam beschadigd en kunnen deze signalen niet goed meer worden doorgeven met alle ongemak van dien (polyneuropathie). Als oorzaak van zenuwschade wordt wetenschappelijk en officieel genoemd; diabetes, ziekten aan de schildklier en nieren, infecties, erfelijke oorzaken, auto-immuunziekten, vitaminetekorten en onbekende oorzaak.

Zenuwschade door de draadloze straling?
Is de onbekende oorzaak alle draadloze straling die sinds begin deze eeuw enorm is toegenomen?
Want de correlatie tussen de elektromagnetische straling van alle draadloos en gezondheidsproblemen is wetenschappelijk goed te verklaren. Ook het zenuwstelsel kan zenuwschade onder vinden van alle draadloze technieken door de elektromagnetische velden/ straling. Straling die met het toenemen van de jaren hoger en hoger wordt tot over de grens in het elektromagnetisch spectrum van het zichtbaar licht*. Veroorzaakt deze draadloze straling van zendmasten, iPads, mobieltjes en Internet der Dingen (IoT) zenuwschade? Zenuwschade door aantasting van de myeline?

*Elektromagnetisch spectrum is de verzamelnaam voor alle mogelijke frequenties van de elektromagnetische straling.

Polyneuropathie
Bij polyneuropathie is er sprake van zenuwproblemen op meerdere plaatsen in je lichaam. Er zijn drie varianten van polyneuropathie:
-alleen de sensorische zenuwen (of perifere zenuwen) zijn aangedaan. Sensorische zenuwcellen (ook wel gevoelszenuwcellen of afferente zenuwcellen genoemd) geleiden impulsen van zintuigcellen naar het centrale zenuwstelsel. Het perifere zenuwstelsel (PZS)of sensorische is dit deel van het zenuwstelsel dat buiten het centrale zenuwstelsel (CZS) is gelegen;
-alleen de motorische zenuwen zijn aangedaan (de motorische zenuwen geven bewegingen door van je hersenen aan je spieren;
-zowel de sensorische als motorische zenuwen zijn aangedaan.

De onbekende oorzaak
Deze onbekende oorzaak wordt langzamerhand duidelijk voor degene die het treft; het zijn de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze gebruiken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt hier zelf over; “elektromagnetische velden kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen. De mate waarin en de manier waarop is afhankelijk van de frequentie en de veldsterkte. Als de velden namelijk sterk genoeg zijn, ontstaan elektrische stroompjes die tintelingen of pijn kunnen veroorzaken, of deze velden worden geabsorbeerd in het lichaam, waardoor het lichaam zich opwarmt (het thermisch effect). Een te sterke stijging van de lichaamstemperatuur kan leiden tot schadelijke gezondheidseffecten en zodra de blootstelling ophoudt, houden de effecten ook op. Waar veel onafhankelijke wetenschappers (niet werkend voor de telecom) ook voor waarschuwen, is het biologisch effect.

Het biologisch effect door de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloos
Een biologisch effect treedt op bij een merkbare verandering in een biologisch systeem, als gevolg van bijv. een verandering in de omgeving. Ons lichaam heeft een ingewikkeld en wonderlijk systeem, om zich aan te passen aan alle invloeden van buitenaf maar dit compensatiemechanismen van ons lichaam is niet onbeperkt. Ingrijpende veranderingen zetten ons systeem onder druk en kunnen daarom een gezondheidsrisico inhouden Het biologisch effect van alle kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloos, is nooit onderzocht, laat staan dat er rekening mee gehouden wordt.

Dit was/is niet nodig (geweest)
De lijdensweg die wij als gezin en velen met ons, moeten ondergaan was niet nodig geweest wanneer instanties die ertoe doen hun werk goed gedaan hadden. De klachten die ik nu heb waren niet nodig geweest toen in de vorige eeuw de eerste antenne-installaties in het landschap verschenen en er gedegen onderzoek was geweest. Er is alleen onderzoek geweest naar het thermisch effect wat betreft lichaam versus draadloos bellen en nooit is er onderzoek geweest naar het biologisch effect van alle antennemasten en mobiel gebruik op mens, flora en fauna door instanties zoals het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), de GR (Gezondheidsraad), RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De Nederlandse overheid heeft dit klakkeloos overgenomen van de ICNIRP en 2G, 3G 4G en 5G ingevoerd en staan nu al op het punt om 6G te willen invoeren.

Krijgt dan over goed 20 jaren, iedereen heel langzaam zenuwuitval omdat de slimm cells binnen 150 meter van de huizen gebouwd moeten worden, net als ik nu heb? ICNIRP, GR, RIVM en overheid: wat wij moesten meemaken was niet nodig wanneer jullie het werk naar behoren hadden gedaan. Doe het nu en bescherm de bevolking. Bescherm mijn kleinkinderen en deze generatie.

Bronnen:
https://stralingsleed.nl/blog/zenuwuitval-door-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-emv/
https://stralingsleed.nl/blog/myeline-afbraak-door-straling-kunstmatige-elektromagnetische-velden-emv/
https://stralingsleed.nl/blog/de-invloed-van-de-draadloze-communicatie-is-op-ons-lichaam/
Foto: https://msresearch.nl/over-ms-ziekte/oorzaak/myeline-schade-en-herstel/