Wij hebben het daarbij vooral over “non-ioniserende radiofrequente of hoogfrequente straling”, dit wil zeggen: de straling die wordt veroorzaakt door alle zendmasten voor de draadloze communicatie zoals nu in 2024: 5G, de DECT-telefoons, mobiele telefoons, Wifi, smartphones, tablets, slimme meters, alle toepassingen voor Internet of Things (IoT) en zelfs babyfoons.

De straling die je niet ziet, niet hoort en niet ruikt, maar er wél is. Hebben we de ogen dicht of worden we niet juist voorgelicht? Want veel mensen weten gewoon nergens van! Kon iedereen de straling maar ruiken dan was het vast niet zover gekomen. Kon iedereen de straling maar zien en horen, dan was er vast nooit 5G gekomen. Het kleine groepje mensen dat nu reageert op alle plannen om de draadloze technieken nóg verder uit te breiden, zijn vaak al ziek gemaakt door deze onzichtbare straling. De normen voor de straling, opgesteld door het ICNIRP* (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) zijn véél te hoog voor hen. Het kleine groepje wetenschappers dat wél waarschuwt wordt niet gehoord en wordt monddood gemaakt. Artikelen over de nadelen van alle draadloos verdwijnen van het internet en…. zo weten mensen nergens van.

*The ICNIRP is een commissie die is opgericht vanuit de telecomsector, met aanwijsbare banden met de telecomsector. De ICNIRP-richtlijnen voor het beperken van blootstelling aan elektromagnetische velden zijn bedoeld voor de bescherming van mensen die worden blootgesteld aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF) in het bereik van 100 kHz (kilohertz) tot 300 GHz Gigahertz). De ICNIRP-limieten zijn voornamelijk gebaseerd op acute opwarmingseffecten, het thermisch effect. Het thermisch effect mag niet meer dan een temperatuursverhoging dan 1o C voor een lichaam zijn.


Thermisch effect
Vanaf de komst van mobiele netwerken (1G in 1980) is er al onderzoek gedaan naar de effecten van het draadloos gebruik op mogelijke gezondheidseffecten van deze kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden. Onderzoek naar de thermische effecten, waar normen voor zijn gemaakt, maar er is geen rekening gehouden met de biologische effecten op mensen, flora, fauna en milieu. Dat bestaat ‘officieel’ niet.

Echter, er zijn inmiddels honderden studies met biologische effecten aangetoond. Biologische effecten zoals: DNA-schade bij stralingsniveaus vér onder de limiet ligt en duidelijk lager ligt dan die de Nederlandse overheid en de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) als ‘veilig’ handhaaft.

Biologisch effect
In de praktijk ontstaan er namelijk onder de burgers gezondheidsproblemen bij veldsterkten (ver) onder deze limieten. Elektrostressklachten van alle antenne-installaties, wifi, smartphones en alles wat elektromagnetische velden ‘uitstraalt’ en alle draadloze: de biologische effecten! De ICNIRP heeft de biologische effecten nooit onderzocht. Men ontkent zelfs dat biologische effecten kunnen optreden bij blootstelling aan elektromagnetische velden beneden de gestelde limieten*.
Dat is verwijtbaar omdat dergelijke effecten sinds jaar en dag bestaan en goed gedocumenteerd zijn. Er zijn ook landen die veel lagere limieten handhaven maar Nederland is voornemens vast te houden aan de ICNIRP richtlijnen.

*Voor de wetenschap is er nog te weinig duidelijk over de risico’s die 5G met zich meebrengt voor lichaam en geest. Maar al in 2017 werd de Europese Unie door artsen en wetenschappers gewezen op de gevaren van een sterke toename in radiofrequente elektromagnetische velden, die door 5G zou ontstaan. Ze benoemden onder andere een verhoogd risico op kanker, een toename aan vrije radicalen, genetische schade, problemen rond het voortplantingsstelsel, neurologische aandoeningen en problemen met het geheugen als mogelijke gevolgen die uit recente wetenschappelijke bevindingen naar zijn gekomen voren komen. Volgens hen is er meer onderzoek nodig naar het effect op de gezondheid. Heeft de Telecom werkelijk zoveel invloed?

Ook al ben je je er niet bewust van, je lichaam merkt het wél: niet voor niets is “straling” al vanaf 1935 ingezet als militair wapen! Mensen word wakker!

Bronnen:
https://sosstraling.nl/wat-is-straling/
https://nl.linkedin.com/pulse/stralingsnormen-houden-geen-rekening-met-biologische-effecten-?trk=public_post
https://stichtingehs.nl/blogberichten/blootstellingsnormen-icnirp-ongepast-betere-bescherming-van-burgers-tegen-straling-gezocht/
https://stralingsleed.nl/blog/blootstellingsnormen-icnirp-ongepast-betere-bescherming-van-burgers-tegen-straling-gezocht/
https://ggz.nl/5g-een-netwerk-van-mogelijkheden-en-risicos/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/agenda/bijlage/878
Foto; eigen