Wat is straling van antennes?
Bijna iedereen gebruikt tegenwoordig een mobieltje en draadloos internet. Om deze draadloze mobiele signalen binnen te krijgen en te versturen, hebben we gsm masten nodig (gsm betekent: global system for mobile communications , een standaardsysteem voor mobiele communicatie). Volgens het Antennebureau* stonden er op 31 mei 2024 16.082 antenne-installaties voor mobiele communicatie in Nederland. Antennes die de elektrische signalen omzetten in elektromagnetische velden: onzichtbare golven door de lucht. We noemen ze ook wel radiogolven of elektromagnetische straling.

*Het Antennebureau is het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid over antennes voor draadloze en mobiele communicatie.

Wanneer je draadloos belt of internet moet je verbinding maken met een netwerk*. Providers onderhouden deze netwerken door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de zendmasten werken. En net als bij 2G, 3G en4G heb je ook met 5G deze masten nodig. 5G welke techniek in 2024 werkzaam is. Deze zendmasten of antennes, zorgen ervoor dat de gegevens (zoals een binnenkomende oproep of YouTube-video) van en naar de draadloze telefoon verzonden kan worden. Deze informatie ‘reist’ onzichtbaar, onhoorbaar en te ruiken, door de lucht via bepaalde frequenties of straling.

*In Nederland zijn 3 aanbieders (providers) met een mobiel netwerk: KPN, Vodafone en Odido. In 2024 zijn naast de providers KPN, Odido en Vodafone ook Ben, Simpel, hollandsnieuwe, Budget-Mobiel, Lebara, Simyo, Youfone en 50Plus-Mobiel die gebruik maken van de 3 bovenstaande providers.

Hoe werkt deze straling?
Draadloos is mogelijk door het glasvezelnet. De zendmasten zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk en via antennes, vaak op masten maar ook op lantaarnpalen, wordt 5G draadloos uitgezonden naar de ontvanger, bijvoorbeeld jouw mobieltje.
Ook in huis hebben we allerlei apparaten die draadloos radiogolven (straling) uitzenden. Denk hierbij aan de digitale televisie, de wifi-router, de draadloze telefoon en de babyfoon. Buitenshuis gaat het bijvoorbeeld om omroepzenders voor radio en televisie, winkels die draadloos gaan, radiocommunicatie tussen schepen onderling én met de wal, wifi in het vliegtuig, tandartspraktijken en ook politiegebouwen hebben Wifi. Kortom; geen plek in Nederland om te wonen zonder last te hebben van dit draadloos geweld.

Extreem-laagfrequente velden (ELF velden)
Van elektromagnetische velden bestaan verschillende soorten, ingedeeld in frequentie. Dat is de snelheid waarmee het veld wisselt van richting. Alleen velden met een hoge frequentie* kunnen officieel leiden tot DNA-schade in cellen. Radiogolven horen bij de groep niet-ioniserende straling. De elektromagnetische golven van o.a. de mobiele telefoons en draadloos internet zenden met een frequentie van 100.000 Hz (Hertz) tot 300 GHz (GigaHertz) en noemen we ook wel radiogolven of radiofrequente velden (RF). Radiofrequente velden (300 Hz-300 GHz), zijn Extreem-laagfrequente velden (ELF velden) en worden gebruikt bij de zendmasten.

*Ioniserende straling is straling met voldoende energie om stevig gebonden elektronen uit de baan van een atoom te verwijderen, waardoor dat atoom geladen of geïoniseerd raakt, zoals aan blootstelling aan röntgentoestellen of andere radioactieve bronnen.

Gezondheidseffecten van deze straling?
Bij een te hoge hoeveelheid of een langdurige blootstelling aan straling (zoals bij de ELF velden) kan je lichaamstemperatuur officieel stijgen, het opwarmingeffect. Net als bij koorts kunnen daardoor lichaamscellen kapot gaan. Om gezondheidsschade te voorkomen, zijn er regels over de maximale sterkte van de elektromagnetische velden. Alleen deze regels, die de ICNIRP (International Commission On Non-Ionizing Radiation Protection) handhaaft, zijn voor veel mensen té hoog. Mensen die EHS (de ElektroHyperSensitieve) hebben.

Zijn er dan gezondheidseffecten?
Tot nu toe hebben wetenschappers officieel geen bewijs gevonden voor nadelige gezondheidseffecten van de radiogolven van de draadloze communicatie. Ze onderzochten het mogelijke ontstaan van hersentumoren en schade aan het DNA. Ook onderzochten ze mogelijke schadelijke effecten op zintuigen, hersenen, het zenuwstelsel, hart en bloedvaten, hormonen, het afweersysteem, de vruchtbaarheid en effecten tijdens de zwangerschap. Ze vonden nog geen verband tussen radiogolven en deze gezondheidseffecten.

Maar de onafhankelijke wetenschap waarschuwt wél
Onafhankelijke wetenschappers waarschuwen echter al wél voor mogelijk ernstige gezondheidseffecten van 5G. Waarom niet luisteren naar 247 wetenschappers uit 42 landen die in het International EMF Scientist Appeal waarschuwen voor de effecten van 5G?

Wetenschappers dringen er bij de EU op aan Resolutie 1815 van de Raad van Europa* te respecteren. Zij verzoeken om een onafhankelijke EU werkgroep in te stellen die de gezondheidseffecten opnieuw kan beoordelen.

* In resolutie 1815 geeft de Raad van Europa zware kritiek op de limieten die de ICNIRP handhaaft. De Raad adviseert een nieuwe richtlijn voor de maximale veldsterkte van 0,2 Volt per meter (V/m). Daar waar de huidige norm nu 40 Volt per meter is!

“Wij, ondergetekende wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid, milieu, flora en fauna volledig zijn onderzocht door wetenschappers onafhankelijk van de industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen en RF-EMF is bewezen schadelijk!”.

Bronnen:
https://www.ggdzw.nl/inwoners/gezondheid/gezonde-leefomgeving/straling-van-antennes/
https://stralingsleed.nl/blog/het-glasvezelnet-aanpassen-voor-de-5g-upgrade/
https://www.icnirp.org/en/frequencies/radiofrequency/index.htmlf
Foto: https://www.istockphoto.com/nl/foto/de-toren-van-de-telecommunicatie-met-netwerkpunten-glinsterende-deeltjes-voor-gm1306156001-396818533
het International EMF Scientist Appeal waarschuwen voor .. het International EMF Scientist Appeal waarschuwen voor de effecten van 5G straling op onze gezondheid?