Professor Kromhout, voorzitter van de commissie EMV van de Gezondheidsraad, spreekt zijn zorgen uit over de uitrol van 5G op de 4G+- techniek in 2020 en de geplande uitrol in 2022 van 5G op de 3,5 gigahertz en 26 gigahertz. Ook de volledig op opwarming gebaseerde blootstellingsnormen van de ICNIRP baart hem zorgen.

Wat is 5G
5G is een upgrade van de vorige generaties mobiele netwerken 2G, 3G en 4G. 5G is in 2020 uitgerold op 28 april 2020 door Vodafone in de helft van Nederland en wordt 28 juli 2020 uitgerold door KPN, T-Mobile en door Vodafone in de andere helft van Nederland. 5G is een krachtige technologie geschikt voor het internet of things (IoT) waar alles online en verbonden is, voor zelfrijdende auto’s, voor operaties op afstand en ultrasnelle toegang tot o.a.films en muziek.
Om dit te bereiken, zal het 5G-netwerk het millimetergolvengedeelte van het frequentiespectrum gebruiken. Golflengtes in het millimetergebied of infrarode straling. De niet waarneembare, onhoorbare en reukloze elektromagnetische straling, met golflengten tussen circa 0,78 micrometer (µm) en 1000 micrometer, tussen het zichtbare licht en de microgolven in liggend in het elektromagnetisch spectrum ( de verzamelnaam voor alle mogelijke Frequenties van elektromagnetische straling). Veelal wordt het golflengtegebied aangeduid met:
-Nabij-infrarood (NIR) golflengten in het gebied van 0,78 micrometer (µm) tot 3 µm;
-Middel-infrarood(MIR) met golflengten in het gebied van 3 µm tot 50 µm;
-Ver-infrarood (FIR) met golflengten in het gebied van 50 µm tot 1000 µm.

De meerdere antennes op de zendmast (Massive Mimo) kunnen individueel worden gericht, maar moeten via kleine antennes (slimm cells) worden doorgegeven om hun bestemming te bereiken. Dit zal ertoe leidden dat databedrijven tienduizenden van deze kleine basisstations op straatmeubilair, lantaarnpalen en aan de buiten- en binnenkant van gebouwen te plaatsen.

Professor Kromhout
prof. dr. ir. H. Kromhout, hoogleraar arbeidshygiëne en blootstellingskarakterisering, Universiteit Utrecht, voorzitter van de commissie elektromagnetische velden (EMV) van de Gezondheidsraad (Gr) in Nederland, noemt de waarschuwingen van de ondertekenaars van het internationaal appeal (EMF Scientist Appeal). Per 5 mei 2021 hebben 417 wetenschappers en artsen de oproep voor een moratorium op de uitrol van 5G ondertekend. Professor Kromhout wijst op de overvloed aan wetenschappelijke artikelen in deze oproep die aantonen dat elektromagnetische (EMV) schadelijk voor een organisme is. De wetenschappers van het EMF Scientist Appeal stellen dat er een verhoogd risico op kanker, beschadiging van DNA en aantasting van voortplantingsfuncties zijn aangetoond. Onder ander in 2018 in het National Toxicology Program) onderzoek.

Het NTP (National Toxicology Program) onderzoek
Het National Toxicology Program (NTP) van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid, maakt 14 november 2018, bekend dat er bewijs is gevonden dat de elektromagnetische velden (radiofrequentie of straling) kankergezwellen kunnen veroorzaken bij ratten. Ratten en muizen die in het NTP onderzoek meer dan tien jaar bewust zijn blootgesteld aan radiofrequente straling en dat de conclusie is dat er een verband bestaat tussen radiofrequentiestraling en tumoren.

De ICNIRP
Dat de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), stelt dat straling alleen gevaarlijk is doordat het lichaam opwarmt (het thermisch effect), en de conclusies van het NTP-onderzoek terzijde schuift, net als alle onderzoeken genoemd door de wetenschappers en artsen. Maar volgens de onderzoeksleider van het NTP toont de studie wel degelijk aan dat de effecten niet door opwarming van weefsel komen maar van de straling zelf. Professor Kromhout beklemtoont dat het NTP onderzoek ‘’een doorbraak’’ was en zegt: “Je ziet dat bepaalde groepen dat weg proberen te redeneren. Maar het zijn goed uitgevoerde studies.”

Consensus
Professor Kromhout benoemt de scherpe wetenschappelijke verdeeldheid tussen wetenschappers en constateert dat er twee kampen zijn ontstaan waartussen geen normaal gesprek meer mogelijk is. Prof. Kromhout noemt het wel heel bijzonder dat de ICNIRP-normen zóveel zeggenschap hebben gekregen in Europa. Hij stelt, heel voorzichtig, dat alléén kijken naar warmte niet genoeg is. ‘’Als je ziet dat onder het niveau van 1 graad opwarming, wat ICNIRP aanhoudt, toch allerlei effecten optreden, moet je op een gegeven moment een stapje verder gaan.’’

Professor Kromhout stelt over 5G:
“Er worden echter blootstelling van individuen gemeten, geen toekomstscenario’s van blootstelling doorgerekend en geen eventuele gezondheidsrisico’s ingeschat. Dat moet anders. Je moet de industrie niet zomaar haar gang laten gaan. Weldoordachte afwegingen vooraf – zegeningen versus risico’s – zijn ook in dit dossier noodzakelijk.”

Wat de wetenschap uit onderzoek weten
Bij het invoeren van de hogere 5G frequenties wordt de indringdiepte van de straling in ons lichaam kleiner. De reden is dat de elektromagnetische velden (straling) al in onze huid en vlak daaronder geabsorbeerd wordt en daarom niet zover doordringt in vergelijk met 2G, 3G en 4G. Dit omdat de ‘natte’ huidlagen van de epidermis en hypodermis, en de gebieden met spier-, zenuw- en bloedvatweefsel veel meer energie van de millimetergolven opvangen en doordat watermoleculen in een lichaam in trilling worden gebracht door de straling zijn er na de testperioden en invoering van 5G door Vodafone al volop klachten gemeld op facebook. Klachten bij zowel kinderen als volwassenen zoals:
-moeite met ademhalen;
-pijn op de borst;
-pijn tussen de schouderbladen;
-spierkrampen;
-blaasjes op de lippen;
-jeukende schilfers op de voeten en handpalmen;
-spontane bloedneus;
-jeukende hoofdhuid;
-vreemde vocht (brand?)blaasjes;
-hoofdpijn;
-slecht slapen;
-doodmoe;
-tinnitus (piep in de oren).

Resumerend: De artikelen van het EMF Scientist Appeal, zorgen ervoor dat er binnen de Gezondheidsraad zelf voorzichtig kritiek is op de op warmte gebaseerde ICNIRP-normen en over de veiligheid van 5G. Deze ontwikkeling geeft voorzichtig hoop voor de verdere maatschappelijke en politieke discussie over 5G en ook voor een half miljoen elektrogevoelige mensen in Nederland.
Het is dus niet de vraag óf de straling van 5G schadelijk is voor de gezondheid maar hoe schadelijk.

https://www.5gspaceappeal.org/
https://stralingsleed.nl/blog/het-ntp-onderzoek-vindt-een-reeel-verband-tussen-kanker-en-straling/

Voorzitter commissie EMV van Gezondheidsraad kritisch over blootstellingsnormen en veiligheid 5G


https://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_overige_publicaties/5_straling_en_gezonheid.pdf