‘De magnetische energie is de elementaire energie, waarvan het hele leven van het organisme afhangt’ aldus de overleden professor Werner K. Heisenberg, winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde (1932) en een van de grondleggers van de kwantumfysica. Met andere woorden: de mens bestaat dankzij de natuurlijke elektromagnetische velden van het aardmagnetisme, de zon, kosmische straling en onweer. En dit geld voor elk mens.

Menselijk brein
In 1992 werd door Professor J. Kirshvink een Amerikaanse wetenschapper, in de menselijke hersenen ongeveer 5 miljoen kleine magnetietkristallen per gram weefsel gevonden (natuurlijke magneten). Het hersenvlies bevat meer dan 100 miljoen van deze magnetiet-kristallen per gram weefsel. Elk magnetietkristal wordt door een membraam beschermd en vormt een ‘magnetosoom’.

Het onderzoek
Met behulp van een ultragevoelige en supergeleidende magnetometer in een clean-lab omgeving, hebben prof. J. Kirschvink en onderzoekers, de aanwezigheid van ferromagnetisch materiaal in verschillende menselijke weefsels gedetecteerd in diverse delen van de hersenen.

Interaktie lichaamscellen en Schumann resonantie
In levende cellen van veel hogere levensvormen hebben magnetosomen een rol in de interaktie van de lichaamscellen op de aanwezige natuurlijke elektromagnetische velden van de zeer zwakke 7,3 hertz magneetgolf welke ontstaat door natuurlijke ontladingen in de atmosfeer en welke bekend staat als de Schumann resonantie. Verstoring hiervan kunnen op den duur blijvende beschadiging van de menselijke cellen en andere hoge levensvormen veroorzaken waardoor er diverse klachten kunnen ontstaan in het lichaam. Verstoringen van de natuurlijke elektromagnetische velden door o.a. de kunstmatige elektromagnetische velden (EMV). EMV gemaakt door mensen handen (technische straling) en nodig voor o.a. de draadloze technieken en hun zendmasten en antennes.

Wat is magnetiet
Magnetiet is een materiaal dat een zeer goede geleider is voor elektriciteit, ongeveer 6000 keer meer dan om het even welk een ander biologisch materiaal. Magnetiet is gevoelig voor elektromagnetische (EM) velden en de menselijke hersenen bevat ongeveer vier nanogram magnetiet en het hersenvlies bevat 70 nanogram magnetiet (bijna 20 maal hoger). Veranderingen in het elektromagnetische veld kunnen ervoor zorgen dat de cellen met magnetiet een kettingreactie creëren waardoor celmembranen en de DNA structuur zich wijzigt.

Wat zijn magnetosomen
Elk magnetietkristal (Fe3O4), waarmee een beetje maghemiet (Fe2O3) geassocieerd is, wordt door een membraam beschermd: een ‘magnetosoom’. Een magnetosoom is een kleine membraanrijke structuur die met magnetotactische bacteriën ( bacteriën die gebruik maken van het magnetisch veld van de aarde) zich oriënteren op de natuurlijke magneetvelden van een elektromagnetisch veld. De membranen van het magnetosoom bevatten ketens van ijzerhoudende magnetietkristallen die meebuigen met de magnetische krachten. Het membraam van het magnetosoom wordt door verschillende soorten lipiden en eiwitten gevormd en de magnotosomen liggen in groepjes van 50 tot 100 elementen in het zenuwweefsel. Magnetosomen zijn als de ware de onzichtbare zintuigen en nemen de veranderingen van omringende EM velden in het milieu waar.

Het zesde zintuig
De vijf officiële zintuigen zijn:
-ogen;
-oren
-tast;
-reuk;
-smaak.

Het onoffiële zintuig
-de magnetosomen met de magnetietkristallen. Magnetosomen zijn de onzichtbare zintuigen, die in staat zijn om veranderingen van omringende EM velden waar te nemen. Een van de verklaringen voor het feit dat sommige mensen gevoeliger zijn voor EM straling, zou te maken kunnen hebben met het aantal magnetosomen dat iemand heeft. In de hersenen en in op andere plaatsen in het menselijk lichaam.

Een ander onderzoek
Onderzoekers van het California Institute of Technology hebben in 1992 uit de hersenen van zeven overledenen, kristallen van het magnetisch ijzerhoudende mineraal magnetiet geïsoleerd. Daarna werden stukjes hersenen opgelost in een dichte glazen fles, waarop een sterke magneet was gemonteerd. Na een week zaten er kleine brokjes magnetiet tegen de binnenkant van het glas onder de magneet. Tegelijkertijd werden de magnetische eigenschappen van plakjes hersenen onderzocht. Het gaat hier om het mineraal magnetiet, bevestigde de magnetometer.

Een bevestiging vinden we ook terug in 1991. Toen werd de Nobelprijs voor “Fysiologie in de Geneeskunde” uitgereikt aan de Duitse wetenschappers Erwin Neher en Bert Sakmann van het Max-Planck-Instituut. De wetenschappers kwamen tot de volgende besluit:
“Als de intra-cellulaire communicatie verstoord wordt door
uitwendige, langdurige en intensieve inwerkingen, bv.
elektrische velden geïnduceerde elektrische stroompjes,
verliest de cel zijn controlefunctie en ontstaat er chaos”.

Conclusie
Een mens is afhankelijk van de natuurlijke elektromagnetische velden om te kunnen leven. De lichaamscellen doen hun werk door de natuurlijke EMV, omdat iedere cel een elektrische lading heeft en de organen, zoals hart, longen, spieren, zenuwstelsel en hersenen, hun werk kunnen doen. Sinds de eeuwwisseling van de 20 naar de 21ste eeuw zijn echter de kunstmatige hoog frequente (HF) elektromagnetische velden, enorm toegenomen in ons milieu. Magnetiet oriënteert zich sterk naar elektromagnetische velden, zowel naar de natuurlijke velden (met name het aardmagnetisch veld) alsook de kunstmatig opgewekte velden. Is dit nu tevens de oorzaak dat een mensenlichaam klachten krijgt door het toegenomen gebruik van de kunstmatig elektromagnetische velden. Veranderen de kunstmatig gemaakte EMV de natuurlijke EMV en ontstaan er klachten? De wetenschap weet het niet maar de klachten onder mensen nemen schrikbarend toe, nu 5G wordt uitgerold. Klachten die ook gehoord zijn bij de uitrol van 2G, 3G, 4G en 4G+. Veranderingen in het elektromagnetische veld kunnen ervoor zorgen dat cellen met magnetiet een kettingreactie creëren waardoor celmembranen en de DNA structuur zich wijzigen.
En dit gebeurd allemaal met de goedkeuring van onze overheid.

Bronnen:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11502393/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1502184/
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/4557/laat_de_wetenschap_spreken_(1)._de_kirschvink_studie_magnetietkristallen_in_de_hersenen
http://www.next-up.org/pdf/DrJeanPiletteDraadlozeTechnologieenEnGezondheid112007.pdf
https://nl.qwe.wiki/wiki/Magnetite#Human_brain
https://www.alwareness.org/de-werking-van-ons-lichaam-en-elektromagnetische-velden/
https://www.trouw.nl/nieuws/er-zit-een-duif-in-ieder-mens~b4e41213/
https://stralingsleed.nl/blog/de-schumann-resonantie-en-hersenritmes/