De elektrotechnicus en natuurkundige Nicola Tesla heeft rond 1900 ontdekt dat de trilling of frequentie van de aarde tussen de 6 en 8 hertz ligt. In 1952 ontdekt de natuurkundige professor Wilfried Otto Schumann dat de ruimte tussen de aarde en de lagen waaruit de atmosfeer is opgebouwd, gevuld zijn met natuurlijke elektromagnetische golven.

Professor Schumann
In 1952 is het professor W. Schumann die elektromagnetische velden tussen de aarde en de ionosfeer herontdekte. Hij bepaalde in 1954 samen met Herbert Köning, dat de resonantie van de aarde 7,83 hertz moet zijn, wat later werd bevestigd door diverse wetenschappers.

Schumann-resonantie
De voornaamste bron van Schumann-resonanties zijn de bliksems wereldwijd. Gemiddeld zijn er per seconde 50 bliksemontladingen. De elektrische velden van iedere ontlading veroorzaakt een puls van elektromagnetische straling. Deze pulsen planten zich, zoals de golven van de zee, door de atmosfeer. Doordat de ionosfeer de pulsen reflecteert naar het aardoppervlak, en het aardoppervlak ze op zijn beurt weerkaatst richting de ionosfeer, blijven de pulsen gevangen in de atmosfeer. Hierdoor blijven de golven, met een snelheid van ruim 7 keer per seconde (= lichtsnelheid/ omtrek), rond de aarde reizen.

De atmosfeer (of ruimte) fungeert hierbij als een holle ruimte, waarin resonanties of trillingen ontstaan als gevolg van de staande golven. De golflengte van de laagste staande golf is gelijk aan de omtrek van de aarde. Vooral frequenties van gemiddeld 7,83 Hz worden versterkt, maar ook 14,3, 20, 8, 27,3 en 33,8 hertz (Hz). Deze waarden kunnen als gevolg van wisselende omstandigheden in de atmosfeer, licht fluctueren. De trilling of amplitude van het magnetisch veld van deze resonanties *is in de orde van grootte van 1 picotesla, ruim tien miljoen maal zo zwak als die van het aardmagnetisch veld. De amplitude van het elektrisch veld is 0,3 millivolt per meter (mVm).

*Resonantie is dat een trillend voorwerp een ander voorwerp in trilling kan brengen, doordat de trillingen worden doorgegeven.

Natuurlijke- en kunstmatige elektromagnetisch velden (EMV)
Een elektromagnetisch veld is de voortplanting van elektrische- en magnetische trillingen (golven) door het universum of ruimte. Licht maakt o.a. gebruik van de natuurlijke elektromagnetische velden. Licht als de natuurlijke straling van de zon. Natuurlijke straling zoals ook van het aardmagnetisch veld en van onweer komt. Ook de draadloze communicatie maakt gebruik van de elektromagnetische velden. Deze straling is echter gemaakt door mensenhanden en is een kunstmatige of technische straling.

De atmosfeer
De aardatmosfeer of dampkring is de lucht om de aarde. De aardatmosfeer bestaat uit vijf lagen op verschillende hoogten. Namelijk:
-de troposfeer de onderste laag tot 18 kilometer hoogte;
-de stratosfeer op een hoogte van 18 kilometer tot 50 kilometer;
-de mesosfeer op een hoogte van 50 kilometer tot 85 kilometer;
-de thermosfeer op een hoogte van 85 tot 700 kilometer;
-de exosfeer op een hoogte van 700-800 tot 10.000 kilometer.

De ionosfeer
De ionosfeer vormt de laag van de mesosfeer en stratosfeer. De aarde is negatief geladen en de ionosfeer is positief geladen. Tussen de aarde en de ionosfeer zit een elektrische spanning die biologische trillingen veroorzaken in de hersenen van mensen en zoogdieren (de magnetieten) die daardoor kunnen leven. De grondtoon van de ionosfeer heeft een frequentie van 7.83 hertz, en een golflengte van 38.000 kilometer.

Hersengolven en Schumann-resonaties
Dr. König ontdekte een duidelijk verband tussen Schumann-resonanties en de hersenritmes. Hij maakte menselijke EEG ’s en vergeleek dat met de natuurlijke elektromagnetische velden van buiten (1979). Hij kwam tot de ontdekking dat de Schumann-resonantie zeer dicht in de buurt komt van de menselijke frequenties in de hersenen, namelijk van de alfa-golven (7-12 hertz). Alfa-golven hangen samen met een toestand van ontspanning en alertheid. Het geeft dieren (bijen, vogels, vissen) het richtingsgevoel en mens en dier het leven. Een afname of toename van de kracht van elektromagnetische velden rondom aarde beïnvloedt dan ook het natuurlijk evenwicht van mens en dier.

De verschillende soorten hersengolven
Hersengolven zijn kleine elektrische stroompjes die gemeten worden in frequenties. De frequenties zijn meetbaar via het aantal golfjes of trillingen per seconde, uitgedrukt in Hertz (Hz). Naast de alfa-golven die zorgen voor een staat van ontspanning, zijn er:
-Delta-golven (1 tot 3 Hertz). Delta-golven komen vaak voor tijdens een diepe en droomloze slaap en bij baby’s en kinderen;
-Thèta-golven (4-8 Hertz )of de ‘creatieve’ laag. Bij de gemiddelde mens komen deze golven voor in een toestand vlak voor het wakker worden of in slaap vallen. Een gezond peil van thèta-golven geeft creativiteit, een goede emotionele verbinding en intuïtie;
-SMR-golven (12-16 Hertz) of Senso-Motorische Ritme golven. De hersengolven zorgen voor fysieke rust en sensomotorisch bewustzijn;
-Bèta-golven (16-38 Hertz)of het overlevingssyndroom. Bèta-golven hebben voornamelijk te maken met het survivalmechanisme. In bèta-staat is de mens gespannen, nerveus en werkt het geheugen minder goed;
-Gamma-golven (38-80 Hertz). De gamma-golven beginnen bij 38 hertz en gaan door richting 80 hertz. Gamma-golven ontstaan in de thalamus en zijn verbonden met cognitieve opdrachten van een hoog niveau.

Gezondheidsproblemen bij afwezigheid Schumann-golven
Bij afwezigheid of veranderingen van de Schumann-golven ontstaan mentale en fysieke problemen. Dit is in 2011 bevestigd door de Fransman Luke Montanye. Hij deed onderzoek naar het geheugen van water en verwijderde het aanwezige DNA uit alle reageerbuisjes water. Bij een aantal reageerbuisjes deed hij er de Schumann-resonantie van 7,83 hertz bij. In de buisjes waar er de Schumann-resonantie bij werd gedaan, werd nieuw DNA aangemaakt en in de andere buisjes niet.

In de ruimte
Bij de ruimtereizen werd duidelijk dat de basisfrequentie van 7,83 hertz een noodzakelijk aanvulling is voor het menselijk lichaam. Van astronauten die in de ruimte verbleven bleek bij terugkomst dat de beenderen ontkalkt waren, dat ze moe en gedesoriënteerd waren en weken in quarantaine moesten omdat ze psychisch labiel waren en omdat hun immuunsysteem volledig ontregeld was. Dankzij de opwekking van een nagemaakt elektro-magnetisch Schumann-veld, kunnen astronauten na deze ontdekking in de space shuttle of ruimtestation, verblijven.

De Schumann-resonantie fluctueert
De frequentie van de aarde ligt om en nabij de 7,83 hertz (Hz) en fluctueert met 0,5 hertz en met pieken in 2014 tot 2017 tot 25 hertz en in 2018 werden er op één dag zelfs een paar pieken van meer dan 40 hertz gemeten die vijf uur aanhielden. Met op 31 mei 2019 een piek van 123 Hz in de Schumann- frequentie. Dit betekent dat het elektro magnetisch veld van de aarde aan het fluctueren is. Een fluctuatie die gevolgen heeft voor de gezondheid van mens en dier.

Schumann-resonantie en gezondheid
De aarde, de ionosfeer en de lagere atmosfeer vormen het systeem van natuurlijke elektriciteit waarin we leven. In een onderzoek uit 2002 van Dr. Neil Cherry, Universitair hoofddocent Milieugezondheid, blijkt dat wanneer de Schumann- resonantie is gecorreleerd aan de natuurlijke elektromagnetische velden het welzijn van alle organismen hiervan afhankelijk is. Dat er aanwijzingen zijn dat de Schumann-resonantie, een rol speelt bij genezing en gezondheid. De pijnappelklier is namelijk gevoelig voor elektromagnetische velden in het ELF-bereik (extreem lage frequentie, 1-100 Hz) en
de gezondheid van de mens is intens verbonden met de natuurlijke elektromagnetische trillingen in ons milieu. Een verstoring in de vorm van pieken kan bij een organisme:
-een veranderende bloeddruk kan geven;
-veranderingen in het natuurlijk melatonine gehalte (het slaap- en waak hormoon geven;
-een verhoogd kankerrisico geven;
-reproductieve effecten kunnen zich voordoen (aandoeningen wat betreft de vruchtbaarheid, zwangerschap en overgang);
-cardiale aandoeningen veroorzaken (hart- en vaatziekten);
-neurologische ziekten kunnen ontstaan (een verzamelnaam voor een groep aandoeningen aan de hersenen zoals dementie, hersentumoren, de ziekte van Parkinson en epilepsie).

Onafhankelijk onderzoek
Veel onafhankelijke onderzoeken tonen aan dat blootstelling aan de door mensenhanden gemaakte kunstmatige elektromagnetische velden (EMV), die in de 21ste eeuw enorm zijn toegenomen, een oorzaak kunnen hebben in de activering van veel ziekten. Blootstelling aan apparaten die draadloze EMV (elektromagnetische velden of in de volksmond straling genoemd) genereren zoals apparaten die stroom nodig hebben, wifi, smartphones, zendmasten voor de mobiele communicatie, slimme meters en omvormers voor zonnepanelen. Een lichaam is afhankelijk van de natuurlijke elektromagnetische velden en door de pieken van de Schumann-resonantie tot o.a. 16,5 hertz, ligt dit gelijk met de menselijke hersengolf van 16 tot 38 hertz, de bèta-golf. Bèta-golven die 16 tot 30 maal per seconde trillen en zorgen dat de mens in een staat van overleving komt. Een staat van gespannen zijn en nerveusheid, een geheugen wat minder goed werkt, de mens angstig maakt en moeilijk in slaap zal vallen.

De frequentie van de aarde ligt anno 2019 in de bèta-staat en is een stress-modus.
Als het vervuilen van de aarde doorgaat door nog meer frequenties te produceren wordt iedereen gestresst met alle gevolgen van dien.

Bronnen en referenties

Hartslag van de aarde van cruciaal belang voor onze gezondheid


http://www.beyondthematrix.nl/2015/12/13/de-vibratie-van-de-aarde-is-meer-dan-verdubbeld-is-de-aarde-aan-het-ascenderen/
http://www.neilcherry.nz/documents/90_n1_EMR_Schumann_Resonance_paper_1.pdf

The Discovery of Schumann Resonance

De schumann frequentie, belangrijk voor je gezondheid en welbevinden.


https://www.salzburg.gv.at/gesundheit_/Documents/cherry_schumann_resonances.pdf