De veronderstelling is dat smartphones goed zijn voor het milieu. Mensen hebben minder papier nodig zodat er minder bomen nodig zijn om het papier te produceren en minder uitstoot van vrachtwagens om het papier te vervoeren. Niets is minder waar, blijkt uit een rapport van de Britse fabrikant Viessmann en onderzoekers van de McMaster University in Canada. Wanneer je de smartphone een uur per dag gebruikt, produceert hij in de loop van een jaar meer CO2 uitstoot dan twee retourvluchten met het vliegtuig, van Londen naar Glasgow.

CO2
Koolstofdioxide, ook kooldioxide of koolzuurgas genoemd (CO2) is een kleur- en geurloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. Het is een verbinding van anorganische koolstof en zuurstof is nodig om de aarde op temperatuur te houden. Ook mensen en dieren stoten CO2 uit. Een deel van de uitstoot wordt weer opgenomen door bomen (assimilatie proces), planten en plankton in zee die CO2 omzetten in zuurstof. Extra CO2 ontstaat door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en aardgas. Door die extra CO2 stijgt de temperatuur op aarde: klimaatverandering. De maat voor CO2 is kilogram of ton (= 1.000 kilogram) en 1 ton = 1000 kilogram.

Een ton C02
Eén ton CO2 klinkt veel maar waar is dat mee te vergelijken? Een goed beeld geeft de hoeveelheid C02 die een boom jaarlijks opneemt. Dat is 20 kilogram. Voor alleen het huishoudelijk energieverbruik van 1 woning zijn 240 bomen nodig. Ofwel een tropisch bosoppervlak van 0,6 hectare. Voor alle sociale huurwoningen in Nederland samen zijn dat ruim 500 miljoen bomen. Een ander beeld is het volume van CO2. Het volume varieert met de buitentemperatuur, maar 1 ton CO2 is ongeveer 500 kubieke meter (m3) of 500.000 liter. Het volume CO2 voor het huishoudelijk energieverbruik van 1 woning is 2.400 m3. Dat is ongeveer gelijk aan een hete luchtballon die 4 mensen kan vervoeren. Voor alle sociale huurwoningen samen zijn dat bij elkaar, meer dan 2 miljoen luchtballonnen.

Uitstoot CO2 volgens Viessman
Het rapport van de Britse fabrikant Viessmann geeft een overzicht van de hoeveelheid CO2 die door dagelijkse taken en voorwerpen wordt geproduceerd zoals:
-het koken van een waterketel: 70 g CO2,
-het rijden van een kilometer in een gemiddelde auto: 710 g CO2,
-het dagelijks een uur TV-gebruik met een LCD flat screen, een jaar lang: 88 g CO2,
-een jaar lang een uur dagelijks smartphone gebruik: 1.25 ton CO2,
-de oorlog in Irak, 600 miljoen ton.

Smartphone
Een van de meest verrassende en opmerkelijkste feiten, die uit het onderzoek naar voren kwam, is het dagelijks gebruik van een uurtje smartphone, gedurende een jaar van 1.25 ton CO2. Dat zijn meer dan twee retourvluchten van Londen naar Glasgow, die volgens Viessmann 500 kg CO2 per opleveren.
De CO2-uitstoot van de smartphone wordt gegenereerd door:
-servers en datacenters wanneer een smartphone wordt gebruikt om toegang te krijgen tot alles;
-apps en zoekmachines;
-sms-berichten.

95% van de huishoudens in het Verenigd Koninkrijk heeft een mobiele telefoon. Het Office Of National Statistics meldt dat er in het Verenigd Koninkrijk 18,9 miljoen gezinnen zijn en, zo beweert Viessmann, als elk huishouden slechts één uur per dag een smartphone zou gebruiken, zou dat in de loop van een jaar 23,6 miljoen ton CO2 opleveren. Dat is bijna 3% van de totale jaarlijkse CO2-uitstoot in het Verenigd Koninkrijk – dat is volgens het onderzoek 826 miljoen ton. “De mensen beginnen hun ogen te openen en zien dat als we blijven leven zoals we nu leven in het digitale tijdperk, onze planeet het niet aankan”, aldus een woordvoerder van Viessmann. Het is niet de eerste keer dat de CO2-voetafdruk van de informatie- en communicatie-industrie (ICT) – met inbegrip van computers en telefoons, maar ook infrastructuur zoals datacenters – in de schijnwerpers wordt gezet.

De wereldwijde CO2 uitstoot van ICT
Ahmed Elmeligi, CEO van Healthcare Innovation in neuro Technology en Lotfi Belkir, een hoogleraar engineering aan de McMaster University in Hamilton, Ontario, benadrukken in een studie die in 2018 bekend wordt gemaakt, dat de uitstoot van CO2-uitstoot van smartphones, de individuele bijdragen van desktops, laptops en beeldschermen overtreft. Dit onderzoek vond plaats vanaf 2016 nadat de overeenkomst van Parijs plaats had gevonden, om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (GHGE) te verminderen. Waar de informatie- en communicatie-industrie (ICT) te weinig aandacht zou hebben gekregen als een belangrijke bijdrage aan GHGE te minderen en te vaak werd aangeprezen om het mogelijk te maken om de CO2-uitstoot te verkleinen.

Conclusie
De onderzoekers van de McMaster University in Canada concludeerden dat de uitstoot van broeikasgassen door de ICT-industrie wereldwijd zou kunnen toenemen van ongeveer 1% in 2007 tot meer dan 14% in 2040.
Dat is meer dan de helft van de huidige CO2-voetafdruk van de gehele mondiale transportsector.
Smartphones bleken tot de ergste overtreders te behoren, waarbij de ecologische voetafdruk van deze apparaten in 2020 groter zal zijn dan die van desktopcomputers, laptops en beeldschermen.
Naast de energie die nodig is om smartphones op te laden en de telecommunicatie-infrastructuur te beheren, is dit ook te wijten aan de energiekosten voor de productie van de elektronica en de ontginning van de metalen die in deze apparaten terechtkomen. Bovendien vervangen de meeste mensen hun smartphones om de paar jaar en wordt minder dan 1% gerecycled, wat betekent dat de rest naar de vuilnisbelt gaat – waardoor hun ecologische voetafdruk nog meer wordt vergroot.

Bronnen:
https://www.mirror.co.uk/tech/using-smartphone-hour-day-produces-14978164?fbclid=IwAR1h3J9xn5k2CPCldtA92Q_6pHCtr4n2HmPYFrDTSZqWqH83efHyIYhc250
https://www.atriensis.nl/nieuwsbericht-data/wat-is-eigenlijk-een-ton-co2
https://www.semanticscholar.org/author/Ahmed-Elmeligi/71765690
https://www.viessmann.co.uk/heating-advice/the-carbon-footprint-of-nearly-everything