In Nederland sterft ongeveer eens per week een tiener door zelfdoding. Met psychologische autopsie maak je met behulp van gestructureerde interviews een reconstructie van het pad welke naar de uiteindelijke zelfdoding leidt”, vertelt prof. A. Popma. „Wat speelde er psychologisch, hoe ging het sociaal en op school”? Van alle jongeren tot 20 jaar waren in 2018, 30 jongens die zelfmoord pleegden en 21 meisjes. Pogingen tot zelfdodingen en euthanasie niet meegerekend

Welke factoren speelden een rol bij deze vreselijke gebeurtenis?
Voor het eerst in Nederland is psychologische autopsie* toegepast om hierin meer inzicht te krijgen en wordt in 2020 bekend gemaakt. Onder auspiciën van 113 Zelfmoordpreventie (die een telefonische hulplijn hebben: 0900-0113) deed een brede werkgroep onder leiding van Prof. Dr. A. (Arne) Popma (Kinder- en jeugdspychiatrie), in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), onderzoek onder nabestaanden van 81 jongeren die in 2017 zijn overleden door zelfdoding. Nabestaanden zoals, ouders, broers, zussen, vrienden, docenten en hulpverleners, werkten aan dit onderzoek mee.

* Psychologische autopsie verwijst naar een procedure waarbij het psychologische leven van een persoon die zelfmoord heeft gepleegd, wordt nagegaan. De methode bestaat uit een face-to-face interview met informanten die de persoon hebben gekend, geschreven bronnen betreffende de overledene worden bestudeerd en één of meer professionals in post mortem studies, schrijven de casus uitgebreid op.

Het onderzoek
Uit het onderzoek komt een beeld naar voren van jongeren die meer dan gemiddeld worstelden met zichzelf en met grote levensvragen. Jongeren die vaak aan het begin van de middelbare school psychiatrische, psychosociale en emotionele problemen kregen. Zoekende waren naar hun seksuele identiteit of leden onder de gevolgen van een trauma zoals seksueel of fysiek geweld of pestgedrag. Door de stapeling van deze factoren hadden deze jongeren problemen in het onderhouden van sociale relaties. Jongeren namen op sociale media een suïcidale identiteit aan die werd versterkt door de algoritmes van sociale media en door het delen van suïcidale uitingen met andere kwetsbare jongeren.

Mogelijke oorzaken
Hoewel de jongeren allemaal een unieke aanloop naar de zelfdoding hadden, waren er binnen het onderzoek groepen jongeren met vergelijkbare problemen op school. Een patroon werd gevonden van onzekere meisjes met een perfectionistische instelling. Ze kregen psychische problemen, verzuimden school en kwamen steeds meer in een negatieve spiraal terecht. Een tweede patroon betrof een groep jongeren, vooral jongens, met een diagnose zoals autisme, ADHD en dyslexie. Zij hadden weinig aansluiting met leeftijdsgenoten en docenten en moesten afstromen naar speciaal onderwijs.

Conclusie
Door de jaren heen ontstond er een kloof tussen de jongeren en de omgeving, voordat zelfdoding een feit werd. De onderzoeksgroep concludeert er een betere samenwerking tussen naasten en professionals aanbevolen wordt. Tevens adviseert zij het onderwijsveld om beleid te ontwikkelen, gericht op het signaleren en voorkomen van suïcidaal gedrag bij leerlingen en adequate opvang te bieden na een zelfdoding van een medestudent. Ook adviseert de onderzoekscommissie dat een psychologische autopsie structureel moet worden georganiseerd om te leren van elke zelfdoding door een jongere. In januari 2020 wordt dan ook voor het eerst in Nederland de psychologische autopsie* geadviseerd om wanneer nodig, meer kennis te krijgen over zelfdoding door jongeren onder 20 jaar.

Maar waarom worden de volgende onderzoeken stelselmatig niet onderzocht? In 2000 is namelijk al bekend dat straling zelfmoord in de hand werkt
Amerikaanse epidemioloog David Savitz en medewerkers van de universiteit van North Carolina concluderen toen al uit een studie onder employees van vijf grote elektriciteitsbedrijven in de VS, dat beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische straling de kans vergroot op zelfdoding, in het bijzonder onder jongere werknemers.
Tijdens het onderzoek blijkt dat straling de productie van het hersenhormoon melatonine verstoort en depressiviteit in de hand werkt. En een psychische depressie, zo is bekend, is een risicofactor als het om zelfdoding gaat, aldus Savitz en collega’s in 2000.

Toegenomen elektromagnetische velden (straling)
Niet alleen mensen die beroepsmatig met elektromagnetische velden (straling in de volksmond) te maken hebben staan bloot aan elektromagnetische velden. De elektromagnetische velden zijn met de draadloze technieken enorm toegenomen na de eeuwwisseling in de omgeving, in het milieu en alle mensen staan bloot aan straling. Straling van de radiogolven (RF) van alle hoogspanningsmasten, elektriciteit en de enorme toegenomen straling van zendmasten voor de mobiele telefonie en de draadloze apparaten. In 2012 staat in een kennisbrief van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden dat artsen beter moeten opletten op de gevoeligheid hiervoor, de elektrogevoeligheid of EHS. Artsen moeten mensen die kampen met overgevoeligheid voor elektromagnetische velden, beter helpen! Ook wanneer niet kan worden bewezen dat de klachten worden veroorzaakt door elektromagnetische straling, moeten zij meer oog hebben voor maatregelen om blootstelling eraan te voorkomen. Want

Barrie Trower waarschuwt voor de toegenomen kunstmatig gepulste elektromagnetische velden veroorzaakt door mobiel, smartphone, draadloze laptop en al hun zendmasten
Barrie Trower is een gepensioneerde Britse militaire inlichtingenwetenschapper en heeft in de jaren 50 (ten tijde van de koude oorlog) van de vorige eeuw, gewerkt in de magnetron- en stealth-oorlogsvoering (geheime elektronische oorlogsvoering). De elektronische oorlogsvoering die in 2019 waarschijnlijk de oorzaak is dat Canada de helft van het personeel van hun ambassade in Cuba terug haalt omdat er mysterieuze gezondheidsproblemen zijn en al veertien medewerkers ziek zijn. Trower vertelt wat er gebeurt, dat als je de mobiele telefoon naast je bed hebt, deze nog elektromagnetische velden (radio- en microgolven) uitzendt als deze op stand-by staat. Dat de microgolven het lichaam ingaan en een chemische stof beïnvloeden, de melatonine. Melatonine, dat ons dag- en nachthormoon is en kankercellen op ruimt, daalt onder invloed van de mobiele telefoon. Dat bij het wakker worden, het immuunsysteem 40% minder goed werkt, dan aan het begin van de nacht. Dat kinderen tot 60% meer straling absorberen dan volwassenen omdat hun lichaam meer vocht bevat waardoor de elektrische geleiding groter is. En van de klachten voor een kind zelfdoding de neiging is.

Wat is melatonine
Melatonine wordt in de epifyse (pijnappelklier) geproduceerd uit serotonine. Tryptofaan, een aminozuur (organische verbinding) zorgt voor o.a. de aanmaak van de neurotransmitter serotonine en komt vooral voor in eiwitrijke voeding.

De functie van melatonine
Melatonine, ook wel het slaaphormoon genoemd, helpt bij het in stand houden van de lichaamsritmes en de waak-slaapcyclus. Het is daarom essentieel voor ons immuunsysteem. Melatonine wordt vooral aangemaakt, voor het slapen gaan en tijdens onze slaap. Het neemt dan de bescherming van ons afweersysteem van het lichaam over. Al bij schemering (het moment waarop onze oogzenuwen minder licht detecteren) begint de pijnappelklier met de productie van het slaaphormoon, die overdag laag zijn. Daarnaast is melatonine ook een goede antioxidant die ons beschermt tegen een overmaat aan vrije radicalen in ons lichaam.

Epifyse is gevoelig voor elektromagnetische velden
De epifyse (pijnappelklier) kan geen onderscheid maken tussen het (zon)licht gedragen op de elektromagnetische velden en de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze technieken. De kunstmatig elektromagnetische velden (van 3 hertz tot 394 terahertz) worden tijdens de slaap namelijk door ons lichaam geïnterpreteerd als een vorm van licht. Hierdoor wordt er minder tot geen melatonine geproduceerd, omdat de epifyse dit interpreteert alsof het overdag is. De pijnappelkliercellen bevatten nano-kristalletjes die bestaan uit magnetiet, calciet (kalk) en hydroxyapatiet. Magnetiet-kristallen (die zelf licht magnetisch zijn) kunnen gaan meetrillen met de kunstmatige elektromagnetische velden uit de omgeving en verstoren de natuurlijke reacties van het lichaam. Hoe de magnetische gevoeligheid van de pijnappelklier tot stand komt is nog onbekend, maar de microscopische magnetietkristallen in de pinealocyten (cellen in de pijnappelklier) zouden ermee te maken kunnen hebben. De hormoonproductie in de pijnappelklier wordt hoe dan ook door elektromagnetische velden, met name door de puls (wanneer de HF draaggolf voortdurend kortstondig onderbroken wordt), drastisch verminderd. Het gevolg is moeilijk tot niet kunnen inslapen en slecht doorslapen wat depressiviteit uitlokt en een burn-out en een suïcidale gedachte is geboren. Het is dan ook belangrijk om met name in je slaapkamer geen elektrische wekkers, lampen, telefoonladers, smartphone of tablet te hebben. En ook elektrische dekens en elektrische verstelbare bedden hebben een elektromagnetisch veld.

En voor kunstlicht
Ook reageert de epifyse op het blauwe gedeelte van het lichtspectrum. Energiezuinige lampen zoals spaarlampen, TL- en LED-lampen produceren Ultraviolet (UV) licht en ‘blauw licht’. Blauw licht heeft een frequentie van 606 terahertz (THz) tot 668 THz en een golflengte van 450 nanometer (nm) tot 495 nm. UV-licht heeft een golflengte van 400 nm tot 10 nm en een frequentie van 750 THz tot 30 picohertz (PHz). Aangezien spaarlampen, TL lampen, LED-lampen, beeldschermen van laptops en smartphones, blauw licht produceren, maakt de pijnappelklier daardoor minder melatonine aan. Bovendien wordt met vijfde generatie voor de mobiele telefonie (5G), de frequenties (EMV) verhoogd van radiogolven bij 2G en 3G en microgolven (4G+), naar infrarode straling en zelfs UV-straling.