Bomen absorberen behalve CO2 ook elektromagnetische velden. Elektromagnetische velden (EMV); onzichtbaar, niet te horen en niet te zien en ontstaan bij het gebruik van de draadloze communicatie. En de EMV komen bij 5G maar 250 meter ver. 5G is ongeveer honderd keer sneller dan 4G (datasnelheid stijgt van 100 megabit per seconde tot wel 10 gigabit) en hiervoor zijn dus veel meer zendmasten nodig, want een hogere frequentie heeft een kleiner bereik. Waar met 4G in een bepaald gebied 17 opstelpunten voor antennes nodig waren, zijn er met 5G 130 opstelpunten nodig!

Gevolg: voor de uitrol van het supersnelle internet 5G moeten de Nederlandse straten worden volgehangen met kleine vierkante mastjes maar…. dat gaat ten koste van de bomen.

Want bekend is dat bomen EMV (radiogolven) absorberen
Bij 4G staan de masten nog bovenop de daken en in antennestations, maar voor 5G komen de antennes veel lager bij de grond.

  
                                                           Lantaarnpaal met een antennestation.            

Met 5G, de nieuwe generatie mobiel internet, krijgen we auto’s die zichzelf besturen, artsen die ons met behulp van robots opereren vanaf de andere kant van de wereld en sneller internet, zo luidt de belofte. 5G is ongeveer honderd keer sneller dan 4G en hiervoor zijn dus veel meer zendmasten nodig, want een hogere frequentie heeft een kleiner bereik’, vertelt Joop Verhagen, programmadirecteur bij ingenieurs- en adviesorganisatie Arcadis. Die antennes kunnen niet op daken, want dan wordt de vertraging in het signaal te groot, en dat kun je met bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s niet hebben. Om de 5G-netwerken aan te leggen moet het hele land compleet op de schop want je zit al gauw op één antenne per 200 meter.’

Wat 5G maakt tot: de installering van heel veel antennes die, zichtbaar in het straatbeeld, ergens op, ergens aan of onder bevestigd moeten worden.

Het Kennisplatform Elektro Magnetische Velden (EMV)
Doemberichten op sociale media doen 5G af als een gevaar voor mens en dier en zelfs als de oorzaak van het coronavirus. Maar wat is daar eigenlijk van waar? De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) classificeert de niet-ioniserende straling van de mobiele netwerken, waaronder 5G, als groep 2B: als mogelijk kankerverwekkend! Sommige mensen beweren dat ze gevoelig zijn voor deze elektromagnetische velden en symptomen ervaren bij blootstelling aan straling van mobiele netwerken. Symptomen als;

-hoofdpijn (duizelig gevoel);
-dufheid/vermoeidheid;
-geheugen- en concentratieverlies;
-sterke oorsuizingen;
-jeuk in het haar;
-irritatie voor harde en scherpe geluiden;
-doofheid;
-lichaamsdelen zonder gevoel.

EHS
Deze aandoening wordt EHS (Elektro Hyper Sensitiviteit of elektromagnetische overgevoeligheid) genoemd. Hoewel de symptomen voor de getroffenen zeer reëel en heel vervelend zijn, is er ook steeds meer bewijs dat een direct verband aantoont tussen de EMV-blootstelling en de symptomen van EHS.

Het Kennisplatform EMV maakt wetenschappelijke kennis over elektromagnetische velden begrijpelijk en geeft tips en geeft tips om tijdens het mobiel bellen de blootstelling aan de zendsignalen (5G) te verminderen! Tips als:
-zet de speakerfunctie aan, zodat je de telefoon niet meer tegen het hoofd hoeft te houden;
-gebruik een kabeltje met oordopjes en microfoontje, zodat je de telefoon niet meer tegen het hoofd hoeft te houden;
-gebruik een Bluetooth headset of car-kit. Bluetooth zelf werkt ook met elektromagnetische velden, maar die zijn veel zwakker dan het zendsignaal van je mobiele telefoon. Je telefoon moet immers een grotere afstand naar de zendmast overbruggen. Doordat je mobiele telefoon op grotere afstand van je lichaam is, neemt de blootstelling een stuk minder;
-koop een telefoon met een zo laag mogelijke SAR-waarde. Dit staat in de gebruiksaanwijzing. Je telefoon heeft dan minder zendvermogen nodig voor de verbinding tussen telefoon en zendmast;
-bel op plaatsen waar het bereik optimaal is. Je telefoon heeft dan een minder sterk zendsignaal nodig voor de verbinding tussen telefoon en zendmast. Buitenshuis is het zendvermogen vaak lager dan binnenshuis. Op afgeschermde plekken zoals in auto’s, treinen, kelders, (ondergrondse) parkeergarages, liften en gebouwen met zonwerend glas heeft je mobiele telefoon veel zendvermogen nodig voor de verbinding.

Verminder de blootstelling door minder te bellen
-Bel korter of minder vaak en gebruik meer tekstberichten of spraakberichten.
-zet de telefoon uit wanneer deze niet nodig is. De mobiele telefoon hoeft dan geen verbinding met de zendmast te leggen.
-schakel thuis of op het werk je mobiele telefoon door naar een vaste telefoon (met kabel) en zet de mobiel daarna uit.
gebruik helemaal geen mobiele telefoon en gebruik alleen nog een vaste telefoon (met kabel).

Is dit het officieel toegeven dat mobiel bellen helemaal niet goed voor je is? Dat draadloos gebruik de gezondheid schade geeft op den duur?

Wat ú moet weten over 5G en de gevolgen voor mens en natuur.
Omdat er voor de uitrol van het 5G netwerk veel meer zendmasten moeten komen, en het plaatsen van hoge zendmasten waarschijnlijk op véél weerstand zal stuiten, wil men de 5G-zendmasten verwerken in lantarenpalen, bushokjes, verkeerspalen e.d. Dus in minder opvallende straatobjecten. Maar… om in dat geval signaal verlies te voorkomen (omdat bomen ook obstakels blijken te zijn voor het signaalbereik van 5G) zullen bomen helaas moeten wijken en dat is wat we momenteel op grote schaal zien gebeuren, omdat bomen obstakels blijken te zijn voor het signaalbereik van 5G.

Bronnen;
https://www.bomenkapmeldpunt.nl/5g
Foto: https://www.bomenkapmeldpunt.nl/5g/5g-netwerk-wordt-planologische-nachtmerrie/
https://www.kivi.nl/afdelingen/telecommunicatie/nieuws/artikel/5g-netwerk-wordt-mogelijk-planologische-nachtmerrie#:~:text=Ondanks%20de%20voortgaande%20doorontwikkeling%20van,al%20maar%20250%20meter%20ver.
https://fd.nl/achtergrond/1294958/5g-netwerk-wordt-planologische-nachtmerrie?_ga=2.187133729.882613138.1563980623-1993728492.156398062
Foto: https://www.ad.nl/wetenschap/iedere-200-meter-een-5g-mast-wat-zijn-de-gezondheidsrisico-s~a68dd6bc/141584140/