Hoogsensitiviteit is een gevoelig zenuwstelsel. Een persoonlijkheidskenmerk met verschillende eigenschappen. En net als een oog- of haarkleur, is een gevoelig zenuwstelsel aangeboren. Het is overigens niet zo dat alle eigenschappen voor alle HSP’ ers geldt. De één herkent zich meer in de ene eigenschap en de ander meer in een andere eigenschap.

Elaine Aron definitie van hoogsensitiviteit
Volgens Elaine Aron (psychotherapeut en zelf een hoogsensitief persoon) definitie hebben hoog-sensitieve personen (HSP’ ers) een gevoelig zenuwstelsel en merken ze fijne en tere veranderingen in hun omgeving op, vaak onbewust. HSP’ s hebben een rijk innerlijk leven en een sterk inlevingsvermogen. Daardoor kunnen ze ook gemakkelijk overweldigd raken. Elaine Arons noemt de vier belangrijkste kenmerken van hoogsensitiviteit op door het letterwoord DOES. Namelijk:
D=diepgaande verwerking van prikkels en informatie;
O=over-stimulatie of overprikkeling;
E=emotionele intensiteit (HSP’ s vertonen een intensere reactie op zowel positieve als negatieve prikkels); de E staat ook voor ‘empathie’ of ‘inlevingsvermogen’;
S=sensorische sensitiviteit, gekenmerkt door opmerkzaamheid en oog hebben voor detail.

Spiritualiteit
En er is ook vaak interesse in spiritualiteit. EHS’ ers voelen zich vertrouwd met het mystieke en het bovennatuurlijke. Spirituele en filosofische gesprekken voeren ze graag en ze kunnen zichzelf veelal niet vinden in de gemiddelde maatschappelijke gesprekken waar minder diepgang in te vinden is. Hooggevoelige personen hebben vaak een opvallende afkeer tegen geweld, onrecht en onrechtvaardigheid en een hooggevoelig persoon is vaak ‘onbegrensd’ en daardoor gevoelig voor de externe prikkels zoals nu de ‘prikkels van het draadloze’.

Draadloos
Het verwerken van prikkels van alle draadloze, gebeurt niet bewust omdat de prikkels (de elektro magnetische velden (EMV) van draadloze communicatie); niet te horen zijn, niet te zien zijn en niet te ruiken zijn.

Want wat ís EHS?
Elektrohypersensitiviteit, ook wel EHS genoemd, is een aandoening waarbij men dus overgevoelig is voor de ‘prikkel’ straling. De elektromagnetische straling wat dus NIET te horen is, NIET te zien is en NIET te ruiken is, maar er wél is! Naar schatting heeft ongeveer drie procent van de wereldbevolking, EHS. Met symptomen (gepubliceerd in tijdschrift Medicinsk Access door Zweedse onderzoekers), als:
hoofdpijn;
-duizeligheid;
vaak dood aanvoelende gedeelten in het lichaam;
oorsuizen in de oren (tinnitus);
-geheugen problemen;
vermoeidheid;
suïcidale gedachten;
problemen met het zicht;
haaruitval.

Elektrohypersensitiviteit en maatregelen|
Maatregelen die worden voorgesteld, zijn de volgende;
-EHS moet officieel erkend worden en er moet specifieke aandacht besteed worden aan mensen met EHS;
-er moet onderzoek ontwikkeld worden zodat mensen objectief gediagnosticeerd kunnen worden;
-zowel artsen als openbare instellingen moeten bewust gemaakt worden van EHS en ze moeten maatregelen nemen om mensen met EHS zo goed mogelijk te begeleiden/ontvangen;
-er moeten draadloze gebieden komen zodat mensen met EHS ook kunnen gaan en staan waar ze willen;
-bij het uitwerken van regeringsbeleid moet rekening worden gehouden met mensen met EHS en bijzondere aandacht besteed worden aan de specifieke behoeften van mensen met EHS.

Situatie in andere landen
EHS is in Nederland nog geen erkende ziekte of aandoening, maar er zijn al landen waar EHS officieel wél wordt erkend en waar maatregelen zijn getroffen. Zo is in Zweden EHS officieel erkend en hebben mensen die daaraan lijden recht op steun, zoals aanpassingen aan hun werkplek en hun woning. In Zwitserland kunnen zorgverzekeraars op grond van de International Classification of Diseases – waarin EHS is opgenomen onder code Z58 – behandelingen vergoed krijgen. In Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden is EHS opgenomen in de lijst van beroepsziekten. En in Oostenrijk bestaat een richtlijn van de Oostenrijkse artsenorganisatie, voor de diagnose én de behandeling van EHS.

Symptomen elektrohypersensitiviteit
De symptomen van elektrohypersensitiviteit bouwen zich geleidelijk op. Op den duur wordt iemand met EHS steeds gevoeliger voor straling. Iemand met elektrohypersensitiviteit (EHS) krijgt langzaamaan steeds meer last (wanneer er geen rekening mee gehouden wordt) van:
-oorsuizen en piepen;
-een licht gevoel in het hoofd;
-hoofdpijn;
-druk op de trommelvliezen.

En wanneer diegene aan de hoeveelheid straling blootgesteld blíjft worden, krijgt hij/zij last van:
-duizeligheid;
-jeukende hoofdhuid;
-sterke oorsuizen;
-irritatie voor harde geluiden;
-concentratieproblemen;
-hoofdpijn/migraine;
-misselijkheid;
-vermoeidheid;
-futloosheid.

Bronnen;
https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/elektrohypersensitiviteit/item118750
https://www.hspvlaanderen.be/nl/wat-is-hsp#:~:text=Hoogsensitiviteit%20is%20geen%20ziekte%20of,is%20een%20gevoeliger%20zenuwstelsel%20aangeboren.
https://stralingsleed.nl/blog/het-gevaar-van-draadloos-gebruik-voor-de-hsp-er-van-hsp-naar-ehs/
https://hsp-point.com/enextsubpage/15/88
https://gerritvansinderen.nl/5g-of-niet/
https://gerritvansinderen.nl/electro-hyper-sensibel-ehs/
https://www.eszenzz.nl/index.php/104/hooggevoeligheid-hsp#:~:text=Blozen%2C%20trillen%2C%20een%20snelle%20hartslag,goed%20in%20talen%20en%20leren.
https://bouwbiologie-zwolle.nl/rechter-frankrijk-erkend-elektrogevoeligheid/
Foto;  https://vng.nl/artikelen/nieuwe-europese-richtlijn-antennes-zonder-vergunning