Niet meer tijdens de les een Tik-Tok filmpje kijken, een berichtje sturen aan een klasgenoot of een foto delen via Snapchat. In de klas zijn mobieltjes, tablets of smartwatches vanaf 1 januari 2024, niet meer toegestaan.

Leerlingen die vanaf 1 januari 2024 een telefoon meenemen in de klas, moeten daar een goede reden voor hebben. Het ministerie van Onderwijs komt met een dringend advies voor scholen, blijkt uit een Kamerbrief van minister Robbert Dijkgraaf*.

*Robertus Henricus (Robbert) Dijkgraaf (Ridderkerk, 24 januari 1960) is een Nederlands politicus namens D66 en natuurkundige. Sinds 10 januari 2022 is hij minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte IV.

Scholen kunnen na de zomervakantie van 2023 met leraren, leerlingen en ouders gaan bespreken hoe de afspraken er precies uit komen te zien. Dat bepaalt elke school voor zich.

Aan het einde van volgend schooljaar* wordt dan bekeken of de maatregelen effect hebben gehad. Als dat niet zo is, volgen mogelijk landelijke regels om het gebruik van telefoons in de klas aan banden te leggen met een wettelijk verbod.

*Een schooljaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar.

Telefoons mogen vanaf volgend jaar nog wél mee de les in als dat nodig is voor de inhoud van de les, bijvoorbeeld in een les over digitale vaardigheden. Ook leerlingen die hun telefoon nodig hebben vanwege medische redenen, bijvoorbeeld om suikerwaarden te meten, worden uitgezonderd.

Dringend advies
Het ministerie van Onderwijs komt met dit dringende advies omdat telefoons volgens het ministerie zorgen voor afleiding en slechtere prestaties van leerlingen. En zijn er niet steeds meer bewijzen dat mobiele telefoons schadelijk zijn? Dat de Elektrisch Magnetische Velden (EMV) niet goed zijn voor mensen? De onzichtbare, niet te ruiken en niet te horen Elektro Magnetische Velden? Daar waar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van zegt dat: “als de velden sterk genoeg zijn, er elektrische stroompjes ontstaan die tintelingen of pijn in een lichaam kunnen veroorzaken? Omdat de Elektro Magnetische velden worden geabsorbeerd door een lichaam, waardoor het opwarmt? En dat een te sterke stijging van de lichaamstemperatuur kan leiden tot schadelijke gezondheidseffecten?”

Niet in de klas
“Dat mobieltjes verweven worden met ons leven; in de klas horen ze niet thuis”, zegt minister Dijkgraaf. ”Daar moeten leerlingen zich kunnen concentreren en alle ruimte krijgen goed te leren en zich goed te kunnen ontwikkelen. Mobieltjes verstoren dit, weten we uit wetenschappelijk onderzoek, met alle gevolgen van dien. Daar moeten we de leerlingen tegen beschermen.”

Telefoons in de klas; al langer onderwerp van discussie
De afgelopen maanden werd al vaker gesproken over een mogelijk verbod op telefoons in de klas. Voormalig onderwijsminister Dennis Wiersma zei in februari 2023, een verbod op smartphones op middelbare scholen te onderzoeken. Eind vorig jaar riep CDA-Kamerlid René Peters ook al op tot een verbod op telefoons op basis- en middelbare scholen en ook de PVV pleit al langer voor een mobiel-verbod in de klassen.

De VO-raad is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs

De VO-raad is een Nederlandse belangenorganisatie van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bevordert de VO-raad de kwaliteit van het onderwijs door schoolbestuurders en schoolleiders te faciliteren bij het vervullen van hun taak. De VO-raad vertegenwoordigt vrijwel alle schoolbesturen in Nederland (95%) en ze voeren overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.

Nadelen
Een nadeel van de mobiele telefoon in klas is de afleiding. Leerlingen raken vaak en snel afgeleid van de les wanneer ze de beschikking hebben over hun telefoon. Dit zorgt ervoor dat leerlingen zich minder goed kunnen concentreren en lesstof een stuk lastiger overkomt.

Een ander nadeel van mobieltjes is dat leerlingen veel informatie gemakkelijk kunnen opzoeken. Waarom zou je zelf nadenken als je alles binnen een handomdraai online kunt vinden? Het is niet alleen sneller, maar biedt ook een grotere kans op een juist antwoord.

En daarnaast bleek eerder al uit onderzoek van DUO* dat mobieltjes in het klaslokaal gelinkt kunnen worden aan lagere cijfers, moeite met taal- en leesvaardigheid, minder sociaal contact tussen klasgenoten en FOMO (de angst om iets te missen). Daarmee lijden belangrijke vaardigheden en sociale situaties onder het gebruik van mobiele telefoons in de klas.

*De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is een agentschap van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is op 1 januari 2010 ontstaan.

Steeds duidelijker wordt ook dat mobiele telefoons en smartphones substantiële levels afgeven van niet-ioniserende elektromagnetische velden (EMV). Dit bestaat uit radiofrequentie (RF) en extreem lage frequentie (ELF) straling. Onderdelen van de radiofrequente straling zijn het; telefoonsignaal, Bluetooth en de WIFI-straling. Vormen van straling die worden opgenomen door ons lichaam, vaak door lichaamsweefsel wat zich dichtbij de mobiele telefoon/stralingsbron bevindt.

Na de zomervakantie van het jaar 2023 werken leraren, leerlingen, schoolbesturen en ouders, de afspraak verder uit en bespreken hoe dit er op hún school gaat uitzien op 1 januari 2024.

 Bronnen;
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/nieuws/2023/07/04/mobieltjes-niet-meer-welkom-in-klaslokaal https://stralingsleed.nl/blog/het-gevaar-van-draadloos-gebruik-voor-de-hsp-er-van-hsp-naar-ehs/
www.nu.nl/tech/6270801/mobieltje-verdwijnt-volgend-jaar-uit-klas-verbod-in-hele-school-niet-uitgesloten.html
www.rte.ie/news/world/2023/0704/1392767-netherlands-phone-school-ban/?
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12971/Mobieltje%20verdwijnt%20volge Foto: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5365425/mobieltjesverbod-school-klas-lokaal-onderwijs
https://voorlichtingopscholen.nl/advies-mobieltjes-op-school/#:~:text=Daarnaast%20bleek%20eerder%20al%20uit,angst%20om%20iets%20te%20missen).