Functionele magnetische resonantie beeldvorming (fMRI)-scans geven afwijkingen aan de hersenen weer van een hoog gevoelig iemand, een high sensitieve person (een HSP ‘er). Hoog-sensitieve mensen beleven geur, smaak, gevoel en geluid intens. HSP ‘ers merken meer abstracte dingen op, zoals een bepaalde sfeer of stemming. Met hooggevoeligheid wordt je geboren; dat ben je. Hooggevoeligheid kenmerkt zich door een verhoogde prikkelgevoeligheid.

Prikkelgevoeligheid
Prikkelgevoeligheid zit niet tussen je oren, maar heeft te maken met het verschil in verwerking van informatie dóór de hersenen.  Dit heeft te maken met het hoogsensitieve brein, dat op een andere wijze situaties verwerkt dan een niet-hoogsensitief brein. Een HSP brein neemt meer prikkels waar en verwerkt deze diepgaander. Overprikkeling bij iemand met een HSP brein ontstaat dan ook sneller als bij iemand met een niet-HSP brein.

Professor Elke van Hoof
Professor Elke van Hoof (Vrije Universiteit Brussel) heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek ook aan kunnen tonen dat hooggevoelige personen de wereld op een andere manier ervaren dan de niet-hooggevoelige mensen en in 2017 is hooggevoeligheid dan ook officieel erkend door de wetenschap.

De HSP ‘er merkt de niet fysieke prikkels op
Hoogsensitieve personen (HSP ‘ers) hebben een zeer gevoelig zenuwstelsel en een HSP ‘er merkt (voelt) dan ook dingen die niet fysiek (daadwerkelijk) aanwezig zijn. Alles wat niet zichtbaar is en dus niet officieel bewezen kan worden (en bestaat) naast de vijf zintuigen, die iedereen heeft en waar iedereen de prikkels van kan ervaren. Het:
-horen;
-proeven;
-ruiken;
-voelen;
-zien.

De HSP ‘er heeft naast de vijf zintuigen nog een zesde zintuig: dit zintuig is ingesteld op subtiele, niet-fysieke sensaties die niet waarneembaar door de andere zintuigen. Een natuurlijke gave die je bij je geboorte hebt meegekregen. Een innerlijke stem en met dit zogeheten zesde zintuig neemt een HSP ‘er buitenzintuiglijke waarnemingen waar zoals: helder horen, helder zien, helder weten en helder voelend. De HSP ‘er kan deze energie, deze trilling voelen, en oppikken.

Internationale Congres voor Hooggevoeligheid
Prof. Dr. Elke Van Hoof, presenteerde op het eerste Internationale Congres voor Hooggevoeligheid in Brussel dat:
-scans bewijzen dat HSP ‘ers gewoon anders dénken;
-onderzoek aantoont dat mensen met hooggevoeligheid (HSP) de wereld op een andere manier beleven dan mensen zonder deze eigenschap.
-dat als je hoogsensitief bent je dus meer waarneemt en dit diepgaander verwerkt.

Dus…..dit houdt in dat ook de onzichtbare straling van begin de 21ste eeuw, onder de externe prikkels valt. 2G welke voor het eerst in 1999 in Nederland is ingevoerd en nu al 5G is.

HSP en EHS
Door het gevoelige zenuwstelsel kunnen mensen met HSP snel overweldigd raken door prikkels. Er ontwikkelt zich langzaam Elektrohypersensitiviteit (EHS) of stralingsgevoeligheid. Want een elektromagnetisch veld van antenne masten, van 5G geeft onzichtbare trillingen  (prikkels) oftewel frequenties die overeenkomen met de frequenties van de organen van het menselijk lichaam. En deze beïnvloeden elkaar!!! Langzaam ontwikkelt zich zo….. EHS.

De nieuwe prikkel voor de HSP ‘er is de ElektroHyperSensitiviteit
Elektromagnetische straling is het bewegen van elektrische en magnetische trillingen door de ruimte. Deze elektrische en magnetische trillingen (EMV) staan loodrecht op elkaar en zijn niet te zien, te horen of te ruiken. Maar…. wél te voelen door een High Sensitief Person (HSP ‘er). Een HSP ‘er die hierdoor ook langzaam een Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS ‘er) wordt!

ElektroHyperSensitiviteit (EHS)
Elektrohypersensitiviteit, ook wel EHS genoemd, is een aandoening waarbij men overgevoelig is voor straling. Iemand met elektrohypersensitiviteit (EHS) voelt zich door straling ziek en  heeft last van diverse klachten. Klachten zoals;
-vermoeidheid;
-duizeligheid;
-hoofdpijn;
-jeuk;
-oorsuizingen, tinnitus;
-spierpijn, tot onvermogen  tot lopen;
-kramp;
-pijnlijke gewrichten;

De Stichting ElektroHyperSensitiviteit (EHS) schat dat 3% van de bevolking in Nederland overgevoelig is voor elektromagnetische velden. Dr. Elaine Aron (expert hooggevoeligheid) schat dat 10 tot 15% van de wereldbevolking hooggevoelig of hoogsensitief is. Hoog-sensitieve mensen staan (onbewust) extra open voor prikkels van straling. Een prikkel voor de HSP ‘ er waar langzaam elektrogevoeligheid (EHS ‘er) uit ontstaat!

Wel steeds meer bekendheid maar niet officieel wetenschappelijk
De gevaren voor de draadloze elektromagnetische straling zijn recentelijk bekend gemaakt door wetenschappers, maar nog niet officieel wetenschappelijk gemaakt. Dit betekent dat mensen die hier last van hebben, niet worden begrepen en geloofd door de omgeving en niet correct gediagnostiseerd worden. Een van de echte oorzaken van EHS wordt nog totaal gemist doordat waarschijnlijk …..de telecom een hele boel in de melk te brokkelen heeft.

Daarnaast speelt ook een zekere stigmatisering mee; als je aan iets lijdt wat mensen nog niet kennen, het ook vele jaren duurt voordat dit geloofd wordt. Gelukkig zien wel steeds meer mensen de waarheid wat de draadloze elektromagnetische velden betreft en zien dat sommige mensen heel veel ellende hierdoor hebben. Dat er nu geen plek in Nederland voor hen is om te wonen!

Afwijkingen in de hersenen aantonen
Door een studie in 2017 werd het beseft gekweekt dat veel symptomen van elektrogevoeligheid overeenkomen met patiënten die langdurig aan neurotoxische chemicaliën waren blootgesteld. Deze studie laat zien dat er bij mensen met EHS, en bij mensen zonder EHS, gewoon andere hersengedeelten oplichten.

    Hersenen bij niet EHS ‘er                                     Hersenen bij  EHS ‘er

                                                   
Afwijkingen in de hersenen door blootstelling aan straling werd aangetoond met een fMRI (functionele Magnetic Resonance Imaging)-scan. Uit die vergelijking van beide scans, de een met níet EHS en de ander met wél EHS, blijkt dat de elektrogevoelige persoon (EHS ‘er) veel grotere witte vlekken in de frontale schors heeft, dan de niet-elektrogevoelige persoon. De suggestie hiervoor is dat bij de hersendelen van de HSP ‘er/EHS ‘er, een groot aandeel actief vurende neuronen voor hun activiteit meer zuurstof gebruiken dan de minder actieve delen.

Neuronen, vormen de bouwstenen van de hersenen
De hersenen liggen in de schedel en zijn opgebouwd uit honderd miljard zenuwcellen (neuronen). Elke zenuwcel heeft veel uitlopers (axonen) die in verbinding staan met een groot aantal andere zenuwcellen. Als een neuron een impuls doorgeeft aan een ander neuron heet dat ‘vuren’. Hierdoor zijn er ontelbaar veel verbindingen in de hersenen. Bundels zenuwuitlopers vormen samen zenuwbanen.

Zuurstofverzadiging-fMRI
De graad van zuurstofverzadiging van het bloed in die regio wordt door de fMRI- scan (functionele Magnetic resonance imaging) gemeten. De FMRI-scan meet de verandering in de magnetische aantrekkingskracht van het bloed in de hersenen over een bepaalde tijd en vergelijkt dat met andere gebieden. Het zijn dus geen verschillen in microscopische structuur die zichtbaar worden, maar verschillen in bloedkwaliteit. Die gebieden met de witte vlekken vertonen een relatief grote neuronactiviteit.

Speciale neuronen; de spiegelneuronen
Spiegelneuronen zijn speciale zenuwcellen die nog niet zolang geleden per toeval werden ontdekt. Spiegelneuronen spelen een belangrijke rol bij sociaal begrip en interpersoonlijke relaties. Ze helpen om te begrijpen wat de ander voelt, denkt of doet. Spiegelneuronen helpen je om andere mensen te begrijpen. Dit is onmisbaar in het sociale verkeer. Een HSP ‘er heeft meer spiegelneuronen dan een niet-HSP ‘er. En doordat ze veel spiegelneuronen hebben, voelen ze heel goed aan wat andere mensen meemaken. Bijna alsof ze het zelf meemaken. 

Personen met HSP hebben dus anders functionerende hersenen dan niet-sensitieven. Hoogsensitief is niet iets wat je kan krijgen, je bent het. Maar krijgt een HSP ‘er dan ook eerder EHS?
 
Bronnen: 
https://www.hugoschooneveld.nl/inhoud/index.php
https://stichtingehs.nl/wat-is-elektrohypersensitiviteit-ehs
https://www.coachy.nl/zelfcoaching/hooggevoelig-voor-prikkels/#:~:text=HSP%20staat%20voor%20hoog%20sensitief,verlichting%20of%20spanning%20tussen%20personen.
https://www.bedrock.nl/hoogsensitiviteit-hersenen/

Foto boek; https://www.bruna.nl/boeken/het-hoogsensitieve-brein-9789492595126?gclid=CjwKCAiA9NGfBhBvEiwAq5vSy-mWu4WqnVXgq9Fpbl3PHIo7GmTpYGUestfwIMmzj7l4q-r7lZTR6RoCWVwQAvD_BwE
Foto hersenen EHS ‘er; https://www.antistralingshop.nl/2019/04/03/elektrogevoeligheid/
https://www.duopraktijkdecocon.be/HSP_wetenschappelijk_aangetoond.php#:~:text=In%20haar%20onderzoek%20keken%20de,hebben%20en%20minder%20fouten%20maken.
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-van-een-hsp-er-geen-ehs-er-want-de-hersenen-van-een-hsp-er-werken-nu-eenmaal-anders/
https://femkedegrijs.com/elektromagnetische-straling/
https://www.jrseco.com/nl/wat-is-elektrostress/