Het gebruik van de kanariepiet heeft te maken met de uitdrukking; de kanariepiet in de kolenmijn. Dit gezegde komt uit de tijd dat er nog volop kolenmijnen waren (einde 16e eeuw) in Limburg. Mijnwerkers namen toen een kanarie in een kooitje, mee naar beneden. Het was hun alarmsysteem. Wanneer er koolmonoxide in de mijn aanwezig was, viel de kanarie flauw. En als dat gebeurde, moesten de mijnwerkers zo snel mogelijk de mijn verlaten, want koolmonoxide is een zeer giftig en reukloos gas. Vandaag de dag in 2023 is de kanariepiet wéér het alarmsysteem; het alarmsysteem tegen alle tegen alle onzichtbare draadloze elektromagnetische velden!

Elektromagnetische velden (golven)
Want wanneer je belt met de mobiel, smartphone of draadloos een filmpje bekijkt op de iPad, dan worden deze gegevens verzonden via elektromagnetische golven; via de elektromagnetische velden (EMV). EMV die niet te zien, te horen en te ruiken zijn, maar er wel zijn! Deze EMV worden gebruikt voor alle draadloze (data)communicatie, sinds de opkomst van de eerste mobieltjes in de jaren negentig.

Wat zijn elektromagnetische velden?
Een elektromagnetisch veld (EMV), is elektromagnetische straling en is de voortplanting door de ruimte van elektrische- en magnetische trillingen. Niet te zien, niet te ruiken of te horen, maar een elektrogevoelige (EHS ‘er) vóelt het. Licht, radiogolven en röntgenstraling zijn volgens het woordenboek vormen van elektromagnetische straling en de draadloze communicatie maakt gebruik van de radiogolven. Elektromagnetische straling, de radiogolven, planten zich in een vacuüm voort met de lichtsnelheid: onhoorbaar, onzichtbaar en niet te ruiken. Elektromagnetische straling wordt wiskundig beschreven als een golf door middel van de wetten van Maxwell*, als de voortplanting door de ruimte van elektrische- en magnetische trillingen. Ze kan ook worden beschreven door de wetten van de kwantummechanica** als een stroom van fotonen (lichtdeeltjes).

*De wetten van Maxwell zijn de vier natuurkundige wetten:
-het elektromagnetisme;
-de theorie van het elektrische;
-de magnetische velden;
-en de elektromagnetische straling.

**Kwantumfysica is het deelgebied van de natuurkunde dat zich bezighoudt met het gedrag van de hele kleine deeltjes. Deeltjes die zo klein zijn dat de gewone Newton natuurkunde, van oorzaak en gevolg, niet altijd meer opgaat.

EHS-dag
Wereldwijd is 16 juni 2018 uitgeroepen tot de eerste internationale EHS-dag. Want er is steeds meer straling om ons heen. De kanariepiet waarschuwt opnieuw. Want sommige mensen (de stralings-gevoeligen) hebben in 2023 al enorm veel last van de draadloze communicatie en waarschuwen. Waarschuwen voor de elektromagnetische golven, die de draadloze communicatie verspreidt.  Mensen die zelf elektrohypersensitief (EHS) zijn geworden, kunnen vandaag de dag amper meer tot niet in de samenleving zijn. Hebben heel veel last van alle draadloze apparaten, die overal zijn. Voor de ernstige EHS ‘er is geen plek meer in Nederland.

Juni 2023
De internationale EHS-dag (elektro-gevoeligheids dag) is dit jaar op 10 juni 2023. Dan wordt de EHS-bewustmakings-dag gehouden om bewustwording over en kennis van elektrogevoeligheid en de gezondheidsrisico’s van de elektromagnetische straling bij het grote publiek te vergroten. Door de onbekendheid met het fenomeen EHS weten veel mensen niet dat hun gezondheidsklachten wel eens door de elektromagnetische straling veroorzaakt zou kunnen worden. De overheid maakt hun niet wijzer. Ook weten mensen niet dat bij het ontstaan van ernstige elektrogevoeligheid, mensen gedwongen zijn de draadloze wereld te ontvluchten. Niet meer wetend waar ze nu kunnen wonen. Hoewel verantwoordelijke instanties hiervan wel op de hoogte zijn, bieden zij geen gezonde en veilige plek. Zij blijven erbij om publieke ruimtes vol te bouwen met draadloze toepassingen en dit betekent voor mensen met ernstige klachten (en die zijn er) uitsluiting van de publieke deelname en uitsluiting van het uitgaan en uitsluiting van de werkkring!

Opgericht; de National EHS Awareness Day
De National EHS Awareness Day, is in 2020 opgericht door het bedrijf; DefenderShield. Dit om meer bewustzijn te creëren over de weinig bekende aandoening EHS, die waarschijnlijk zal blijven toenemen naarmate we onze afhankelijkheid geven aan de draadloze apparaten. Vanwege het lage bewustzijn kan deze aandoening vaak niet eens correct worden gediagnosticeerd! Huisartsen weten niet eens wat het is. Mensen vragen zich dan ook jarenlang af wat toch de oorzaak van hun symptomen kan zijn. Sommige onderzoeken hebben zelfs aangetoond dat één op de vijf mensen EHS heeft! Het begint duidelijk te worden dat de draadloze technologie veel ongewenste nadelige gevolgen heeft voor een mensenleven, dierenleven en plantenleven.

Elk jaar op 10 juni wordt de nationale EHS-bewustmakings-dag gehouden, in een poging het bewustzijn over het elektromagnetische overgevoeligheidssyndroom (EHS) te vergroten. Er is heel weinig tot geen eerlijk onderzoek gedaan naar de symptomen en effecten van dit syndroom. Alleen door wetenschappers niet in dienst van de Telecom is eerlijk onderzoek gedaan en die waarschuwen. Wetenschappers die de slopende effecten die deze ziekte op sommige mensen kan hebben, heeft. Slopend is en mensen tot niets meer noopt. Het syndroom, deze aandoening EHS, komt voort uit een verhoogde gevoeligheid voor de elektrische omgeving, waaronder nu de mobiele apparaten, wifi en andere draadloze elektronica vallen. Met de gevoeligheid van een High Sensitive Person (HSP) kan het alleen maar erger worden naarmate er meer en meer draadloze apparaten in het leven komt en kan iedereen klachten krijgen van deze elektromagnetische velden.

Stop (((5G)))-Stay connected but protected
De Europese Commissie heeft besloten om het Europees Burgerinitiatief (ECI); Stop (((5G))) – Stay connected but protected (blijf verbonden maar beschermd) toe te laten. Het initiatief is geregistreerd op 7 oktober 2021 en was geldig tot 1 maart 2023. De uitrol van 5G brengt namelijk de rechten op een gezond milieu, vrijheid en privacy in gevaar en dit ECI werd ingediend door Europeans for Safe Connections. Het initiatief vraagt de EU Commissie om betere regelgeving tegen de schadelijke effecten van draadloze communicatie. 5G wordt uitgerold om overal en altijd aanwezig te zijn, zonder eerlijk en open onderzoek te doen naar de schadelijke effecten.

Er is namelijk weinig onderzoek gedaan naar de symptomen en effecten van elektrogevoeligheid (EHS) en daarom niet geclassificeerd als een medisch diagnosticeerbare aandoening. Maar veel internationale artsen en wetenschappers erkennen juist wél de slopende effecten die draadloze straling op sommige mensen kan hebben. Het slopend effect komt voort uit een verhoogde gevoeligheid voor de elektr0magnetische omgeving, waaronder de mobiele apparaten vallen, wifi en andere draadloze elektronica. Deze gevoeligheid wordt alleen maar erger en zal meerdere mensen treffen, naarmate we meer en meer draadloze apparaten in ons leven opnemen.

De huidige blootstellingslimieten bieden al onvoldoende bescherming voor ieder mens, ieder dier en iedere plant tegen deze radiofrequente- en microgolfstraling. En met 5G zal het aantal draadloze elektronische apparaten en antennes explosief toenemen en 6G zit al in planning voor 2023/ 2024. Dit zal leiden tot een onhoudbare stralings toename en vervuiling. Straling die we niet horen, ruiken of zien maar er wél is!

Bronnen;
Foto kanariepiet; https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanarie#/media/Bestand:Serinus_canaria_gelb.JPG https://letstalkabouttech.nl/2022/06/world-ehs-day-moet-u-zich-zorgen-maken-over-digitale-discriminatie-en-5g/
https://defendershieldcom.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc https://stralingsbewust.info/2018/06/16/16-juni-internationale-ehs-dag/
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/blog/europeans-safe-connections-call-stronger-regulation-artificial-intelligence-decision-making_en#:~:text=Europeans%20for%20Safe%20Connections%20is,safe%20technology%20and%20safe%20connections.  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetten_van_Maxwell
https://nationaltoday.com/national-ehs-awareness day/#:~:text=National%20EHS%20Awareness%20Day%20is,syndrome.