Brand in een zendmast

De corona-verspreiding en 5G
Er bestaan meerdere varianten van de relatie tussen het coronavirus en 5G. Een daarvan is dat 5G-straling het immuunsysteem van de mens zodanig verzwakt, dat de verspreiding van ‘n virus de kans krijgt, in dit geval het coronavirus. Hierdoor is een hausse aan brandstichtingen wereldwijd uit angst voor de nieuwe 5G-antennes. Ook in Nederland zijn er zendmasten in brand gestoken.

Een van de veronderstellingen is dat de elektromagnetische golven van de 5G-zendmasten iets met de Covid-19-pandemie te maken zou hebben komt van
de Amerikaanse nieuwssite Rumor Mill News. Deze legt het volgende verband tussen de uitrol van 5G en de corona-uitbraak in Wuhan; dat de 5G-straling de opname van zuurstof in het bloed bemoeilijkt en de zuurstofatomen kapot maakt en niet het corona virus. Een andere theorie verschijnt op youtube in een video over de Diamond Princess, het cruiseschip waarop het Covid-19-virus werd aangetroffen in 2020. Want dit schip was toen uitgerust met 5G!

Internationale blootstellingslimieten
Het 5G-netwerk dient, net zoals alle andere systemen die elektromagnetische straling veroorzaken, te voldoen aan internationale richtlijnen. Dat betekent dat de signalen van alle elektromagnetische bronnen bij elkaar opgeteld, onder de blootstellingslimieten moeten blijven. Het International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP*) stelt deze limieten vast. In 1998 publiceerde zij voor het eerst haar richtlijnen en veel landen in de wereld volgen de richtlijnen van de ICNIRP, zo ook Nederland.

*Het ICNIRP is onafhankelijk van commerciële en nationale belangen. Om die onafhankelijkheid te waarborgen, vertegenwoordigen haar leden niet hun land van herkomst. Ook mogen zij geen baan hebben die hun wetenschappelijke onafhankelijkheid zou kunnen schaden.

Onderzoek van Agentschap Telecom
Vanaf 1 januari 2023 gaat Agentschap Telecom verder als Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (afgekort RDI). In Nederland is, nu dus Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), dé organisatie die de naleving van de richtlijnen controleert (de blootstellingslimieten). Zij doet dat onder andere door zelf metingen uit te voeren. Samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert het RDI in januari 2020 het rapport: “Verkenning van de blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van 5G-systemen“. Hierin wordt geconcludeerd dat op basis van de huidige wetenschappelijke literatuur en eigen metingen de blootstelling van het publiek aan EM-straling door het 5G-netwerk binnen de vereiste limieten ligt.

Link met het coronavirus
Dit spreekt het volgende bericht echter tegen: ‘link met coronavirus?’ De kop boven een artikel waarin de huisarts, Kris van Kerckhoven, voor de ‘levensgevaarlijke’ nieuwe technologie 5G, waarschuwt. De straling van dit communicatienetwerk zou ziekten veroorzaken, weet Van Kerckhoven. Op 22 januari 2020 publiceert de site van het Laatste Nieuws (België) een interview met huisarts Kris van Kerckhoven.

Alleen….
het artikel staat slechts een aantal uren online, voordat het wordt verwijderd (censuur in de 21ste eeuw)! Zo onhandig ook als mensen weten dat 5G gevaarlijk is terwijl de frequenties miljarden euro ‘s op moeten leveren bij de Telecomveiling (de 5G-Multibandveiling is Nederland is op 29 juni 2020 geweest met een uiteindelijke opbrengst van 1,23 miljard euro).

Begin 2022 is de veiling gepland van frequenties voor snelle mobiele communicatie, voor de 3,5 Gigahertz (GHz)-band. Een onafhankelijke adviescommissie adviseert het kabinet om het beschikbaar stellen van de 3,5 GHz-5G-frequenties uit te stellen tot 2023. Ook de uitspraak van de voorzieningenrechter is dat er niet zomaar ruimte gemaakt mag worden voor 5G op de 3,5 GHz-frequentieband.

Van Kerckhoven zegt niet meer te kunnen doen dan mensen te waarschuwen en tips te geven als: “bekabel alles, zet de wifi uit, schakel het 5G-netwerk van je gsm uit wanneer je het niet nodig hebt. Ook aan scholen geef ik de raad om hun draadloos netwerk weg te doen en ook om (een eventueel)smartboard te bekabelen.” De huisarts hoopt dat er bij de bevolking snel een draagvlak ontstaat zodat ook de politiek gestimuleerd wordt om maatregelen te nemen.

Wetenschappers (niet in dienst van de Telecom) waarschuwen
Belangrijk is het om te weten dat honderden gerespecteerde wetenschappers waarschuwen voor de gevaren van de draadloze technologie vooral 5G. Wetenschappers niet in dienst van de Telecom. Dat de 5G-technologie afhankelijk is van krachtige elektromagnetische straling, die zeer hoge frequentie ‘s en zeer korte golflengten omvat. Dat bij 5G de netwerken nóg dichterbij de huizen komen. Dat de zenders* op straatlantaarns komen in plaats van verre zendmasten om goed te kunnen werken.

*De zenders (small cell ‘s) komen 150 meter of korter bij de woningen te staan. Ze bieden hoge datasnelheden door dicht op elkaar te worden gezet.

Toeval of niet, Wuhan waar het COVID-19 virus erg sterk uitbrak, heeft de meeste 5G-torens van de wereld op dat moment. De blootstelling aan straling is nergens zo hoog als daar. Vooral eind 2019 en begin 2020, net voor het coronavirus uitbrak, zijn er massaal 5G-zendmasten geplaatst. Maar liefst 130.000 zendmasten in China, waarvan er 10.000 in Wuhan zijn geïnstalleerd. Om een beeld te krijgen hoeveel dit is, in heel de VS waren er toen nog maar 10.000 geïnstalleerd!

Feiten over het coronavirus en het 5G netwerk in China
In de laatste decennia heeft China zich in een ongelofelijk hoog tempo ontwikkeld tot wellicht het meest technologische en vooruitstrevende land. Echter zijn hier een paar verontrustende feiten. Namelijk dat:
-er onderzoeken zijn die aantonen dat de elektromagnetische straling een negatieve impact heeft op het immuunsysteem;
-dat mensen geïnfecteerd met het coronavirus buiten een 5G gebied, veel mildere symptomen heeft;
-dat in Wuhan, de stad waar het coronavirus als eerste uitbrak, eind 2019 ongeveer 10.000 zendmasten geplaatst zijn;
-in heel China er 130.000 5G zendmasten geplaatst zijn;
-in steden zoals Hangzhou, Wenzhou en in steden in Zuid-Korea waar al een stevig netwerk aan 5G zendmasten is geïnstalleerd, er een hoger aantal COVID-19 besmettingen zijn;
-recentelijk er in de coronavirus ziekenhuizen juist extra 5G-zendmasten geplaatst zijn;
-er heel weinig tot geen officiële onderzoeken uitgevoerd zijn om de 5G effecten op de biologie in kaart te brengen. Dit terwijl erin de laatste 10 tot 20 jaar al honderden onderzoeken geweest welke hebben aangetoond dat de elektromagnetische velden een negatief effect hebben op ons immuunsysteem maar de wetenschap mag niet waarschuwen.

Het is gewoon duidelijk dat straling ons immuunsysteem verzwakt, waardoor bacteriën en virussen gevaarlijker zijn dan normaal gesproken. Ook is er een denkwijze dat het 5G netwerk het COVID-19 juist krachtig werkend heeft gemaakt.

Mocht dit allemaal werkelijk zo een grote impact hebben, dan kan 5G de ondergang worden van de wereld mits hier niet snel iets tegen gedaan wordt. Een nieuwe variant van COVID-19 zal niet lang op zich laten wachten.

Dr. Leif Stafford, een neuro-oncoloog uit Zweden gaf eerder aan dat de uitrol van 5G “het grootste biologische experiment ooit ter wereld” zal zijn.

Bronnen
Foto: https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/twee-zendmasten-langs-a50-bij-loenen-en-beekbergen-in-brand-gestoken~aee53413/211019473/
https://decorrespondent.nl/11340/waarom-is-5g-zon-gevoelig-onderwerp-en-29-andere-dingen-die-je-over-5g-moet-weten/967728928320-67863aca
https://raad.papendrecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken/A27-20200219-R-Lammers-Huisarts-waarschuwt-voor-gevolgen-5G.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2020/05/jelle-van-buuren-in-het-reformatorisch-dagblad-5g-masten-en-corona
https://krachtdoorbewustwording.nl/de-impact-van-kunstmatige-elektromagnetische-velden/
https://tweakers.net/nieuws/196718/kabinet-krijgt-advies-om-veiling-3-komma-5ghz-frequentieband-uit-te-stellen-naar-2023.html
https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/