De minister van Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma VVD, doet niets om de blootstelling van Nederlandse schoolkinderen aan straling van wifi en mobiele telefoons tegen te gaan. Sommige scholen moeten daarom zelf maatregelen nemen.

Bill Gates en Steve Jobs
Bill Gates en Steve Jobs✝ worden beiden beschouwd als dé grote revolutionairen die de opkomst én het gebruik van de computer hebben bepaald. Gates richtte, samen met Paul Allen in 1975 Microsoft op in Redmond in de Amerikaanse stad washington. En Jobs richtte samen met Steve Wozniak en Ronald Wayne in 1976, Apple op (toen met de naam Apple Computer, inc). Het bedrijf is gevestigd in Cupertino, Carlifornië.

Je zou verwachten dat de kinderen van de softwareontwikkelaar Bill Gates en Apple-CEO wijlen Steve Jobs, overladen zijn met de nieuwste en meest geavanceerde gadgets op het gebied van draadloze hebbedingetjes. Niets is minder waar: hun kroost is nagenoeg techvrij opgevoed. “Ze hebben nog nooit een iPad gebruikt. “ Wij houden de hoeveelheid technologie die onze kinderen thuis kunnen gebruiken beperkt”, zei Jobs in een interview in 2010 met de New York Times.

De keuze van Gates en Jobs vormt bepaald geen uitzondering: veel leidinggevenden van tech-bedrijven in Silicon Valley (aan de zuidkant van de Baai van San Francisco in de Amerikaanse staat Californië), beperken de schermtijd van hun kinderen. Athena Chavarria, de assistent van het imperium van Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook; “Ik ben ervan overtuigd dat de duivel in onze telefoons leeft en grote schade aanricht aan onze kinderen”. Ook de Waldorf School of Peninsula in Sillicon Valley, waar veel kinderen van Google-, Apple- en eBay-medewerkers basisonderwijs volgen, houden digitale leermiddelen en computers buiten de deur. Google-directeur Alan Eagle: “Ik ben het pertinent oneens met het idee dat je technologie nodig zou hebben op de basisschool”.

Nederland
En in Nederland raast de digitalisering van het onderwijs in sneltreinvaart voort en brengt de introductie van 5G virtual reality-brillen, real-time monitoring* in de klas en op termijn wellicht zelfs leren middels een geïmplanteerde chip, met rasse schreden dichterbij.

*Realtime (gegevens)monitoring is de levering van continu bijgewerkte informatiestreaming.

De smartphone moet de school uit
Waar in Nederland amper een school te vinden is die bewust de school stralingsvrij wil houden, zijn er steeds meer landen  die  de mobiel en alle draadloos,  het school­gebouw uitbannen.

Prestaties Nederlandse schoolkinderen loopt hard terug
De prestaties van de Nederlandse schoolkinderen, zoals driejaarlijks gemeten wordt door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), zijn de laatste vijftien jaar hard teruggelopen. Ook in andere landen was dat het geval, maar nergens was de daling zo scherp en diep als in Nederland, vooral in leesvaardigheid. Ooit presteerde ons land in de hoogste regionen; inmiddels is het gezakt tot onder het OESO-gemiddelde.

Steeds meer landen komen tot de conclusie dat de smartphone, het digibord en wifi, zich in (toevalligerwijs?) precies dezelfde periode ontwikkelde tot een niet uit ons leven weg te denken hulpmiddel, wel eens de grote boosdoener zou kunnen zijn! Frankrijk was het eerste land dat de smartphone verbande uit het schoolgebouw, maar is al lang niet meer het enige land: dertien andere landen, waaronder België, Duitsland, Engeland, Zwitserland, Canada, India en Australië introduceerden inmiddels vergelijkbare wetgeving.

Verzet ouders
Voor heel veel Nederlandse leerkrachten komt dat niet als een verrassing. Zij maken dagelijks de (wetenschappelijk bewezen) verwoestende uitwerking mee, die de smartphone heeft op de intellectuele concentratie van hun leerlingen en op hun vermogen om een goed lopende zin te formuleren van meer dan 140 tekens. Sommige leraren slagen erin om de afleiding door de smartphone de kop in te drukken door het gebruik ervan in hun klaslokaal te verbieden; enkele scholen zijn hen daarin gevolgd. Maar dat leidt tot verzet bij sommige ouders tegenwoordig.

Waar wachten we eigenlijk nog op? Weg draadloos op scholen!
Alle alarmbellen moeten gaan rinkelen nu een groot deel van de Nederlandse 15-jarigen een dermate laag niveau van leesvaardigheid heeft dat deelname aan de maatschappij gewoon onmogelijk lijkt te worden. Gezien de kelderende resultaten van onze kinderen, kan de Nederlandse overheid niet achterblijven en moet zijn verantwoording nemen. De ondernemers in Silicon Valley houden hun kinderen weg bij de producten die hen zelf rijk en beroemd hebben gemaakt. Duidelijk mag dan zijn dat ook Nederlandse kinderen gebaat zijn een duidelijk beleid van geen draadloos in het klaslokaal. Dat onze toekomst beschermd moet worden tegen het draadloze!   

Scholen in Nederland met bewustzijn over straling en gezondheid
Gelukkig zijn er scholen in Nederland die dit bewustzijn wél hebben. Het moet nu alleen nog komen vanuit eigen initiatief. Zoals bij o.a.:
-basisschool Meander in Nijmegen die wifi-vrij. Werken. “Andere scholen tonen belangstelling, en gaan bij nieuwbouw ook kijken hoe ze hier rekening mee kunnen houden;”
-een school in Haarlem gebruikt wifi met een tijdschakelaar;
-in Lelystad heeft een school de volgende maatregelen genomen: routers op de gang in plaats van in de klas, bekabelde iPads en alleen incidenteel gebruik van wifi. “bekabelde netwerken hebben de voorkeur, maar er zijn ook tussenoplossingen door routers niet in de klas, maar op de gang te plaatsen, het signaal minder sterk af te stellen en, om te beginnen, door de juiste netwerkapparatuur te kiezen waarmee dit überhaupt kan.”
-op het Zeeuwse Calvijncollege is, ter bevordering van de concentratie, leerprestaties en sociale interactie, het gebruik van mobieltjes op het gehele schoolterrein sinds 1 januari 2020 verboden. De ervaringen zijn positief en er is meer sociale interaktie.

Stefaan van Gool
Omdat kinderen nog in de groei zijn en bovendien een dunnere schedelwand hebben, is de Belgische kinderoncoloog Stefaan van Gool, verbonden aan de Universiteit van Leuven niet gerust op scholen met nu al wifi, een digibord en mobielgebruik. Hij waarschuwt dan ook: “kinderen worden blootgesteld aan veel kunstmatige elektromagnetische velden in 2022, wat twintig jaar geleden totaal niet was. Wat de gevolgen daarvan gaan zijn, weten we pas op de lange termijn (vijftig tot zestig jaar?) Dus je kunt eigenlijk zeggen: het draadloos gebruik op scholen is een megagroot experiment.”

Vijf tips om jezelf en je kinderen tegen straling te beschermen
-bekabel de verbindingen zoveel mogelijk. Wist je dat je zelfs een iPhone kunt bekabelen?
-leg de telefoon niet onder het hoofdkussen en draag het toestel niet in de broekzak of beha;
-hou de telefoon tijdens het bellen op tenminste 2,5 cm afstand van het oor. Deze waarschuwing staat ook in de kleine lettertjes van de gebruiksaanwijzing!
-zet de wifi uit wanneer die niet gebruikt wordt (bv. ’s nachts), stel het zendvermogen lager in of gebruik een eco-wifi-router, die minder straling geeft en automatisch uit gaat als je geen wifi gebruikt;
-gebruik geen DECT draadloze huistelefoon of -babyfoon. Kies in plaats daarvan voor bekabeld of voor de “eco- mode plus-versies”. Deze geven veel minder straling.

Minister Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, verbied draadloos gewoon op scholen! En verbied 5G masten en slimm cells in de buurt van scholen! Geef onze jeugd een eerlijke kans!

Enne… hoe zou het toch komen dat er één op de vier leraren last heeft van burn-outklachten?

Bronnen:
https://www.jrseco.com/nl/straling-het-onzichtbare-gevaar-in-de-klas/
https://www.jrseco.com/nl/
Foto: https://www.mosalira.nl/magazine/digitalisering-in-stroomversnelling/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-smartphone-moet-de-school-uit~b4c551c7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12853/Straling,%20het%20onzichtbare