Draadloos netwerk
Een draadloos netwerk is een computernetwerk of telefoonnetwerk waar zonder draden, de informatie door de ruimte plaats vindt door elektrische- en magnetische oscillaties (trillingen). Trillingen van alle zendmasten naar o.a. de PC’ s (het draadloos internet) en naar alle mobiele telefoons (die draadloos werken). Trillingen die onzichtbaar, onhoorbaar en reukloos zijn (radiofrequente straling).

Overgevoelig voor deze trilling
Elektrohypersensitiviteit, ook wel EHS genoemd, is een aandoening waarbij men overgevoelig is voor deze trilling (straling). Iemand met elektrohypersensitiviteit (EHS) heeft hierdoor last van diverse klachten en voelt zich niet goed. Een informele schatting van de Stichting Elektrohypersensitiviteit, is dat 3% van de mensen in onze samenleving overgevoelig is voor de elektromagnetische velden van ons draadloze netwerk. Dat zijn in Nederland zo’ n 500.000 mensen.

De High Sensitive Person (HSP’ er)
Zijn het de HSP’ ers (de High Sensitive Person of hoogsensitief persoon) die dit overkomen? Naar schatting is ongeveer drie procent van de Europese bevolking een HSP’ er! Een HSP is iemand die gevoeliger is voor indrukken en prikkels dan gemiddeld en subtielere nuances waarneemt in o.a. lichaams taal, stemming van anderen, gevoeliger voor licht, geuren en geluiden. En dus nu ook de voor de trillingen van de zendmasten? De onzichtbare, onhoorbare en niet te ruiken trillingen, maar die er wél zijn? Waarschuwen de HSP’ ers ons? Zijn de elektromagnetische velden voor iedereen op de duur niet goed?

EHS als ziekte
EHS is in Nederland geen erkende ziekte of aandoening, maar in andere landen zoals Noorwegen en Zweden wel. Verschillende onderzoeken hebben voorspeld dat in de toekomst zo’ n veertig procent van de wereldbevolking overgevoelig zal worden voor de straling van het draadloze netwerk. En wat over het volgende gegeven: 5G werd massaal uitgerold in Wuhan en iets later zagen ze daar de eerste uitbraak van het coronavirus. Toeval?

Draadloos internet en de HSP’ er
Deze trilling, deze elektromagnetische velden (EMV) worden ook wel ‘elektrosmog’ (e-smog) genoemd. En deze e-smog kunnen lichamelijke klachten veroorzaken bij sommige mensen; mensen met een extra gevoelig zenuwstelsel; de HSP’ er, de High Sensitieve Person. De HSP’ er wordt hiermee geboren.

Van HSP’ er naar EHS’er
De EHS’ er (Electro Hyper Sensitiviteit) heeft een overgevoeligheid voor deze elektromagnetische straling en verschillende gezondheidsklachten worden dan ook hiermee in verband gebracht. Klachten als: sterk oorsuizen (soms non-stop), hoofdpijn, duizeligheid, moeilijk kunnen lopen, concentratieproblemen, schrikken van harde geluiden, oogproblemen en een gevoelloze huid.

En zo kan niet iedereen tegen draadloos internet, wifi, mobiel, smartphone of DECT-telefoon.

Van 2G naar 5G
Sinds de zomer van 2020 hebben we 5G netwerken in Nederland en de belangrijkste vernieuwing is dat 5G op een veel hogere frequentie functioneert dan de voorgangers 2G, 3G en 4G. Een hogere frequentie houdt in dat er meer informatie verstuurd- en ontvangen kan worden. Het nadeel van dit signaal is dat het minder krachtig is en slechter door vegetatie, muren of water gaat en er dus meer zendmasten nodig zijn die dichter op elkaar komen staan.

Verboden
Er zijn landen die de uitrol van 5G dan ook hierom hebben stopgezet. Omdat 5G-netwerken een mix van drie elementen heeft, die bijdragen aan het verhogen van het stralingsniveau. Namelijk;
1. Massive MIMO;
2. Millimetergolven;
3. Small Cells.

Ad.1 Massive MIMO
Massive MIMO (Multiple Input ans Multiple Output)-antennes zijn antennes die bestaan uit meerdere antennes in een raster van tenminste 8×8 antennes met een bereik van ongeveer een kilometer. Deze antennes kunnen gericht een signaal bundelen (beamforming) en een gebruiker een ‘eigen’ verbinding op maat geven, in tegenstelling tot een sectorantenne waarbij alle gebruikers het uitgezonden signaal delen. 

Ad. 2 Millimetergolven
Dat zijn signalen op zeer hoge frequenties en hebben golflengtes van ongeveer ‘n millimeter. Die stralen reiken niet zo ver, maar dragen erg hoge hoeveelheden data met zich mee.

Ad. 3 Small cells
Small cells zijn kleine basisstations die operatoren in groten getale in steden verspreiden zoals de:
-femtocell. Vergelijkbaar met draadloze routers met een maximaal bereik van 10 meter;
-picocell. Met een uitgebreider bereik tot 200 meter. Picocellen kunnen maximaal 100 gebruikers ondersteunen en worden doorgaans geïnstalleerd in grotere binnenruimtes, zoals ziekenhuizen, luchthavens en treinstations;
-microcell. Dit zijn de krachtigste kleine cellen en hebben een bereik tot 2 km. Microcellen worden vaak bevestigd aan verkeerslichten en straatnaamborden.

5G masten
5G bestaat uit drie frequenties; 0,7 GHz, 3,5 GHz en 26 GHz. Veel en veel hoger dan de voorganger 4G:

Frequentieband 4G Frequentieband 5G
0,8 gigahertz (GHz) 0,7 GHz
1,8 GHz 3,5 GHz
2,6 GHz 26 GHz

 

Moeten we 5G verbieden?
Maar… niemand weet met zekerheid te zeggen wat de precieze gezondheidseffecten zullen zijn, van een breed uitgerold 5G-netwerk (en 6G-netwerk).  Moeten we in zo’ n situatie dan niet het voorzorgsprincipe toepassen tot echt duidelijk is of het schade geeft of niet? En niet iedereen gedwongen hiermee opzadelen? Moet het voorzorgsprincipe niet ingaan?

Het voorzorgsprincipe/voorzorgsbeginsel
Het voorzorgsprincipe houdt in dat als een ingreep ernstige of onomkeerbare schade kán veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep dat het niet zo is. Dat je dan in dit geval op zijn minst zou kunnen verwachten dat de kinderen van softwareontwikkelaars, Bill Gates en Apple-CEO Steve Jobs† overladen zijn met de nieuwste en meest geavanceerde draadloze gadgets. Maar….niets is minder waar!  Ze hebben nog nooit een iPad gebruikt! Dat de keuze van Gates en Jobs geen uitzondering is bewijzen veel leidinggevenden van techbedrijven en Athena Chavarria, executive assistant van het imperium van Mark Zuckerberg, zegt; “Ik ben ervan overtuigd dat de duivel in onze telefoons leeft en grote schade aanricht aan onze kinderen”.  En Google-directeur Alan Eagle, die zegt: “Ik ben het pertinent oneens met het idee dat je de draadloze technologie nodig hebt op de basisschool”. 

Bronnen:
Foto: https://stichtingehs.nl/downloads/presentaties/wifi-op-school-220514/download
https://www.allesoverdraadloosinternet.nl/wifi/draadloos-wifi-hoe-het-werkt/
https://stralingsleed.nl/blog/de-uitrol-van-5g-stopgezet-in-verschillende-landen/
https://hsp-point.com/enextsubpage/15/8
https://stralingsleed.nl/blog/de-uitrol-van-5g-stopgezet-in-verschillende-landen/
https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/het-5g-netwerk-een-gevaar-voor-de-volksgezondheid?gclid=CjwKCAjw9pGjBhB-EiwAa5jl3F7MlAuWb6KNTRyPMEtA90ZRR9ORSb86m9XiwRSOYa9XTSbxX-rFLhoCLOkQAvD_BwE
Foto; https://www.comba-telecom.com/en/solutions/cell-site/5g-massive-mimo-antenna
https://stralingsleed.nl/blog/het-gevaar-van-draadloos-gebruik-voor-de-hsp-er-van-hsp-naar-ehs/
https://www.jrseco.com/nl/straling-het-onzichtbare-gevaar-in-de-klas/
https://stichtingehs.nl/index.php?option=com_content&view=category&id=31&Itemid=478