Elektromagnetische velden wordt ‘straling’ genoemd. Straling, in dit geval van alle draadloze communicatie dat rond het jaar 2000 zijn intrede deed. Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat hun gezondheidsklachten door deze elektromagnetische velden (EMV) of straling wordt veroorzaakt. De onzichtbare, niet te ruiken en niet te horen radiofrequente elektromagnetische velden (EMV), maar er wél zijn.

Radiofrequente elektromagnetische velden (straling)
Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische oscillaties (trillingen). De radiofrequente (RF)-straling van alle zendmasten, mobiele telefoons, DECT-telefoons en wifi. RF-straling die als ‘smog’ wordt ervaren en ook wel elektrosmog genoemd wordt. Niet iedereen kan hier tegen, want RF-velden veroorzaken bij hun lichamelijke klachten: de elektrogevoelige/ de EHS’ er (ElektroHyperSensitieve).  Verschillende gezondheidsklachten worden bij hun veroorzaakt door deze RF-straling. Gezondheids- klachten door deze straling verschillen sterk per persoon. Dit komt omdat straling leidt tot een stressrespons in het lichaam die bij ieder op een andere manier tot uiting komt. Gezondheidsklachten die kunnen zijn:  

-hoofdpijn/duizeligheid;
-dufheid/vermoeidheid;
-geheugenverlies;
-zicht (oog)-problemen;
-oorsuizen;
-verdoofd of tintelend gevoel in de huid;
-steeds moeilijker kunnen lopen.

De HSP’ er (High Sensitieve Person)
Een Hoog-Sensitief-Persoon (HSP) of hooggevoelige is iemand met een aangeboren gevoeligheid voor prikkels uit de omgeving. Het is geen psychische klacht of aandoening, maar een persoonlijkheidskenmerk en ongeveer 15 tot 20 procent van de mensen zouden hoogsensitief zijn. Psycholoog Elaine Aron introduceerde de term hoogsensitief persoon (HSP) in het jaar 1996. Aron omschrijft een hoogsensitief persoon als iemand die sterker geprikkeld wordt dan een niet hooggevoelig persoon. Mensen die hooggevoelig zijn hebben als het ware extra antennes, waardoor zij veel méér dan de gemiddelde mens uit hun omgeving registreren.

Gevoeligheid voor prikkels is te zien

            

     Met HSP                                                                      Zonder HSP
Deze gevoeligheid voor ‘prikkels’, is te zien is op een MRI-scan. Te zien zijn dan dat er meerdere hersengebieden actief zijn dan bij de mensen zonder HSP. Dit noemen we diepgaande verwerking. De Hoog-sensitieve mensen beleven geur, smaak, gevoel en geluid intens. De HSP ‘er merkt meer abstracte dingen op, zoals een bepaalde sfeer of stemming. Met deze hooggevoeligheid wordt je geboren; dat bén je!

De hooggevoeligheid kenmerkt zich door een verhoogde prikkelgevoeligheid, dus….. nu ook voor de elektromagnetische velden? Want Professor Elke van Hoof (Vrije Universiteit Brussel) heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek aan kunnen tonen dat hooggevoelige personen de wereld op een andere manier ervaren dan de niet-hooggevoelige mensen en in 2017 is hooggevoeligheid dan ook officieel erkend door de wetenschap. Dus ook de onzichtbare, niet te ruiken en niet te horen elektromagnetische velden* zijn een prikkel voor de HSP’ er?

*Elektrische velden ontstaan door een elektrische lading of door veranderende magnetische velden. Magnetische velden ontstaan door een bewegende lading of door veranderende elektrische velden van o.a. de zendinstallaties voor mobiele telecommunicatie, zoals het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zegt.

De HSP’ er
De highly sensitive person (hoogsensitief persoon of HSP’ er) is een term uit de psychologie en werd in 1996 geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron.

DOES
Elaine Aron somt de vier belangrijkste kenmerken van hoogsensitiviteit op aan de hand van het letterwoord DOES:
D=diepgaande verwerking van prikkels en informatie;
O=overstimulatie of overprikkeling;
E=emotionele intensiteit (HSP’ ers vertonen een intensere reactie op zowel positieve als negatieve prikkels). De E staat ook voor ‘empathie’ of ‘inlevingsvermogen’;
S=sensorische sensitiviteit dat wordt gekenmerkt door opmerkzaamheid en oog hebben voor detail.

Van HSP’ er naar EHS’ er
Elektromagnetische vervuiling is een zorg voor iedereen maar vooreerst vooral voor de HSP’ er. In onze ziekenhuizen is het gebruik van draadloze apparatuur zoals een GSM (een standaard voor digitale mobiele telefonie), wifi en een draadloze laptop, dan ook op veel plekken gewoon verboden. Plekken die aangegeven worden met de sticker ‘verboden mobiel te bellen’.

En dat is dus niet voor niets! Onze ziekenhuizen nemen het zekere voor het onzekere en willen niet het risico lopen dat patiënten die ziek binnenkomen nog zieker weer weggaan, na een behandeling. Onze overheid zegt over de elektromagnetische straling van de zendmasten en mobiele telefoons; dat die zorgen voor elektromagnetische velden (EMV) en sterke elektromagnetische velden kunnen lichamelijke klachten veroorzaken (ElektroHyperSensitiviteit/EHS). Daarom is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de bronnen van elektromagnetische velden. 

Van 2G naar 5G
Wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat de hersenen van hooggevoelige mensen (HSP’ ers) anders reageren dan de hersenen bij mensen die niet hooggevoelig zijn. Een hooggevoelige ervaart de prikkels uit het dagelijks leven veel intenser. Wat hooggevoelige personen ervaren, komt gewoon sterker binnen. Heeft de hooggevoelige dan ook eerder de kans om elektrogevoelig (EHS) te geraken nu er met alle draadloze technieken een enorme hoeveelheid elektromagnetische velden in ons milieu zit? Dat de HSP’ er deze nieuwe prikkel gewoon ‘voelt’? De elektromagnetische velden die de werking van hun HSP-lichaam ‘verstoren’?

5G, een veel hogere frequentie
De belangrijkste vernieuwing van 5G is dat 5G op een veel hogere frequentie functioneert dan de voorgangers 2G, 3G en 4G. Een hogere frequentie houdt in dat je meer informatie kunt versturen én ontvangen. Het nadeel is dat het signaal minder krachtig is en slechter door vegetatie, muren en/of water beweegt. De 5G-netwerken zullen dan ook een mix van de drie elementen bevatten, die belangrijk zijn voor het stralingsniveau, namelijk:
-Massive MIMO;
-Millimetergolven;
-Small Cells.

Ad. Massive MIMO
Massive MIMO (Multiple Input and Multiple Output) is een methode om meer dan één datasignaal tegelijk te versturen en te ontvangen over een kanaal. ‘Het betekent dat een zendmast uit honderden kleine elementen of antennes bestaat en gebruikers krijgen dan een eigen kanaal naar de mast, dat hen ook mee volgt. Massive MIMO verhoogt de stralingsniveaus, simpelweg omdat er veel meer antennes zullen zijn, is de conclusie van een studie uitgevoerd door telecomregulator BIPT(Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie).

Ad. Millimetergolven
Met extremely high frequency (EHF) worden frequenties in het radiospectrum aangeduid tussen 30 en 300 gigahertz (GHz). De radiogolven hebben een golflengte van 1 tot 10 millimeter en worden daarom ook wel millimetergolven genoemd. 

Ad. Small cells
Kleine cellen (small cells) zijn mobiele radiotoegangsknooppunten die werken in een spectrum met een bereik van 10 meter tot enkele kilometers.  Ze kunnen hoge datasnelheden bieden door dicht op elkaar te worden ingezet om een ​​hoge ruimtelijke spectrumefficiëntie te bereiken. Small cells omvatten;
-femtocellen, een klein mobiel basisstation met een laag vermogen , meestal ontworpen voor gebruik thuis of in een klein bedrijf:
-picocellen, een picocell is een klein cellulair basisstation dat doorgaans een klein gebied bestrijkt, zoals kantoren, winkelcentra, treinstations, beurzen of in vliegtuigen;
-microcellen, een microcel is een cel in eenmobiel telefoonnetwerk dat wordt bediend door een cellulair basisstation (toren) met een laag vermogen en een beperkt gebied bestrijkt, zoals een winkelcentrum, een hotel of een vervoersknooppunt.

Moeten we 5G verbieden?
Niemand weet met zekerheid wat de precieze stralings- en gezondheidseffecten op termijn zullen zijn van een breed uitgerold 5G-netwerk op den duur. Moeten we in zo’ n situatie dan niet het voorzorgsprincipe toepassen tot écht duidelijk is of het schade geeft of niet? Had hier het voorzorgsprincipe niet in moeten gaan?

Het voorzorgsprincipe
Want het voorzorgsprincipe is het beginsel dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kán veroorzaken aan de samenleving of aan het milieu, de bewijslast dat het niet zo is ligt bij de voorstanders van de ingreep. En als er geen schade te verwachten valt mag je er toch van uitgaan dat de kinderen van softwareontwikkelaar Bill Gates en Apple-CEO Steve Jobs overladen zijn met de nieuwste en meest geavanceerde gadgets? Niets is echter minder waar: hun kroost is nagenoeg tech-vrij opgevoed! “Ze hebben nog nooit een iPad gebruikt en wij houden de hoeveelheid technologie die onze kinderen thuis kunnen gebruiken beperkt”, zei Jobs in een interview met de New York Times. En dat de keuze van Gates en Jobs bepaald geen uitzondering zijn en veel leidinggevenden van tech-bedrijven in Silicon Valley de schermtijd van hun kinderen beperken is toch vreemd?  Athena Chavarria, executive assistant van het imperium van Mark Zuckerberg, zegt zelfs: “Ik ben ervan overtuigd dat de duivel in onze GSM’ s leeft en grote schade aanricht aan onze kinderen”. 

Bronnen
https://accl.nl/hooggevoeligheid-en-spreken-in-het-openbaar/
https://www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/elektromagnetische/
https://stralingsleed.nl/blog/komen-mijn-klachten-door-alle-draadloze-bestaat-corona-wel/
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-van-een-hooggevoelig-iemand-geen-elektrogevoelig-iemand/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straling/controle-op-straling/magnetische-straling#:~:text=Antennes%2C%20hoogspanningslijnen%2C%20mobiele%20telefoons%20en,bronnen%20van%20sterke%20elektromagnetische%20velden.
https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/het-5g-netwerk-een-gevaar-voor-de-volksgezondheid?gclid=CjwKCAjw9pGjBhB-EiwAa5jl3F7MlAuWb6KNTRyPMEtA90ZRR9ORSb86m9XiwRSOYa9XTSbxX-rFLhoCLOkQAvD_BwE
https://www.jrseco.com/nl/straling-het-onzichtbare-gevaar-in-de-klas/
https://stichtingehs.nl/index.php?option=com_content&view=category&id=31&Itemid=478
Foto: https://www.kennisplatform.nl/neemt-de-elektromagnetische-straling-toe-door-5g/
Foto hersenen; https://stichtingehs.nl/actueel/blog/fmri-studie-aan-hersenen-voor-diagnose-elektrohypersensitiviteit-ehs