Sinds de eerste beschikbaarheid van 5G in Nederland in het voorjaar van 2020, is 5G in heel Nederland uitgerold. Nederland heeft intussen zelfs de een-na-hoogste dekking van het 5G-netwerk ter wereld.

Wat is 5G precies?
Door de jaren heen heb je het mobiele internet zien veranderen van 2G naar 3G, van 3G naar 4G en nu is 5G beschikbaar. 5G is een snellere en betere versie van het mobiel internet, van 2G, 3G en 4G.

5G heeft meer capaciteit, een hogere snelheid en een snellere dataoverdracht dan 4G. Dit betekent dat je met 5G op drukke plaatsen een betrouwbaardere verbinding hebt, sneller series en films streamt of download en betere IoT (Internet der Dingen)-oplossingen kunt toepassen. De Europese Unie heeft de 700 megahertz (MHz), 3,5 gigahertz (GHz) en 26 GHz aangewezen als frequentiebanden voor 5G.

5G frequenties
Deze frequentiebanden, de 700 MHz, de 3,5 GHz en de 26 GHz, hebben elk een verschillende functie. De overheid stelt frequenties beschikbaar voor aanbieders van 5G. Deze 5G-frequenties worden geveild volgens Europese afspraken over het verdelen van frequenties. Door te veilen maakt elke geïnteresseerde partij een gelijke en eerlijke kans om een frequentie te bemachtigen.

Uitrol 5G stopgezet
Dat wanneer je met 5G belt, je gewoon meer straling te verwerken krijgt en er meer straling in het milieu komt; onzichtbaar, onhoorbaar en niet te ruiken. Wat dit veroorzaakt in een mensenlichaam op de lange termijn, is afwachten, maar beloofd niet veel goeds!

Om veiligheidsreden
En in bepaalde gebieden, in verschillende landen is de verdere uitrol van 5G dan ook inderdaad om deze reden stopgezet. Stopgezet in:

België. Brussel doet niet mee aan de uitrol van 5G:
Bermuda. In Bermuda wordt geen 5G uitgerold vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s;
Bulgarije. In de gemeente Balchik is de aanleg van een 5G-netwerk verboden:
-Chili.
In Chili roepen 135 artsen op tot een moratorium op 5G totdat zeker is dat het geen risico vormt voor mens en milieu;

Cyprus. De Gemeenteraad Ormidhia verklaart hun stad unaniem tot 5G-vrije stad:
Duitsland; groep artsen en psychotherapeuten sturen open brief aan Angela Merkel om 5G te stoppen:
Frankrijk. Gemeenteraad van Lille heeft moratorium op 5G aangenomen vanwege gezondheidsrisico’s en milieueffecten:
Hawaii. Een resolutie om de uitrol van 5G te staken is vrijwel unaniem door de Hawaii County Council aangenomen:
Italië. Meer dan 600 gemeenten hebben een moratorium uitgebracht op 5G:
Kroatië. De gemeenteraad van de stad Hvar besloot unaniem om de introductie van 5G-technologie op te schorten totdat een onafhankelijke studie aantoont dat dergelijke technologie geen negatieve impact heeft op mens en milieu:
Nigeria. Senaat vraagt om uitstel van 5G totdat uit onderzoek is gebleken dat dit niet schadelijk is voor de volksgezondheid:
Oostenrijk. Frequentieveiling 5G uitgesteld:
Portugal. Frequentieveiling 5G uitgesteld:
Slovenië. Moratorium op 5G:

Tsjechië. Frequentieveiling 5G uitgesteld:
Verenigde Staten. Santa Barbara houdt 5G tegen:
Zwitserland. Uitrol 5G stopgezet in kanton Genève.

Bezwaren in Nederland tegen de uitrol van 5G
Gemeenten op zowel het platteland als in de grote steden zijn bezorgd over de invoering van het 5G-netwerk. Ze vinden dat ze niet genoeg worden gesteund door het Rijk. Niet alleen komen er veel vragen op hen af van inwoners over hun gezondheid, met al die masten erbij ook zitten gemeenten met allerlei praktische vragen. Behouden ze bijvoorbeeld wel de invloed op de inrichting van hun eigen omgeving met de nieuwe masten? En wat moet het kosten om die masten op stadsmeubilair zoals lantaarnpalen of bushokjes te hijsen? Regie en zeggenschap houden over hoe en waar de vele antennes geplaatst moeten worden, is daarom erg belangrijk. “Hoe krijg je een gemeente geïnformeerd over antennebeleid en kun je mensen geruststellen over hun gezondheid?”, vraagt burgemeester Weerwind zich af. “Juridisch formeel hebben de techneuten het in de gemeente voor het zeggen.”

Masten die niet geplaatst mogen worden in:
-Almere – woonwijken en natuurgebieden;
-Baarn – woonwijken;
-Delft – ecologische zones:
-Haaksbergen. Stop 5G in Haaksbergen;
-Terneuzen;
-gebied binnen 200 meter van scholen, bij basisscholen
-Veere – onbebouwd natuurgebied en in woongebied
-Tilburg – woongebieden, vanwege onrust over mogelijke gevolgen voor de gezondheid

Van 5G naar 6G
En terwijl de grootschalige uitrol van 5G bezig is, wordt er alweer druk gesproken over 6G. 6G waarin de zendmasten je constant volgen en aan de hand van deze data worden je ook diensten aangeboden. Door sensoren aan installaties toe te voegen, kan veel waardevolle informatie verzameld worden. 6G gaat niet alleen voor communicatie gebruikt worden, maar ook voor lokalisatie met behulp van radarwaarneming en daarvoor maakt het 6G-netwerk naast communicatiedata ook gebruik van het ‘sensing’-data*.

* Sensoren die data meten in de openbare ruimte. Hierbij kun je denken aan het meten van luchtkwaliteit en verkeerslussen in wegen. Er wordt ook geëxperimenteerd met sensoren die de data van scheepvaartbewegingen registreren. Sensoren kunnen worden gebruikt om elk fysiek element te detecteren. Dus speciale camera’s verzamelen op afstand waargenomen beelden, die onderzoekers helpen dingen over de aarde te ‘voelen’. Enkele voorbeelden zijn:
-Camera’s op satellieten en vliegtuigen maken beelden van grote gebieden op het aardoppervlak, waardoor we veel meer kunnen zien dan we kunnen zien als we op de grond staan;
-Sonarsystemen op schepen kunnen worden gebruikt om afbeeldingen van de oceaanbodem te maken zonder naar de bodem van de oceaan te hoeven reizen;
-Met camera’s op satellieten kunnen temperatuurveranderingen in de oceanen in beeld worden gebracht.

Snelheid 6G; 100 GHz (gigahertz)
4G-netwerken zijn beperkt tot frequenties van maximaal 2.5 GHz. 5G-netwerken maakt gebruik van de 28- en 39 GHz-banden en de volgende generatie mobiele netwerken – waaronder 6G opereren in frequenties boven 100 GHz! 

Bronnen;
https://noxtelecom.nl/5g-in-nederland-wat-is-de-status-van-de-uitrol/
https://stralingsbewust.info/uitrol-5g-stopgezet-in-deze-landen-en-gemeenten/
https://stralingsleed.nl/blog/de-uitrol-van-5g-stopgezet-in-verschillende-landen/
https://3bplus.nl/5g/van-5g-naar-6g-alomtegenwoordig-draadloos-en-slim/
https://www.eoswetenschap.eu/technologie/zo-zal-6g-er-vermoedelijk-uitzien
Foto: https://jara.news/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%88-5g-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B8-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%8F%E0%A4%82%E0%A4%9F/