Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) schrijft in “Digitalisering – een uitdaging voor Europa” dat ongeveer 13 miljoen Europeanen aan EHS lijden.

Citaat: “Dat elke dag het aantal mensen met EHS (elektrohypergevoeligheid) krijgt, toeneemt en dat volgens recente schattingen tussen de 3 en 5% van de wereldbevolking elektrosensitief is. Dat betekent dat ongeveer 13 miljoen Europeanen hieraan lijden…”

Wat is EHS
Elektrohypersensitiviteit, ook wel EHS genoemd, is een aandoening waarbij men overgevoelig is voor straling. Straling wat de laatste periode zo explosief is toegenomen door stralingsbronnen als:
-computers (vooral draadloos);
-wifi;
-mobiele telefoons;
-zendmasten.

Iemand met elektrohypersensitiviteit (EHS) is door de straling van o.a. de verschillende stralingsbronnen hierboven genoemd, ziek en heeft last van diverse klachten.

Wat zijn EHS-klachten
Lichamelijke Elektrogevoeligheid (EHS)-klachten die dagelijks aanwezig zijn, zijn:
-hoofdpijn;
-misselijkheid;
-duizeligheid;
-huidklachten (jeuk);
-pijn in spieren en gewrichten;
-tinnitus (oorsuizen);
-geregeld gevoelloze  ledematen.

De EHS’ er
Je ziet de EHS’ er waarschijnlijk nooit. Zij verbergen zich in hun huizen, in zomerhuisjes, op het platteland, in caravans, in de bossen en sommigen vluchten zelfs naar het buitenland. EHS is in Nederland geen erkende ziekte of aandoening maar in andere landen zoals Noorwegen en Zweden wel. Maar EHS’ ers zijn er ook in Nederland en hun aantal neemt toe.

Niet meer kunnen
Er zijn veel dingen die de EHS’ er niet meer kan doen. Bijvoorbeeld;

-moeten stoppen met werken omdat de mobiel algemeen gebruikt wordt;
-niet meer in een ziekenhuis kan verblijven;
-niet meer kan deelnemen aan familiebijeenkomsten;
-niet meer kan reizen met bus, tram, trein of vliegtuig;
-en niet naar concerten, bioscopen, musea en restaurants kan.

Heel Nederland bereikbaar
Nederland telt maar liefst 17,01 miljoen mobiele connecties. Dat is een dekkingsgraad van maar liefst 99,2% van de bevolking. 95,7% daarvan heeft een smartphone en ruim 90% gebruikt deze ook. Ook tellen we 15,1 miljoen social media gebruikers: dat is 88% van de bevolking. Dat betekent dus dat je via de smartphone vrijwel iedereen in Nederland kunt bereiken. Dat kan via display advertenties in apps, maar ook op social media. Maar….. ook dat mensen gedwongen mee moeten in deze hoge dekkingsgraad. Dat de EHS’ er zelf maar voor moet zorgen om zo goed als kan zónder de straling van zendmasten, mobiel en wifi te kunnen leven.

De dekkingsgraad(straling) die niet te zien, te horen of te ruiken is….. maar er wél is. Dat er mensen zijn die dit wél voelen (de High Sensitieve Person-HSP’ er).

Realisatie van stralingsarme woongebied
Dat ook de EHS’er in Nederland moet kunnen wonen. Dat hier plekken komen waar ook de EHS’ er kan zijn. 

Werkgroep
In Nederland is hier een werkgroep voor onder leiding van Stichting EHS. Ze hebben een plan van aanpak, een programma van eisen ten aanzien van de blootstelling aan straling, en een lijstje randvoorwaarden waar de inrichting van zo’ n Witte Zone aan moet voldoen.

Hoe verder?
Een gesprek met staatssecretaris Mona Keijzer op 10 juni 2020 werd afgesloten met het feit dat ze het onderwerp op haar agenda heeft gezet. Ook het ministerie van VWS (Volksgezondheid) wordt erbij betrokken en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit omdat ook lagere overheden zoals gemeenten en provincies een rol spelen bij de bestemming en het inrichten van terreinen.

               —-De elektrogevoeligen hebben dezelfde rechten en kansen als de niet- elektrogevoeligen de bevolking—-

Bronnen:
https://stichtingehs.nl/actueel/nieuws/internationale-ehs-dag-16-juni
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/15/het-europees-economisch-en-sociaal-comite
https://stralingsleed.nl/witte-zones-in-nederland-graag/
https://stichtingehs.nl/actueel/nieuws/hoe-geef-je-een-witte-zone-vorm-4-initiatiefnemers-presenteren-hun-plannen
https://schooneveldadvies.nl/mona-keijzer-geinteresseerd-in-plan-witte-zone-in-nederland/
https://www.nlp-nu.nl/kenniscentrum/technieken-begrippen/hsp-highly-sensitive-person/
https://stralingsleed.nl/blog/het-gevaar-van-draadloos-gebruik-voor-de-hsp-er-van-hsp-naar-ehs/
https://thisplaymedia.nl/blog/nieuws/alle-statistieken-mobiel-gebruik-2021-in-nederland
Foto; http://coeursdehs.fr/june-16-2023-world-ehs-day-world-day-of-intolerance-to-electromagnetic-pollution
fbclid=IwAR1dLBxzCb15f_pk7ZogZIigxcL7CD9rdi_xq6RD2nx7zE7ixR0SvdeG5G8
https://stichtingehs.nl/actueel/nieuws/internationale-ehs-dag-16-juni