Anticiperen op weersomstandigheden, op tijd vertrekken en goed communiceren met collega’s. Als machinist werk je samen met de conducteurs aan een goede reis en ben jij verantwoordelijk voor honderden reizigers.

Een cabine (Nederland) of stuurpost (België) van een trein is een afgesloten ruimte de bestuurder in de cabine wordt in Nederland machinist en in België treinbestuurder genoemd.

Machinisten gehoorschade
Begin zomer 2023 is te lezen dat machinisten in Nederland gehoorschade oplopen. Dat de vakbond FNV Spoor, eist dat machinisten oordoppen moeten om (verdere) gehoorschade te voorkomen. Ook is het essentieel dat het vervoersbedrijf een ARBO-onderzoek start naar gehoorklachten onder deze personeelsleden en nieuwe geluidsmetingen en onderzoeken in de trein uitvoert.

Want uit eigen onderzoek is eerder naar voren gekomen dat gehoorschade buitengewoon veel voorkomt onder machinisten: ruim een derde (35 procent) heeft tijdens een medische keuring te horen gekregen een ‘lawaaidip’ te hebben in het gehoor. Bij 13 procent dreigde zelfs afkeuring vanwege gehoorschade. Bijna de helft van de machinisten heeft ook regelmatig een piep of ruis in het oor.

Gehoorverlies
Bekend zijn de verschillende vormen van gehoorschade, zoals;
1.tinnitus;
2.hyperacusis;
3.distortie en
4,diplacusis.

Ad 1.Tinnitus
Mensen met Tinnitus of oorsuizen, horen geluid dat er eigenlijk niet is. Het gaat om aanhoudend geruis, gerinkel, gepiep of gebonk. Oorsuizingen kunnen het gevolg zijn van een te hoge druk zoals in een vliegtuig en ze kunnen zelfs veroorzaakt worden door een teveel aan alcohol, maar de voornaamste oorzaak van tinnitus is lawaai-overlast. De geluiden die mensen met tinnitus waarnemen zijn per persoon verschillend. Dit kunnen piep- of fluittonen zijn. Maar ook suizen, brommen of bonken.

Ad 2. Hyperacusis
Hyperacusis is Grieks voor: ik hoor teveel. Mensen die dit hebben (naar schatting 3% van de Nederlandse bevolking) ervaren gewone geluiden als hinderlijk, irritant of zelfs pijnlijk.

Ad 3. Distortie
Bij distortie neemt u geluiden vervormd waar in toonhoogte of tijdsduur. Dit kan tijdelijk of blijvend zijn. Ook is er een verschil in gevoeligheid tussen het linkeroor en rechteroor. Hierdoor is het moeilijk geluiden te onderscheiden in een ruimte met veel achtergrondgeluiden.

Ad 4. Diplacusis
Er is sprake van diplacusis als een geluid door beide oren verschillend wordt waargenomen, elk op een andere toonhoogte.

Ad. 5? Elektromagnetische straling (EMV)
Sinds het gebruik van de mobiel hoort hier ook het draadloos gebruik van de mobiel bij? Deze elektromagnetische straling wat de voortplanting door de ruimte is van elektrische- en magnetische oscillaties (trillingen). Niet te ruiken, niet te zien en niet te horen, MAAR HET IS ER WEL! Elektromagnetische velden, veroorzaakt door radiofrequente straling, komend van in dit geval; de zendmasten (GSM, C2000, UMTS of LTE), van alle mobiele telefoons, DECT-telefoons en o.a. wifi (draadloos internet). Elektromagnetische straling;
niet te ruiken,
niet te zien en
niet te horen.

De machinist
Tijdens het werk zit de machinist in de cabine en heeft direct contact met de treindienstleider, wiens aanwijzingen (vooral omtrent wissels en verstoringen) hij dient op te volgen. Daarnaast werkt hij nauw samen met de hoofdconducteur, bezit hij een goede technische kennis en is goed op de hoogte van zijn routes, procedures en veiligheidsregels.

Elektromagnetische straling en klachten
Elektromagnetische straling is er in lagere frequenties en hoge frequenties. Sterke elektromagnetische velden kunnen lichamelijke klachten veroorzaken. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met bronnen van elektromagnetische velden. Een bepaald percentage van de mensen is overgevoelig voor deze elektromagnetische straling (de HSP’ er) en verschillende gezondheidsklachten worden ermee in verband gebracht, gezondheidsklachten als;
-hoofdpijn en migraine;
-duizeligheid;
-depressies;
-concentratieproblemen;
-oogproblemen;
-te hoge bloeddruk;
-branderige huid.

Gehoorschade machinisten
Gehoorschade komt buitengewoon veel voor onder machinisten: ruim een derde (35 procent) heeft tijdens een medische keuring te horen gekregen een ‘lawaaidip’ te hebben in het gehoor. Bij 13 procent dreigde zelfs afkeuring vanwege gehoorschade. Bijna de helft van de machinisten heeft na een rit regelmatig een piep of ruis in het oor.

Is ERTMS de oorzaak?
Het European Rail Traffic Management System (ERTMS) voor treinen, geeft informatie over snelheden en remafstanden via een digitaal systeem aan de machinist door. Alle informatie die zij nodig hebben om de trein te besturen, staat op een scherm in de cabine. Een overstap van een analoog naar een digitaal systeem.

Systeem met draadloze communicatie
ERTMS is een systeem dat werkt met draadloze communicatie. Dat gebeurt door bakens in de baan en een radioverbinding. Iedere keer wanneer de trein over een baken rijdt, ‘leest’ de trein de informatie. Via een GSM-R radioverbinding communiceert de trein met de baan. De machinist krijgt alle informatie om de trein te besturen zo op een beeldscherm in de cabine.

Met het European Rail Traffic Management System (ERTMS) is het internationale spoor klaar voor de toekomst. De machinist krijgt dus alle informatie om de trein te besturen op een beeldscherm in de cabine.

Maar gaat dit niet ten koste van de gezondheid van de machinist?

Bronnen;
https://www.ad.nl/binnenland/bijna-helft-machinisten-heeft-regelmatig-ruis-in-oor-na-treinrit-geef-hen-oordoppen~a86fca15/
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-van-een-hooggevoelig-iemand-geen-elektrogevoelig-iemand/
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/hoe-weet-ik-dat-ik-gehoorschade-heb#:~:text=Je%20zet%20radio%20en%20TV,andere%20ruimte%20bevindt%2C%20te%20verstaan
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/02/28/extra-ruimte-voor-5g-technologie-in-nederland-vanaf-1-december-2023
https://www.allesoverdraadloosinternet.nl/wifi/draadloos-internet-de-trein-de-eerste-rijdt/