Heb je snel last van drukte, geluid en fel licht? Maken geuren je snel misselijk? Een parfum, de uitlaatgassen of de wasverzachter in kleding? Voel je de sfeer wanneer deze verdrietig is of erg gespannen. Koop je nieuwe kleding en haal je dan altijd het labeltje in de nek eruit, omdat dit anders zo vreselijk irriteert. Kriebelt een BH en laat je die liever uit? Verblinden de blauwkleurige ledlampen van een auto je? Dan ben je wellicht hooggevoelig of HSP.

Hooggevoeligheid of HSP

HSP staat voor High Sensitive Person. De term HSP is in 1996 geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron. Zij is universitair docent psychologie en psychotherapeute in Amerika. Gebaseerd op onderzoeken komt Dr. Elaine N. Aron tot de conclusie dat hoogsensitiviteit (of hooggevoeligheid) sterk aangeboren en genetisch bepaald is. Dat HSP ‘ers een gevoeliger zenuwstelsel hebben en sterker worden geprikkeld dan de doorsnee mens. Dat ongeveer 20% van de wereldbevolking hoog gevoelig is.

Kenmerken voor de HSP’er

Niet bij elke HSP’er komen al de kenmerken voor maar toch wel meer dan helft herkenbaar? Een HSP’er:
-neemt gedetailleerd waar, intens en subtiel;

-voelt onder mensen al snel aan of er sympathieën of antipathieën leven;

-voelt heel intens de eigen emoties, maar ook de emoties van anderen;

-droomt, fantaseert, en overweegt veel;

-knipt labeltjes bij nieuwe kleren weg;

-is zorgzaam en bewust;

-is verontwaardigd over onechtheid en onrecht;

-kan zich goed in anderen inleven omdat ze een ander sneller begrijpen;

-kan over veel onderwerpen mee praten, door een brede belangstelling voor alles;

wordt door schoonheid en kunst diep geroerd;

-houdt van stilte en rust op tijd;

-is erg gevoelig voor prikkels van buitenaf;

-is plichtsgetrouw, tot het perfectionistische toe;

-kan vaak verlegen overkomen, maar is niet verlegen ;

-heeft vaak het gevoel dat hij/zij als het ware wordt leeggezogen door sommige mensen;

-doet de dingen intuïtief;

-ziet verbanden gauw (denken als een geheel);

-heeft sneller dan anderen in de gaten hebben waar problemen liggen én ‘ziet’ de oplossing ;

-ervaart de wereld als eenheid.

Van hooggevoelig naar elektrogevoelig (EHS)

Het overkomt mensen. Mensen die hooggevoelig zijn worden elektrogevoelig(EHS). Veel elektrogevoeligen zíjn ook hooggevoelig. Wat is dan een elektrogevoelig iemand, een Elektro-Hyper-Sensitive Person (EHS’er)? Een EHS’er reageert op elektromagnetische velden EVM). Een elektrogevoelig persoon reageert op alle elektromagnetische velden maar vooral de laatste twee decennia fysiek op de straling van de smartphone, tablet, Wifi en al de masten nodig voor deze draadloze communicatie. Fysieke klachten zoals:

-spierpijn,

-hoofdpijn,

-verwardheid,

-duizeligheid,

-sterke oorsuizingen,

-misselijkheid,

-opwarming van met name de gezichtshuid,

-onwillekeurige spiertrekkingen,

-scherpe en harde geluiden doen pijn;

-huidirritatie,

-griepgevoel,

-hartritmestoornissen.

Medische verklaring

Het overgrote deel van de artsen in 2018 schuiven deze klachten onder SOLK (somatisch onbegrepen lichamelijke klachten). Artsen weten zich geen raad met deze klachten nadat andere eventuele oorzaken (hartfalen bijvoorbeeld) zijn uitgesloten. In plaats van duidelijk te vertellen dat de straling van alle draadloze apparatuur deze klachten kunnen veroorzaken, krijg je al snel het gevoel dat de medische kant je niet gelooft. Dat het tussen de oren zit. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd en voelt je steeds beroerder worden. Dit probleem van elektrogevoeligheid is wetenschappelijk betrekkelijk nieuw en duidelijk ook pas na de massale invoering van alle draadloze verbindingen, ontstaan. Draadloze apparaten die elektromagnetische velden generen die niet te horen, ruiken of te zien zijn. Dat bestaat niet want wetenschappers van nu buigen zich alleen over de zichtbare wetenschap en hebben daarom moeite om duidelijk uit te leggen wat er gebeurd in een lichaam wat reageert op de elektromagnetische velden (EMV). Bovendien heeft de Telecom zijn eigen wetenschappers die bevooroordeeld zijn en blijven verkondigen dat het tussen de oren zit. Niets aan de hand, het bestaat niet! Maar EHS komt wel heel vaak voor bij mensen die hooggevoelig zijn en ook in combinatie met een overgevoeligheid voor andere (milieu) factoren zoals specifieke geuren (MCS), voedsel (allergie), licht (CLPD) en ultra laag geluid. Het bestaat wel!

Prikkels van buitenaf

Prikkels van buitenaf, een kenmerk voor de HSP’er, gelden ook voor de EHS’er. Prikkels zoals:

-geluid (tinnitus);

-licht (opwarming, tot verbrandingsverschijnselen));

-geur (wasverzachter, parfum, benzine);

-allergie (koemelk, gluten).Voor de elektrogevoelige is de prikkel de golf van het elektromagnetische veld (EMV) als trigger welke het lichaam doet reageren en beperkingen oplegt (elektro-allergie).

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat de hersenen van hooggevoelige mensen anders reageren dan bij de mensen die niet hooggevoelig zijn. Een hooggevoelige ervaart de prikkels uit het dagelijks leven veel intenser (harder) en reageert dan ook veel intenser. Wat hooggevoelige personen zien, horen, voelen, ruiken of proeven komt sterker binnen. De hooggevoelige heeft dan ook eerder kans om elektrogevoelig te geraken nu er sinds de eeuwwisseling een enorme hoeveelheid elektromagnetische velden in ons milieu vervuild. Ze voelen de elektromagnetische velden van alle draadloze technieken gewoon. Elektromagnetische velden die de normale en gewenste werking van een lichaam ‘verstoren’. En net als hooggevoeligheid werd afgedaan als een hype, een modeziekte en een verzinsel, geldt dit wetenschappelijk anno 2018 ook voor elektrogevoeligheid.

Onderzoeken naar hooggevoeligheid

Maar wetenschappelijk onderzoek naar hooggevoelig is bewezen:

-In 2010 en 2014 laten hersenscan zien dat het brein van HSP’ers meer activiteit meten in de hersendelen die betrokken zijn bij het  verwerken van visuele informatie en bij  empathie.

-In 2011 hebben onderzoekers een verband ontdekt tussen HSP en erfelijkheid.

-In 2013 is professor Elke van Hoof een grootschalig onderzoek naar hooggevoeligheid gestart.

Onderzoek van professor E. van Hoof

In 2017 toont klinisch psychologe professor Elke van Hoof (Vrije Universiteit Brussel) aan dat hooggevoelige personen de wereld op een andere manier beleven, zien en voelen dan andere mensen door middel van onderzoek.

Onderzoek

Het onderzoek van van Hoof is uitgevoerd op meer dan 1500 volwassenen tussen de 29 en de 58 jaar. Uit diverse hersenscans is duidelijk dat bij de hersenen van HSP’ers meerdere gebieden ‘werken’ bij een opdracht en het brein aansturen, dan bij niet-HSP’ers. Hooggevoelige mensen zijn door deze diepgaande verwerking in staat om meer te zien, horen en te voelen dan de niet hooggevoelige mensen. De hypothalamus, die werkt als een poortwachter, laat bij HSP’ers meer prikkels door in het actieve brein. De hypothalamus laat bij HSP’ers gewoon meer prikkels door dan bij niet-HSP’ers. Misschien is dit het waarom niet de potentie heeft om elektrogevoelig te worden? Maar 20% van een wereldbevolking wel?

Werking hypothalamus

De hypothalamus heeft nauwe verbindingen met het limbisch systeem en de hersenschors van de grote hersenen. Daarnaast zijn van de werkingen van de hypothalamus bekend dat het:

-de besturing van het hormonale systeem regelt;

-het autonome zenuwstelsel regelt. Het automatisch ademen, de hartslag en zorgen dat de spieren zich automatisch samentrekken als we in actie komen of juist verslappen bij rust;

-de energiehuishouding regelt;

-de biologische klok regelt. Het biologisch ritme van o.a. het slaap-waaksysteem dat de pijnappelklier of epifyse verzorgt en dat boven het limbische systeem ligt.

De trilling van de elektromagnetische velden

De hooggevoelige mens is gewoon gevoeliger. Gevoelig voor prikkels van buitenaf. De elektromagnetische velden die niet te zien zijn, te ruiken wil niet zeggen dat ze er  niet zijn. Wetenschappelijk is bewezen dat het onzichtbare golven (trilling) zijn met de snelheid van het licht. Er zijn officieel al 5% van de Nederlandse mensen elektrogevoelig en officieus misschien wel 50% zolang artsen geen andere diagnose mogen stellen dan SOLK. De HSP’er heeft een grote potentie om óók te reageren op de elektromagnetische velden. Wees als hooggevoelig persoon gewoon voorzichtig met alle draadloze. De échte HSP’er moet dit ook weten als HSP’er. Die weet gewoon dat de enorme toename van de elektromagnetische velden nooit goed is voor welk organisme dan ook.

Een hooggevoelig mens is een gewoon maar bijzonder mens. Gewoon een bijzonder mens!

Bronnen en referenties

Bestaat hoogsensitiviteit echt? Ja, zeggen wetenschappers

http://www.hspondernemerscoach.nl/2017/03/Hooggevoeligheid-eindelijk-erkend-door-wetenschap

https://www.desteven.nl/nieuws/hoogsensitiviteit-wetenschappelijk-aangetoond