Heb je snel last van drukte, geluid en fel licht? Maken geuren je snel misselijk? Een parfum, de uitlaatgassen of de wasverzachter in kleding? Voel je de sfeer wanneer deze verdrietig is of erg gespannen. Koop je nieuwe kleding en haal je dan altijd het labeltje in de nek eruit, omdat dit anders zo vreselijk irriteert. Kriebelt een BH en laat je die liever uit? Verblinden de blauwkleurige led-lampen van een auto je? Dan ben je wellicht hooggevoelig of HSP.

Hooggevoeligheid of HSP
HSP staat voor High Sensitive Person. De term HSP is in 1996 geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron. Zij is universitair docent psychologie en psychotherapeute in Amerika. Gebaseerd op onderzoeken komt Dr. Elaine N. Aron tot de conclusie dat hoogsensitiviteit (of hooggevoeligheid) sterk aangeboren en genetisch bepaald is. Dat HSP ‘ers een gevoeliger zenuwstelsel hebben en sterker worden geprikkeld dan de doorsnee mens. Dat ongeveer 20% van de wereldbevolking hoog gevoelig is.

Kenmerken voor de HSP’ er
Niet bij elke HSP’ er komen al de kenmerken voor maar toch wel meer dan de helft herkenbaar hieronder? Als HSP’ er neem je:
-gedetailleerd waar;
-al snel onder mensen aan of er sympathieën of antipathieën leven;
-heel intens de emoties van anderen waar;
-altijd de  labeltjes weg bij nieuwe kleren omdat dit zo vreselijk irriteert;
-veel verontwaardiging aan over onechtheid en onrecht;
-een brede belangstelling aan voor alles;
-een diepe ontroering aan bij  schoonheid en kunst;
-heb je op tijd veel stilte en rust;
-veel gevoeligheid voor prikkels waar;
-heb je een plichtsgetrouwe houding tot het perfectionistische aan toe;
-heb je een verlegen houding, maar bent dat niet;
-heb je vaak het gevoel dat je als het ware wordt leeggezogen door sommige mensen;
-doe je de dingen intuïtief;
-zie je verbanden gauw;
-heb je sneller dan anderen in de gaten waar problemen liggen én ‘ziet’ de oplossing;
-ervaar je de wereld als een eenheid.

Van hooggevoelig naar elektrogevoelig (EHS)
Het overkomt mensen. Mensen die hooggevoelig zijn worden elektrogevoelig(EHS). Veel elektrogevoeligen zíjn ook hooggevoelig. Wat is dan een elektrogevoelig iemand, een Elektro-Hyper-Sensitive Person (EHS’er)? Een EHS’er reageert op elektromagnetische velden EVM). Een elektrogevoelig persoon reageert op alle elektromagnetische velden maar vooral de laatste twee decennia fysiek op de straling van de smartphone, tablet, wifi en al de masten nodig voor deze draadloze communicatie. Fysieke klachten zoals:
-spierpijn;
-verlammende spieren;
-hoofdpijn;
-verwardheid;
-duizeligheid;
-sterke oorsuizingen, doofheid;
-misselijkheid;
-onwillekeurige spiertrekkingen;
-scherpe en harde geluiden doen pijn;
-huidirritatie;
-griepgevoel;
-hartritmestoornissen.

Medische verklaring
Artsen weten zich geen raad met deze klachten nadat andere eventuele oorzaken (hartfalen bijvoorbeeld) zijn uitgesloten. In plaats van duidelijk te vertellen dat de straling van alle draadloze apparatuur deze klachten kunnen veroorzaken, krijg je al snel het gevoel dat de medische kant je niet gelooft. Dat het tussen de oren zit. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd en voelt je steeds beroerder worden. Dit probleem van elektrogevoeligheid is wetenschappelijk betrekkelijk nieuw en ook pas duidelijk na de massale invoering van alle draadloze verbindingen. Draadloze apparaten die elektromagnetische velden generen die niet te horen, ruiken of te zien zijn. Dat bestaat niet want wetenschappers van nu buigen zich alleen over de zichtbare wetenschap en hebben daarom moeite om duidelijk uit te leggen wat er gebeurd in een lichaam wat reageert op de elektromagnetische velden (EMV). Bovendien heeft de Telecom zijn eigen wetenschappers die bevooroordeeld zijn en blijven verkondigen dat het tussen de oren zit. Niets aan de hand, het bestaat niet! Maar EHS komt wel heel vaak voor bij mensen die hooggevoelig zijn en ook in combinatie met een overgevoeligheid voor andere (milieu) factoren zoals specifieke geuren (MCS), voedsel (allergie), licht (CLPD) en ultra laag geluid. Het bestaat wel!

Prikkels van buitenaf
Prikkels van buitenaf, een kenmerk voor de HSP ’er, zoals:
-geluid (tinnitus);
-licht (opwarming, tot verbrandingsverschijnselen));
-geur (wasverzachter, parfum, benzine);
-allergie (koemelk, gluten).Voor de elektrogevoelige is de prikkel de golf van het elektromagnetische veld (EMV) als trigger welke het lichaam doet reageren en beperkingen oplegt (elektro-allergie).

Wetenschappelijk onderzoek, nieuwe prikkel
Wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat de hersenen van hooggevoelige mensen anders reageren dan bij de mensen die niet hooggevoelig zijn. Een hooggevoelige ervaart de prikkels uit het dagelijks leven veel intenser (harder) en reageert dan ook veel intenser. Wat hooggevoelige personen zien, horen, voelen, ruiken of proeven komt sterker binnen. De hooggevoelige heeft dan ook eerder kans om elektrogevoelig te geraken nu er sinds de eeuwwisseling een enorme hoeveelheid elektromagnetische velden ons milieu vervuilen. Ze ervaren de nieuwe prikkel: de elektromagnetische velden van alle draadloze technieken: de onhoorbare, niet te ruiken en niet te ziene elektro magnetische velden (EMV). Elektromagnetische velden die de normale en gewenste werking van het lichaam ‘verstoren’. En net als HSP wordt EHS (Elektro Hyper Sensitivity) wetenschappelijk afgedaan als een hype, een modeziekte en een verzinsel.

Onderzoeken naar hooggevoeligheid
Maar bij wetenschappelijk onderzoek naar hooggevoelig is bewezen dat:
-in 2010 en 2014 hersenscan laten zien dat het brein van HSP ’ers meer activiteit meet dan bij een niet-HSP ‘er;
-in 2011 hebben onderzoekers een verband ontdekt tussen HSP en erfelijkheid;
-in 2013 professor Elke van Hoof een grootschalig onderzoek naar hooggevoeligheid is gestart.

Uitslag het onderzoek van professor E. van Hoof
In 2017 toont klinisch psychologe professor Elke van Hoof (Vrije Universiteit Brussel) aan dat hooggevoelige personen de wereld op een andere manier beleven, zien en voelen dan andere mensen door middel van onderzoek.

Het onderzoek bij HSP ‘ers
Het onderzoek is uitgevoerd op meer dan 1500 volwassenen tussen de 29 en de 58 jaar. Uit diverse hersenscans is duidelijk dat bij de hersenen van HSP ’ers meerdere gebieden ‘werkzaam’ zijn dan bij een opdracht aan een niet-HSP ’ers. Hooggevoelige mensen zijn door deze diepgaande verwerking in staat om meer te zien, horen en te voelen dan de niet-hooggevoelige mensen. De hypothalamus, die werkt als een poortwachter, laat bij HSP ’ers meer prikkels door in het actieve brein.

Werking hypothalamus
De hypothalamus heeft nauwe verbindingen met het limbisch systeem en de hersenschors van de grote hersenen. Daarnaast zijn van de werkingen van de hypothalamus bekend dat het:
-de besturing van het hormonale systeem regelt;
-het autonome zenuwstelsel regelt. Het automatisch ademen, de hartslag en zorgen dat de spieren zich automatisch samentrekken als we in actie komen of juist verslappen bij rust;
-de energiehuishouding regelt;
-de biologische klok regelt. Het biologisch ritme van o.a. het slaap-waaksysteem dat de pijnappelklier of epifyse verzorgt en dat boven het limbische systeem ligt.

De trilling van de elektromagnetische velden
De hooggevoelige mens is gewoon gevoeliger. En de elektro-magnetische velden (EMV) van alle draadloze (niet te zien, niet te horen en niet te ruiken) niet betekent, dat ze er niet zijn! Wetenschappelijk is ook bewezen dat deze onzichtbare golven (trilling) zo snel zijn als het licht. En de HSP ’er wél reageert op deze elektromagnetische velden (EMV). Dat de EMV  óók een prikkel zijn voor de HSP ‘er.

Bronnen en referenties
https://stressedout.nl/ja-hoogsensitiviteit-bestaat/
http://www.hspondernemerscoach.nl/2017/03/Hooggevoeligheid-eindelijk-erkend-door-wetenschap
https://www.desteven.nl/nieuws/hoogsensitiviteit-wetenschappelijk-aangetoond
Foto; https://www.fourfaith.com/5gapplications/5g-cpe-smart-park-system-application.html