5G-antennes werken net als bij 1G, 2G-, 3G- en 4G-antennes, met elektromagnetische velden (EMV) maar de EMV voor 5G hebben een veel hogere frequentie. Deze hogere frequenties van 5G zorgen er voor dat het EMV veel minder ver reikt. Dat 5G een maar een bereik heeft van ‘maar’ ongeveer tweehonderd meter tot tientallen meters. Dat er voor 5G veel en veel meer antennes nodig zijn. Antennes die geplaatst worden in lantarenpalen en ander straatmeubilair.

Het kabinet geeft de uitrol van al die 5G-zendmasten in Nederland, ruim baan. Gemeenten krijgen zelfs de plicht om mee te werken aan de aanleg van antenne-installaties voor 5G-internet in o.a. lantaarnpalen en verkeerslichten.

5G in Nederland
Sinds de lente van 2020 is 5G in Nederland en sinds 2022 staat bij KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo overal 5G aan.  Het gebruik van 5G op de smartphone zorgt voor een razendsnelle verbinding en voor nieuwe toepassingen zoals;
-virtual reality*;
-zelfrijdende auto’s met internetverbinding:
-het bedienen van computers op afstand en;
-andere apparaten die op internet draaien.  

*Virtual Reality (VR) is een kunstmatige, 3-dimensionale werkelijkheid die wordt gecreëerd door de computer. 

Maar…staan bomen een goed functionerend 5G-netwerk in de weg?
Zijn bomen nu obstakels voor het signaalbereik van 5G en staan een goed functionerend 5G-netwerk in de weg? 5G dat in straatlantaarns en verkeerslichten wordt geplaatst, die veel en veel lager zijn dan de zendmasten? Zendmasten die gemiddeld zo’ n 30 tot 40 meter hoog zijn en 5G in lantaarnpalen met een gemiddelde hoogte van 6 meter*? Is er daarom een massale bomen-kap? We zien om ons heen alleen maar bomen verdwijnen.  Is het omdat bomen een goed functionerend 5G netwerk in de weg staan? Is er daarom een algemene tendens van bomenkap waarneembaar in Nederland?

*Er zijn lantaarnpalen tussen de 8 en 4 meter.

‘Kulkap’?Is het ‘kulkap’ zoals Bomenclub Nederland het kappen noemt? Zijn de redenen die gebruikt worden; ‘kapsmoezen’? Kapsmoezen die gebruikt worden zoals:
-veiligheid;
-natuurherstel;
-de boom is ziek;
-achterstallig onderhoud?

De echte reden?
Is de werkelijke reden gewoon dat bomen het 5G signaal tegenhouden? Staan de bomen gewoon in de weg? In de weg omdat 5G-frequenties een korter bereik hebben dan 2G, 3G en 4G? Een korter bereik wat logisch is omdat de elektromagnetische velden veel hoger zijn dan van 2G, 3G en 4G?

De frequentiebanden (EMV) voor 5G zijn hoger;

Frequentieband van 4G Frequentieband van 5G
0,8 Gigahertz-GHz 0,7 Gigahertz-GHz
1,8 GHz 3,5 GHz
2,6 GHz 26 GHz

En waar een 4G zendmast moeiteloos een draadloze telefoon op een kilometer afstand kon bereiken, hebben 5G zenders maar een bereik van ongeveer 250 meter. Dat betekent dus dat er veel meer zenders nodig zijn nu (voor 5G) om een goede dekkingsgraad te hebben. 

Nieuwe antennes
Dat er daarom ook om de enkele honderden meters antennes geplaatst moeten worden? En er daarom 5G antennes verwerkt worden in lantarenpalen, bushokjes en verkeerslichten? Dat 5G-masten, met de hogere stralingsintensiteit, zo veel en veel dichter bij de huizen komen te staan (onzichtbaar)? En dat onze bomen dus gewoon obstakels zijn en daarom verwijderd moeten worden! Dat de werkelijke reden dus moet zijn: goed bereik voor 5G?

Logisch nadenken
Doordat de overheid “zegt” blootstellingslimieten (EMV) te hanteren die gezondheidseffecten bij mensen moet voorkomen, is dus duidelijk dat bekend is dat deze EMV een schadelijke invloed hebben bij de mens. Doordat de bomen ook de onzichtbare, niet te ruiken en onhoorbare straling van masten opvangen worden ze massaal gekapt? Logisch dus om aan te nemen dat een mensenlichaam deze EMV ook opvangt!

5G is een gevaar voor mensen zeggen wetenschappers
Dat 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen de Europese Unie hiervoor ook waarschuwen!!! Dat 5G een gevaar voor mensen is!!! Dat de straling van alle 5G masten tot Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS) kan leiden! Ze roepen dan ook op tot een moratorium van de uitrol van 5G, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid, voor alle dieren en voor het milieu, helemaal, eerlijk en volledig zijn onderzocht door wetenschappers die onafhankelijk zijn van de telecom-industrie!

Resolutie 1815
De meeste Westerse landen hebben de bloostellingslimieten voor de elektromagnetische straling (EMS) overgenomen van de ICNIRP. In resolutie 1815 geeft de Raad van Europa (RvE) zware kritiek op deze limieten. Ze dringen er bij de EU op aan om Resolutie 1815 van de Raad van Europa* te respecteren en toe te passen. Dat 5G tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling is. Straling die;
-niet te zien;
-niet te horen;
-niet te ruiken, maar er wél is!

* De meeste Westerse landen hebben de bloostellingslimieten voor elektromagnetische straling overgenomen van de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). In resolutie 1815 geeft de Raad van Europa zware kritiek op deze hoge limieten van het ICNIRP en adviseert nieuwe richtlijnen zoals een maximale veldsterkte van 0,2 Volt per meter (V/m), waar de huidige norm nu 40 Volt per meter is!

Zij verzoeken dan ook om een onafhankelijke EU werkgroep in te stellen die de gezondheidseffecten opnieuw en eerlijk kan beoordelen.

Initiatiefnemer
Eén van de initiatiefnemers, van de 180 wetenschappers en artsen, is Dr. Lennart Hardell, Professor in de Oncologie aan de Örebro Universiteit in Zweden en lid van de WHO IARC-commissie. Hij is vernietigend over de ICNIRP. Hij stelt dat de ICNIRP-limieten voornamelijk gebaseerd is op een acuut opwarmingseffect: meer dan 1˚C temperatuurverhoging van weefsel. Alleen zijn er inmiddels in meer dan honderden studies, biologische effecten aangetoond zoals DNA-schade bij stralingsniveaus vér onder deze opwarmingsgrens.

Hij stelt ook dat: “de telecomindustrie technologie uitrolt die zeer reële schadelijke consequenties zal hebben. Dat wetenschappelijke studies namelijk schadelijke effecten op de gezondheid vaststellen bij draadloze producten. Dat de toename van blootstelling aan straling door 5G, leidt tot schade die op den duur niet kan worden teruggedraaid. Het verzoek aan de Europese Unie is dan ook om te stoppen met 5G totdat onafhankelijk is vastgesteld dat 5G inderdáád niet schadelijk is voor onze gezondheid”.

Vraag:
Maar waar kunnen stralingsgevoelige Nederlanders nú nog wonen en leven in hun geboorteland?

Bronnen;
Foto: https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/natuurverhalen/2021/09/5-vragen-over-kappen
https://www.wyniasweek.nl/de-ontbossing-van-nederland-gaat-sneller-dan-die-van-hetamazonegebied/#:~:text=Tussen%202016%20en%202019%20werden,kapsmoezen’%20omleggen%20van%20bomen%20noemt.
https://bomenclubnederland.wordpress.com/2020/10/01/kapsmoezen/
https://www.androidplanet.nl/nieuws/5g-masten/
https://nederlandslicht.nl/5G-op-lichtmasten
Foto: https://www.ed.nl/helmond/massale-bomenkap-langs-kanaal-bij-brandevoort~a1d79ea1/100477594/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://leefbewust.nu/5g-en-bomenkap/#:~:text=Er%20is%20een%20algemene%20tendens,voor%20het%20signaalbereik%20van%205G
https://stralingsleed.nl/blog/schokkend-bomenkap-om-5g-vrij-baan-te-geven-bewezen/
https://stralingsbewust.info/2017/09/20/5g-een-risico-voor-de-volksgezondheid/
https://stralingsleed.nl/blog/bomen-sterven-door-ons-draadloos-gebruik-2/
https://www.jrseco.com/nl/problemen-met-icnirp-blootstellingslimieten-elektromagnetische-straling/