De monumentale eikenboom (zomereik  Quercus robur) aan de Lindedijk in De Heurne moet het loodje leggen. Oorzaak volgens de eerlijke literatuur (van onafhankelijke wetenschappers): de  nieuweantennemast in de Heurne. De foto ’s zijn genomen van zomer 2018 tot en met voorjaar april 2022.

Het gezegde hoge bomen vangen veel wind, is in de 21ste eeuw: ‘hoge bomen vangen veel straling’.

Het biologische effect van de elektromagnetische velden (van alle draadloze gebruik) is volgens Dr. Ing. Volkrodt (1925-✝2000) dat de mobiliteit van de waterdipolen bij bomen en struiken wordt geremd. De boom verdroogt en verliest langzaam alle blad.  Een boom zonder blad is een dode boom en wordt opgeruimd.

Planten, bomen en water
De meeste organismen bestaan uit ten minste 70% water; sommige plantendelen, zoals een krop sla zelfs uit bijna 95% water!  Water is bij planten en bomen (net als bij mensen) voor het oplossen van verbindingen, transporteren en voor de stofwisseling. Een noodzaak dus om te kunnen voortbestaan, om te kunnen leven.

Water bestaat uit watermoleculen die kunnen veranderen
Water bestaat uit watermoleculen. Watermoleculen kunnen veranderen en veranderd zo de vorm van het water. Zo kan water vloeibaar zijn, als waterdamp of als ijs. Niet alleen groeien schimmels en bacteriën van de kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) van alle zendmasten voor de mobiele communicatie, ook de watermoleculen veranderen onder invloed van deze EMV, die in de 21ste eeuw zo drastisch zijn toegenomen en nog meer zullen toenemen als er geen halt aan wordt gemaakt!

Bomen (flora) redden het niet in dit digitale tijdperk: het zijn onnatuurlijke elektromagnetische velden. Ze kunnen hier niet tegen!  Net zoals de fauna en de mensen hier niet tegen kunnen.

Hoe het werkt
De twee atoombindingen in een watermolecuul zijn polaire* atoombindingen in de boom. Er is een watermolecuul een dipoolmolecuul. Dipoolmoleculen richten zich naar elkaar en trekken elkaar onderling sterk aan. Dit wordt dus geremd door ons draadloos gebruik, door de vele onzichtbare, onhoorbare en niet te ruiken elektromagnetische velden!

*Een polaire verbinding is een molecuul dat bestaat uit een chemische binding met een zodanige verdeling van de elektronen, dat het centrum van de negatieve ladingen niet samenvalt met dat van de positieve ladingen. Een polaire verbinding is het tegenovergestelde van een apolaire verbinding.

Polaire verbinding
Water is een polaire verbinding, wat betekent dat het gemakkelijk  waterstofbruggen* vormt. De watermolecuul is dus een dipool en heeft een positief geladen (waterstof) en negatief geladen zijde (zuurstof). Door de polariteit van de watermolecuul trekken deze moleculen elkaar sterk aan (adhesie).

*In de organische scheikunde hebben we te maken met krachten. Een van deze krachten is de waterstofbrug of H-brug. Een waterstofbrug is een niet-covalente binding  (een elektromagnetische interactie tussen moleculen of tussen atomen van een molecuul waarbij geen elektronen gedeeld worden) tussen een elektronenpaar op een sterk elektronegatief atoom (zuurstof, stikstof of fluor) en een naburig waterstofatoom, gebonden aan een ander sterk elektronegatief atoom. Waterstofbruggen, komen onder meer voor tussen watermoleculen, waar ze van groot belang zijn voor de fysische eigenschappen van water (smeltpunt/kookpunt; oppervlaktespanning).

Watermoleculen in de stam van een boom of stengel van een plant, zitten met kracht (cohesie) aan elkaar vast. In de bladeren verdampen deze watermoleculen die in de buurt zitten van huidmondjes. Watermoleculen die daar verdampen trekken nabijgelegen watermoleculen ook mee naar buiten en zorgen zo voor een waterstroom van de wortel naar het blad (de sapstroom).  Een watermolecuul is een permanent elektrische dipool omdat de lading asymmetrisch is verdeeld. De elektronen van de waterstofatomen in water worden zo sterk aangetrokken door het zuurstofatoom en bevinden zich dichter bij het zuurstofatoom dan bij de waterstofatoom. Door schommeling van de waterdipolen, veroorzaakt door onder meer de hoge frequenties van de kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) van de antenne masten, wordt de sapstroombeweging van onder naar boven verstoord en uiteindelijk volledig onmogelijk gemaakt, de bladeren krijgen geen water en sterven. Uiteindelijk sterft ook de boom (de monumentale eikenboom aan de Linderdijk, 4 jaar na het plaatsen van een antenne mast in de Heurne) en wordt opgeruimd.

Desastreus effect weggemoffeld
Elektromagnetische straling heeft dus een vernietigend effect op de gezondheid van bomen. Dit blijkt ook uit onderzoek van onder meer de TU Delft, TNO, de gemeente Alphen aan den Rijn en de leerstoelgroep plantcelbiologie (Wageningen Universiteit). Wetenschappelijk onderzoek door het Laboratorium voor Plantencelbiologie van de Universiteit van Wageningen in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn (waar Hennie Tuithof in 2004 constateert dat de bomen ziek worden) in 2010, toont aan dat bomen en gewassen ziek worden als ze aan de gepulste elektromagnetische straling van zendinstallaties voor draadloos internet en aan de mobiele telefonie, worden blootgesteld. Na ontkenning van veel instanties werd het onderzoek herhaald in 2012. Vervolgens voelde het Laboratorium voor Plantencelbiologie van de Universiteit Wageningen zich genoodzaakt om zich te distantiëren van het eerste onderzoek en ook de WUR (Wageningen University & Research) liet weten dat het allemaal nog veel te prematuur was! (hoe kan dit? Wie heeft hier zóveel macht, dat zelfs de wetenschap buigt?)

Zendmast De Heurne
Eind 2018 wordt er in het buitengebied van De Heurne een zendmast met 4G+ geplaatst, gericht op de Heurne. Er loopt een rechte (onzichtbare) lijn van de mast naar de ongeveer 2 kilometer verderop staande monumentale eikenboom die tussen de lage Heurnseweg en de Linderdijk staat en ik meet (gemeten met de Gigahertz Solutions HF35C ) de straling. Opnieuw moeten we ons beschermen. Maar onder invloed van deze elektromagnetische velden van de zendmast en waarschijnlijk drie droge zomers op rij, verdrogen en sterft langzaam het blad af en is de boom ten dode opschreven en wordt in 2022 gekapt.

Is de grote oorzaak de toenemende kunstmatige elektromagnetische velden met als gevolg hiervan dat de monumentale eikenboom gekapt is in het voorjaar van 2022, omdat de boom geen blad meer gaf? En net als bij het eerste onderzoek door het Laboratorium voor Plantencelbiologie van de Universiteit van Wageningen in 2010, verdroging van de bladeren liet zien en dorre en kale takken door de straling? Dit onderzoek waar niets mee gedaan is?

Bronnen:
https://stralingsleed.nl/blog/bomen-sterven-door-ons-draadloos-gebruik/
https://wateraders.be/wa/pdf/boomaantastingen.pdf
https://stralingsleed.nl/blog/de-schimmels-groeien-van-straling-gemaakt-door-draadloos-gebruik-en-de-essen-worden-massaal-gekapt-net-als-de-kastanjebomen/
https://stralingsleed.nl/blog/misbruiken-de-vier-techreuzen-hun-macht/
https://stralingsleed.nl/blog/de-schimmels-groeien-van-straling-gemaakt-door-draadloos-gebruik-en-de-essen-worden-massaal-gekapt-net-als-de-kastanjebomen/