De es met vrucht.

Na de kernramp van Tsjernobyl in 1986 hebben onderzoekers (waaronder Ekaterina Dadachova) van het Albert Einstein College of Medicine in New York, bewijs gevonden dat een bepaald soort schimmel door straling harder is gaan groeien. Ioniserende straling, welke voor mens is. De zwarte schimmels maken gebruik van het molecuul melanine, hetzelfde pigment waarvan de mens bruin wordt in de zon. De onderzoekers zagen dat het pigment veranderde wanneer het in aanraking kwam met straling.

Non-ioniserende straling en schimmels

Maar ook de non-ioniserende gepulste straling heeft invloed op schimmels. Dr. Dietrich Klinghardt, medisch directeur van het Instituut van Neurobiologie, hoofd clinicus van het Sophia Health Institute in de buurt van Washington en oprichter van het Instituut van Neurobiologie in Duitsland en Zwitserland, heeft zich hier al vele jaren in verdiept. Uit een van zijn onderzoeken blijkt dat een schimmel, onder invloed van elektromagnetische straling, 600 maal meer biotoxines (giftige stoffen) gaat produceren. Biotoxines hebben een negatief effect op ons immuunsysteem en gebruiken dezelfde ontgiftingskanalen als zware metalen, insecticides en pesticides. De biotoxines worden niet afgevoerd maar in het lichaam opgeslagen. Niet alleen vermeerderde aanmaak van biotoxines komt uit het onderzoek naar voren, maar ook significante biologische effecten in de cel. De communicatie naar het celmembraan wordt verstoord en wanneer een zwangere vrouw wordt blootgesteld aan elektromagnetische straling werd duidelijk dat dit een aantal genen beïnvloed.

Gepulste straling

Gepulste straling houdt in dat een signaal met verschillende soorten frequentiegolven ‘verstuurd’ wordt. De hoog frequente draaggolf wordt dus voortdurend kort onderbroken. De meeste digitale vormen van straling zijn gepulst. Er zijn veel aanwijzingen dat gepulste straling veel schadelijker is voor de mens dan ongepulste straling zoals die van bijvoorbeeld analoge FM en TV zenders of walkie-talkies en bakkies.

Kastanjebomen

Niet alleen de mens als organisme kan reageren op deze frequentiegolven maar ook de flora en fauna. In Alpen aan de Rijn trekt Hennie Tuithof al in 2004 aan de bel. De kastanjebomen zijn ziek! Veel paardenkastanjes krijgen bruine vlekken op stam en blad en ze ‘bloeden’ een donker vocht uit de stam. Deze aantasting blijkt zelfs te leiden tot de dood van de boom. Niet alleen in Nederland maar in heel Europa trekken mensen aan de bel. Steeds meer onverklaarbare boomaantastingen komen aan het licht. Scheuren, bastknobbels, bloedingen en bladsterfte. Experts zitten met de handen in het haar. Wat is de oorzaak? Deskundigen denken aan een bacterie maar er worden andere linken gelegd. Wat te denken van de zo snel toegenomen elektromagnetische velden door alle antenne- installaties. In gebieden met een mast verkeren de bomen in een slechtere staat dan gebieden waar de dekking van de mast niet komt. Hennie Tuithof constateert dat door straling de immuniteit van bomen ernstig wordt aangetast en dat het bomen kwetsbaar maakt. Straling gaat door beton heen dus ook door bomen. Wat dit doet met de boom? Niet veel goeds! Een boom is zo belangrijk voor de mens! Wanneer de boom dood gaat, gaat de mens ook dood. Mensen hebben de zuurstof nodig die geproduceerd wordt door bomen!

Wageningen universiteit en Research Centrum

In opdracht van een aantal gemeenten is er in 2010 onderzoek gedaan naar de invloed van elektromagnetische velden op bomen. Een onderzoek uitgevoerd in het laboratorium plantencelbiologie van de Wageningen Universiteit en research centrum (WUR). Samen met de TU Delft, TNO en de gemeente Alpen aan de Rijn is er een proefopstelling gemaakt met twintig essen. Deze werden gedurende drie maanden blootgesteld aan zes stralingsbronnen variërend van 2412 MHz. tot 2472 MHz. met een vermogen van 100 mW EIRPop 50 cm afstand. Dit betekent dat er gebruik is gemaakt van de juiste instelling in de software en voldoet aan de wettelijke eisen gesteld door Agentschap Telecom.

De uitslag

Eind 2010 wordt het resultaat bekend gemaakt: bomen hebben last van elektromagnetische straling! De essen vertoonden na drie maanden blootgesteld te zijn aan de stralingsbronnen, verkleuringen en afsterving van het blad. Verkleuringen te beschrijven als loodglansachtige effecten. De reden van bastknobbels, bastscheuren en baststrepen zijn dode cellen. Ergens worden de cellen gedood. De boom wordt kwetsbaar en toegankelijk voor ziekten.

Mediahype

Na de publicatie van dit onderzoek was de publiciteit overweldigend. TNO distantieerde zich zelfs van het onderzoek. Onderzoekers vonden dat een herhaling van de proef nodig was. Een proef die langer duurt dan drie maand en op grotere schaal. In de zomer van 2012 is gestart met een vervolgonderzoek. Essen, bomen die in de stedelijke omgeving in toenemende mate last hebben van groeiverstoringen, bleken in een kweekcel met een wifi-access points verkleuringen en afsterving van bladeren te vertonen. De essen werden gedurende ruim drie maanden blootgesteld aan zes stralingsbronnen met frequenties variërend van 2412 tot 2472 MHz en een vermogen van 100 mW EIRP op 50 cm afstand, zo schrijft de universiteit. De uitslag van het onderzoek was deze keer: het kan niet bewezen worden dat bomen ziek worden van wifi of andere niet-ioniserende stralingsbronnen. Helaas zegt het onderzoek ook niet wat de oorzaak dan wél is want experts konden geen oorzaak vinden.

                     

Essen worden anno 2017 massaal gekapt

De essen in Europa hebben te lijden aan de essentaksterfte die twijgen en takken tot aan de stam doden en de genadeklap komt dan door de Armillaria-schimmel die in de wortel dringt. De boom verzwakt en de meeste verzwakte essen verdwijnen dan met hulp van de motorzaag. In Noorwegen, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Zweden en Duitsland en nu ook in Nederland een heel groot probleem de laatste tien jaren in Europa. Door ziekte aangetaste essen worden in Nederland massaal gekapt in 2017. De bomen hebben te lijden aan de essentaksterfte die twijgen en takken tot aan de stam doden en de genadeklap komt dan door de Armillaria-schimmel die in de wortel dringt.

De Armillaria schimmels leven in de wortels van bomen. Enkele soorten zijn de:

  • Echte honingzwam (Armillaria mellea);
  • Sombere honingzwam (Armillaria ostoyae).

De sombere honingzwam. De vruchtlichamen zijn niet vaak te zien, maar de aanwezigheid van de schimmel is al te herkennen aan de zwarte draden die rhizomorfen genoemd worden. De sombere honingzwam infecteert de boom via wonden aan de zwakke wortels. De schimmel tast vervolgens het cambium aan, waarna deze buitenste laag van de boom afsterft. Vaak gaat de aantasting van het cambium over in houtrot van de wortels en stamvoet. Na verloop van tijd zal de conditie van de boom achteruit gaan en dit kan uiteindelijk resulteren in het afsterven van de boom. Onder de afgestorven bast zijn soms de zwarte rhizomorfen zichtbaar en vaak ook witte myceliumstrengen (de wortels van een schimmel).

 

De schimmels en bacteriën groeien onder invloed van de elektromagnetische velden. Dr. Dietrich Klinghardt heeft zich al vele jaren verdiept in de effecten van straling op bacteriën en schimmels. Wat is de invloed op de mens (Dr. Klinghardt is ervan overtuigd door onderzoek dat de klachten van de ziekte van Lyme in ernstige mate versterkt kan worden door de invloed van de elektromagnetische velden van alle draadloos) flora en fauna? Uit een van zijn onderzoeken blijkt dat de invloed van elektromagnetische velden zorgt dat schimmels 600 keer meer biotoxines gaan produceren en een verstoring van de ‘normale’ werking geven. Elektromagnetische velden die in Nederland en die in 2010 al eerder in verband zijn gebracht met de kastanjebloedingsziekte. Eerlijk en onafhankelijk onderzoek zou wenselijk zijn geweest dan hadden de essen dit lot bespaard gebleven. En wat kunnen schimmels en bacteriën doen met mensen?

Het onderzoek naar de groei van de schimmels van Dr. Klinghardt

Bij een experiment in Zwitserland zijn schimmelculturen opgekweekt in een kooi van Faraday. De kooi van Faraday bestond in dit geval uit stralingswerend gaas, wat als een klamboe over de kweek werd gedrapeerd. Na een tijdje werd de klamboe verwijderd en werden de schimmelculturen blootgesteld aan elektromagnetische straling van TL-lampen, computer en zendmasten uit de buurt. De schimmels gingen wel tot 600 maal meer biotoxines produceren. Niet alleen meer, maar ook sterker en giftiger. Wat doet met de mens? Want ook komen schimmels voor in een menselijk lichaam. Schimmels die in een menselijk lichaam voorkomen zijn onder ander:

  • Candida (Albaicans)
  • Lyme (Borreliose)

 

Wat Dr. Klinghardt zegt over de ziekte van Lyme (Borreliose)

De borrelia bacterie (Borrelia burgdorferi ) is de veroorzaker van de ziekte van Lyme en is een spirocheet (een bacterie met een staartje). Via de bloedbaan verspreidt de bacterie zich door het hele lichaam. De ziekte wordt meestal overgebracht door een besmette teek maar volgens Dr. Klinghardt ook door spinnen, vlooien, mijten en muggen. In een interview met Dr. Klinghardt vertelt hij dat hij ervan overtuigd is dat één van de factoren, van de snel toegenomen aantal mensen met de ziekte van Lyme veroorzaakt wordt door elektromagnetische velden. Elektromagnetische velden van o.a. mobiele telefoons, zendmasten, hoogspanningsmasten, wifi, slimme meter, draadloos werkend huishoudelijke apparatuur en het lichtnet. De straling zorgt ervoor dat huisschimmel met een factor van honderden keren, meer giftigheid krijgt. De draadloze apparaten en huisschimmels maken dat de klachten behorende bij de ziekte van Lyme vele malen verergerden.

Door massaal draadloos gebruik van de mens worden dus onze bomen ziek.

Bron:

http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/144728-schimmels-bacterien-en-elektromagnetisch-velden.html