De FCC (De Federal Communications Commission) is een onafhankelijk Amerikaans overheidsorgaan en draagt de verantwoordelijkheid voor alle regelgeving met betrekking tot telecommunicatie. Zij regelt daarnaast het gebruik van de radiofrequenties om inferentie tussen de verschillende toepassingen te voorkomen.

Waarschuwing
Mobiele telefoon-en telecombedrijven waarschuwen hun aandeelhouders voor toekomstige financiële risico’s. Een mogelijke link tussen hun draadloze producten en het ontstaan van gezondheidsschade, kan niet worden uitgesloten. Mocht deze link tussen draadloos gebruik en gezondheidsschade er in de toekomst komen dan kan dit gevolgen hebben voor het mobiele telefoon gebruik en kan leiden tot schadeclaims van slachtoffers, zo wordt gewaarschuwd.

Wat is een aandeelhouder
Een aandeel is een waardepapier dat een aantal rechten met betrekking tot een organisatievorm, met als hoofddoel het realiseren van winst voor de eigenaars van de vennootschap, geeft. Bezitter(s) van aandelen zijn daarmee gedeeltelijk eigenaar van de organisatie maar zijn economisch niet de eigenaar van de onderneming die er wordt gedreven. Een aandeel geeft zeggenschapsrecht en winstrecht in de vorm van dividend (winstuitkering). Alleen de aandelen van een Naamloze vennootschap kunnen worden verhandeld via de effectenbeurs waar de aandelen verhandeld kunnen worden. Het merendeel van de vennootschappen verhandelen hun aandelen dus onderhands.

Waar het overgrote deel van de burgers over mobiele telefoon gebruik totaal niet wordt geïnformeerd over de vele aanwijzingen van schadelijke gezondheidseffecten hiervan, blijkt dat aandeelhouders hierover wel duidelijk worden geïnformeerd.

Wereldwijde Telecom providers zijn o.a;
AT&T (Amerikaans);
American Movil (Amerikaans);
Verizon (Amerikaans);
China Mobile;
Vodafone (Brits);
T-Mobile (Deutsche Telecom);
Movistar (Spaans);
BT (British Telecom);
Orange (Frans);
Telstra (Australië);
NTT Docomo (Japan);
SoftBank (Japan);
China Telecom.

DJSI en duurzame providers
De Dow Jones Sustainability Index (DJSI) geeft de duurzaamheid van een bedrijf aan omdat beleggers meer en meer het belang erkennen om milieu- sociale- en bestuursfactoren laten meewegen in hun keuze tot beleggen. Telecombedrijven die hier hard aan werken zijn o.a.:
KPN;
BT Group (UK);
Deutsche Telekom;
Telecom Italia.

Het spotje van de KPN
In 2015 was er een spotje over twee peuters die beeldbellen met opa, waar opa om een kusje vraagt. Compleet misplaatst en er is ook een rechtszaak van gemaakt.
Het nieuw spotje waar een basisschoolkind in een boom klimt en een weids uitzicht met ‘schone lucht’ bewonderd en vervolgens met de smartphone zijn moeder belt omdat hij niet meer naar beneden durf is wederom een spotje waar de KPN de fout mee ingaat. De duurzaamheid zogenaamd ten top volgens de KPN. Wat de leidinggevenden van de KPN zogenaamd niet weten is dat de onhoorbare, onzichtbare en niet te ruiken niet-ionische elektromagnetische radiofrequenties zichtbaar gemaakt kunnen worden en als gekeurde golven of trillingen ons milieu ‘vervuilen’ en de gezondheid geen goed doen. Op Europees niveau al 10% van de bevolking die er klachten door krijgen! En vooral onze kinderen die nog volop in ontwikkeling zijn.

Straling zichtbaar gemaakt

Overal om ons heen is stralingen te vinden van de elektromagnetische velden van o.a. smartphone, zendmasten voor de telecommunicatie en wifi. Binnen door eigen gebruik of van de buren, buiten door alle draadloze apparaten. De lucht is ermee vergeven. Normaal gesproken zijn deze straling onzichtbaar, maar er zijn manieren om ze met het oog te kunnen waarnemen. Met een zogenaamde Kirlian Device is het mogelijk om straling zichtbaar te maken. Dit apparaat is gebaseerd op de Kirlian fotografie, een bijzondere techniek waarbij voorwerpen onder een hoge dosis elektriciteit gefotografeerd kunnen worden. Het blijkt dan dat ons milieu vervuild is en als een deken op de omgeving ligt en met het blote oog niet te zien.

Wat is de waarschuwing naar de aandeelhouders?
In de communicatie naar de aandeelhouders van American Movil is de volgende waarschuwing:
“Bezorgdheid is er over de gezondheidsrisico’s met betrekking tot het gebruik van draadloze handsets en basisstations die ons bedrijf negatief kunnen beïnvloeden. Draagbare communicatie-apparaten worden gelinkt aan gezondheid risico’s, met inbegrip van kanker, als gevolg van de uitstoot van de radiofrequentie. Onderzoek en studies zijn aan de gang, en kunnen geen garantie geven dat verder onderzoek en studies niet zullen aantonen dat er een koppeling tussen de uitstoot van de radiofrequentie en gezondheidsrisico’s zal zijn.

Eventuele negatieve bevindingen in deze studies kunnen nadelige gevolgen voor het gebruik van draadloze technologie en, dientengevolge, onze toekomstige financiële prestaties.”

en de waarschuwing gegeven door T-mobile:
“Ons bedrijf zou kunnen worden aangetast door de bevindingen van productaansprakelijkheid voor risico’s van de gezondheid/veiligheid van draadloze apparaten en transmissie-apparatuur, alsmede door wijzigingen in verordeningen/RF emissienormen. Beschuldigingen kunnen worden geuit dat het gebruik van draadloze telefoons en draadloos transmissie-apparatuur, zoals celtorens kunnen worden gekoppeld aan verschillende gezondheidsproblemen met inbegrip van kanker en hersentumoren. Rechtszaken zijn ingediend tegen de fabrikanten en willen een schadevergoeding wegens vermeende gezondheidsproblemen die voortvloeien uit het gebruik van draadloze telefoons. Er zijn ook andere beschuldigingen met betrekking tot de draadloze technologie, de beschuldigingen dat de uitstoot van de draadloze apparaten kunnen interfereren met verschillende elektronische medische hulpmiddelen (zoals gehoorapparaten en pacemakers)”.

Onvoldoende wetenschappelijke kennis van de telecombedrijven
Uit deze waarschuwingen naar aandeelhouders blijkt dat de mobiele telefoon-industrie zelf onvoldoende wetenschappelijke kennis heeft over de mogelijke effecten van de door hun gefabriceerde producten. Wat al vele malen naar voren is gebracht is dat voor de grootschalige introductie van mobiele telefoons enz. er geen gedegen onderzoek heeft plaatsgevonden op veiligheid voor de gezondheid.

Telecom gelieerde instanties als de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP-1998) en het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE-1997) hebben bij introductie van mobiele telefoons, veiligheidslimieten geadviseerd welke ruim voldoende moesten zijn om de grootschalige productie en verkoop van mobiele telefoons mogelijk te maken. Deze adviezen waren voor vele nationale overheden de basis voor de door de overheid toegestane limieten.

Veiligheidslimieten die ondertussen volgens vele duizenden onafhankelijke studies (niet gedaan in opdracht voor een telecombedrijf) en door vele honderden onderzoekers/experts als volstrekt ontoereikend en zelfs onveilig worden genoemd. Het gevolg kan zijn dat grootschalige gezondheidseffecten zich binnen nu en enkele jaren kunnen gaan voordoen.

De telecomindustrie wil echter geen verantwoordelijkheid nemen om de veiligheid van zijn klanten te beschermen. Zij verwijzen hiervoor naar de nationale overheden. Enkele telecombedrijven hebben geprobeerd verzekeringen af te sluiten voor eventuele gezondheidsschade. Echter vinden verzekeringsmaatschappijen de risico’s die moeten worden afgedekt te groot om dergelijke verzekeringen aan te bieden.

Bron:
http://www.wirelessinfo.nl/nieuws/van-andere-media/391-waarschuwingen-voor-aandeelhouders-telecombedrijven