De effecten van draadloze communicatie uitten zich bij de meeste mensen vaak na lange tijd op de gezondheid. Studies uit West-Europa baseren zich vaak op de korte tijd en geven dan geen gezondheidseffecten. Studies uit Oost-Europa richten zich wel op de langetermijn. In 1948 is daar al begonnen met het onderzoeken wat het effect is van elektromagnetische velden op de gezondheid van de mens. Karl Hecht’s review van alle Russische onderzoeken is in 2016 afgerond en waarschuwt dat de gezondheid van de mens in gevaar komt door de niet-ioniserende radiostraling.

Wat is elektrosmog
Natuurlijke elektromagnetische straling is er altijd geweest. De mens staat voortdurend bloot aan de straling van de zon, straling van de aarde zelf en het aardmagnetisme. Rond de 20ste eeuw is, door de aanleg van het elektriciteitsnet, de kunstmatige straling er bijgekomen, de radiostraling of laagfrequente straling en sinds de 21ste eeuw is er wereldwijd veel kunstmatige straling bijgekomen door de mobiele telecommunicatie, de radiostraling of hoogfrequente straling. Straling gemaakt door mensenhanden zoals alle zendmasten voor de mobiele telefonie, wifi, DECT-telefoons en draadloze telefoons. Deze draadloze verbindingen hebben een verbinding met elkaar door hoogfrequente (gepulste) elektromagnetische golven.
Hoogfrequente elektromagnetische velden stralen de ruimte in en zijn onzichtbaar, onhoorbaar en niet te ruiken. Gepulst is wanneer de hoogfrequente golf voortdurend kort (milliseconde) onderbroken wordt, waardoor er meerdere gesprekken kunnen plaatsvinden. Elektrosmog is de term die gebruikt wordt voor alle soorten van elektrische, magnetische en elektromagnetische velden en geeft mogelijk een biologisch effect op de gezondheid van de mens op de lange termijn. Dit effect noemen we elektrogevoeligheid of elektrohypersensitief (EHS).

De brochure Health Implications of Long-term Exposure to Electrosmog
De brochure Health Implications of Long-term Exposure to Electrosmog, of effecten van de draadloze communicatietechnologieën, is 6 september 2016 uitgekomen en geschreven door Prof. Dr. med. Karl Hecht (emeritus hoogleraar op het gebied van bio-elektromagnetisme en biologische effecten op een mensenlichaam). Samen met:
•Dr. med. Markus Kern (psychosomatisch geneeskunde);
•Prof. Dr. Phil. Karl Richter (emeritus literatuurwetenschapper en samen met Markus Kern richtte hij Kompetenzinitiative* op);
•Dr. med. Hans-Christoph Scheiner (alternatieve huisarts. Overleden in 2012).

*Kompetenzinitiative is een internationale vereniging van artsen, wetenschappers, advocaten en ingenieurs die voor de gezondheidszorg opkomen en voor de bescherming van het milieu, vooral op het gebied van de draadloze communicatie.

Effecten op de lange termijn
Het onderzoek ging over de langetermijneffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden van draadloos gebruik. Dit werd mede bereikt door meer dan 70 jaren van onafhankelijk onderzoek, publicaties en conferenties te bestuderen van Oost-Europese studies, vooral Russische studies. Vele reviews (het vergelijken van onderzoeken om zo een conclusie te kunnen maken over een wetenschappelijk item) van de onderzoeken van Oost-Europa werden hiervoor doorgenomen. De Sovjetunie die al bijna 70 jaar onderzoek verricht naar de elektromagnetische velden en die een voorsprong hebben op de wetenschappers uit Europa en Amerika, die pas onderzoek verrichtten naar elektromagnetische velden toen de mobiel, wifi en DECT-telefoon enorm groeiden en de eerste mensen klachten kregen. Van 878 Russische onderzoeken die tussen 1960 en 1997 plaatsvonden, bleek in 1999 dat de gevonden biologische effecten, amper bekend waren bij onderzoekers uit West-Europa. In het onderzoek van 1971, wordt zelfs door Russische wetenschappers al grote zorgen uitgesproken over de toename van de kunstmatig elektromagnetische velden. In dit onderzoek wordt al gewaarschuwd dat:
•negeren van biologische effecten op de gezondheid grote gevolgen kan geven. De veiligheidsnormen moeten uitgaan van een thermisch effect en een biologisch effect;
•gezondheidseffecten zich pas na vele jaren gaan voordoen, het lange- termijneffect.

Effecten van de draadloze communicatietechnologieën
De brochure gaat over de lange termijn wat betreft blootstelling van elektromagnetische velden en de impact op een mensenlichaam. Geven de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden van de niet-ioniserende straling in het frequentiegebied 3 hertz tot 300 gigahertz (de radiostraling), biologische effecten bij een mensenlichaam, naast het thermische effect (opwarmeffect)? Niet-ioniserende straling bestaat officieel uit elektromagnetische golven met een energie die te laag is om gezondheidsschade te veroorzaken. Hier vallen de infrarode straling en de elektromagnetische velden onder. Ioniserende straling, waar de ultraviolettestraling, röntgenstraling en gammastraling onder vallen, hebben officieel wel genoeg energie om schade aan een lichaam te geven bij blootstelling. Studies uit West-Europa om de biologische effecten van de niet-ioniserende straling op een mensenlichaam te onderzoeken, zijn te kort voor een langetermijn onderzoek. Een thermisch effect is wel officieel in 1998 geconstateerd door de internationale commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP) en houdt in dat van alle draadloze communicatie, de SAR-waarde (Specific Absorption Rate) officieel niet meer dan twee watt per kilogram mag bedragen. Deze norm is bepaald door metingen op een zak vloeistof, die men blootstelde aan straling gelijk aan de mobiele telefoon. Deze zak met water moest dan model staan voor het menselijk hoofd.

Conclusie van de brochure Health Implications of Long-term Exposure to Electrosmog
Uit
de langetermijnstudies blijkt dat merkbare gezondheidseffecten zich pas na jaren gaan voordoen. Dat veel gezondheidsklachten in 2017, misschien te maken hebben met de kunstmatige elektromagnetische velden. Klachten die vaak afgedaan worden als te hard gewerkt, de overgang, te hard getraind of door het slechte slapen.
Artsen die geen oorzaak kunnen vinden maar doordat er een enorme toename aan elektromagnetische velden is en nog te verwachten is, wordt de blootstelling aan elektromagnetische velden alleen maar groter met mogelijk een nog meer toenemend aantal klachten onder de mensen. Klachten als:
•slaapproblemen;
•vermoeidheid en een totaal gebrek aan energie;
•verminderde concentratie en geheugen;
•hoofdpijn;
•duizeligheid;
•hartritmestoornissen met uitstraling naar linker bovenarm;
•aanhoudende piep in de oren (tinnitus);
•jeukende hoofdhuid en gezicht
•burn-out

In de onderzoeken worden de klachten besproken die ontstonden door de kunstmatig elektromagnetische velden die hoofdzakelijk gebruikt werden tussen 1940 en 1990. Pas bij het ingaan van de 21ste eeuw kwam de draadloze communicatietechniek massaal opzetten. De techniek van de digitale informatieoverdracht van zendmasten als GSM, UMTS en LTE met verschillende datasignalen. Dit heeft vermoedelijk een nog grotere uitwerking op het biologische systeem van een mensenlichaam, op het goed functioneren van een lichaam. Het biologisch effect kan zich mogelijk uitten, na verloop van tijd, in:
•alle bloedvaten in een lichaam, zoals slagaders, aders en haarvaten:
•effecten op genen en DNA;
•effecten op lichaamscellen en het ontstaan van tumoren;
•veranderingen in cel functies;
•de hersenen. Bijvoorbeeld de doorlaatbaar van de hersen-bloed barrière;
•effecten op de voortplantingscellen;
•veranderingen in het immuunsysteem.

Reageren op de elektromagnetische velden wordt ook wel elektroallergie genoemd.

Het uitgangspunt van de wetenschappers van de studie Health Implications of Long-term Exposure to Electrosmog is geweest: gezondheid is geen handelswaar.

http://www.wirelessinfo.nl/nieuws/van-andere-media/377-health-implications-of-long-term-exposure-to-electrosmog
http://kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2016/07/KI_Brochure-6_K_Hecht_web.pdf
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/10365/russian_standards_for_electromagnetic_fields_and_safety
http://www.commutefaster.com/EMF%20reports%20from%20Germany%20and%20other%20European%20countries9-9-2016.pdf