Het biologische effect van de elektromagnetische velden (van alle draadloze gebruik) is volgens Dr. Ing. Volkrodt* (1925-2000) dat de mobiliteit van de waterdipolen bij bomen en struiken wordt geremd. Een dipool is een object met twee polen: twee uiteinden met tegengestelde polariteit. Elektrische dipolen zijn objecten die weliswaar neutraal zijn wat de elektrische lading betreft, maar gepolariseerd doordat de zwaartepunten positieve en negatieve lading niet samenvallen.

*Dr.-Ing.  Wolfgang Volkrodt
Het voormalige hoofd ontwikkeling van Siemens werkte als opinieleider met name onder ondernemers, politici en mediavertegenwoordigers in Duitsland. Het was publiekelijk bekend dat hij het had over elektrosmog en de daarmee verband houdende zaken.

Water bestaat uit watermoleculen. Als de watermoleculen veranderen, dan verandert ook de vorm van het water. Zo kan water vloeibaar, als waterdamp en als ijs bestaan. Niet alleen een toename van schimmels en bacteriën die groeien van elektromagnetische velden (EMV), ook de watermoleculen veranderen onder invloed van EMV, die in de 21ste eeuw zo drastisch zijn toegenomen.

Watermolecuul
De meeste planten organismen bestaan uit ten minste 70% water; sommige plantendelen, zoals een krop sla zelfs uit bijna 95% water!  Water is bij planten en bomen (net als bij mensen) voor het oplossen van verbindingen, het transporteren en voor de stofwisseling. Water is een polaire verbinding*, wat betekent dat het gemakkelijk waterstofbruggen ** vormt. Het watermolecuul is een dipool en heeft een positief geladen (waterstof) en negatief geladen zijde (zuurstof). Door de polariteit van het watermolecuul trekken deze moleculen elkaar sterk aan.

*Een polaire verbinding is een molecuul dat bestaat uit een chemische binding met een zodanige verdeling van de elektronen, dat het centrum van de negatieve ladingen niet samenvalt met dat van de positieve ladingen. Een polaire verbinding is het tegenovergestelde van een apolaire verbinding.

**Een waterstofbrug is een elektromagnetische interactie tussen moleculen of tussen atomen van een molecuul, waarbij geen elektronen gedeeld worden (niet covalente binding).

Watermoleculen in de stam van een boom of stengel van een plant, zitten met een kracht die we cohesie noemen aan elkaar vast. In de bladeren verdampen deze watermoleculen die in de buurt zitten van huidmondjes. Watermoleculen die daar verdampen trekken nabijgelegen watermoleculen ook mee naar buiten en zorgen zo voor een waterstroom van de wortel naar het blad.  Het watermolecuul is een dipool omdat een watermolecuul  een permanente elektrische dipool is. De elektronen van de waterstofatomen in water worden sterk aangetrokken door het zuurstofatoom en bevinden zich dichter bij het zuurstofatoom dan bij de waterstofatomen. Door schommeling van de waterdipolen, veroorzaakt door onder meer de hoge frequenties van  kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) van draadloos gebruik, wordt de sapstroombeweging van onder naar boven verstoord en uiteindelijk volledige definitief onmogelijk gemaakt en sterft de boom.

  13-6-2021
Help! Het gaat niet goed
De boom sterft niet meteen. Het geeft eerst aan help! Het gaat niet goed. Door :
1.uitdroging. Verdroging van het blad aan het einde van de takken (de route van vervoer is daar het langst). Het water kan niet meer bij deze uiteinden komen hierdoor drogen de bladeren aan de uiteinden van de bladkroon het eerste uit en komen in het voorjaar niet terug:
2.het antenne-effect. Boven in de boom, waar de elektromagnetische velden de bladeren raken zal de boom het eerst afsterven:
3.demodulatie: Cellen in bomen kunnen deze zeer snel wisselende resonantiecurven (het reproduceren) niet aan en worden simpelweg vernietigd. Een boom zal hierdoor dus geleidelijk afsterven. In sommige gevallen is het afsterven van bossen in Duitsland verminderd omdat hier de hoogfrequente straling van televisie stations afgenomen is door het niet langer gebruik van draadloos maar bekabeld:
4.sterkere en giftigere biotoxines. Ook de schimmels gaan méér biotoxines produceren om zichzelf te beschermen tegen de elektromagnetische velden van de antennemasten, maar ze gaan ook nog eens veel sterkere en giftigere biotoxines produceren. Deze respons is een natuurlijke overlevingsdrang die in de natuur veel voorkomt. Als een organisme wordt aangevallen gaat ze zich vermenigvuldigen om de kans op overleven te vergroten https://stralingsleed.nl/blog/schimmels-en-bacterien-groeien-door-elektromagnetisch-velden-grootste-pandemie-ooit-op-komst/

 Wat er gebeurt met het vocht in de bomen onder invloed van de frequentiegolven van draadloos gebruik?
De vrije mobiliteit van het water in de bomen wordt dus verstoord. Een volwassen boom gebruikt ongeveer 260 tot 400 liter per dag met een maximum tot 1000 liter. Een rijkelijk behangen appelboom heeft ongeveer een totaal van 17000 liter water nodig in het groeiseizoen om in die staat te kunnen verkeren. Dit komt ongeveer overeen met zo ’n 200 liter per dag. Door de rijkelijke elektromagnetische frequenties in de omgeving vindt er in de fijne poriën geen verdamping meer plaats. Wetenschappelijk uitgedrukt: de verticale kleine magnetisch veldimpulsen veroorzaken kringstromen of het niet correct werken van de waterdipolen die in dit geval worden veroorzaakt door de elektromagnetische velden van alle draadloos gebruik in de buurt van de boom. Hierdoor wordt het water vastgehouden waardoor de levensprocessen van de boom of struik verstoord worden. Dit houdt in dat de wortels geen water meer opnemen en de combinatie van geen waterverbruik zorgt dat de zuurstof uit de grond rond de wortels verdreven wordt. Daardoor zal de boom of struik uitdrogen door een tekort aan zuurstof wat weer het gevolg is van te veel water. Of eigenlijk is het stikken, want het is het tekort aan zuurstof dat hier de boosdoener is. Langzaam verdrogen de bladeren om niet meer terug te keren.

De gevolgen van de antennemast in het verlengde
De antennemast staat net buiten De Heurne sinds 2018. Helaas moesten de masten richting De Heurne staan voor een zo optimaal mogelijk bereik. De mooie eikenboom, die hier al stond mooi te wezen, toen wij in 2009 hier kwamen te wonen staat, gezien de kortste weg, in het verlengde van de antennemast, zijn aan het doodgaan.  Net als de bomen in het straatje achter ons (DH Keuperweg). Hoge bomen vangen veel wind is nu hoge bomen vangen veel straling en gaan dood!

Wetenschap doe hier wat aan! Wees eerlijk! Zo wordt de wereld onleefbaar!

https://stralingsleed.nl/blog/bomen-hebben-last-van-kunstmatig-elektromagnetische-straling-en-gaan-dood-volgt-de-mensheid-of-grijpen-we-in/
http://www.boomaantastingen.nl/electromagnetische_velden.html
https://emvmeting.nu/nieuws/2-bomen-hebben-last-van-elektromagnetische-straling.html
https://stralingsleed.nl/blog/de-schimmels-groeien-van-straling-gemaakt-door-draadloos-gebruik-en-de-essen-worden-massaal-gekapt-net-als-de-kastanjebomen/
http://www.boomaantastingen.nl/
http://stralingsleed.nl/blog/schokkend-bomenkap-om-5g-vrij-baan-te-geven-bewezen/