Sommige schimmels groeien opvallend goed in de buurt van radioactief besmet gebied. Niet zo gek, want schimmels gebruiken straling als energiebron. Bij radioactief besmet actief gebied zoals in 1986, toen kernramp van Tsjernobyl plaatsvond is dit jaren later wetenschappelijk bewezen. Schimmels groeien van ioniserende straling. Bewezen is ook dat schimmels groeien van de niet-ioniserende straling door onderzoek. Van de elektromagnetische velden genereerd door antennes voor de mobiele communicatie, smartphone, wifi en o.a. DECT- telefoon.

Ioniserende straling en non-ioniserende straling
Elektromagnetische straling van kernreactors is ioniserende straling. Blootstelling aan een te hoge dosis ioniserende straling kan mens, flora en fauna ernstig schaden. Hier zijn alle wetenschappers het over eens. De elektromagnetische straling van de zendmasten voor de mobiele communicatie is non- ioniserende straling of zijn elektromagnetische velden. Na het zichtbaar licht is er wetenschappelijk pas sprake van straling. Ook alle apparatuur welke nodig is om data, draadloos te versturen worden in de volksmond straling genoemd. Dat deze non-ioniserende straling of elektromagnetische velden of radiogolven, de mens, flora en fauna schade geven, zijn niet alle wetenschappers het over eens. De onafhankelijke wetenschappers, niet in dienst van een telecombedrijf of aanverwant, waarschuwen dat mede door de non-ioniserende straling de grootste pandemie ooit op komst is! 5G zit tegen de grens van ioniserende- en niet ioniserende straling aan!

Dr. Dietrich Klinghardt, medisch directeur van het Instituut van Neurobiologie, hoofd clinicus van het Sophia Health Institute in de buurt van Washington en oprichter van het Instituut van Neurobiologie in Duitsland en Zwitserland, heeft zich hier al vele jaren in verdiept. Uit een van zijn onderzoeken blijkt dat een schimmel, onder invloed van elektromagnetische straling, 600 maal meer biotoxines (giftige stoffen) gaat produceren. Biotoxines hebben een negatief effect op ons immuunsysteem en gebruiken dezelfde ontgiftingskanalen als zware metalen, insecticides en pesticides. De biotoxines worden niet afgevoerd maar in het lichaam opgeslagen. Niet alleen vermeerderde aanmaak van biotoxines komt uit het onderzoek naar voren, maar ook significante biologische effecten in de cel. De communicatie naar het celmembraan wordt verstoord en wanneer een o.a. een zwangere vrouw wordt blootgesteld aan elektromagnetische straling werd duidelijk dat dit een aantal genen beïnvloed.

Het onderzoek
In een kooi van Faraday (zo dat de elektromagnetische velden uit de omgeving, niet binnen de kooi konden dringen) is een experiment gedaan waarbij schimmelculturen werden opgekweekt. Deze kooi van Faraday bestond uit stralingswerend gaas, dat over de kweek heen werd gelegd. Vervolgens werd gemeten hoeveel biotoxine de schimmels per dag produceerden. Na een bepaalde tijd werd het stralingswerend gaas verwijderd en werden de schimmelculturen blootgesteld aan de elektromagnetische straling afkomstig uit de directe omgeving van het laboratorium (TL-lampen, computer, zendmasten). De onderzoekers ontdekten dat bij blootstelling aan elektromagnetische straling, de schimmels tot wel 600 x meer biotoxines (giftige stoffen van biologische oorsprong) gingen produceren.

Sterkere en giftigere biotoxines
Niet alleen gingen de schimmels méér biotoxines produceren om zichzelf te beschermen maar ze gingen ook nog eens veel sterkere en giftigere biotoxines produceren. Deze respons is een natuurlijke overlevingsdrang die in de natuur veel voorkomt. Als een organisme wordt aangevallen gaat ze zich vermenigvuldigen om de kans op overleven te vergroten.

Effect enorme toename elektromagnetische straling
De non-ioniserende gepulste* straling heeft dus ook invloed op schimmels en biotoxines. Biotoxines gebruiken dezelfde ontgiftingskanalen als zware metalen, insecticides en pesticides, in een organisme zoals de mens. Ze stapelen zich op, boven de al aanwezige gifstoffen van o.a. vaccinaties, lood in drinkwater fluor en in tandpasta. Dit is mede een reden dat elektrogevoeligheid heel veel ouderen (40-50 en 60+‘ers) treft. Bij jonge mensen is de inname van toxische stoffen nog een stuk minder.

*Gepulste straling houdt in dat een signaal met verschillende soorten frequentiegolven ‘verstuurd’ wordt. De hoog frequente draaggolf wordt dus voortdurend kort onderbroken en ervaart het lichaam als mitrailleurkogels. De meeste digitale vormen van straling zijn gepulst.

Biologische effecten
Niet alleen is er een vermeerderde aanmaak van biotoxine, maar ook biologische effecten vinden in lichaamscellen plaats. De communicatie naar het celmembraan wordt verstoord en kan leiden tot de volgende klachten:
-chronische vermoeidheid;
-toename van allergieën en onverklaarbare jeuk tot verbrandingsverschijnselen op de huid;
-meervoudige chemische gevoeligheden;
-vroegtijdige dementie;
-DNA-schade;
-verlies van vruchtbaarheid of misgeboorten;
-lekkende bloed- hersenbarriëre;
-falende organen;
-kanker.

Candida en Lyme reageren sterk op elektromagnetische velden
Schimmels/micro-organismen die in het menselijk lichaam voorkomen en een duidelijke reactie geven op de elektromagnetische velden van alle draadloze zijn:
1. Candida (albicans);
2. Lyme Borreliose.

1.Candida
Candida is een maag-darmgist die van nature in het lichaam aanwezig is. Door de gepulste straling van elektrische apparaten en draadloze technologieën, kan de candida schimmel gaan groeien wat de natuurlijke balans in de darmen verstoort. Doordat er veel biotoxines in het lichaam vrijkomen, kan dit gepaard gaan met gezondheidsklachten. Klachten betreffende:
-de spijsverteringsorganen. Klachten zoals een opgezette buik, slijm in de ontlasting, spastische darm, darmkrampen, maagklachten, winderigheid, constipatie of diarree, anale jeuk en geregeld last van vage misselijkheid;
-de geslachtsorganen. Zoals steeds terugkerende vaginale infecties, jeuk, witte afscheiding (witte vloed) en libidoverlies;
-het immuunsysteem. Klachten als allergieën, verstopte en/of jeukende neus, eczeem, toegenomen overgevoeligheid of intolerantie voor voedsel, blaasontstekingen, steeds terugkerende infecties, chronische bijholte ontstekingen.

Al met al is het kwakkelen met je gezondheid doordat je:
-energieniveau afneemt, je minder puf hebt, chronische vermoeidheidsklachten hebt, snel uitgeput raakt, een toegenomen slaapbehoefte hebt en gek genoeg juist slaapproblemen hebt;
-klachten van de spieren en gewrichten hebt. Klachten als pijnlijke spieren en gewrichten ook al bij normale aanraking, spierkramp en het gevoel hebt dat er lood in de armen en benen zit;
-klachten van het hormonale systeem hebt. Zoals een verstoorde menstruatie, vaak koude handen en voeten, hoofdpijn, ‘vreetaanvallen’ en trek in zoet.

2.Lyme
De borrelia bacterie (Borrelia burgdorferi ) is de veroorzaker van de ziekte van Lyme en is een spirocheet (een bacterie met een staartje). Via de bloedbaan verspreidt de bacterie zich door het hele lichaam. De ziekte wordt meestal overgebracht door een besmette teek maar volgens Dr. Klinghardt ook door spinnen, vlooien, mijten en muggen. In een interview met Dr. Klinghardt vertelt hij dat hij ervan overtuigd is dat één van de factoren, van de snel toegenomen aantal mensen met de ziekte van Lyme, veroorzaakt wordt door de elektromagnetische velden van mobiele telefoons, zendmasten, hoogspanningsmasten, wifi, huishoudelijke elektronische apparatuur en het lichtnet. Deze non-ioniserende straling zorgt ervoor dat huisschimmel met een factor van honderden keren, meer giftigheid krijgen.

En nóg geven gezondheidswerkers absoluut geen blijk van herkenning wanneer patiënten met bovengenoemde klachten komen. En nog wordt er niet gevraagd hoeveel draadloos er in de omgeving van de woning is en in de woning zelf. Het onderzoek van Dr Klinghardt is nota bene al uit 2011!

Bronnen
De relatie tussen Lyme en EMV wordt in deze video’s besproken door dr. Klinghardt: https://www.youtube.com/watch?v=qMAV-pZMlZs
https://dekennisvannu.nl/site/artikel/Schimmel-geniet-van-radioactiviteit/2966