Voordat de massale implantatie van antenne- installaties voor data- overdracht een aanvang nam, is er onderzoek verricht. Onderzoek welke duidelijk moest maken of het wel of niet de gezondheid van mensen kon schaden. In 2003 heeft het TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek) onderzoek laten verrichten naar het wel of geen effect van straling komend van draadloze apparatuur, op de gezondheid van mensen. Het COFAM 1 werd gevolgd door een replica onderzoek: COFAM 2. Het replicatie onderzoek vond plaats in Zwitserland en wordt in de volksmond het Zwitsers onderzoek genoemd.

Cofam-1
72 gezonde proefpersonen, waar van de helft elektrogevoelig, werden in een aantal sessies, gedurende 20 minuten blootgesteld aan GSM 900 MHz.(MegaHertz), GSM 1800 MHz. en UMTS-achtige straling. Elektromagnetische straling met een veldsterkte van 1 V/m. In Nederland anno 2013 is de toelaatbare veldsterkte veel en veel hoger namelijk 61V/m! De uitslag van het onderzoek was dat er een verband gevonden werd in lichamelijk onwel bevinden en straling. TNO onderzoekers schrokken van het resultaat, dat zelfs verzwakte signalen een toename van lichamelijke symptomen konden veroorzaken. Er werd dan ook besloten om een replicatieonderzoek te starten.

Cofam-2
Dit replicatie onderzoek vond plaats in Zwitserland en wordt in de volksmond het Zwitsers onderzoek genoemd. 117 gezonde proefpersonen, waar onder 33 elektrogevoeligen, werden in een aantal sessies 45 minuten blootgesteld aan UMTS- achtige straling. Elektromagnetische straling met een veldsterkte van 0 (placebo), 1 V/m en 10 V/m. Ruim onder door de ICNIRP (International Commission On Non- Ionizing Radiation Proctection) norm van 61 V/m. Ook de Nederlandse overheid hanteert dus deze norm. De uitslag van het Zwitsers onderzoek liet jaren op zich wachten. Veel gemeenten wachten dan ook van 2003 tot 2006 om te besluiten of er wel of geen UMTS masten in hun gemeentes geplaatst mogen worden. Er hangt veel van dit onderzoek af.

De uitslag
Op 06-06-06 (het duivelsgetal) komt toenmalig minister Pieter van geel van VROM, tegen gemaakte afspraken* in, ’s morgens om 08.00 uur al op het nieuws. Alle nieuwsmedia (radio en TV) melden: Geen negatieve invloed op welbevinden! Even voorbijgaand aan het feit dat er in de samenvatting van Cofam-2 staat, dat er geen enkele conclusie kan worden wat betreft de mogelijke lange termijn effecten van straling, verteld van Geel heel Nederland dat de toepassing van UMTS volkomen veilig is.

* De afspraak was het bekendmaken tegen 10.00 uur zou gebeuren via de media. Staatssecretaris Van Geel heeft uren voor de afgesproken tijd, de onderzoeksresultaten al vrijgegeven!

Onregelmatigheden die uitslag beïnvloed hebben
Naast de schending van gemaakte afspraken blijkt later dat er veel meer onregelmatigheden aan het licht komen:
-Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de Nederlandse Gezondheidsraad geven in publicaties de goede opzet en gedegenheid van het Zwitsers onderzoek bevestigd, na de vele vragen van gemeenten en bevolking. Later bleek dat deze instanties nooit de beschikking hebben gehad over het volledige verslag;
-Niet duidelijk is het of er wel een UMTS signaal gebruikt is tijdens de sessies;
-Mensen met een zwakke gezondheid, kinderen en ouderen boven de 60, zijn geweigerd om mee te werken aan het onderzoek. De weergave van een bevolkingsgroep is zo niet correct;
-In de tekst van Cofam-2 worden 128 mensen proefpersonen genoemd en in de samenvatting zijn het er 117. ‘Drop outs’ worden ze genoemd in het Zwiters rapport. Jaren later blijkt dat een aantal van de ‘drop outs’ moesten stoppen omdat ze ernstig onwel zijn geworden tijdens de sessies! Er waren dus wel terdege korte termijn effecten;
-De lange termijn effecten van straling op de gezondheid zijn in dit onderzoek niet bestudeerd;
-Het onderzoek was niet onafhankelijk. De organisatie en coördinatie van de financiering van het onderzoek lag in handen van Forschungsstifting Mobilkommunikation der ETH Zürich, een onderdeel van de Telecomindustrie!

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
Dankzij een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur werd pas jaren later bekend dat 3,7 tot 6,5% van de deelnemers onwel zijn geworden! Het onderzoek vroegtijdig moesten verlaten en NIET zijn meegeteld bij het eindverslag!

Bronnen en referenties
• http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2006/07/01/samenvatting-zwitsers-onderzoek-cofam-ii.html
• http://www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/2446/onderzoeksprotocol_tno_cofam_1
• http://www.stopumts.nl/pdf/fabel4.pdf