Het BioInitiative-rapport is een rapport over de relatie tussen de elektromagnetische velden (EMV) en de gezondheid van mensen. De elektromagnetische velden die door mensenhanden worden gemaakt voor de mobiele telecommunicatie, de kunstmatige EMV. Het BioInitiative-rapport werd in 2007 door 14 wetenschappers gepresenteerd en is in 2012 bijgewerkt en na een groot aantal nieuwe onderzoeken naar biologische effecten van alle draadloze apparaten op de gezondheid, is het BioInitiative-rapport in 2019 opnieuw bijgewerkt.

Het BioInitiative-rapport
Het BioInitiative-rapport bestaat uit vele wereldwijde onderzoeken naar de reactie van een lichaam op de blootstelling aan elektromagnetische velden of straling. Elektromagnetische velden van de radiofrequente straling die vrijkomen bij draadloze apparaten werken, bij stroom door hoogspanningsmasten, bij het lichtnet en bij alle zendmasten voor de mobiele communicatie. In het dagelijks leven staan miljarden mensen dagelijks bloot aan de elektromagnetische velden. Elektromagnetische velden die er sinds de eeuwwisseling massaal zijn bijgekomen door alle draadloos gebruik. Elektromagnetische velden die niet hoorbaar, zichtbaar of te ruiken zijn. Wat veroorzaakt deze toename van elektromagnetische velden bij een mensenlichaam, bovenop de aanwezige EMV die er al zijn?

2007
Het BioInitiative-rapport uit 2007 is een uitgebreid rapport over de eventuele gevaren voor de gezondheid van elektromagnetische velden voor de mobiele communicatie (in de volksmond straling) met wetenschappelijke studies op het gebied van elektromagnetische velden, wat betreft elektriciteit en draadloze data-overdracht. Onderzoeken om te ontdekken of deze elektromagnetische velden invloed hebben op het functioneren van het menselijk lichaam. Het rapport is geschreven door 14 wetenschappers en door 12 externe wetenschappers beoordeeld en verfijnd.

Doel BioInitiative-rapport
Het doel is om wetenschappelijk bewijs te verzamelen wat betreft gezondheidseffecten die veroorzaakt worden door de niet-ioniserende elektromagnetische velden voor een lichaam met de toegestane limieten die in 2019 gelden. Moeten de limieten aangepast worden? Is er een nieuwe benadering nodig om beleidsmakers en gebruikers voor te lichten over de bronnen die lage elektromagnetische velden geven? Gebruiksartikelen zoals wifi, de mobiel, DECT-telefoon, zendmasten, bleutooth of draadloze games.

Besproken biologische effecten in het BioInitiative-rapport
De onderstaande biologische effecten worden besproken in het BioInitiative-rapport 2007:
-de effecten op genen en eiwitten;
-de genotoxische effecten / DNA-schade;
-het DNA stress-response;
-de effecten op het immuunsysteem;
-de neurologische– en gedragsinvloeden;
-hersentumoren
-kinderleukemie (vnl. door hoogspanningsleidingen);
-de effecten op melatonineproductie;
-borstkanker
-de invloed van het pulssignaal. Het pulssignaal wordt veroorzaakt wanneer de frequentie van een radiogolf voortdurend onderbroken wordt door een andere frequentie.


Drie ‘verstopte’ antennes voor de mobiele communicatie op een kerktoren middenin een dorp. In de omgeving zijn al veel mensen overleden aan kanker.

2012
Begin 2013 komt er een nieuw BioInitiative-rapport, het BioInitiative-rapport 2012. Sinds 2007 zijn de onderzoeken enorm toegenomen en een nieuw rapport is wenselijk, ook omdat er consensus heerst in de wetenschap. In het nieuwe rapport worden meer dan 1800 medische en wetenschappelijke studies beoordeeld. Studie ’s en onderzoeken die door meer dan 29 wetenschappers uit tien landen zijn uitgevoerd. In dit rapport staat dat de limieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden van een zendmast voor de mobiele telefonie, opgesteld door het ICNIRP (the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), te hoog zijn.

Kankerclusters
Stralingsdeskundige en senior fysicus Dr. Bill Curry, voerde onderzoek uit naar geplaatste zendmasten voor de mobiele telefonie en hun elektromagnetische velden. Hij bezocht verschillende locaties waar zendmasten waren geplaatst en mat een gemiddelde vollt per meter (V/m) van 16. Het ICNIRP heeft een limiet van 61 V/m. Omwonenden rapporteerden echter veel klachten ondanks dat de limiet onder de veilige norm van het ICNIRP lag. De conclusie van het onderzoek is dat bewoners, waar in de omgeving een zendmast of antennes staat met een zendvermogen van 850 megahertz (MHz), er 4,15 keer meer kankergevallen zich voor doen dan in de rest van een stad of dorp. Dat er gesproken kon worden van kankerclusters rondom de zendmast of antennes. Dat er bij een radiofrequente meting , waar de waardes onder de limiet bleven, een teken kan zijn dat de limieten te hoog zijn. Het BioInitiative-rapport pleit dan ook voor een verlaging van de limieten door het ICNIRP.

2019
Na 2017 zijn er wederom nieuwe onderzoeken naar de effecten voor een lichaam gepubliceerd bij het vrijkomen van de elektromagnetische velden van het draadloos gebruik. In het BioInitiative-rapport 2019 zijn de nieuwe onderzoeken vermeld en vorige onderzoeken bijgewerkt. Duidelijk is dat veel onderzoeken biologische effecten geven bij de blootstelling aan elektromagnetische velden van de niet-ioniserende radiostraling waar alle draadloze apparaten gebruik van maken. In het BioInitative-rapport 2019 zijn de onderzoeken samengevat door een team van 26 wetenschappers.

De nieuwe onderzoeken in het BioInitiative-rapport van 2019
Onderzoeken die bevestigen dat:
-elektromagnetische velden van de draadloze techniek invloed hebben op de bacteriële groei en reactie van het immuunsysteem;
-er bewijs is gevonden dat de elektromagnetische velden (radiofrequentie of straling) mét modulaties (door de pulsen) kankergezwellen kunnen veroorzaken bij ratten. Het National Toxicology Program (NTP) van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid maakt dit 14 november 2018 bekend;
-elektromagnetische velden van de radiogolven, gegenereerd door mobiele apparaten, kunnen leiden tot oxidatieve stress in mannelijk sperma en de vruchtbaarheid nadelig kunnen beïnvloeden;
-de kans op hersentumoren enorm toeneemt bij mensen die meer dan een half uur per dag bellen, gedurende tien jaren;
-draadloze technologieën de ontwikkeling van kinderen kunnen beïnvloeden.

Updated Research Summaries