Elektromagnetische straling heeft een negatief effect op de gezondheid van bomen. Dit blijkt uit onderzoek van onder meer de TU Delft, TNO, de gemeente Alphen aan den Rijn en de leerstoelgroep plantcelbiologie (Wageningen Universiteit).

Wetenschappelijk onderzoek door het Laboratorium voor Plantencelbiologie van de Universiteit van Wageningen in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn in 2010, toont dat bomen en gewassen ziek worden als ze aan gepulste elektromagnetische straling van zendinstallaties voor draadloos internet en mobiele telefonie worden blootgesteld. Na ontkenning van veel instanties werd het onderzoek herhaald in 2012. Vervolgens voelde het Laboratorium voor Plantencelbiologie van de Universiteit Wageningen zich genoodzaakt om zich te distantiëren  van het eerste onderzoek en ook de WUR (Wageningen University & Research) liet later weten  dat het allemaal nog veel te prematuur was om in 2014 conclusies te trekken. De uitkomst was: er is geen enkele aanwijzing gevonden die daarop wijzen.

Aanleiding onderzoek
Het onderzoek werd gestart nadat ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn, in 2006 ontdekten dat 10 procent van de bomen vreemde en onverklaarbare vlekken, gezwelachtige ‘bastknobbels’ en mysterieuze ‘baststrepen’ vertoonden, die soms open scheurden en zelfs ‘bloeden’. Het ging daarbij niet om scheuren als gevolg van diktegroei of vorst. Het percentage zieke bomen is in 5 jaar tijd gestegen van 10 procent naar 70 procent. In diezelfde periode vond ook de grootste stijging van het gebruik van (zendinstallaties voor) mobiele telefonie en draadloos internet plaats.

Het eerste wetenschappelijk onderzoek in 2010
In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn onderzocht de Wageningen Universiteit hoezeer het toenemend aantal elektromagnetische stralingsbronnen, zoals zendmasten, de gezondheid van bomen kunnen aantasten. In het onderzoek door het Laboratorium voor Plantencelbiologie, werden esboompjes en verschillende kruidachtige planten in een kweekruimte, drie maanden lang blootgesteld aan gepulste elektromagnetische straling van zes in proefopstelling geplaatste wifi-access points. Met frequenties variërend tussen de 2412 en 2472 MHz, op een gelijkmatig rondom afgestraald vermogen van 100 mW EIRP, op 50 tot 300 cm afstand. De bladeren van de boompjes en planten kregen hierdoor een loodglansachtige kleur. Wat het gevolg blijkt te zijn van het afsterven van de boven- en onderepidermis (opperhuid) van de bladeren. De ’loodglans’ wordt opgevolgd door verdroging en afsterven van een deel van het blad.  De esboompjes en kruidachtige planten in identieke kweekruimtes zónder stralingsbelasting van wifi-access points, bleven wel gezond bleven.

Het tweede wetenschappelijk onderzoek
Dit onderzoek is eigenlijk een herhaling van het onderzoek uit 2010: in klimaatkamers met en zonder stralingsbronnen werden boompjes gekweekt en op tal van uiterlijke kenmerken vergeleken. De uitslag is deze keer: “Er zijn in de experimenten binnen de onderzoeksperiode van 5 tot 8 maanden geen aantastingen zoals bastknobbels, bastscheuren en bastnecrose op essen aangetroffen in de klimaatcellen met als oorzaak elektromagnetische velden”.

 Verschillende bomenziekten
Naarmate de grond meer gevoelig is voor droogte, zoals bij bomen in de stad, zijn de gevolgen zichtbaar. De gezondheid van bomen neemt in grote mate af door droogtestress. Droogtestress wat speelt sinds 2018, 2019 en 2020 is de officiële verklaring. Maar er wordt dan wel even vergeten dat rond de eeuwwisseling van de 20ste eeuw naar de 21ste eeuw massaal de bomen het loodje leggen in Nederland. Dat er boomziekten voorkomen zoals de:
-iepziekte die na de eeuwwisseling een nieuwe ziektegolf onder de iepen in Nederland bracht;
-bloedingsziekte bij de paardenkastanjes in 2004;
-essentakziekte in 2010;
-roetschorsziekte bij esdoorns in 2013.

Ziekten bij bomen waarvan later bleek dat de oorzaak een schimmel of bacterie is geweest.

Groei schimmels & bacteriën
En laat nu in een onderzoek van Dr. Dietrich Klinghardt, blijken dat de kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) van alle zendmasten, wifipunten en mobiel gebruik, 600 maal meer biotoxines (giftige stoffen) in schimmelculturen veroorzaakt worden. In het onderzoek uit Zwitserland, zijn schimmelculturen opgekweekt en werden beschermd tegen de EMV in een kooi van Faraday (een constructie die ervoor zorgt dat kunstmatig elektromagnetische velden niet binnen in kooi kunnen komen). Deze kooi van Faraday bestond uit stralingswerend gaas, dat over de kweek werd gelegd. Vervolgens werd gemeten hoeveel biotoxines die schimmels per dag produceerden.

Na een bepaalde tijd werd dit stralingswerende gaas verwijderd en werden de schimmelculturen blootgesteld aan de kunstmatig elektromagnetische straling uit de directe omgeving van het laboratorium (zoals TL-lampen, wifipunten, zendmasten en alle mobiele telefoons). De onderzoekers ontdekten dat bij blootstelling aan deze kunstmatig gemaakte elektromagnetische straling, de schimmels tot wel 600 x meer biotoxines gingen produceren.

Sterkere en giftigere biotoxines
Niet alleen gingen de schimmels méér biotoxines produceren om zichzelf te beschermen maar ze gingen ook nog eens veel sterkere en giftigere biotoxines produceren. Deze respons is een natuurlijke overlevingsdrang die in de natuur veel voorkomt. Als een organisme wordt aangevallen gaat ze zich vermenigvuldigen om de kans op overleven te vergroten.

Gebruikte frequenties 2010 voor de draadloze techniek
In het onderzoek van de afdeling plantcelbiologie van de WUR, werden essen en verschillende kruidachtige planten zoals maïsplanten, drie maanden lang blootgesteld aan zes in een proefopstelling geplaatste wifi-accesspoints, met frequenties tussen de 2412 en 2472 MHz* en een vermogen van 100 mW (milliwatt) EIRP (een verhoudingsmaat voor signaalvermogens of deciBel), op 50 cm tot 300 cm afstand.

*300 MHz tot 3000 MHz frequenties zijn radiogolven in het gebied van de Ultra high frequency (UHF). De radiogolven hebben een lengte van 100 tot 1000 millimeter en worden daarom ook wel decimetergolven genoemd.

Gebruikte frequenties 2020 voor de draadloze techniek
Het verschil met de vorige netwerken (2G, 3G of 4G) voor de mobiele communicatie is dat 4G+ en 5G gebruik maken van radiogolven, millimetergolven en terahertzgolven (tussen de microgolven en het verre infraroodgebied in). Microgolven* (millimetergolven) en terahertzgolven** zijn o.a. nodig voor:
-een supersnelle vorm van internet;
-het Internet of Thinks (IoT)
-zelfrijdende auto ‘s, die gebruik gaan maken van laserstraling (o.a. Lidar)***.

De vorige netwerken maakten hier geen gebruik van.

Soort straling voor 4G+ en 5G frequentie

 

golflengte

 

Microgolfstraling * 0,3 GHz
300 GHz
1000 mm
1 mm
Infrarood straling (warmtestraling) 0,3 THz
394 THz
1 mm
761 nm

*Microgolven hebben een golflengte van 1 m (bij een frequentie van 300 MHz) tot 1 mm (bij een frequentie van 300 GHz), d.i. Ultra high frequency (UHF), Super high frequency (SHF) en Extremely high frequency (EHF). De grenzen tussen ver-infraroodstraling en microgolven zijn echter niet duidelijk gedefinieerd.

**Radiogolven met frequenties in de buurt van een terahertz (THz) worden ook wel submillimetergolven genoemd omdat de golflengte van THz-straling tussen 1 mm en 100 micrometer groot is. THz-straling bevindt zich in het spectrum van elektromagnetische tussen het microgolven- en het verre infraroodgebied (FIR).

***Zelfrijdende auto’s worden uitgerust met verschillende technologische sensoren zoals camera’s, radars en lidar: Light Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging. De sensoren nemen de omgeving waar, zodat de zelfrijdende auto veilig van punt A naar punt B komt. Lidar, een radar in de vorm van een laser, ontwikkelt zich momenteel razendsnel in de auto-industrie. Lasers zijn er van ultraviolet lasers tot infrarood lasers, van femtoseconde (FS) tot continue golf (CW).

Radar detectoren zijn eigenlijk verboden
Radar detectors zijn in Nederland verboden. Echter een car computer is geen radar detector, en daarom is het gebruik hiervan ook in Nederland legaal. De Radio Detection And Ranging (Lidar) is een technologie die de afstand vanuit de autonome auto tot een object of oppervlak bepaalt, door middel van het gebruik van laserpulsen. Verboden toch? Bovendien zullen mensen, flora en fauna ongewild ‘bestraalt’ worden wat eveneens verboden is volgens de Nederlandse grondwet (hoofdstuk 1 art. 11).Daarnaast is het gebied van de UV straling ioniserend wat wetenschappelijk gezien in het elektromagnetisch spectrum in staat is om schade te veroorzaken binnenin de cellen zelf, aan het DNA. 

                                                                          17-08-2020
Niet onderzocht
Wat deze hogere frequentie in een milieu met veel meer kunstmatige elektromagnetische velden dan in 2010, met bomen gaan doen, is niet onderzocht maar de natuur laat gewoon zien dat het niet goed gaat. Veel dode bomen zijn in 2020 in de lente te zien. Deze monumentale eik laat in de lente zien dat de boom voor de helft dode takken heeft. Wetende dat eind 2018 een zendmast met 4G+ geplaatst is en in een rechte lijn ongeveer 200 meter verderop, de monumentale boom staat. Onder invloed van waarschijnlijk de drie droge zomers op rij, is de grote oorzaak de toenemende kunstmatige elektromagnetische velden. En net als het eerste onderzoek in 2010 al liet zien verdrogen de bladeren en sterven af.

De belangrijke functie van bomen
Onder invloed van het zonlicht kunnen bladeren koolstofdioxide (CO2) en water (H2O) omzetten in glucose en zuurstof (O2), het assimilatieproces. Zuurstof is een gas dat essentieel is voor ons bestaan. Zonder zuurstof kan ons lichaam niet functioneren. Een mens kan maar een paar minuten zonder zuurstof. Zuurstof is dus onontbeerlijk voor elke basisactiviteit in het lichaam, zoals het verbranden van voedsel en het ‘werk’ van spieren en hersenen. Bij deze activiteit komen afvalstoffen vrij, zoals koolzuurgas of koolstofdioxide, wat bomen weer omzetten in zuurstof. Er zit wetenschappelijk gezien 20.9% zuurstof in de lucht. Tot 19.5% gaat het goed met de mens. Onder die grens gaat het snel bergafwaarts. Komt er zo langzaam een eind aan het voortbestaan van mensen?

https://emvmeting.nu/nieuws/2-bomen-hebben-last-van-elektromagnetische-straling.html?fbclid=IwAR0nobcCaMcjwYtjkkDuJDwGfqwVrqo6fycqW-C2wTwRfzb5I3-BJ8TND7g
https://www.inspirerendleven.nl/wifi-en-gsm-straling-schadelijk-voor-bomen-gewassen-en-bijen/

https://www.youtube.com/watch?v=qMAV-pZMlZs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetisch_spectrum