Een microgolf is elektromagnetische straling. Het zijn radiogolven in het hoogste frequentiegebied. Microgolfstraling ligt in het elektromagnetisch spectrum tussen de radiostraling (SHF-Super High Frequency) en infraroodstraling. Het zijn radiogolven met golflengten van 1 meter (bij een frequentie van 300 megahertz (MHz) tot 1 millimeter (bij een frequentie van 300 gigahertz (GHz), ook de millimetergolf genoemd. Radiogolven met frequenties in de buurt van een terahertz worden ook wel submillimetergolven genoemd omdat de golflengte van THz-straling tussen 1 mm en 100 micrometer groot is. THz-straling bevindt zich in het elektromagnetisch spectrum tussen het microgolven- en het verre infraroodgebied. De grenzen tussen ver-infraroodstraling en microgolven zijn echter niet duidelijk gedefinieerd.

Microgolven hebben drie kenmerken:
-ze worden weerkaatst door metaal;
-ze gaan zonder probleem door glas, papier en plastic;
-ze dringen in de voeding door tot op 2 à 3 cm diepte.

Toepassingen
Naast gebruik in de magnetron worden microgolven gebruikt voor de mobiele communicatie op aarde en het luchtruim. Verspreid door de vele zendmasten en door satellieten om wereldwijd 5G-gebruik te geven. Om op plekken waar geen 5G mogelijk is, toch deze techniek van de 5de generatie mobiel gebruik te geven.

Magnetron, microgolven en het lichaam
In de magnetron zorgen microgolven er voor dat watermoleculen gaan trillen waarbij er warmte ontstaat en het voedsel gaart. Noodzaak is, volgens de handleiding, om het deurtje goed te sluiten en niet te dicht voor het glas van een werkende magnetron te gaan wachten tot het voedsel eetbaar is. Dit is dus niet voor niets want bekend is dat microgolven de watermoleculen verwarmen, dus ook van de mens die uit 55 tot 60 procent uit water bestaat en een embryo zelfs tot 80 procent. Microgolven zetten dus bij verkeerd gebruik ook de moleculen in het menselijk lichaam in beweging en kunnen zo veel onverklaarbare klachten veroorzaken, die magnetronziekten worden genoemd. Klachten als:
-slapeloosheid;
-nachtzweten;
-hoofdpijn;
-duizeligheid;
-opgezette lymfeklieren;
-een verzwakt immuunsysteem;
-verminderd bewustzijn;
-depressie;
-geïrriteerdheid;
-misselijkheid;
-lusteloosheid;
-gezichts- en oogproblemen;
-vaak moeten plassen en veel dorst.

Oorlogstoepassingen, het ‘Moskou signaal’
Bewust werden de microgolven ingezet als oorlogstoepassingen ontdekte Dr. Barry Trower in de tweede helft van de 20ste eeuw. Barry Trower, een Britse natuurkundige deed namelijk in de 20ste eeuw, voor de Royal Navy en militaire inlichtingen, onderzoek naar de effecten van microgolfstraling.  Hij beweert dat er geheime wapens  in de Koude Oorlog (tussen 1950 en 1989 met de val van de Berlijnse muur) met microgolven door de Russen gebruikt zijn in de Amerikaanse ambassade. Wapens met microgolfstraling waar iedereen die in de ambassade werkte ziek van werd op de lange termijn. De apparaten in de Koude Oorlog varieerden steeds tussen 2,5 en 4,1 gigahertz. Het signaal tussen de 2,5 en 4,1 gigahertz werd later ook het ‘Moscow signal’ genoemd. Die frequenties hiervan waren opzettelijk gekozen vanwege de neurologische en biologische effecten voor het Amerikaanse ambassadepersoneel. Bij langer en intensiever gebruik meldde het personeel: tia’s, herseninfarcten, tumoren, kanker en leukemie. Straling verandert de cellen, waardoor er klachten ontstaan. Bij overheden en wetenschappers is dit dus bekend!

Mysterieuze ziekten van diplomaten zijn “het gevolg van aanvallen met microgolven”
Maar overheden gaan deze oorlogsvoering juist stiekem gebruiken. In 2017 wordt bekend dat tientallen diplomaten op de Amerikaanse ambassade in Havana tussen eind 2016 en midden 2017,  last kregen van traumatische hersenschade, permanent gehoorverlies met evenwichtsproblemen, hoofdpijnen, cognitieve verwarring en hersenoedeem. Ze zouden bestookt zijn met microgolven. Dat zegt de wetenschapper die het onderzoek leidde naar de onverklaarbare gezondheidsklachten. De Verenigde Staten haalden daarop heel wat diplomatiek personeel terug uit Havana en stelden een onderzoek in. Aanvankelijk werd gesteld dat de slachtoffers getroffen werden door een “geluidsaanval met een sonisch wapen”. Volgens neurologen viel dat echter moeilijk te rijmen met de (lichte) hersenschade die sommige slachtoffers opliepen.

Douglas Smith, directeur van het Center for Brain Injury and Repair aan de Universiteit van Pennsylvania, onder wiens leiding 21 slachtoffers werden onderzocht, stelt in een interview met The New York Times dat de diplomaten zijn bestookt met wapens die microgolven uitstralen. “In het begin waren we met z ’n allen erg sceptisch over die denkpiste, maar nu is iedereen het ermee eens dat we in de juiste richting aan het zoeken zijn”, zegt Smith. Ook zijn team stelde vast dat de diplomaten hersenschade opliepen.

Ook in Zwitserland dezelfde klachten na de activering van 5G
Het eerste rapport over 5G letsel dateert van juli 2019 uit Zwitserland, waar 5G op 102 locaties in april is gelanceerd. Het wekelijkse Franstalige Zwitserse tijdschrift L’Illustré interviewde mensen die in Genève woonden na de uitrol van 5G met alarmerende details over ziekte. Nadat de 5G antennes waren geactiveerd, meldden verschillende bewoners en hele gezinnen in het hart van Genève ongewone symptomen van luid oorsuizen, intense hoofdpijn, ondraaglijke oorpijn, slapeloosheid, pijn op de borst, vermoeidheid en zich niet goed voelen in het huis. Dezelfde klachten als de diplomaten van de Amerikaanse Ambassade in Rusland tijdens de Koude oorlog en in 2017 in Cuba. Een 29-jarige inwoner van Genève, belde Swisscom en kreeg te horen dat de 5G-celtorens inderdaad waren geactiveerd op dezelfde dag dat hij de symptomen begon te voelen. Toen anderen Swisscom belden, werd hen verteld dat alles legaal en binnen richtlijnen is.

Geluiden horen
Volgens The New York Times ontdekte de Amerikaanse wetenschapper Allan Frey in 1960 al dat microgolven onze hersenen kunnen misleiden, waardoor we die horen als waren ze gewone geluidsgolven. Die ontdekking leidde in de jaren zestig en zeventig zelfs tot onderzoek naar nieuwe wapens in de Verenigde Staten en de toenmalige Sovjet-Unie. De bedoeling was om diplomatiek en militair personeel van vijandige mogendheden uit te schakelen door hun leefomgeving te “overspoelen met microgolven”.

Het zou volgens Smith kunnen verklaren waarom de getroffen diplomaten stuk voor stuk klagen over aanhoudende scherpe, rinkelende of zoemende geluiden, terwijl die geluiden op zich niet aan de basis kunnen liggen van de hersenschade die de slachtoffers hebben opgelopen.

Wat is de microgolfziekte
Als mensen werken of wonen op een plaats met veel blootstelling aan microgolven, kunnen ze een overbelasting krijgen van de microgolfstraling. Ze kunnen er ziek van worden of kunnen zelfs sterven aan deze microgolfvergiftiging of microgolfziekte. Microgolfziekte is niet besmettelijk, maar mensen die in dezelfde kamer wonen of werken kunnen dezelfde symptomen hebben omdat ze met dezelfde frequenties worden bestraald.

Het gebruik van millimetergolven in deze digitale eeuw
Rond de eeuwwisseling van de 20ste naar de 21ste eeuw is het gebruik van digitale middelen enorm toegenomen. De zendmasten volgen elkaar in een rap tempo op van 2G naar 3G, 4G, 4G+ en in 2020 wordt 5G op de techniek van 4G+ geactiveerd. Deze nieuwe zendtechniek werkt anders dan de huidige zendtechnieken die gebruikt worden bij 3G en 4G. 4G+ en 5G werken met o.a. microgolven. Microgolven die wetenschappelijk de microgolfziekte veroorzaken. Vooral van 5G op de manier die Europa wil (700 MHz, 3,5 GHz en 26 GHz) zijn de technische verwachtingen hoog: hoge snelheden van datatransfer, korte latentietijd, vele gelijktijdige gebruikers en vele technische toepassingen. 5G zal gebruik gaan maken van hogere frequenties en bestaan uit kortere golven en worden daarom millimetergolven genoemd. De 60GHz, waarvan we weten dat de energie van het 60 GHz signaal voor 98% direct wordt geabsorbeerd door zuurstof, is in 2020 al vergunningsvrij en beschikbaar. Deze technische techniek voor 5G zal uitgevoerd worden met samen het gebruik van:
-massive MIMO zenders die met beamforming werken;
-700 MHz zenders;
-3,5 GHz zenders (small cells);
-26,5 GHz zenders die in Nederland in 2022 gebruikt gaan worden;
-nano- of pico-cells met kleinere afmetingen voor gebruik binnenshuis.

Na de invoering van 4G+ met z’n millimetergolven
4G+ ook wel 4,5G genoemd ligt tussen het 5G en 4G gebied in. Waar 4G nog geen gebruik maakt van millimetergolven gaat 4G+ gebruik maken van millimetergolven. Veel gehoorde klachten die ontstonden na de activering van 4G+ in 2017 in Nederland zijn:
-huidverbranding;
-jeukende huid;
-tinnitus;
-ontzettende moeheid;
-slaapproblemen;
-toename van burn-out.

Daarnaast werden veel meer gevallen van een laag frequent geluid gemeld
In november 2018 is er een toename te melden van ernstige hinder door een laagfrequent geluid, concludeert het RIVM op basis van een inventarisatie van meldingen bij verschillende instanties. Het percentage varieert van 2% tot 10 % van de bevolking (18+). Nauwkeuriger getallen zijn niet te geven omdat er geen systematisch onderzoek gedaan wordt en het vraagstuk niet standaard in bestaande gezondheidsmonitoren is opgenomen. Het advies is om dit in de toekomst wel te gaan doen want een groeiend deel van de melders geeft aan dat naast het constante geluid, trillingen door het lichaam gaan. Dit alles leidt tot grote gevolgen voor het lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk functioneren. Steeds meer mensen geven aan het leven onder deze omstandigheden als ondraaglijk te ervaren.

Wat is een laagfrequent geluid?
Een laag frequent geluid kan een geluid zijn met een frequentie van 0 tot 20 hertz of infrasoon geluid, van 20 kilohertz (KHz) tot 800 mega hertz (MHz), een ultrasoon geluid. Hoe lager de frequentie van een geluid, hoe lager de toon. Elk individu is anders en de ene persoon neemt de geluiden onder de 20 hertz of boven de 20 kilohertz (KHz) wel waar, terwijl een ander niets hoort. Dit geluid, wat niet tot amper waarneembaar moet zijn voor het menselijk oor, wordt door mensen die het wél horen, omschreven als constant, brommen, dreunen of een hoge toon in het oor.

5G op de 4G+ techniek werkt met microgolven en infraroodstraling
De wereld wordt door de activering van 5G massaal blootgesteld aan de millimetergolven met daarnaast infrarood en wanneer de autonome auto’s het straatbeeld gaan beheersen waarschijnlijk met laserstraling in het ionische gedeelte van het elektromagnetisch spectrum. De woon- en slaapomgeving, worden plekken voor bijna iedereen, waar de onzichtbare, reukloze en onhoorbare millimetergolven en infraroodgolven, zullen gaan overheersen. Frequenties gebruikt in oorlogstijd om de tegenstander ziek te maken, worden ingezet in het dagelijkse leven. Is het dan het einde van de mensheid nu we allemaal met millimetergolven bestraald worden?

Foto: Pixabay
https://nl.wikipedia.org/wiki/Microgolf
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180903_03698909
https://www.thestar.com/news/gta/2010/08/26/uk_expert_warns_against_wifi.html
https://niburu.co/gezondheid/3017-de-elektromagnetische-oorlog-tegen-de-mensheid
http://stralingsleed.nl/blog/een-lfg-laagfrequent-geluid-of-een-lfg-kunnen-horen-en-voelen/
https://stichtingehs.nl/blog/de-klucht-rond-de-amerikaanse-ambassade-op-cuba
https://www.health-science.com/microwave-hazards/
https://www.newscientist.nl/blogs/eindelijk-verklaring-voor-chronische-vermoeidheid/