Het aantal mensen met diabetestype 2 neemt toe sinds de nieuwste draadloze technieken enorm toegenomen zijn. Prof. Dr. Magda Havas, docent milieukunde aan de Trent University in Peterborough, doet onderzoek naar de biologische gevolgen van milieu-invloeden, zoals de toegenomen straling van alle draadloze communicatiemiddelen. Zij droeg bewijzen aan dat bij mensen met de gevoeligheid voor de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden, het bloedsuikergehalte beïnvloedt wordt en zij noemde deze vorm van suikerziekte: diabetes type 3.

 Oorzaak diabetes type 1 en diabetes type2
Het is niet altijd bekend hoe diabetes (suikerziekte) ontstaat. De meest voorkomende soorten van diabetes zijn diabetes type 2 en diabetes type 1. De oorzaken van diabetes type 1 zijn niet goed bekend maar van diabetes type 2 zijn de oorzaken beter bekend.  Diabetes type 2 heeft volgens het Diabetes Fonds verschillende oorzaken zoals:
-erfelijkheid;
-overgewicht;
-te veel buikvet;
-ouder worden;
-ongezonde voeding;
-te weinig lichaamsbeweging;
-roken.

Om het ontstaan van diabetes type 2 nog beter te begrijpen is onderzoek nodig
Rond het jaar 2000 is ontdekt dat veel mensen ongemerkt en dus onbehandeld diabetes type 2 hebben. Het Diabetes Fonds verricht verschillende onderzoeken naar de toename van diabetes type 2 maar de casestudies van prof. Dr. Magda Havas, worden niet genoemd en mensen met een gevoeligheid voor de elektromagnetische velden van alle draadloze communicatie, worden zo niet correct voorgelicht, terwijl dit een gegeven is voor diabetes type 3 volgens prof. dr. M. Havas.

Toename diabetes type 2
De incidentie van diabetes type 2 neemt in 2018 met grote sprongen toe, waarbij het US Census Bureau voorspelt dat diabetes type 2, in de komende twaalf jaar zal verdubbelen tot 366 miljoen wereldwijd tegen het jaar 2030. Diabetes type 2 wat sinds de toename van alle draadloos gebruik zo enorm is toegenomen en nog meer zal toenemen. De wetenschap erkent echter diabetes type drie nog niet en mensen worden niet gewaarschuwd om voorzichtig te zijn met draadloos gebruik.

Wat is diabetes type 3
Type-3 diabetici ervaren pieken in de bloedsuikerspiegel en een verhoogde hartslag wanneer ze worden blootgesteld aan de kunstmatig elektromagnetische velden van draadloze dingen. Draadloze dingen zoals de smartphone, wifi, de zendmasten nodig voor de draadloze dataoverdracht, digitale gehoorapparaten, omvormers van zonnepanelen, slimme meters, draadloze deurbel, draadloos alarmsysteem, de smartwatch, draadloze virtual reality bril en alle communicatie tussen machines (via het internet der dingen de koelkast bestellingen laten plaatsen).  

Onderzoek Prof. dr. Magda Havas
Volgens collegiaal getoetst onderzoek, uitgevoerd door Magda Havas, universitair hoofddocent Milieu- en Resource Studies aan de Trent University stapelen aanwijzingen zich op dat overgevoeligheid voor elektromagnetische velden een hoge bloedsuikerspiegel kan veroorzaken, waardoor de kans groter wordt dat een derde vorm van de ziekte – ‘diabetes type 3’ – kan worden veroorzaakt door deze vorm van milieuvervuiling. Milieuvervuiling door draadloze toepassingen maar ook door alle energiezuinige apparaten die de mooie sinusvorm van het elektriciteitsnet in een piekvorm of blokvorm veranderen door hapjes uit de stroom te vragen en zo energiezuinig zijn.

Elektrogevoelig
Dr. Havas merkte op dat onverklaarbare pieken of dalen in de bloedsuikerspiegel – of bloedsuikerspiegels die veranderen in een omgeving waar veel draadloos wordt gebruikt of veel stroom wordt gevraagd, zouden kunnen wijzen op de aanwezigheid van type 3 diabetes. Dat mensen met een onverklaarbare stijging van de bloedsuikerspiegel mogelijk elektrogevoelig kunnen zijn. Met 3 tot 35 procent van de bevolking die last heeft van elektrosensitiviteit, kunnen maar liefst 5 tot 60 miljoen diabetici wereldwijd worden getroffen door deze verwarrende en ondergediagnosticeerde aandoening!

Vermoeden van suikerziekte
Uit eigen ervaring weet ik dat tijdens een jaarlijkse controle in 2010 bij een 55-jarige man, blijkt dat het bloedsuikergehalte veel te hoog is en dat de arts suikerziekte vermoed. De 55 jarige man, die elektrogevoelig is, vermoed dat hij toch teveel met kunstmatig elektromagnetische velden (in de volksmond straling) in aanraking is geweest en vraagt of het bloedsuikergehalte de week erop, nogmaals gemeten mag worden. Na goedkeuring gaat hij met een afgeschermde  camper tegen kunstmatig elektromagnetische velden,  vier dagen op een ‘schone’ plek staan, dus zonder dat de kunstmatig elektromagnetische velden van alle draadloze in het milieu die zijn lichaam kunnen beïnvloeden. Ontspannen en compleet uitgerust wordt er na vier dagen het bloedsuikergehalte opnieuw gemeten en wat schetst de verbazing: een bloedsuikerspiegelgehalte is 5 Mmol! (het gemiddeld ligt tussen de 4,5 en 9 mmol/l (millimolen per liter)!

Helaas: het bestaat niet
En als je aan ​​de meeste medische ‘professionals’ vraagt of type 3 diabetes bestaat, zullen ze ontkennen dat het bestaat. Ze zullen ontkennen dat het bloedsuiker verstoord kan worden onder invloed van de kunstmatig elektromagnetische velden van draadloos gebruik. Ze zullen ontkennen dat de draadloze signalen interfereren met de werking van het hart. Maar juist een snellere hartslag in rust* is wetenschappelijk geassocieerd met een hoger risico op het ontwikkelen van diabetes. Deze associatie leggen onderzoekers van een internationaal team in een studie die is gepubliceerd in de International Journal of Epidemiology. Het lijkt dan ook erg redelijk om aan te nemen dat elektromagnetische velden van alle draadloze technieken een fundamentele oorzaak hebben van diabetes type 3 want kunstmatig elektromagnetische velden geeft hartritmestoornissen en doet het hart sneller (en hoorbaar) kloppen.

* een hoge hartslag in rust zonder duidelijke oorzaak kan een teken zijn van een hartritmestoornis. Dit kan gevaarlijk zijn, volgens de Hartstichting.

Geen waarschuwing
Geen instantie die de mogelijkheid heeft om te waarschuwen, waarschuwt voor draadloze gebruik. Het draadloze gebruik wat enorm is toegenomen dankzij de coronacrisis. Volgens de media is het idee dat kunstmatig elektromagnetische velden ​​bijdraagt tot diabetes type 3 een soort samenzweringstheorie, een complottheorie. Maar voor een deel van de studie, had Dr. Havas patiënten liggen op een bed met een draadloze telefoon op twee meter afstand geplaatst van hun hoofd. De telefoon werd in het stopcontact gestopt voor elke testsessie en de elektriciteit was of aan of uit. Noch de patiënt, noch de arts was op de hoogte van het al dan niet aan of uit staan van de telefoon tijdens elke sessie (dubbelblind studie). Bij de voltooiing van dat deel van de studie hebben onderzoekers vastgesteld dat elektrogevoelige patiënten een aanzienlijke stijging van hun hartslag hadden tijdens de sessies wanneer de telefoon aanstond en radiosignalen uitzend. Toen de telefoon werd uitgeschakeld, gingen dezelfde patiënten weer bijna onmiddellijk terug naar hun normale hartslag. Het bestaat dus wel en diabetesfondsen en hartstichtingen: ga hiervoor waarschuwen! Geef mensen die het aan gaan eerlijke voorlichting zodat er een eerlijke keus gemaakt kan worden wat betreft draadloos gebruik (hoogfrequente straling) en gebruik van elektriciteit (laag frequente straling).

 

https://www.nibud.nl/beroepsmatig/help-ik-mis-contant-betalen/ https://magdahavas.com/havas-video-presentations/diabetes-and-electrosensitivity/
https://www.diabetesfonds.nl/home
https://magdahavas.com/havas-video-presentations/diabetes-and-electrosensitivity/
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11506/is_your_high_blood_sugar_caused_by_electromagnetic_hypersensitivity
https://www.voedingnu.nl/voedingswetenschap/nieuws/2015/05/hartslag-in-rust-kan-diabetes-risico-in-toekomst-meten-10110933?_ga=2.61033196.116749132.1604243715-1665184100.1604243715
https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/gids-hartritme/hoge-hartslag?tab=2#:~:text=Een%20hoge%20hartslag%20in%20rust,of%20een%20behandeling%20nodig%20is.
https://stralingsleed.nl/blog/vuile-stroom-of-lichtnetvervuiling/