De grote hoeveelheid gekapte bomen, sinds 2019 in Nederland, begint steeds meer mensen op te vallen. Dit kan nooit alleen onderhoud wezen. Mooie grote bomen worden massaal gekapt omdat ze zogenaamd ziek zijn, teveel auto-ongelukken veroorzaken of te dicht bij de weg staan. Wat blijkt nu: voor een optimaal signaalbereik van 5G blijkt dat de hoogte van bomen zeker 3 meter lager moet zijn dan de 5G-masten die worden geplaatst! Dit omdat bomen obstakels blijken te zijn voor het signaalbereik van 5G. De signalen hebben namelijk moeite met gebouwen en andere obstakels, zoals bomen. De bomen zijn te hoog en storen het 5G signaal. Dat dit de reden is voor de massale kap lijkt me vrij logisch. Dat Nederland hier de voorkeur aangeeft (beter signaal en dus beter bereik) begrijp ik als Nederlander, dus helemaal niets van.

Bomen zijn een sta-in-de-weg voor het 5G-netwerk
De relatief korte golven van het 5G-netwerk, ondervinden hinder van allerlei ‘obstakels’ onderweg van o.a. de veel hoge bomen. Hoge bomen zijn vaak oudere bomen die vaak jaren lang de ruimte hebben gekregen om te groeien. Monumentale bomen die bescherming genieten omdat ze al een eeuw oud zijn of nog ouder. Bomen die nu in de 21ste eeuw, de verbinding naar de slimm cells belemmeren, de antennes op 150 meter afstand van de huizen. De oplossing in Nederland, is gewoon de bomen kappen, wat dan ook massal gebeurd.  Bomen zijn voor de uitrol van 5G een sta-in-de-weg. Bereik gaat in Nederland voor natuurschoon en de waarde van bomen, schijnbaar!

Bomenkap
Natuurlijk werden er in voorgaande jaren ook bomen gekapt (het reguliere beheer), maar nooit op zo ’n massale schaal als in 2019/2020/2021. De bomenkap vóór 2020/2021 was nodig om de Nederlandse bossen vitaal te houden. Om mensen te laten wandelen in het bos zonder gevaar voor vallende takken. De massale bomenkap in 2019/2020/2021 lijkt verdacht veel op het opruimen van ‘obstakels’ die de signalen van 5G masten gaan belemmeren. https://stralingsleed.nl/blog/massale-bomenkap-voor-5g/

Je mag het niet zeggen
Degene die zich hebben verdiept in de relatie tussen de mega-bomenkap, die op dit moment in Nederland plaats vindt en het komende 5G-netwerk, stuitten echter op veel verontwaardigde reacties. Krantenartikelen en TV-stations hebben het er niet over en men wordt echt niet wijzer wanneer men zich afvraagt: wat is aan de hand? Waarom worden er zoveel bomen gekapt? Als je een link gaat leggen naar de bomenkap en uitrol van 5G ben je een complotdenker. Juist de mensen die al langer elektrogevoelig zijn, die al uitgeschakeld zijn door de straling van 2G of 3G, waarschuwen: laat jullie niet hetzelfde overkomen dan ons, nu de small cells zó dicht bij de woningen komen te staan (150 meter).

 

Bomenkap als onderdeel van een groter geheel
Het gaat er gewoon steeds meer op lijken dat de massale bomenkap een onderdeel is om de uitrol van 5G geschikt te maken. Voor een goed werkend 5G netwerk moet de hoogte van bomen namelijk tenminste 3 meter lager dan de 5G-zendmasten! Bomen in bossen, bomen langs provinciale wegen en laanbomen in het centrum worden dan ook massaal gekapt. Het lijkt wel een onderdeel van de ‘camouflage’ om maar alle bomen te kappen die het 5G signaal storen. Ook bleek dat, erg genoeg, minister Cora van den Nieuwenhuizen VOLLEDIG op de hoogte is van de bomenkap en kennelijk het veiligheidsaspect aanhaalt (voor wie?) voor deze verwoestingen onder de bomenpopulatie in Nederland. Hoe doorzichtig kun je zijn?

Idioot plan?
Hoe bizar het ook klinkt, het bevestigt wel de handelwijze van de overheid. Het een antwoord op het vermoeden dat deze massale kap onderdeel is van een verborgen agenda, een plan! Een plan waar de burgers niets van af mogen weten. Anders komen mensen in protest, net als met de uitrol van 3G. Dit moet ten allen tijden voorkomen worden! De overheid denkt nog steeds dat de mens 5G nodig heeft om “mens” te zijn, terwijl bekend is bij de overheid dat mensen van de vorige netwerken al buiten de maatschappij zijn gezet! Mensen die nu waarschuwen voor 5G dan ook maar neergezet als complotdenkers. Net zoals velen onder ons, waarschuwt ook David Icke* al jaren, dat de massale bomenkap een essentieel onderdeel is om ‘Smart Grid’ te implementeren. 

*David Vaughan Icke (1952) is een Brits schrijver en activist. Hij is een voormalig professioneel voetballer, BBC-sportverslaggever en nationaal woordvoerder van de Green Party. Sinds 1990 is hij wat hij noemt “fulltime onderzoeker naar wat en wie de wereld werkelijk beheersen”

Wat zijn Smart Grids?
Slimme netten of ‘smart grids’ zijn uitgerust met sensoren voor het verzamelen en communiceren van gegevens. Het 5G-netwerk kan o.a. communiceren met slimme meters en huishoudtoestellen van de verbruikers. Smart Grids verbinden miljarden apparaten met elkaar. Er worden miljarden geïnvesteerd in deze “smart” netwerken technologie, zonder dat het voor de burger altijd duidelijk is. Critici van 5G-technologie wijzen er op, dat de 5G techniek ook kan worden ingezet als een gericht energie wapen. Het gaat dan om crowd control.

Crowd Control als wapen
Crowd Control maakt gebruik van een niet dodelijk wapen dat ingezet kan worden bij een ordeverstoring de ADS (Active Denial System).  Een wapen dat werkt op millimetergolven* en gebruikt kan worden zoals een waterkanon. Bij gebruik van de ADS richt de straal zich op de menselijke huid en voelt het alsof de huid in brand staat. De ADS werkt met een krachtige straal van 95 gigahertz (GHz).

*De millimetergolf valt onder de radiogolven in het hogere frequentiegebied: de microgolven. Ze hebben een golflengte van 1 centimeter tot 1 micrometer.  De radiogolven korter dan millimeter (micrometer en nanometer) noemen we terahertzgolven (THz) of sub-millimetergolven en bevinden zich in het elektromagnetisch spectrum (EMS) na de microgolven en op de grens van het zichtbaar licht, als nog niet-ioniserende straling.

Ook de Nederlandse staatssecretaris van Economische zaken en klimaat, Mona Keizer, gaat 5G inzetten voor Crowd Control.

En mede daarom is de massale bomenkap nodig. 5G heeft dus volgens de Nederlandse wetmakers, voorrang op de natuur in al zijn schoonheid! Om geen onrust te zaaien doen ze alles maar in het geniep en wordt de waarheid maar even verdraaid.

Bronnen:
Foto: Thomas Schlijper
https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/bewezen-bomenkap-om-5g-vrij-baan-te-geven/?fbclid=IwAR2RY4ARislWzkZ_BKReH2sLxeYbXAdhWSO5211uOt_KZfLGvR7PzDJQZa8
https://www.bomenstichting.nl/
https://www.smart-energy.com/industry-sectors/smart-grid/smart5grid-to-advance-5g-for-smart-grids-in-europe/
https://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/de-gewiekste-valstrik-die-het-smart-grid-heet/
https://www.energids.be/nl/vraag-antwoord/wat-is-een-smart-grid/1581/
http://stralingsleed.nl/blog/crowd-control-wapen-en-5g-de-overeenkomst/