Op grote schaal worden er in 2020 bomen gekapt in Nederland. Mooie stadslanen met prachtige volwassen bomen, veranderen in kale straten. Groene pleinen veranderen in een kale stenen vlakte. Dezelfde kaalslag zien we terug in de bomenkap langs (snel)wegen. Ook in bosgebieden wordt massaal gekapt. Bomen die de ontvangst van het 5G-signaal hinderen en een ‘sta-in-de-weg’ zijn. Bomen die ziek zijn en een gevaar voor weggebruikers zijn. Zeggen ze. Is dit zo?

Nederland ontbost
Het is een feit dat Nederland bos verliest door grootschalige kap, terwijl Nederland al het dunst beboste land van Europa is. In vergelijking met omliggende landen al heel weinig bos heeft. Nederland  bestaat 11% van het totale oppervlakte uit bos: amper 200 m² bos per inwoner. Dit staat in schril contrast met de 32% in Duitsland, 28% in Frankrijk en 22% in België. De ontbossing in Nederland is procentueel gezien even groot als de huidige afname van het tropische regenwoud. We zijn verontwaardigd over de massale bomenkap in andere, tropische landen, met name vanwege de afname van Co2 opname. Maar als het gaat om het Nederlandse bos, geldt het Co2-argument ineens niet meer.

Bomenkap in strijd met klimaatdoelstellingen
Want is het niet zo dat onze klimaatproblemen veroorzaakt zouden zijn door een schrikbarende toename van Co2 en juist bomen Co2 omzetten in zuurstof? Om de Co2 te verminderen moeten men juist méér bomen geplant worden en niet massaal gekapt worden.

Massaal gekapt in Nederland
En gekapt wordt er in Nederland massaal Gekapt is er o.a. in:
-Ouderkerk. 14.000 bomen langs de A9;
-Amersfoort. 3500 bomen voor de aanleg van de Westelijke Rondweg;
-Arnhem. 140 bomen waaronder een aantal monumentale bomen;
-Heerde en Epe (G). Waaronder een aantal monumentale bomen;
-Amsterdam. 400 bomen in het Oosterpark;
-Winterswijk. 40.000 laanbomen (beuken en eiken) in het buitengebied van Winterswijk. Winterswijk is een van tien Nationale Landschappen;
-Bolsward. In de gemeente Sudwestfryslan worden reusachtige kerngezonde wilgen gekapt. De kap vindt vrij stiekum plaats. Elke keer zaagt men 1 boom tussen de rij weg en uiteindelijk zal de hele rij bomen verdwenen zijn. Eerder zijn alle wilgen al gekapt op de ene helft van het veld langs de Titus Brandsmalaan;
-Drenthe. In de bossen tussen Goor en Markelo in het Weldam is er een massale bomenkap gaande;
-Brabant. Grote brede eiken langs het Drongels kanaal (Den Bosch-Waalwijk). Ook is er bij Drunen rigoreus gesnoeid;
-Noord-Holland. Rond de spoorlijn Hilversum-Baarn en rond de A27 vanaf de spoorlijn naar het Noorden. In totaal verdwijnt er zo ’n veertien hectare aan bomen;
-Wageningen. In het bos tussen de Wageningse wijngaard en restaurant Nol in ‘t bos worden de dikste bomen gekapt. De oudere bomen, die zo belangrijk zijn voor een gezond en evenwichtig bos, worden gekapt;
-Rotterdam. 27 februari 2020 worden 50 kerngezonde bomen van ruim 80 jaar oud omgezaagd;
-Zeewolde. Er wordt 19 april 2020 massaal gekapt op een klein bosperceel in het Horsterwold, een jong bos nabij Zeewolde dat ongeveer 3700 hectare groot is en grenst aan het Nuldernauw. Dit bos is niet alleen het grootste loofbos van Nederland, het is tevens bijzonder omdat dit een bos is op kleigrond;
-Apeldoorn. 13-04-2020 vind op de Loenermark een grootschalige bomenkap plaatsvindt. De loenermark is een zeer aantrekkelijk Veluws landschap met uitgestrekte bossen en golvende heidevelden. Er leven edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen. Centraal in het gebied staat een schaapskooi;
-Rucphense bossen. De Rucphense bossen is een groot en heel mooi natuurreservaat dat is gelegen ten westen van Schijf (gemeente Schijf in de gemeente Rucphen in Noord Brabant ten noorden van de Nederlands-Belgische grens. Er worden enorm veel bomen gekapt met als reden dat de bomen ziek zijn;
-Kloosterbos Bredevoort. Op 6 april 2020 zijn in het Kloosterbos twee vlaktes helemaal met de grond gelijk gemaakt. Herplant wordt er niet. Het kloosterbos is een ruig bos met zichtbaar hoogteverschil, en bestond in de middeleeuwen uit woeste grond en veengrond. Aan de stuwwallen in het bos is zichtbaar waar in 1429 het klooster Nazareth stond, ook wel klooster Schaer genoemd. Dit verdwenen klooster hoorde bij de beweging van de Moderne Devotie.
-Havelte. Kaalslag in het Holtingerveld terwijl het broedseizoen in maart volop bezig is. Het Holtingerveld is een oerlandschap en Door het bijzondere karakter van het Holtingerveld is het gebied opgenomen in het Europese netwerk van Natura 2000. Een van de redenen zijn de oude eikenbossen;
-Breda. 2 maart 2020 vind de kap van dikke reuzen in het Liesbos bij Breda. Met ruim 200 hectare is het Liesbos het grootste oude zomereikenbos van Nederland. Het ‘Landgoed van Hage en Lies’ bestaat al ruim 700 jaar en was vanaf 1403 eigendom van de Graven van Nassau. Sinds 1899 is het van Staatsbosbeheer. Volgens Staatsbosbeheer moet het Liesbos flink worden uitgedund om nieuwe natuur de ruimte te geven;
-Vlissingen. Op 29 februari 2020 zijn in Vlissingen bijna alle grote bomen gekapt terwijl juist in Vlissingen (Zeeland) niet veel grote bomen heeft

De verborgen agenda achter de massale bomenkap
De massale bomenkap vindt niet alleen in Nederland plaats. Ook in andere (Europese) landen is er  een vergelijkbare ontwikkeling te zien. Dit gaat gelijk op met het implementeren van het 5G-netwerk en deze twee zaken lijken dan ook verband met elkaar te houden. Uit een onderzoek van de University of Surrey blijkt dat voor een optimaal signaalbereik van 5G, de boomhoogte tenminste 3 meter lager moet uitkomen, dan de 5G-zendmasten die worden geplaatst. Bomen blijken obstakels te zijn voor het signaalbereik van 5G. 

         

Bereik van 5G-masten en onderzoek
Omdat er voor de uitrol van het 5G netwerk veel meer zendmasten moeten komen, en het plaatsen van hoge zendmasten (Antenne-arrays) waarschijnlijk op véél weerstand zal stuiten, wil men de 5G-zendmasten eveneens verwerken in lantarenpalen, bushokjes, verkeerspalen e.d. dus in minder opvallende straatobjecten, naast de vele antenne-arrays. Maar… om in het geval van de antenne-arrays signaal verlies te voorkomen (omdat bomen obstakels blijken te zijn voor het signaalbereik van 5G) zullen bomen helaas moeten wijken en dat is wat we volgens mij momenteel op grote schaal zien.

De hogere frequentie van 5G
De bomen de hinderen de ontvangst van het signaal van de vijfde generatie mobiele netwerken, 5G. Ze belemmeren het bereik van antenne naar gebruiker blijkt uit onderzoek van de universiteit van Surrey.  De 5G-basisstations hebben een kleiner bereik dan de antennes die nu worden gebruikt voor de mobiele netwerken van 2G, 3G en 4G. Obstakels, zoals gebouwen en bomen, bij alle mobiele netwerken kunnen altijd het bereik verminderen maar hoe hoger de frequentie, hoe lastiger de elektromagnetische straling langs een boom gaat. 5G maakt gebruik van nog hogere frequenties dan de vorige netwerken. Niet alleen van radiogolven maar eveneens van microgolven, infra rood en de lasertechniek. Dus de bomen zijn een probleem voor 5G, net zoals hoge flatgebouwen en andere hoge gebouwen. Bij de te hoge bomen is de oplossing simpel: kappen en beloven om nieuwe boompjes te planten. Mensen ook weer tevreden en nieuwe boompjes zijn een stuk lager.

Neen, de stevige en oudere (vaak monumentale) bomen laten vervangen door jonge boompjes, die niet zo hoog zijn, is vrij baan geven aan de laserbundel (26 gigahertz) van 5G.

https://www.ellaster.nl/2019/04/09/wat-is-de-verborgen-agenda-achter-de-massale-bomenkap/?fbclid=IwAR0vLEcVhJQocCt6z_Y6djYPEVm2p2mGcM-F-V6pznNFvMFIbu3d5PX0bI4
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/trend-van-ontbossing-zet-door-in-nederland
https://www.bomenkapmeldpunt.nl/beleid/bomenkap-horsterwold/
https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/181104-het-kloosterbos-en-het-klooster-nazareth-of-schaer.html
https://www.surrey.ac.uk/sites/default/files/2018-03/white-paper-rural-5G-vision.pdf