Vanaf zaterdag 23 januari is de avondklok om 21.00 uur ingegaan. Je mag na 21.00 uur tot 04.30 uur ’s nachts niet meer naar buiten tenzij je een goede reden hebt. De maatregel geldt elke avond tot eind maart. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog wordt weer de nationale avondklok ingevoerd! Is er oorlog dan? Neen, 5G wordt ingevoerd en om toestanden tegen te gaan zoals bij de invoering van 3G is de avondklok een verdomd goede uitkomst.3Gof UMTS, waar vanaf 2004 gemeenten in Nederland besloten om voorzichtig te zijn met de risico’s van hoogfrequente elektromagnetische straling en het Zwiters onderzoek af te wachten voor de toestemming te geven om 3G masten te bouwen. 3G wat op 06-06-06 (het duivelsgetal) plots mocht doorgaan. Waar in 2020 Vodafone is gestopt met het 3G-netwerk en KPN in 2022. http://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/

Hoe toon je aan dat je op straat mag zijn?
Wanneer de avondklok om 21.00 uur ingaat en je tóch naar buiten moet je dit kunnen bewijzen. Dat gebeurt in eerste instantie met een ‘eigen verklaring avondklok’ die je zelf in moet vullen en waarop je de reden aangeeft dat je buiten bent. Maar dat is in veel gevallen niet genoeg. Afhankelijk van jouw reden moet je met aanvullend bewijs komen. Ben je voor je werk op straat, dan moet je werkgever ook een werkgeversverklaring invullen.

Niet iedereen hoeft een eigen verklaring bij zich te hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor agenten en medewerkers van hulpdiensten. Ook als je uit het buitenland terugkomt en naar huis reist hoef je geen eigen verklaring te hebben, maar je moet wel met ander bewijs aantonen dat dit je reden is om op straat zijn, zoals met een ticket.

Als je een hond uitlaat heb je verder helemaal geen documenten nodig. Ook bij een noodsituatie, bijvoorbeeld als je vanwege mishandeling vlucht uit je huis, is uiteraard geen eigen verklaring nodig.

Als een agent of boa vaststelt dat je onterecht op straat bent, krijg je een boete van 95 euro. Er zal niet eerst een waarschuwing gegeven worden. Het overtreden van de avondklok is geen misdrijf en je krijgt dus geen strafblad. 

Heeft de avondklok te maken met de uitrol van 5G?
Sinds april 2020 is het 5G-netwerk in grote delen van Nederland uitgerold. Volgens de Gezondheidsraad is het onwaarschijnlijk dat 5G nadelige effecten heeft voor de gezondheid. “Het is onwaarschijnlijk en wetenschappelijk niet aangetoond dat 5G nadelige gezondheidseffecten heeft. Maar het is ook niet helemaal uit te sluiten, volgens de gezondheidsraad”. (Wel is door onafhankelijke wetenschappers een biologisch effect aangetoond.)

Biologische effecten van straling
De Gezondheidsraad (GR) in Nederland heeft alleen een thermisch effect geaccepteerd. Een biologisch effect ontkent de GR al vanaf de invoering van 2G. Duizenden wetenschappelijke onderzoeken hebben echter al aangetoond dat elektromagnetische straling biologische en schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid van mens, dier en natuur. Het menselijk lichaam functioneert op de natuurlijke elektromagnetische velden op basis van lichaamseigen elektromagnetische signalen (zoals in hersenen, hart, zenuwstelsel, spieren en cel-communicatie). De kunstmatige elektromagnetische velden (van alle draadloos gebruik) hebben een wisselwerking met de natuurlijke elektromagnetische velden (interferentie), waardoor lichaamsfuncties verstoort raken. De biologische effecten van straling voor het menselijk lichaam kunnen o.a. zijn:

-hartritmestoornissen;
-samenklonteren van rode bloedcellen waardoor er minder zuurstofopname mogelijk is (het ijzer in het bloed wordt magnetisch);
-verandering in de bloeddruk;
-verstoring van het zenuwstelsel;
-ongecontroleerde spierreflexen;
-vermindering van melatonine- en serotonine-aanmaak;
-toename van vrije radicalen in het lichaam;
-ondermijning van het immuunsysteem;
-verslechtering van de mineraalopname uit voeding;
-verstoring van het evenwichtsorgaan;
-verminderd concentratievermogen;
-verstoring van de celstofwisseling;
-na verloop van tijd: DNA-schade.

Gezondheidsklachten
Door de verstorende werking van de kunstmatige elektromagnetische velden (straling) kunnen o.a. de volgende gezondheidsklachten ontstaan:

-chronische vermoeidheid;
-hoofdpijn/migraine;
-duizeligheid;
-geheugenverlies;
-concentratieproblemen;
-evenwichtsstoornissen;
-hartkloppingen;
-misselijkheid;
-hoge bloeddruk;
-spontane neusbloedingen;
-geïrriteerde ogen;
-oorsuizen/tinnitus;
-gespannen gevoel in je lichaam;
-slecht slapen.

Aangezien een stralingsbelasting zich opbouwt (‘stapelingziekte’) bij langdurige blootstelling aan vaak meerdere bronnen, kan dit op lange termijn leiden tot onvruchtbaarheid, gezwellen, (hersen)-tumoren en kanker.

Wordt er stiekem getest tijdens de avondklok

Het wordt niet bekend gemaakt wat er gebeurd met een lichaam bij de niet-ioniserende straling. De golflengten worden steeds korter bij het gebruik van weer een nieuwe generatie mobiel gebruik. Van 2G naar 5G en de uitwerking op een lichaam (wat leeft op de natuurlijke elektromagnetische straling), blijft hetzelfde? Het is toch logisch dat dit niet zo is. Net als een peuter die de gekleurde muisjes nog om de mond heeft zitten maar écht niet gesnoept heeft. Handig hoor om de avondklok maar te gebruiken. Geen protesten, geen pottenkijkers en niet zoveel jaren uitstel zoals bij 3G. Dat er getest wordt onderstrepen veel bewijzen. Bewijzen met gebruik van de meter die elektromagnetische velden meet en die op hol slaat midden in de nacht. Mensen die wakker worden van de onzichtbare en onhoorbare straling van het testen op bepaalde tijdstippen. Weet de Gezondheidsraad dan écht niet dat er hoog gevoelige mensen (HSP ‘ers) zijn die dit kunnen voelen?

Meerdere mensen
Nog een bewijs is dat dit hele wijken treft allemaal op hetzelfde tijdstip in de nacht. Wijken die omringd zijn met vele masten waar al 5G opzit en sommige zelfs dubbel 5G (twee providers). Mensen waar een testgebied is (https://www.hightechcampus.nl/nl/bedrijven/5g-hub) ingesteld in Nederland, trekken aan de bel omdat de lichamelijke reactie groot is bij hele gezinnen. Reacties zoals:

-hartkloppingen;
-felle hoofdpijnen;
-spontane bloedneus;
-spierpijnen.

Mijn gedachtengang is dat de avondklok is ingesteld om dit zonder protesten in te voeren. Een techniek (5G) die niet is getest, die ingevoerd wordt tegen wil en dank, een techniek waarvan wetenschappers weten dat het invloed heeft op alles wat leeft op aarde en misschien het einde betekend van de aarde? Ik vind het erg om dit te denken maar vanaf 2007 ben ik elektrogevoelig gemaakt door het drie jaar wonen onder een kerktoren met stiekem verstopte 2G-masten in de galmgaten. Ons kind werd ziek en later ik ook. We moesten:
-verhuizen uit de droomwoning die in 2003 gekocht is;
-ik kon niet meer op mijn werk wezen toen er een DECT-telefoon kwam én draadloos internet en moest in 2009 ontslag nemen.

Sinds 2020 kan ik niet meer zelfstandig lopen en kan ik nergens meer heen. Een eeuwige lockdown? Staat dit iedereen te wachten?

Samen met mensen die hetzelfde is overkomen MOETEN we blijven waarschuwen en hopen dat 5G NIET DOORGAAT.

https://www.hightechcampus.nl/nl/bedrijven/5g-hub
https://www.computable.nl/artikel/informatie/awards-nieuws/7033236/1853296/5g-hub-eindhoven-stimuleert-innovatie-en-krijgt-nominatie.html
Foto:https://nl.wikipedia.org/wiki/Avondklok#/media/Bestand:Spertijdmelding_Rembrandtplein_29JAN2021-1.jpg