Wat is 5G?
5G is een handige technologie waarmee je nog sneller draadloos mobiel internet kunt gebruiken. Het is de opvolger van 2g, 3G en 4G. 5G zal een stuk sneller zijn dan de voorgangers.

Het verschil tussen 5G met de vorige netwerken
5G staat voor de vijfde generatie mobiele netwerken en heeft voordelen ten opzichte van de vorige netwerken. Voordelen waarvan ik hopen mag nooit tot uitvoering zullen komen. Het zal de wereld onleefbaar maken en ik vertrouw erop dat dit niet zal gebeuren. Ik vertrouw op de wijsheid en logisch denken van de mensen die ertoe doen. Ik vertrouw erop dat ook mensen die dit alles goed moeten keuren op tijd hun verstand gebruiken. Want:

1.het 5G netwerk zal veel hogere down- en uploadsnelheden bieden 
Hierdoor zal het draadloze mobiele internet dus ook sneller worden. De verwachting is zelfs dat het maar een paar seconden zal duren om een film te downloaden op de mobiel met behulp van het 5G netwerk. De mogelijk haalbare snelheden van 5G zijn zo hoog dat het een serieuze vervanger kan worden van ‘vast internet’. Dit zou betekenen dat glasvezel/kabel en DSL verbindingen overbodig kunnen worden. Maar ook dat mensen die in het buitengebied wonen/werken toegang krijgen tot snel internet (en zelfs televisie) zonder dat daarvoor kabels getrokken hoeven te worden (internet via de satelliet). Alles draadloos betekent dat iedereen komt te leven in een grote hoeveelheid kunstmatige elektromagnetische velden (EMV). EMV die niet te zien zijn met het blote oog en die je wel omringen. EMV die nooit zijn getoetst op de biologische schade die ze aan mensen, flora en fauna geven. Want ook is duidelijk dat:

“Niet bewezen” dat EMV geen schade geeft aan mens, flora en fauna
De waarheid is dat vele duizenden gedegen wetenschappelijke onderzoeken stelselmatig worden genegeerd, ontkend worden en onder tafel worden geschoven. En dit gebeurt allemaal op het hoogste politieke niveau. Er wordt een grootschalig en welbewust doofpotbeleid gevoerd. Onze overheid geeft een hogere prioriteit aan de commerciële belangen van de telecomindustrie en haar eigen financiële belangen dan aan de gezondheid van de burgerbevolking en alles wat leeft.

Martin L. Pall, professor emeritus Biochemie en Medische wetenschappen, is een specialist op het gebied van effecten van microgolffrequenties-elektromagnetische velden op het menselijk lichaam zegt: “Radiofrequente straling veroorzaakt disbalans in elke cel”. Professor Pall heeft het mechanisme achter de beschadigingen door radiofrequente straling ontdekt. Hij stelt dat het de elektrisch geladen calciumkanalen in de celmembranen opent waardoor een overschot aan calcium de cellen binnendringt. Hierdoor neemt de hoeveelheid stikstofoxide en superoxide in de cellen toe wat leidt tot de productie van vrije radicalen, oxidatieve stress en DNA schade. Omdat dit proces elke cel treft, kan dit weer leiden tot een veelvoud aan ziektes die ook uit de vele honderden onderzoeksrapporten naar voren komen. Hij vindt dan ook dat de huidige blootstellingsnorm 7,2 miljoen keer te hoog is.

2.5G heeft een veel hogere bandbreedte krijgen
Het 4G netwerk heeft één groot nadeel: het heeft een lage snelheid en een slechte dekking op drukke locaties. Dit zal bij 5G niet het geval zijn want 5G gaat gebruik maken van nog hogere frequenties. De:

-700 MHz band;
-3,5 GHz band;
-26 GHz frequentieband.

Voor 5G wordt ook de 60 GHz-band (een straalverbinding, ook wel point-to-point-straalverbinding of vaste verbinding genoemd)  ingezet: https://stralingsleed.nl/blog/60-ghz-zonder-licentie-wordt-gebruikt-voor-o-a-5g/

                                                                                     Antenne-array

3.Voor 5G zijn veel meer antennes nodig
Het 5G netwerk zendt elektromagnetische straling middels een nieuw type zendmast dat gebruikt maakt van de Massive MIMO-techniek die de elektromagnetische velden in beamvorming richten op specifieke gebruikers (laserbundel) en door miljoenen kleine basisstations (slimm cells). Slim cells, die geplaatst zullen worden om de 150 meter bij de bebouwing. Slimm cells zullen dan het straatbeeld bepalen. Slimm cells in bushokjes, lantaarnpalen, gevels en verder alle bouwwerken en eigendommen van de gemeente. Masthoogten op boomniveau hebben een beperkende factor voor de werking van het 5G-netwerk ten aanzien van het bereik en de betrouwbaarheid: bomen dienen daarom 3 meter lager te zijn dan de hoogte van het basisstation. https://stralingsleed.nl/blog/zorgen-bij-de-uitrol-van-5g/

Bereik
Er is dan ook een algemene tendens van massale bomenkap waarneembaar vanaf 2019. Mooie grote bomen worden massaal gekapt omdat ze zogenaamd ziek zijn. Wat blijkt nu: voor een optimaal signaalbereik van 5G blijkt dat de hoogte van bomen tenminste 3 meter lager moet uitkomen dan de 5G-zendmasten die worden geplaatst, omdat bomen obstakels blijken te zijn voor het signaalbereik van 5G. De signalen hebben namelijk moeite met gebouwen en andere obstakels, zoals bomen. De bomen zijn te hoog en storen het 5G signaal. Dat dit de reden is voor de massale kap lijkt me vrij logisch.

4.Lagere latentie
5G werkt met een lagere latentie (dit is de tijd ofwel de vertragingsduur in de communicatie tussen apparaten) dan bij voorgaande netwerkgeneraties. Bij 5G worden de gegevens in 1 milliseconde verzonden, terwijl dit bij het 4G-netwerk 50 milliseconden duurt. Dit wordt als cruciale verbetering beschouwd.

De hersenen van de mens, en eigenlijk de hele schedel, functioneert op de natuurlijke hoogfrequente straling. Dit is waarmee je intuïtie samenhangt en waar je je informatie ontvangt. Het is als een soort ontvanger en zender. Wat er momenteel plaatsvindt is dat er op technologische manier met deze frequentie wordt gerommeld. Dat mensen daar last van hebben is niet vreemd. Deze kunstmatige hoogfrequente straling wordt toegepast in mobiele netwerken en via satellieten. Er ontstaat een soort stralingsvervuiling waardoor niet alleen mensen maar ook dieren hun sonar, hun innerlijke kompas, kwijtraken. Het is alsof er een roes ontstaat, ‘watten in je hoofd’, waardoor veel mensen niet helder meer kunnen denken en/of moeilijk kunnen concentreren.

En wie zegt dat het volgende niet gaat gebeuren?
Bij hogere frequenties is de energie dermate hoog dat elektronen zich los kunnen maken uit atomen en daarmee ionisaties veroorzaken. Het elektron verandert in een ion. Denk hierbij aan UV-licht en röntgenstraling. Blootstelling aan deze vorm van straling kan veranderingen veroorzaken in het menselijk DNA met als gevolg acute en chronische gezondheidsschade, waaronder kanker. De autonome auto gaat namelijk gebruik maken van laserlicht (Lidar). Lidar gebruikt infrarood, zichtbaar licht en ultraviolet licht om de objecten te scannen door rond draaiend korte laserpulsen af te vuren. Zichtbaar licht en ultravioletlicht welke in het elektromagnetisch spectrum ioniserende straling is!

5.Toepassingen 5G
De toepassingen voor 5G zijn legio. Toepassingen waar geen onderzoek beschikbaar van is of het wel veilig is. Toepassingen als:
-het internet der dingen (Internet of Things (IoT);
-de smart city met slimme straatverlichting, slimme verkeerslichten en bewakingscamera’s;
-de zelfbesturende auto ‘s en zelfrijdende landbouwvoertuigen (car-to-car communicatie) voor precisielandbouw;

-drone-taxi ‘s;
-verdergaande robotisering;
-remote computing (op afstand toegang krijgen tot bijvoorbeeld een desktop-apparaat;
-operaties op afstand door een chirurg en een tactiel internet (op afstand virtuele machines besturen;
-augmented-reality (aangevulde realiteit) en virtual reality, een computertechniek waarbij het lijkt alsof je in een andere werkelijkheid bent.

Daarnaast is er nog een belangrijke verandering. Steeds meer IoT-apparaten worden op het netwerk aangesloten. Deze slimme apparaten zorgen er bijvoorbeeld voor dat de kwaliteit van de zorg of de opbrengst van agrarische bedrijven flink omhoog kan. Dankzij 5G is de data die deze IoT-apparaten versturen geen hinderlijke belasting voor het netwerk (dus wel voor levende wezens zoals mensen, dieren en planten?) Het 5g-netwerk werkt dus niet alleen razendsnel, er zijn ook bijna geen restricties aan de hoeveelheid data die verstuurd wordt. Dat betekent dat 5G ook een serieuze concurrent is voor de vaste internetverbindingen gaat worden. Dankzij de hoeveelheid zendmasten en techniek is de combinatie van wifi en 5G stabiel. Men hoeft geen kabels meer aan te leggen (maar die liggen er al! Zo kunnen de mensen die niet tegen draadloos kunnen, nog enigszins meekomen, en dat zijn er veel).

Geen wetenschappelijk onderzoek
Specifieke onderzoeken naar 5G ontbreken en het zijn juist met name de hogere frequenties van 3,5 GHz, 26 GHz en 60 GHz voor mobiel internet (5G)die nieuw zijn. De verwachting is dat de stralingsbelasting met een factor 10 tot 100 omhooggaat. De antennes zullen dicht in de woonwijken en op huizen en gebouwen geplaatst worden met dus veel hogere frequenties dan de vorige netwerken. Hogere frequenties met een biologisch storende pulsatie en gevaarlijke signaalkarakteristieken. Veel mensen zullen dan na verloop van tijd, ook niet meer kunnen werken en het leven wordt wel heel erg moeilijk. De sterkeren zullen overleven, net als nu al bij de vorige netwerken het geval is.   Verschillende deskundigen waarschuwen ook voor gebruik van het nieuwste netwerk; http://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/ stop de uitrol van 5G en doe eerst gedegen onderzoek met de kans opdat het niet door gaat i.v.m. de schadelijkheid voor mens, flora en fauna. Onze overheid heeft in deze voortgang in draadloze technieken niet de gezondheid van de mens als eerste in het vaandel. Om foute beslissing uit het verleden te voorkomen of te laat in te grijpen (het asbestschandaal en het rookverhaal) zijn wettelijke regels gemaakt die dit moeten voorkomen. Maar wederom in de 21ste eeuw wordt dit met voeten getreden en gaat de overheid weer de fout in.

Foto: https://www.dronewatch.nl/tag/luchttaxi/
https://nl.wikipedia.org/wiki/5G
https://www.stralingbewust-go.nl/images/Pdf/Overheid_negeert_ongemakkelijke_waarheid__Draadloze_techniek_brengt_schade_toe_aan_onze_gezondheid.pdf
https://www.elektrostraling.nl/untitled-c1anb
http://stralingsleed.nl/blog/zelfrijdende-autos-werken-met-laserstraling/
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/4893371/eerste-bemande-vlucht-voor-duitse-zelfvliegende-taxi-volocopter