Wordt 5G, de 5e generatie voor draadloze communicatie, uitgerold zonder goede, eerlijke en gedegen studie over de mogelijke effecten op de menselijke gezondheid en het milieu?

Na de installatie van de 5G-mast, die geïnstalleerd was op het dak van hun kantoor ontwikkelden voorheen gezonde mannen symptomen van het “microgolfsyndroom” en klachten kregen.

Het microgolfsyndroom
Klachten als:
-hoofdpijn;
-duizeligheid;
-gewrichtspijn;
-oorsuizen;
-abnormale vermoeidheid:
-huid met stukken dood gevoel;
-evenwichtsstoornissen;
-geheugenverlies;
-concentratieproblemen.

Toename straling
Uit de metingen vóór en na de installatie van het 5G-systeem bleek dat 5G leidde tot een toename van de straling van; 9 milliWatt/m2 tot een maximum van 1.690 milliWatt/m2! Na de overschakeling 188-voudig gestegen dus! Een niveau dat zowel acute als langdurige gevolgen voor de gezondheid kan hebben, zoals onder ander; het microsyndroom!

De intensiteit van elektromagnetische straling (EMV) in de menselijke omgeving neemt gewoon stilletjes toe en bereikt momenteel astronomisch hoge niveaus, die nog nooit eerder op onze planeet zijn waargenomen. 

ElektroMagnetischeVelden (EMV) en weefselpenetratie
Het meest invloedrijke proces van de EMV-impact op levend organismen, is de directe weefselpenetratie. De momenteel vastgestelde normen voor blootstelling aan EMV’ s zijn gebaseerd op het thermisch effect. Maar bekend is dat EMV ook allerlei dramatische niet-thermische effecten veroorzaken in lichaamscellen, weefsels en organen, alhoewel hier nog steeds discussie over gaande is, discussie over de niet-thermische effecten van de elektromagnetische velden (EMV).  Terwijl op 31 mei 2011 het International Agency for Research on Cancer (IARC) de elektromagnetische velden (EMV) al geclassificeerd hebben tot categorie 2B: potentieel kankerverwekkend! Elektromagnetische velden kunnen dus gevaarlijk zijn, niet alleen vanwege het risico op kanker, maar……. ook vanwege andere gezondheidsproblemen, waaronder elektromagnetische overgevoeligheid (EHS). 

Want wat is EHS?
Elektromagnetische overgevoeligheid (EHS) is een fenomeen dat wordt gekenmerkt door het optreden van symptomen na blootstelling aan elektromagnetische velden. Elektromagnetische velden, onzichtbaar, onhoorbaar en niet te ruiken die ontstaan door draadloos gebruik.

EHS is het verschijnsel dat mensen last hebben van sommige elektromagnetische velden van apparaten of installaties waarbij zij gezondheidsproblemen vertonen die kenmerkend zijn voor deze ziekte, zegt de Stichting EHS. In het algemeen geldt: stralingsbelasting weg, klachten weg (al kan dit enige tijd duren).

De gezondheidsklachten door straling verschillen per persoon. Dit komt omdat de elektromagnetische straling leidt tot een stressrespons in het lichaam die bij ieder op een andere manier tot uiting komt. De elektromagnetische velden roepen een stressrespons op in het lichaam en kunnen klachten veroorzaken als:
-dufheid/vermoeidheid;
-geheugen- en concentratieverlies;
-hoofdpijn/duizeligheid;
-acute als chronische ontstekingsprocessen die zich voornamelijk in de huid en het zenuwstelsel bevinden;
-ontstekingsprocessen in het ademhalings-, cardiovasculaire systeem (hart- en bloedvaten) en het bewegingsapparaat. 

Deze bevindingen komen overeen met de resultaten van een rapport dat verscheen in het Zweedse tijdschrift Medicinsk Access waar een voorheen gezonde man en vrouw, soortgelijke symptomen van het microgolf syndroom ontwikkelden kort nadat een 5G-mast bovenop hun appartement was geïnstalleerd. De klachten die de man (63) en de vrouw (62) kregen zijn:
-vermoeidheid,
-slaapproblemen,
-duizeligheid,
-emotionele effecten zoals prikkelbaarheid en depressie,
-neusbloedingen,
-tinnitus (oorsuizen),
-hartklachten,
-geheugenproblemen,
-huidproblemen, allemaal typisch geassocieerd met het microgolfsyndroom.

Onderzoekers hebben de mogelijke oorzaak gevonden
Straling van microgolven is de waarschijnlijkste oorzaak van de mysterieuze ziekte. Dat komt naar voren uit een onderzoeksrapport dat is opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Zweedse onderzoekers hebben de oorzaak gevonden en tonen aan dat 5G-straling de symptomen veroorzaken die typisch zijn voor het “microgolfsyndroom”. De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Medicinsk Access, bevestigt ook dat zelfs niet-ioniserende straling, ver onder de toegestane limieten, de gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Oorzaken van…
De meest voorkomende oorzaken van symptomen van het microgolfsyndroom is de blootstelling aan niet-ioniserende elektromagnetische straling. Elektromagnetische velden van;
-mobiele telefoons;
-draadloze PC’ s;
-draadloos toetsenbord,
-muis,
-wifi;
-slimme meter. Elektrogevoelige mensen die zich zorgen maken over de blootstelling door slimme meters kunnen de slimme meter weigeren zegt het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden en Gezondheid*;
-2G, 3G, 4G en een flinke toename van EMV van 5G!

*In het Kennisplatform EMV werken samen:
-RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu);
-TNO (Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek;
-DNV (Det Norske Veritas);
-GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten) en GHOR-(Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio) Nederland;
-RDI (Resource Development and Installation;
-ZonMw (Zorg Onderzoek Nederland (Zon) en Medische wetenschappen (Mw) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de Gezondheidsraad heeft een adviserende functie.

Krijgt, wanneer we doorgaan met 5G iedereen op den duur gezondheidsproblemen?

Bronnen;
https://www.frontnieuws.com/5g-masten-kunnen-gezonde-mensen-ziek-maken-zo-blijkt-uit-twee-casusrapporten/
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2022/02/5g_mikrovagssyndromet_ma_2022.pdf
https://childrenshealthdefense.org/defender/5g-radiation-microwave-syndrome-symptoms/
https://stichtingehs.nl/wat-is-elektrohypersensitiviteit-ehs
https://nos.nl/artikel/2359477-gerichte-microgolven-oorzaak-mysterieuze-ziekte-bij-amerikanen-in-cuba
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27012122/
Foto: https://www.anncaserep.com/open-access/development-of-the-microwave-syndrome-in-two-men-shortly-after-9589.pdf
https://www.anncaserep.com/open-access/development-of-the-microwave-syndrome-in-two-men-shortly-after-9589.pdf
https://www.frontnieuws.com/5g-straling-veroorzaakt-symptomen-van-het-microgolfsyndroom-zo-blijkt-uit-een-studie/
https://stralingsarmvlaanderen.org/resources/Studies/5g-microgolfsyndroom-2022.pdf
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5201554/havana-syndroom-ambassade-amerikaanse-ziekte-duizeligheid