Draadloos netwerk
Een draadloos netwerk is een computernetwerk of telefoonnetwerk waar zonder draden, de informatie door de ruimte plaats vindt door elektro- en magnetische oscillaties (trillingen). Trillingen, van alle zendmasten naar o.a. de PC’ s (het draadloos internet) en naar alle mobiele telefoons (die draadloos werken).

Trillingen die onzichtbaar, onhoorbaar en reukloos zijn (de Radio-Frequente straling? De RF-straling?).

Overgevoelig voor deze trilling, deze RF-straling
Elektrohypersensitiviteit, ook wel EHS genoemd, is een aandoening waarbij men overgevoelig is voor deze trilling (de RF-straling). Iemand met elektrohypersensitiviteit (EHS) heeft hierdoor last van diverse klachten en voelt zich na enige tijd, niet goed. Een informele schatting van de Stichting Elektrohypersensitiviteit, is dat 3% van de mensen in onze samenleving overgevoelig zijn voor deze elektromagnetische velden van ons draadloze netwerk. Dat zijn dus in Nederland zo’ n 500.000 mensen.

De High Sensitive Person (HSP’ er)
En een High Sensitive Person (HSP’ er) is iemand die;
-gevoeliger is voor indrukken en prikkels dan de gemiddelde mens;
-subtielere nuances waarneemt in o.a. lichaams taal en stemming van anderen;
-gevoeliger is voor licht, geuren en geluiden.

Gevoeliger is voor licht en geluiden en daar komt nu bij; voor de voor de trillingen van de zendmasten? De onzichtbare en onhoorbare trillingen? Zijn de HSP’ ers waarschuwers en zijn de elektromagnetische velden voor iedereen op de duur niet goed?

EHS als ziekte
EHS is in Nederland geen erkende ziekte of aandoening, maar in andere landen zoals

Noorwegen en Zweden wel. En wat over het volgende gegeven?: 5G werd massaal uitgerold in Wuhan en iets later zagen ze daar de eerste uitbraak van het coronavirus. Toeval?

Draadloos internet en de HSP’ er
Deze trilling, deze elektromagnetische velden (EMV) lijken een schitterende uitvinding, die een oplossing geeft om dat ‘gedoe’ op school met kabels mooi, te omzeilen. Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig en moeten naar school, maar op heel veel scholen is het gebruik van deze draadloze apparaten heel gewoon geworden, de laatste 10 jaren. Kinderen worden zo dagelijks blootgesteld aan deze kunstmatig gemaakte elektrische velden van alle draadloze technieken, waar dus niet ieder kind tegen kan en er zijn kinderen die nu al reageren op de draadloze technieken in de klas met;
-wifi;
-iPads;
-smartphones/mobiels;
-digitale schoolborden;

-masten in de buurt.

Reageren met:
-sterk oorsuizen (soms non-stop),
-hoofdpijn,
-duizeligheid,
-moeilijk kunnen lopen,
-concentratieproblemen,
-schrikken van harde geluiden,
-oogproblemen,
-geregeld een gevoelloze huid.

En zo kan niet iedereen tegen draadloos internet, wifi, mobiel, smartphone of DECT-telefoon.

Van 2G naar 5G
Sinds de zomer van 2020 hebben we 5G netwerken in Nederland en de belangrijkste vernieuwing is dat 5G op een veel hogere frequentie functioneert dan de voorgangers 2G, 3G en 4G. Een hogere frequentie houdt in dat er meer informatie verstuurd- en ontvangen kan worden. Het nadeel van dit signaal is dat het minder krachtig is en slechter door vegetatie, muren of water gaat en er dus veel meer zendmasten nodig zijn die dichter op elkaar komen staan.

5G masten
5G bestaat uit drie frequenties; 0,7 GHz, 3,5 GHz en 26 GHz. Veel en veel hoger dan de voorgangers 2G, 3G en 4G.

Moeten we 5G verbieden?
Maar… niemand weet met zekerheid te zeggen wat de precieze gezondheidseffecten zullen zijn, van een breed uitgerold 5G-netwerk (en 6G-netwerk dat zal volgen).  Moeten we in zo’ n situatie dan niet het voorzorgsprincipe toepassen tot echt duidelijk is of het schade geeft of niet? En niet iedereen gedwongen hiermee opzadelen? Moet het voorzorgsprincipe* niet ingaan?

*Het voorzorgsprincipe/voorzorgsbeginsel
Het voorzorgsprincipe houdt in dat als een ingreep ernstige of onomkeerbare schade kán veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast moet liggen bij de voorstanders van de ingreep, dat het niet zo is.

Ongevraagd blootgesteld
In je eigen huis heb je nog alle invloed op het wel of niet gebruiken van draadloze technologieën maar op scholen en kinderdagverblijven worden kinderen ongevraagd blootgesteld aan de straling, zonder dat ze hier wat aan kunnen veranderen. En deze straling geeft effecten zoals:
-chronische vermoeidheid;
-stekende hoofdpijn;
-concentratiestoornissen;
-slapeloosheid;
-hartritmestoornissen.

Juist kinderen
Voor volwassenen zijn alle draadloze frequentiegolven van de elektromagnetische velden van de draadloze toepassingen niet goed, maar helemaal niet voor kinderen. Kinderen (en jong volwassenen tot 23 jaar) hebben dunnere schedels dan volwassenen waardoor de straling veel verder in hun hoofd doordringt. Daarnaast hebben zij zachtere botten, een nog niet volledig ontwikkeld immuunsysteem en hun zenuwstelsel is nog volop in ontwikkeling. Hierdoor zijn zij veel kwetsbaarder dan volwassenen. Kinderen worden gedurende hun hele leven nu ook veel langer aan straling blootgesteld dan de huidige volwassenen als kind want pas in 1999 kwam de eerste consumentencomputer met draadloze internetverbinding op de markt. De volwassenen moeten zich hiervan bewust zijn en zorg hebben voor kind en jongvolwassene en geen draadloos netwerk willen hebben en goed en eerlijk voorlichten over mobiel gebruik. De overheid hoort hier helemaal een eerlijke en belangrijke rol in te spelen want het welzijn voor onze jongste generatie is dat dat de generatie zal zijn die ooit het welzijn van ons land zal gaan bepalen.

Bronnen;
https://stralingsleed.nl/blog/de-uitrol-van-5g-stopgezet-in-verschillende-landen/
https://www.allesoverdraadloosinternet.nl/wifi/draadloos-wifi-hoe-het-werkt/
https://stichtingehs.nl/
Foto: https://nos.nl/artikel/2028797-scholen-omarmen-smartphone-tegen-wil-en-dank 
https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/het-5g-netwerk-een-gevaar-voor-de-volksgezondheid?
https://stralingsleed.nl/blog/het-gevaar-van-draadloos-gebruik-voor-de-hsp-er-van-hsp-naar-ehs/
https://www.jrseco.com/nl/straling-het-onzichtbare-gevaar-in-de-klas/