Het microgolfsyndroom ontwikkelde zich na de installatie van 5G op het dak van het kantoor.

Uitrol 5G
De 5e generatie (5G), voor draadloze communicatie wordt uitgerold zonder dat duidelijk bestaat over de eventuele gevolgen op de menselijke gezondheid en het milieu. Het gaat hier om een 5G-zendmast welke  geïnstalleerd is op het dak van een kantoor en waar, twee voorheen gezonde mannen,  de symptomen van het “microgolfsyndroom” ontwikkelden.

Het microgolfsyndroom
Symptomen kenmerkend voor het microgolf syndroom, volgens een studie gepubliceerd in tijdschrift Medicinsk Access, als:
hoofdpijn;
-duizeligheid;
vaak dood aanvoelende gedeelten in het lichaam;
oorsuizen in de oren (tinnitus);
-geheugen problemen;
vermoeidheid;
suïcidale gedachten;
problemen met het zicht;
haaruitval.

Voordat 5G geïnstalleerd werd, waren er al basisstations voor 3G en 4G op dezelfde plaats. Het stralingsniveaus was dus al hoog vóór de overschakeling op 5G, maar na de overschakeling op 5G zijn de niveaus 188-voudig gestegen. Uit metingen vóór en ná de installatie van het 5G-systeem bleek dat de overschakeling op 5G leidde tot een toename van de straling van 9 milliWatt/m2 tot een maximum van 1.690 milliWatt/m2 – een niveau dat zowel acute als langdurige gevolgen voor de gezondheid kan hebben!

Verhuizing ander kantoor
Na de verhuizing naar een ander kantoor met veel en veel lagere radiofrequenties (RF) verdween langzaam weer het ziektebeeld bij beide mannen. Het ziektebeeld dat dus duidelijk verband hield met de blootstelling aan 5G. Dit terwijl de blootstelling beneden de door de ICNIRP* aanbevolen richtlijn lag! Richtlijnen die dus onvoldoende zijn om de menselijke gezondheid in zijn geheel te beschermen! Want het ziektebeeld bij beide mannen hield duidelijk verband met 5G. 5G dat richtlijnen heeft die niet voor iedereen geldig zijn en dus wél schade kunnen geven.

*ICNIRP= International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.
ICNIRP is een onafhankelijke internationale groep wetenschappers die blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling opstelt.

Havana syndroom
Tussen 2016 en 2018 werden onder medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Havana en Cuba, ook diverse ziektes geconstateerd. Ziekten van: misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, geheugenverlies en o.a. slecht horen. Al snel werd gesproken over het ‘Havana syndroom’. Later werden vergelijkbare symptomen waargenomen bij medewerkers en hun aanhang van de ambassades in Wenen, Berlijn en Bogota.

Oorzaak het Havana-syndroom, wordt volgens de Amerikaanse inlichtingendienst, veroorzaakt door ‘elektromagnetische energie*. Hiermee gaan zij direct in tegen de CIA, die stelde dat daar geen bewijs voor was.

* Elektromagnetische energie of straling is een verzamelnaam voor alle soorten straling die uit elektromagnetische golven, elektromagnetische velden (EMV) bestaan. Elektro Magnetische Velden (EMV van alle draadloze communicatie) zijn;
-niet te horen,
-niet te zien en
-niet te ruiken.

Een hoogsensitief persoon of  HSP’ er (highly sensitive person), is een  zeer gevoelig persoon, een sterk sensitief persoon. Hoog-sensitieve mensen beleven geur, smaak, gevoel en geluid intens. HSP ‘ers merken meer abstracte dingen op, zoals een bepaalde sfeer of stemming. Met hooggevoeligheid wordt je geboren; dat ben je. Merkt de HSP’ er nu ook de elektromagnetische velden van alle draadloze wél op? En wordt hier ziek van?

Hoogsensitief
De Amerikaanse inlichtingendiensten heeft een rapport klaar en over dat laatste zijn ze heel duidelijk: HSP’ ers hebben hun klachten níet ingebeeld, wat vaak gezegd wordt. Zo’ n vijftien procent van de bevolking is hoogsensitief (HSP) en toch wordt er vaak wat zweverig over gedaan. Volgens Elke van Hoof, klinisch psycholoog en professor aan de Vrije Universiteit Brussel, is dat onterecht. “De hersenen van hoog sensitieve personen (HSP’ ers) verwerken informatie daadwerkelijk anders dan de hersenen van mensen die niet hoogsensitief zijn. MRI-scans laten dat ook zien;

                 

Met HSP                                                          Zonder HSP
Elke van Hoof: “Simpel gezegd mist iemand die hoogsensitief is een filter in het informatieverwerkingssysteem in de hersenen. Zonder dit filter komt alles wat je ziet, hoort, ruikt en ervaart, even hard binnen en wordt het op hetzelfde niveau door de hersenen verwerkt. De hersenen maken dus geen onderscheid tussen belangrijke en minder belangrijke prikkels, terwijl bij iemand die niet hoogsensitief is de informatie wel gefilterd wordt voordat het door de hersenen verwerkt wordt. Iemand met hoogsensitiviteit onderscheidt zich door het vermogen om veel informatie uit de omgeving te halen én deze diepgaand te verwerken.”

 

De nieuwste prikkel voor de HSP ‘er: de elektromagnetische velden
Elektromagnetische velden of straling is het bewegen van elektrische- en magnetische trillingen door de ruimte. Deze elektrische en magnetische trillingen (EMV) staan loodrecht op elkaar en zijn niet te zien, te horen of te ruiken. Maar…. wél te voelen door een High Sensitief Person (HSP ‘er). Een HSP ‘er die hierdoor ook langzaam Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS ‘er) wordt?

Bronnen:
Foto: https://thelovefactory.nl/2023/02/24/5g-masten-maken-gezonde-mensen-ziek-maken-zo-blijkt-uit-twee-casusrapporten/
https://stralingsleed.nl/blog/het-microgolfsyndroom-microwave-sickness-of-havana-syndroom-na-installatie-van-5g/
https://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/12932/Microwave%20Syndrome%20in%20Two
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetisch_veld
https://apokalypsnu.nl/2022/03/23/5g-straling-veroorzaakt-symptomen-van-het-microgolfsyndroom-zo-blijkt-uit-een-studie/
https://stralingsleed.nl/blog/5g-veroorzaakt-het-magnetronsyndroom/
https://stralingsleed.nl/blog/het-gevaar-van-draadloos-gebruik-voor-de-hsp-er-van-hsp-naar-ehs/
Foto hersenen: https://www.antistralingshop.nl/2019/04/03/elektrogevoeligheid/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5201554/havana-syndroom-ambassade-amerikaanse-ziekte-duizeligheid