Een panel van Amerikaanse wetenschappers heeft mogelijk een oorzaak gevonden voor het Havana-syndroom of het microgolfsyndroom, de mysterieuze ziekte waardoor tientallen Amerikaanse diplomaten op verschillende ambassades wereldwijd door getroffen zijn. In 2016 werden medewerkers van de Amerikaanse ambassade in de Cubaanse hoofdstad voor het eerst ziek door dit bewuste syndroom en leden aan;
-misselijkheid;
-duizeligheid;
-migraine;
-geheugenverlies;
-gehoorverlies.

In de daaropvolgende jaren bleek ook het personeel in andere Amerikaanse ambassades wereldwijd last te hebben van soortgelijke klachten, evenals burgermensen.

Elektromagnetische energie als oorzaak
In een rapport uit 2022 is de conclusie dat “elektromagnetische energie” mogelijk die onverklaarde klachten kunnen veroorzaken. De elektromagnetische velden van alle draadloze communicatie. Want: “het elektrische en magnetische veld staan hierbij loodrecht op elkaar en beide velden trillen in onzichtbare golven heen en weer, met een bepaalde snelheid. Elektrische velden die ontstaan door een verschil in elektrische lading is de frequentie. De frequentie is hoe vaak iets gebeurt of voorkomt binnen een bepaalde tijd en de sterkte van dat signaal. Die maken dat er dicht bij de bron, een risico voor de gezondheid ontstaat door de energie van dit elektromagnetische veld; de elektromagnetische straling.

De elektromagnetische straling
Elektromagnetische straling is de onzichtbare voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische trillingen de elektromagnetische velden (EMV). Licht, radiogolven en röntgenstraling zijn vormen van elektromagnetische straling staat in Wikipedia. En in het geval van de draadloze communicatie betreft het de radiogolven. Een elektromagnetische golf transporteert kleine pakketjes energie: fotonen. Hoe hoger de frequentie, hoe groter de fotonenergie.

Elektromagnetische velden (EMV) zijn onderverdeeld in zeven categorieën, aflopend van langere golflentes naar kortere golflengtes, namelijk:
-extreem laagfrequente velden (ELF);
-radiofrequente velen (RF) waaronder: radiogolven en microgolven;
-infrarode straling;
-zichtbaar licht;
-ultraviolette straling;
-röntgenstraling;
-gammastraling.

Niet-ioniserend of ioniserende straling
De grens van de niet-ioniserende – en ioniserende straling ligt bij het zichtbaar licht. Dus onder niet-ioniserende straling vallen de:
-radiogolven;
-microgolven;
-infrarood;

Radiogolven
Een radiogolf, ook radiofrequente (RF) straling genoemd, is een golf in de vorm van elktromagnetische  straling met golflengten uiteenlopend van ruwweg duizend kilometertot één millimeter, dus in het frequentiegebied van enkele honderden hertz (Hz) tot enkele honderden gigahertz (GHz).

Micro golven
Micro golven hebben een golflengte van 1 m (bij een frequentie van 300 megahertz (MHz) tot 1 mm (bij een frequentie van 30 gigahertz-GHz). Een microgolf is elektromagnetische straling en het zijn radiogolven in het hogere frequentiegebied, het infrarode ligt. De golflengte is groter dan die van infrarood. Microgolven hebben een golflengte van 1 m (bij een frequentie van 300 MHz) tot 1 mm (bij een frequentie van 300 GHz). Hieronder vallen de; Ultra High Frequency (UHF)-, Super High Frequency (SHF)- en Extremely High Frequency (EHF)–straling.

Infrarode straling
Infrarode licht ligt nét voor het zichtbaar licht op papier en is nog nét niet-ioniserend. Infrarood of infrarode straling, is voor het  menselijk oog niet waarneembare elektromagnetische straling, met golflengten tussen circa 780 nanometer (nm) en 1 millimeter (106 nm), dus tussen het zichtbare licht en demicrogolven. 

Onze zon
Infraroodstraling bevat elektromagnetische golven die ook het zonlicht bezit. Het infrarode gedeelte is voor het menselijk oog niet waarneembaar en om te kunnen ioniseren is een minimale energie nodig. Het golflengtegebied van 780 nm (eind zichtbaar licht) tot 10 micrometer (µm) wordt aangeduid met;
-nabij-infrarood, van 10 tot 30 µm;
-middel-infrarood, van 30 µm tot 300 µm;
-ver-infrarood en van 300 µm tot 1 mm met sub-millimetergebied. 

Waar het grootste gedeelte van de IR straling op aarde afkomstig is van de zon is nu sinds deze eeuw 5G eveneens verantwoordelijk voor het zenden van microgolfstraling* Het gebied naast het zichtbare licht, is het ioniserende UV-spectrum. Ben bootstelling aan overmatige UV-straling verhoogt het risico op staar en we weten allemaal dat als we in korte tijd teveel zonlicht op de huid krijgen, we de huid verbranden. De huid wordt rood en doet pijn en geeft soms zelfs blaren. Dat door verbrandingen de kans op huidkanker ontstaat.

* 5G gaat namelijk ( in tegenstelling tot 2G, 3G en 4G) gebruik maken van microgolfstraling (net als 4G+), infraroodstraling en laserstraling waarvan sommige lasers hun energie uitstralen in infraroodstraling en in het ultraviolette deel, in het ioniserende deel*. 

 Het microgolfsyndroom ná installatie van 5G
De snel opkomende symptomen bij mensen na de inzet van 5G, hebben érg veel weg van het Havana-syndroom of het microgolfsyndroom, daar waar Amerikaanse onderzoekers de microgolven van 5G de schuld van geven. Symptomen gesignaleerd na de inzet van 5G;
-duizeligheid;
-hoofdpijn/migraine;
-geheugenverlies/ concentratieproblemen/ bewust zijn verlies;
-sterke tinnitus (constant geluid in de oren);
-misselijkheid;
-oogproblemen;
-een verzwakt immuunsysteem;
-verminderd bewustzijn.

De klachten die het ambassade personeel in 2016 melden bleek later de magnetronziekte te zijn! De magnetronziekte die ontstaat met behulp van microgolven en vochtdeeltjes in het voedsel verhit door deze op hoge frequentie te laten trillen.

Zitten wij nu, als het ware met zijn allen in de magnetron?
Want door 5G is de straling exponentieel toegenomen!
In de afgelopen jaren is de menselijke blootstelling aan microgolfstraling (radiofrequente RF-straling) van de draadloze technologie 5G, explosief toegenomen met frequenties in het bereik van 300 megahertz (MHz) tot 300 gigahertz (GHz). 5G-netwerken kennen een maximale snelheid van 10 gigabit per seconde, wat veel sneller is dan hun voorganger. De hoogste frequentie bij 5G is 26 gigahertz (GHz), die dichtbij de infraroodstraling ligt. Bovendien is er ook nog eens een uitbreiding, een groei van de 5G-zendmasten waardoor de hele wereld wel op een magnetron gaat lijken!

Niet meegegroeid
Want niet passend bij deze exploderende blootstelling aan RF-straling is de regelgeving en de veiligheidslimieten die van toepassing zijn op de toegestane 5G-straling in veel landen. Deze aanpak is een sterk achterhaald. Want deze ‘veiligheidsgrenzen’ (of richtlijnen) beschermen mensen alleen tegen schadelijke effecten die optreden als gevolg van acute verhitting, ook wel het ‘thermisch effect’ genoemd. En dit treed op wanneer de RF-straling extreem hoog is en waardoor de weefseltemperatuur binnen zeer korte tijd met meer dan 1 °C stijgt. 

De biologische effecten
De biologische effecten worden door overheden (waaronder Nederland) echter niet wetenschappelijk erkend om de simpele reden dat dit nooit onderzocht is door de officiële instelling hiervoor: de ICNIRC (de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Dit omdat, volgens het ICNIRP biologische effecten van draadloos gebruik, op een lichaam niet bestaan ( wat overheden natuurlijk goed uitkomt). Bijgevolg zijn dat mensen volledig onbeschermd tegen een hele reeks schadelijke effecten zijn die worden veroorzaakt door niet-thermische en de biologische effecten op de RF-straling. Als het ware met zijn alleen in de magnetron! Schadelijke effecten ontstaan als;
-kanker;
-hersenschade;
-verstoring van de hormoonproductie;
-geheugenverlies;
-DNA-schade;
-oxidatieve stress;
-neurologische effecten zoals; hoofdpijn, concentratieverlies, zichtproblemen en depressie.

Wetenschappelijk onderzoek heeft herhaaldelijk en overvloedig aangetoond dat dergelijke effecten optreden bij niveaus ver onder de thermische limieten nu geldedend! Bovendien bieden de huidige richtlijnen voor blootstelling aan RF-straling geen bescherming tegen schadelijke effecten op de biodiversiteit, d.w.z. de planten, dieren, bacteriën en schimmels.

Wetenschappers hebben opgeroepen tot aanzienlijk lagere maximaal toegestane limieten ter voorkoming van de gezondheid van de mens, dier en plant!

Bronnen;
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Elektromagnetische%20velden%20bij%20zendinstallaties.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radiogolf
https://tweakers.net/nieuws/134957/agentschap-telecom-lifi-en-infrarood-zijn-bruikbare-aanvullingen-op-wifi.html
https://emfhealth.nl/informatie-over-emf/elektromagnetisch-spectrum/niet-ioniserende-straling/
Foto; https://5g.nl/over-5g/
Foto EMV; https://www.kanker.be/alles-over-kanker/vraag-je-je-af-een-bepaalde-stof-kanker-veroorzaakt/elektromagnetische-straling#section2