Kleine ijsvogelvlinder

Hoe zit het met de invloed van radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) op insecten?
Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische oscillaties (trillingen). Elektromagnetische straling is er in lagere maar ook bij hoge frequenties, radiofrequente straling (RF straling).

Wat is RF straling?
Een radiogolf, ook radiofrequente (RF) straling genoemd, is een golf in de vorm van elektromagnetische straling met golflengten uiteenlopend van ruwweg duizend kilometer tot één millimeter. In het frequentiegebied dus van enkele honderden hertz (Hz) tot enkele honderden gigahertz (GHz).

Deze straling is overal
Deze RF-straling is overal sinds 2G voor het eerst in 1991 in Finland werd ingevoerd en in 1992 in Nederland de eerste gsm-netwerken in gebruik genomen werden.  
Deze straling is nu in 2023 overal, draadloos! Op het werk, onderweg, thuis en bij de buren. We hebben tegenwoordig zelfs ons leven zó ingericht dat veel draadloze apparaten ‘onmisbaar’ zijn geworden en naast de zichtbare natuurlijk straling (licht) is er nu ook de onzichtbare onnatuurlijke straling, zelfs dag én nacht!

En dat is natuurlijk helemaal niet gevaarlijk zeggen de fabrikanten die ieder jaar miljarden verdienen aan deze industrie. Ook de overheid, die maar wat blij is met alle draadloze*. Ook het werken met asbest heeft toch tot 1949 geduurd voordat beroepsziekten zoals asbestose werden erkend! De Gezondheidsraad (GR) zegt nu toch ook dat de elektromagnetische velden (EMV) van alle draadloze communicatie, geen nadelige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid? Wat zullen ze zeggen over pakweg 50 jaren?

*De taak van de Gezondheidsraad is het adviseren van regering en parlement op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg.  Maar blijkt niet dat de uitrol van 5G de Europese economie en samenleving miljarden aan euro ’s oplevert?

Waarom zijn insecten zo belangrijk?Al onze insecten zijn een essentieel onderdeel van het ecosysteem. Een ecosysteem dat steunt op de interaktie tussen verschillende diersoorten met hun directe omgeving. Ook onze insecten kunnen niet (net als veel mensen) tegen de onzichtbare, niet te ruiken en onhoorbare radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) van de antennemasten. En het verdwijnen van een soort, heeft dan ook een dramatische invloed. Zo zijn insecten de bestuivers voor plantensoorten en indien dit niet kan gebeuren dragen de planten en/of bomen geen vruchten, en dat heeft dan weer invloed op het organismen dat deze vruchten eet……. En zo kan een  verandering een hele kettingreactie teweegbrengen!

Economische rol
En naast deze ecologische rol spelen insecten ook een economische rol, aangezien heel wat van onze landbouwgewassen afhankelijk zijn van bestuiving door insecten.

Radiofrequenties van alle draadloze
Maar de insecten worden, vandaag de dag constant blootgesteld aan de radiofrequenties van de elektromagnetische velden (RF-EMV). De onhoorbare, onzichtbare en niet te ruiken radiofrequenties. Van de eerste gsm’s (2G) in 1991 naar 6G in 2030?

Zijn radiofrequenties dan schadelijk voor insecten?
Insecten worden voortdurend blootgesteld aan elektromagnetische velden (RF-EMV). De Europese Unie heeft 3 voorkeursfrequenties voor
5G aangewezen, namelijk de:
-700 megahertz (MHz);
-3,5 gigahertz (GHz) in 2023;
-26 GHz. in 2030?

De 700 MHz is sinds 2020 in gebruik, 3,5 Gigahertz-frequentie wordt in 2023 geveild en daarna volgt dus nog de 26 GHz-frequentie.

De kennis over insecten en RF-EMV is echter beperkt. Maar uit de huidige kennis kan al snel afgeleid worden dat deze RF-EMV (straling) mogelijk schadelijk kan zijn voor insectenpopulaties.

Nog meer draadloze apparaten
Daar waar 4G ongeveer 4000 apparaten per vierkante kilometer ondersteunt, ondersteunt 5G er ongeveer één miljoen. En bekend is ook dat 5G gebruik maakt van ‘massive MIMO*’, wat staat voor ‘multiple input and multiple output’.

*Massive MIMO-antennes zijn antennes die bestaan uit meerdere antennes in een raster van tenminste 8×8 antennes met een bereik van ongeveer een kilometer. Deze antennes kunnen gericht een signaal bundelen (beamforming) en een gebruiker een ‘eigen’ verbinding op maat geven, in tegenstelling tot een sectorantenne waarbij alle gebruikers het uitgezonden signaal delen. 

Dat door de meerdere draadloze apparaten de RF-EMV (straling) nóg meer toeneemt op mensen én dieren. Dat insecten dus ook voortdurend worden blootgesteld aan straling en dat de kennis hierover beperkt is en 5G gewoon gebruikt wordt.

Spreekwoord
Dat wanneer de honingbijen zullen sterven het volgend spreekwoord niet meer van toepassing is:

door de bijenteelt in stand te houden zullen flora en fauna zich blijven ontvouwen.

                                        Dus: zonder bijen geen leven op aarde?

Bronnen;
https://www.consultancy.nl/nieuws/32892/uitrol-van-5g-levert-europese-economie-miljarden-op https://over5g.be/blog/radiofrequente-elektromagnetische-velden-en-insecten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Generaties_mobiele_telefonie#1991:_2G[3]_(2e_generatie_-_GSM/GPRS/EDGE)