Aandoeningen, gegroepeerd onder de algemene term “dementie, worden veroorzaakt door abnormale hersenveranderingen, zegt de literatuur. Het aantal mensen met dementie verdubbelt in de komende jaren, zegt Alzheimer Nederland en in 2022 hebben ze geen oplossing. De hersenziekte dementie zal de komende jaren dus explosief stijgen en er is veel onzekerheid en onduidelijkheid rondom deze ziekte.

Dementie
Bij dementie kan de informatie welke binnenkomt in de hersenen niet goed meer worden verwerkt. Dementie kent een progressief verloop waardoor de beschadigingen in de hersenen steeds meer toenemen en de persoon steeds verder achteruitgaat. Dementie is een naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen de informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziektes.

Maar een nieuwe vorm van dementie bestaat: digitale dementie!

Digitale dementie
Een nieuwe vorm van dementie is de digitale dementie! Dementie veroorzaakt door draadloze communicatie; digitale dementie! Draadloze communicatie in de vorm van alle mobieltjes, wifi, smart weerstation, slimme verlichting, slimme rolluiken, een garagedeur met slimme eigenschappen, de verwarming als onderdeel van een ‘smart home’ en alle zendmasten die hiervoor nodig zijn.

Vanaf goed de eeuwwisseling (2002), worden we steeds meer blootgesteld aan onzichtbare-, onhoorbare- en niet te ruiken straling en kunnen hiervan digitale dementie krijgen. Digitale dementie lijkt erg veel op de ziekte van Alzheimer maar heeft een compleet andere oorzaak: één die nog niet genoemd wordt door de wetenschap.

Want bij de ziekte van Alzheimer gaan de zenuwcellen in de hersenen kapot. Wat wel genoemd is dat de ziekte van Alzheimer de afgelopen 20 jaar (zo rond vanaf de eeuwwisseling dus) zo enórm is toegenomen. En dit komt dus overeen met de enorme toename van de elektromagnetische velden (EMV). EMV van de vele zendmasten, alle snel groeiende mobiele draadloze telefoons en alle andere draadloze middelen.

Digitale dementie/de ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Maar liefst 70% van alle mensen met dementie heeft Alzheimer. Iemand met Alzheimer krijgt problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds meer moeite met dagelijkse vaardigheden en wordt niet meer beter. 

 Digitale dementie (met als oorzaak alle digitale informatie) líjkt erg veel op de symptomen van dementie/Alzheimer (met als oorzaak een aandoening van de hersenen) maar hebben dus compleet andere oorzaken, één die nog niet ge- en genoemd wordt door de wetenschap; de elektromagnetische velden (EMV).

Digitale dementie waarvan wél, sinds 2020, in het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) staat: geheugenverlies dat ontstaat doordat iemand geheel en al met digitale hulpmiddelen werkt (draadloos). Dus het zijn wél de mobiel, wifi, de draadloze PC en alle zendmasten hiervoor nodig! Terwijl iemand die elektrogevoelig is hoogstwaarschijnlijk géén draadloze middelen heeft maar wél de klachten krijgt die beschreven zijn. Klachten die ook beschreven zijn in het boek ‘Digitale Dementie’ van Manfred Spitzer. De schrijver van o.a. de boeken: Smartphone-Epidemie, Digitale Dementie en Digiziek, beschrijft de parallellen tussen de ‘digitale’ dementie en ‘echte’ dementie:

Digitale dementie                                 ‘Echte’ dementie
-geheugenstoornissen;

-concentratiestoornissen;

-spraakproblemen;

-emotionele afvlakking;

-algemene versuffing;

-toename in stress;

-duizeligheid;

-tintelingen in de ledematen (doof gevoel);

-geluid in de oren;

-steeds meer moeite met het lopen.

-geheugenverlies;

-verminderd beoordelingsvermogen dat kan leiden tot verkeerde beslissingen;

-moeite met dagelijkse handelingen;

-taalproblemen;

-vragen herhalen;

-spullen kwijtraken. Vergeten waar de bril moet liggen of waar de auto staat geparkeerd;

-veranderingen in stemming of persoonlijkheid omdat ze gebieden in de hersenen aantasten die betrokken zijn bij emoties, gedrag en sociale interacties.

Onderzoek draadloos gebruik
In opdracht van drie Nederlandse ministeries (EZ, VROM en VWS) heeft TNO-FEL (TNO=Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek en FEL= Fysisch en Elektronisch Laboratorium) dan ook in 2003 al onderzoek verricht naar de invloed van deze elektromagnetische velden en de uitwerking op mensen. De resultaten van dat onderzoek zijn best schokkend: de relatief hoge frequenties van de toen nieuwste UMTS-zenders (3G/ 2100 megahertz), kunnen volgens dit onderzoek van TNO-FEL, duizeligheid en tintelingen veroorzaken! Dit weet onze overheid dus in 2003 al en vervolgens gaat in juli 2020, 5G gewoon in werking en bieden de drie mobiele operators in Nederland, een commercieel 5G-netwerk aan met drie specifieke frequentiebanden voor 5G:
-de 700 megahertz (MHz);
-de 3,5 gigahertz (GHz);
-de 26 GHz!

De frequenties (EMV) van ons telefoonnetwerk
Want een belangrijke eigenschap van een elektromagnetisch veld (of ‘straling’) is de frequentie. De frequentie geeft aan hoe vaak het veld per seconde van richting en sterkte wisselt. We drukken de frequentie uit in Hertz. Van lage naar hoge frequentie is, in een tabel gezet; het Elektro-Magnetisch-Spectrum. Dit Elektro-Magnetisch-Spectrum (EMS) bestaat uit: gammastraling, röntgenstraling, zichtbaar licht, infraroodstraling, microstraling en radiogolven. Hoe hoger die frequentie in de straling, hoe meer flora, fauna en mensen hierop zullen reageren.  Radiogolven hebben ‘naar verhouding’, minder energie dan röntgenstraling en gammastraling.  Maar in wezen zijn gammastraling niets anders dan radiostraling of zichtbaar licht, alleen hebben de fotonen*méér energie en nóg kortere golflengtes!

*Elektromagnetische straling is dus de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische trillingen. Deze energiepakketjes worden fotonen genoemd.

En deze elektromagnetische velden lijken nu wel degelijk iets met ons hoofd te doen
Je hersenen zorgen er op verschillende manieren voor dat je prikkels van straling goed kunt verwerken. Zo ’n vijftien procent van de bevolking is hoogsensitief alleen (HSP). Elke van Hoof, klinisch psycholoog en professor aan de Vrije Universiteit te Brussel, over HSP ‘ers; “de hersenen, van hoog sensitieve personen. verwerken de informatie anders dan die van mensen die niet hoogsensitief zijn (de gemiddelde mens) en MRI-scans laten dat ook zien.”

Dr. Elaine Aron (expert hooggevoeligheid) schat dat 10 tot 15% van de wereldbevolking (zonder dit te willen) open staat voor de prikkels van de draadloze straling; de Elektro Magnetische Velden (EMV). HSP ‘ers zijn. Bij HSP ‘ers komt dit (het draadloze) veel harder binnen dan bij de rest van de bevolking. Deze prikkel van de draadloze communicatie is er voor de HSP ‘er dus sinds eind 20ste/begin 21ste eeuw bijgekomen. Een nieuwe prikkel waar (nog) geen rekening mee wordt gehouden!

Bekend is ook dat mensen met de ziekte van Alzheimer een lekkage van de bloed/hersenbarrière (BHB) hebben
Onze bloed-hersenbarrière (BHB) scheidt de bloedsomloop van het hersenenvocht. Een BHB-lekkáge betekent; “dat de hersenen hun beschermende buffer hebben verloren en dat het normale evenwicht van de hersencellen wordt verstoord en dat de cellen zich in een ongezonde omgeving bevinden”, zegt Prof. dr. ir. W.H. Backes, klinische fysicus / wetenschappelijk onderzoeker; ”deze mechanismen kunnen uiteindelijk leiden tot achteruitgang van de hersencellen en een ‘lekkende BHB’ leidt uiteindelijk tot dementie”. Laat nu ook bekend zijn dat:

radio-frequente straling  ook de BHB verzwakt
Bewezen is dat radio-frequente straling (RF-straling) de bloedhersenbarrière  (BHB) verzwakt, de BHB gaat lekken en zorgt dat schadelijke gifstoffen gemakkelijker bij de hersenen komen.

Radio-frequente straling veroorzaakt oxidatieve stress
Een ander onderzoek uit 2015 al, welke gepubliceerd is in het tijdschrift Electromagnetic Biology & Medicine, geeft aan dat apparaten die RF-straling genereren, ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, waaronder kanker. De wetenschappers van dit onderzoek vonden verscheidene eerdere onderzoeken die lieten zien dat RF-straling een soort van ‘oxidatieve stress’ veroorzaken, dat ervoor zorgt dat de antioxidant-verdedigingen van het lichaam overweldigd raken en in essentie maken  dat vrije radicalen vrij spel hebben.

Want wat is oxidatieve stress?
Oxidatieve stress is een stofwisselingstoestand, waarbij er meer dan een normale fysiologische hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen (ROS – reactive oxygen species) in een cel gevormd worden. De reactieve zuurstofverbindingen (ROS) beschadigen delen van de cel, inclusief proteïnen, lipiden én DNA.

Personen met HSP hebben dus gewoon anders functionerende hersenen dan niet-HSP ‘ers. Hoogsensitief is niet iets wat je kunt krijgen; je bént het, je wordt zo geboren. De oorzaak van deze erg op dementie lijkende aandoening is de draadloze straling is, en dan  vooral van 5G? Dat er plekken moeten komen komen deze draadloze straling?

Dementie/ digitale dementie
Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziekten toch? Hoort daar nu dus ook nummer 51 bij: dementie als gevolg van alle draadloze velden en hun masten daarvoor nodig? De digitale dementie? Dat wat voorkomen kan worden?

Bronnen;
https://stralingsleed.nl/blog/krijgen-we-met-zijn-allen-alzheimer-door-ons-draadloze-gebruik/
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/soorten-vormen/lewy-body-dementie?gclid=Cj0KCQiAtbqdBhDvARIsAGYnXBOyW1UvM3F6H5XQnJdQZNr-aW96gcDtOVdS-as1EPaAM6b9KjbxeMwaAtKrEALw_wcB
https://dekennisvannu.nl/site/artikel/Waarom-het-digitale-tijdperk-in-2002-begon/5788#:~:text=Slechts%20zeven%20jaar%20later%20was,concluderen%20twee%20Amerikanen%20in%20Science.
Foto: https://puzzel1000stukjes.nl/blog/puzzelen-goed-voor-brein/
https://stralingsleed.nl/blog/het-gevaar-van-draadloos-gebruik-voor-het-hoog-sensitieve-brein/
https://gezondnu.nl/psyche/hoogsensitief-onderzoek-je-hersenen-werken-anders/
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/144405-wat-is-digitale-dementie.html
Digitale dementie Manfred Spitzer + foto; https://www.bol.com/nl/nl/f/digitale-dementie/9200000011326336/
Digiziek: https://www.bol.com/nl/nl/f/digiziek/9200000056513448/