De onafhankelijke wetenschappers (niet in dienst van de telecom) maken in april 2022 de uitslag van een onderzoek bekend: de ziekte van Alzheimer wordt ook veroorzaakt door de straling van de mobiele communicatie!

Wat zegt de huidige geldende wetenschap?
Dementie is officieel een verzamelnaam voor verschillende ziektes die de hersenen aantasten en waardoor iemand steeds verder achteruitgaat in functioneren. Er zijn meer dan vijftig vormen van dementie waarvan Alzheimer de bekendste is en meest voorkomende vorm van dementie. 

Wat is Alzheimer in de literatuur
Zo ’n 70% van de mensen met dementie heeft Alzheimer. Alzheimer begint vaak sluipend met geheugenproblemen. Naarmate de ziekte vordert, verliest iemand met Alzheimer, steeds meer vaardigheden en wordt uiteindelijk volledig afhankelijk van anderen. 

Hoe herken je Alzheimer
De klachten specifiek voor Alzheimer zijn:
-moeite met de taal. Je hebt steeds meer moeite om de juiste woorden te vinden, te gebruiken en om te begrijpen (afasie);
-visueel-ruimtelijke stoornissen. Je herkent de omgeving niet goed meer en verdwaalt op plaatsen die altijd goed bekend waren;
-verstoorde tijdbeleving. Je weet niet meer welke dag, maand of jaar het is. Ook klokkijken of een globaal besef van tijd (ochtend, middag, avond) wordt steeds lastiger;  
-naaste voorwerpen en geluiden weet je moeilijk of niet meer. Niet meer weten waar ze voor dienen of waar ze vandaan komen (agnosie);
-dat simpele handelingen, zoals aan- en uitkleden, steeds moeilijker gaat tot niet meer. Er is veel moeite met de volgorde van de handelingen om resultaat te bereiken(apraxie);
-dat het karakter verandert. Je kunt achterdochtig worden, onrustig of zelfs agressief, maar je kunt juist ook steeds lustelozer worden (apathie). Bij dat laatste geval trek je je terug, wordt je onverschilliger, verliest je interesse in de omgeving en besteedt je minder aandacht aan persoonlijke verzorging;
-stemmingsveranderingen of depressie.

Wat is de ziekte van Alzheimer?
Bij de ziekte van Alzheimer ontstaan er in de zenuwcellen van de hersenen ophopingen van een bepaald eiwit, het zogenoemde beta-amyloïd eiwit. De afbraak van dit eiwit verloopt niet goed. Onderzoekers denken dat door ophopingen van dit eiwit (‘plaques’), de zenuwcellen en de verbindingen tussen deze zenuwcellen niet meer goed (tot helemaal niet) werken. Er ontstaat ook een soort kluwen van draadvormige eiwitten (tangles) in de zenuwcellen zelf. Deze maken het functioneren van de zenuwcel onmogelijk, waardoor de cel sterft.

De officiële wetenschap geeft als oorzaken voor de ziekte van Alzheimer:
-samenklontering van het eiwit amyloid (amyloid eiwit is een giftige eiwit en klontert samen als  ‘plaques’ tussen de hersencellen waardoor hersenencellen steeds minder gaan werken);
-tau eiwitkluwen. Het eiwit tau zorgt ervoor dat voedingstoffen van de ene kant van de cel naar de andere kant worden vervoerd.  Bij de ziekte van alzheimer is het tau-eiwit veranderd. Het is anders gevouwen en door hun afwijkende vorm zorgen deze eiwitten ervoor dat het transport van voedingsstoffen door de cel niet goed verloopt. Uiteindelijk sterft de cel hierdoor. De schadelijke eiwitkluwen in de hersencellen van mensen met alzheimer noemen we ‘tangles’;
-gliacellen. Naast zenuwcellen bevatten de hersenen ook andere cellen, de gliacellen. Wel 90% van ons brein bestaat uit zogenaamde gliacellen. Ze ruimen onder andere afgestorven zenuwcellen op en zorgen voor de stevigheid van de hersenen. Bij de ziekte van alzheimer spelen giftige ophopingen van het eiwit amyloid een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat deze cellen bij de ziekte van alzheimer, overactief en agressief te werk gaan;
-beschadigingen van de bloed-hersenbarrière. De cellen van de bloed-hersenbarrière zorgen ervoor dat er geen schadelijke stoffen in het hersenweefsel terechtkomen. De barrière bevat ook speciale mechanismen om het amyloid eiwit vanuit de hersenen naar het bloed te transporteren. Wanneer deze mechanismen falen, ontstaan er ophopingen van amyloid eiwitten in het brein.

Verloop van alzheimer
Uiteindelijk kan je met dementie niet meer zelfstandig functioneren en is er steeds meer hulp van anderen nodig. In de laatste fase nemen de krachten van iemand met Alzheimer zo sterk af dat algemene verzwakking de doodsoorzaak kan zijn. Vaak komen er in de laatste fase ook slikproblemen voor, die luchtwegontstekingen kunnen veroorzaken, of evenwichtsproblemen die tot ernstige valongelukken kunnen leiden. Voor de ziekte van Alzheimer is nog geen genezing gevonden. Onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van de calciumhypothese van de ziekte van Alzheimer, die stelt dat de ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt door overmatig intracellulair calcium.

Digitale dementie
In het Nederlands Woordenboek staat vanaf 2020 bij digitale dementie: geheugenverlies dat ontstaat doordat iemand geheel en al vertrouwt op digitale hulpmiddelen en daardoor zijn hersen niet meer traint om zaken te onthouden. De klachten beschreven bij Alzheimer lijken ook te gelden voor de digitale dementie. De leeftijd waarop de ziekte van Alzheimer begint, is de afgelopen 20 jaar (zo rond de eeuwwisseling) enorm toegenomen, wat overeenkomt met de enorme toename van de blootstelling aan EMV door de draadloze communicatie. Recente studies rapporteren leeftijden van 30 tot 40 jaar van gevallen van Alzheimer.

Is Alzheimer, digitale dementie?
De jonge mensen die vele uren per dag worden blootgesteld aan de straling van mobiele telefoons, wifi en/of zendmasten, kunnen digitale dementie krijgen. Digitale dementie die erg veel lijkt op de symptomen van Alzheimer maar heeft een compleet andere oorzaak, een die nog niet genoemd wordt door de wetenschap.

Professor Martin Pall
Professor Martin L. Pall van de Washington State University bestudeert dit fenomeen al langer en zegt: “EMV (elektromagnetische velden) werken via elektrische pieken in nanoseconden. Dergelijke pieken nemen enorm toe met elke toename van de pulsmodulatie* die wordt geproduceerd door zendmasten, mobiele telefoons, slimme meters, slimme steden en slimme woningen. Elk van deze digitale vormen kunnen extreem vroeg (jong) de ziekte van Alzheimer veroorzaken.”

* Pulsmodulatie is een techniek waarbij in een vaste frequentie pulsen worden uitgezonden als manier van digitale informatieoverdracht. Met 5G worden deze pulsen nog hoger en nog sneller. 5G hanteert een andere manier van werken dan de vorige netwerken en 5G gebruikt een veel hogere frequentie, zoals de 700 megahertz (MHz), de 3,5 gigahertz (GHz) en de 26 GHz. Daarnaast is de 60 GHz vergunningsvrij, dus hoeft niet eens aangevraagd te worden om te gebruiken.

Door de hogere frequenties  betekent het dat de antennes voor 5G dichter op elkaar moeten staan om signalen van A naar B te krijgen. Er staan straks dus veel meer antennes om ons heen met microgolfsterkte! Worden dan alle mensen digitaal dement? Blijft er niemand over om de economie te dragen?

Tijd dus om meteen te stoppen met de uitrol van 5G!

Bronnen:
https://www.dementie.nl/over-dementie/soorten-dementie/ziekte-van-alzheimer/wat-is-de-ziekte-van-alzheimer?gclid=Cj0KCQjw06OTBhC_ARIsAAU1yOVKoeGSVNgihbA3mZ9fJnCCikhDZ5axXLi9ZsOrhNJ5JGB2f7nKeKsaAiXMEALw_wcB
Foto: Manfred Spitzer, digitale dementie, hoe wij ons verstand kapot maken.
https://stralingsleed.nl/blog/gezondheidseffecten-door-mobiele-straling-bewezen/
https://www.deingenieur.nl/artikel/bezorgdheid-over-invoering-5g
https://stralingsleed.nl/blog/5g-is-wel-wat-anders-dan-de-vorige-netwerken/