27 september 2017

Al tientallen jaren wordt door wetenschappers en ervaringsdeskundigen beweerd dat elektromagnetische straling schade toebrengt aan onze gezondheid. Overheden en industrieën ontkennen de mogelijkheid van gezondheidsschade bij stralingsniveaus die we in en rond ons huis tegenkomen.

Geen plek
Inmiddels zien we, als gevolg van overbelasting door straling, steeds meer “uitvallers” die niet meer weten waar ze het nog zoeken moeten. Er is vrijwel geen plek meer te vinden op onze aardbol die vrij is van schadelijke straling. Experimenten met planten, dieren en mensen hebben schade aan levende organismen als gevolg van elektromagnetische straling overvloedig aangetoond.

Strategie overheid
De strategie van overheden en industrieën is er meestal op gericht om twijfel te zaaien over de schadelijkheid en zij houden vol dat die schadelijkheid niet onomstotelijk is bewezen. Ze gaan er gemakshalve aan voorbij dat ook niet onomstotelijk is bewezen dat straling veilig is. Om niet verstrikt te raken in de discussie “wel of niet wetenschappelijk bewezen” hebben wij een methode gekozen waar geen wetenschapper aan te pas hoeft te komen.

De test met een bloeddruppel
We hebben een druppel bloed onder een microscoop gelegd en een foto van gemaakt.

We zien best wel mooie ronde rode bloedlichaampjes met weinig klontering en weinig overlap van de rode bloedcellen.

Vervolgens een nieuwe druppel bloed en voor 10 minuten bestraald met een wifi signaal en een foto van gemaakt.


We zien na 10 minuten bestraling met een wifi signaal, onregelmatig gevormde rode bloedlichaampjes en een begin van klontering.

Voor de derde keer een druppel vers bloed afgenomen en 20 minuten blootgesteld aan wifistraling.

Na 2 x 10 minuten bestraling door hetzelfde wifi-signaal, zien we een grote mate van klontering en zeer onregelmatig gevormde rode bloedlichaampjes.

De bloedcellen veranderen
Het zal geen verbazing wekken dat de bloedcellen na 20 minuten bestraling met wifi, grote moeite hebben om door de nauwe bloedvaatjes in o.a. onze hersenen te stromen en daar de benodigde zuurstof af te leveren. Het vraagt ook weinig voorstellingsvermogen om daar de conclusies uit te trekken, namelijk: delen van de hersenen raken onvoldoende doorbloed en kunnen hun functies niet goed meer uitvoeren. Gevolgen daarvan kunnen zijn
aandoeningen zoals:
-Alzheimer;
-Parkinson;
-Verstoring hersen-bloedbarriëre;
-Hersentumoren (gliomen).

Geen wetenschapper kan betwisten dat dit de mogelijke gevolgen van de wifi straling kunnen zijn. Zoals te begrijpen zal zijn is een degelijk experiment niet geheel ongevaarlijk omdat het stralingsniveau ter hoogte van het hoofd gedurende de bestraling µ1800 Mw2. De in Nederland gehanteerde stralingslimiet is 2 miljoen tot 10 miljoen microwatt per m2 (µ perMw2), afhankelijk van het frequentiegebied. Beneden die niveaus zou dus volgens de Nederlandse overheid geen gezondheidsschade kunnen optreden.

p.s. in dit experiment is als stralingsbron een wifirepeater gebruikt. Vergelijkbare resultaten zijn te zien als een mobiele telefoon, een DECT telefoon, een babyfoon of een modern hoortoestel wordt gebruikt.

Dit onderzoek is gedaan door:
Peter van der Vleuten,
Brainport Biotech Solutions BV
www.brainportbiotechsolutions.com
email: peter@vandervleuten.net
mobiele telefoon: 06-51 57 89 34