Eén op de vijf Nederlanders maken zich zorgen over de gevolgen van straling voor de gezondheid, zo meldt Hart van Nederland en valt te lezen in Trouw 27 juli 2020. En die bezorgdheid is gegrond. Naar schatting 7% van de Nederlanders ervaart namelijk al gezondheidsklachten door straling van 2G, 3g en 4G antenne-installaties. Het meest gevreesd worden nu de zendmasten van 5G, die anders gaan werken dan de vorige mobiele generatie.

5G werkt anders dan 4G
5G heeft een heel andere zendtechniek dan 4G, 3G en 2G. Verschillen die, net als de vorige zendtechnieken, niet onderzocht zijn op het biologisch effect voor mensen, dieren en planten.

 Wat is er dan zo anders aan 5G?
De aard van de elektromagnetische straling (EM) is hetzelfde; de elektromagnetische golven zijn niet anders dan waarmee de oudere netwerken data verzenden. Alleen zal en gaat 5G veel hogere frequenties gebruiken, zoals de frequentie van 3,5 gigahertz (GHz) en 26 GHz. Een natuurkundige wetmatigheid zegt: hoe hoger de frequentie, hoe minder ver straling komt. Dus 5G heeft naast de grote hoge antenne-installaties (Massive MIMO*), veel kleinere masten nodig, dicht bij de bebouwing (slimm cells**).

*Massive MIMO-antennes.
Massive MIMO is een techniek die een hogere capaciteit in het netwerk mogelijk maakt zonder dat daarvoor ingrijpende aanpassingen nodig zijn (behalve de massale snoei of kappen van hoge bomen). De zenders en ontvangers van 5g maken gebruik van een gericht signaal (beamforming), waarbij een zendmast eerst de locatie van een apparaat bepaalt en door middel van slimme antennetechnieken een extra sterk signaal naar de telefoon stuurt. Bij het gebruik van 5G verzorgen sectorantennes samen met massive MIMO-antennes en kleine antennes (slimm cells) het mobiele communicatienetwerk. Dit in tegenstelling tot de sectorantennes voor o.a. 2G en 3G, waarbij alle gebruikers het uitgezonden signaal delen (zonder gebruik te maken van Massive MIMO en slimm cells). Sectorantennes zijn antennes die bestaan uit drie witte antennepanelen op een zendmast. Gezamenlijk voorzien deze antennes het gebied rondom de antenne-installatie van 2G of/en 3G bereik.

**Slimm cells (of small cells) zijn kleine antennes met een bereik van tien tot honderden meters en komen i.v.m. het bereik, te staan bij de huizen. Voor de werking van slimm cells moeten deze zijn verbonden met de backhaul van een operator. De backhaul is de verbinding van de antenne naar het netwerk. Small cells worden bij voorkeur aangesloten op de bedrade backhaul (glasvezel of andere breedband internet), maar deze apparaten hebben in voorkomende gevallen ook de mogelijkheid om te werken met een draadloze backhaul (point-to-point). De huidige draadloze backhauls gebruiken microgolven van 6 tot 42GHz en van 70 tot 80GHz (60GHz) en sub 6GHz (point-to-point of point-to-multipoint).

Technisch gezien bevinden deze millimetergolven zich in het bereik van 30-300 GHz. de extremely high frequency of EHF. Ongeveer 30% van deze hoogfrequente elektromagnetische straling wordt direct geabsorbeerd door de hersenen, vanwege cellen met magnetiet-kristallen die zich gemakkelijk laten doordringen. De menselijke hersenen bevatten ongeveer 5 miljoen kleine magnetietkristallen (natuurlijke magneten) per gram weefsel. Bij gebruik van de mobiel of smartphone verdriedubbelt deze straling uitstoot.

Hoge frequenties
Nu (2021) is in Nederland officieel (volgens de Rijksoverheid) dat 5G is uitgerold op de frequenties van 700, 1400 en 2100 megahertz (MHz). In 2022 wordt de frequentie van de 3,5 GHz geveild en zal op 1 september 2022 geactiveerd worden. 5G gaat dan werken met de frequenties:
-700 megahertz (MHz);
-3,5 gigahertz (GHz);
-26 GHz.

Het vreemde is dat Vodafone 28 april 2020 laat weten dat 5G in ruim de helft van Nederland geactiveerd is  en dat het eind juli 2020 al volledige dekking kan aanbieden. De frequenties voor 5G moeten in Nederland nog geveild worden, maar Vodafone zegt slim gebruik te maken van de huidige frequenties en van het bestaande antennepark. Want de nieuwe 5G-technologie is evengoed toepasbaar in andere frequentiebanden, waarvoor al vergunningen voor mobiele communicatie verleend zijn. Vandaar dus dat er veel klachten komen uit testgebieden en plekken waar Vodafone-masten staan: https://www.vodafone.nl/support/internet-en-dekking/dekkingskaart.shtml

 Bij deze hoogfrequente banden is één enkele antenne niet meer genoeg en moeten meerdere elementen samenwerken in een antenne-array waar Massive MIMO netwerken kunnen bestaan uit tientallen tot honderden antennes op één locatie. 

60 gigahertz wordt ingezet
Rond 60 gigahertz (GHz) band is er nog genoeg bandbreedte. Daar zit de band van vijfduizend megahertz (64-71 GHz) en de benodigde vergunning hiervoor is eind 2019 afgeschaft. De 60 GHz band (een straalverbinding, ook wel point-to-point-straalverbinding of vaste verbinding genoemd) wordt ingezet om buitengebieden (waar geen glasvezel mogelijk is) van snel internet te voorzien. Bij deze hoogfrequente banden is een enkele antenne echter niet genoeg en moeten meerdere elementen samenwerken in een antenne-array.

Van al deze frequenties, nodig voor 5G is nooit onderzocht hoe ze inwerken op onze huid en neurologisch systeem. En hoe ze inwerken op flora en fauna.

                                                          Mogelijkheden van 5G die niet bestonden bij 2G en 3G
Met full-duplex communicatie wordt bedoeld dat men een verbinding tot stand kan brengen waarbij er tegelijk informatie wordt uitgewisseld in twee richtingen: van zender naar ontvanger en van ontvanger naar zender

Wat is het verschil tussen 5G en de bestaande mobiele communicatietechnieken?
5G bouwt voort op de 4G+-technologie. In beide gevallen gaat het om draadloos verzenden en ontvangen van data. In eerste instantie zal 5G naast de huidige mobiele communicatienetwerken (2G, 3G en 4G+) bestaan. De verwachting is wel dat 5G die netwerken op den duur zal gaan vervangen: http://stralingsleed.nl/blog/6g-satelliet-de-ruimte-in-om-te-testen/, na 2022 wanneer de 3,5 GHz geveild is. De nieuwe eigenschappen van 5G, in vergelijk met de vorige netwerken zijn o. a. dat alles verbonden is met elkaar.

Zo zijn bijvoorbeeld hulpdiensten verbonden met verkeerslichten en patiënten op afstand verbonden met hun arts. Ook kan het netwerk zich aanpassen aan de vraag van de gebruiker en maakt het netwerk gebruik van:
1.andere modulaties en zendtechnieken;
2.bundelvorming;
3.hogere frequenties;
4.hoger zendvermogen;
5.een grotere dekkingsgraad.

Ad 1. Andere modulaties en zendtechniek
5G maakt gebruik van andere modulaties (de manier waarop een signaal door de lucht wordt verstuurd) en zendtechnieken dan zijn voorgangers. De eerste generaties van het mobiele netwerk (1G/2G) werkten grotendeels met analoge technologieën of oudere digitale modulatie. De 3de en 4de generatie mobiele netwerken maken gebruik van radiogolven (3 hertz (Hz) tot 30 megahertz (MHz). 4G+ maakt al voor een gedeelte gebruik van de microgolven (30 MHz tot 300 gigahertz (GHz) en de techniek voor 5G gaat gebruik maken van microgolfstraling 0,3 GHz tot 300 GHz), infrarode straling (0,3 terahertz (THz) tot 394 THz), tot net onder het zichtbaar licht) tot ultraviolette straling (789 THz tot 30 petahertz (PHz), na het zichtbaar licht dus ioniserende straling). Het 4G+- en 5G-netwerk worden uitgezonden op meerdere verschillende frequentiebanden. De zenders voor het 5de mobiele netwerk komen voorlopig in de bestaande hoge zendmasten die klaargemaakt zijn met 5G opties (vooral tijdens de lockdown, toen er niemand mocht demonstreren want iedereen moest verplicht binnen blijven)! Zendmasten die klaar gemaakt zijn voor een supersnelle verbinding voor veel bellers en die bestaan uit een massive MIMO antennes en beamforming. Daarmee krijgt ieder die zich met een 5G-smartphone aanmeldt een eigen bundelverbinding met de zender. De velden van deze zenders bestaan, gezien de hoge frequentie en dus kortere golflengte, uit ‘millimetergolven’ (MMG).

Ad 2.bundelvorming
5G gaat gebruik maken van bundelvorming. Hierbij kan middels een antenne-array, voor individuele gebruikers een specifieke radiobundel worden gemaakt. Dezelfde radiofrequenties kunnen daarbij worden hergebruikt in verschillende bundels. Zo kan er bijvoorbeeld een bundel gericht worden op een drone die boven een weiland vliegt. Verderop kan dan op dezelfde frequentie een bundel gericht zijn op een andere drone.

Ad 3.hogere frequenties
In 2021 werkt 5G op de frequenties, 700, 1400 en/of 2100 MHz, volgens de Rijksoverheid. In de toekomst (half 2022) is de bedoeling om te gaan naar de frequenties: 700 megahertz (MHz), 3,5 gigahertz (GHz) en 26 GHz. Van deze veel hogere frequenties dan waar de vorige netwerken gebruik van maken, is nooit onderzocht hoe ze inwerken op ons lichaam.

Ad 4.hogere blootstelling aan zendsignalen
In tegenstelling tot wat wettelijk wordt beweerd, zal de stralingsbelasting met ongeveer een factor 100 toenemen. Daarin is meegerekend: het zendvermogen van de bestaande 4G+ masten die naar 5G omgebouwd worden, de nieuwe array-masten, de small cells die aan de lantaarnpalen bevestigd gaan worden en het Internet of Things in de openbare ruimte en in de woningen zelf.

Ad 5.grotere dekkingsgraad
De telecomproviders hebben met de Rijksoverheid afgesproken dat toegewerkt zal worden naar een 5G-dekkingsgraad van 98% van Nederland.

Geen onderzoek
Naar de 5e generatie zenders is net als bij de vorige generaties, nooit officieel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de biologische effecten op mensen, flora en fauna (de onderzoekers die dat wel hebben gedaan en waarschuwen, worden door overheden genegeerd). Dit terwijl 5G gebruik gaat maken van miljard trillingen per seconde, veel hoger dan de vorige netwerken, waar overigens ook geen wetenschappelijk onderzoek verricht is naar de biologische effecten. https://www.pi4fld.nl/wp/zend-info/amateurbanden-en-propagatie/elektromagnetische-golven/

Het vreemde is
Dat wanneer je rookt menig persoon je boos aankijkt omdat ze zo ‘meeroken’. In 2020 is het zelfs verboden om in het openbaar een sigaret op te steken.  Wanneer diezelfde massamenigte jou bestraalt met miljoenen mobiele telefoons en de bijbehorende masten en microcellen moeten we dat dan accepteren en ziek van worden?

https://schooneveldadvies.nl/een-op-de-vijf-nederlanders-is-bezorgd-over-straling/
Foto: https://www.kennisplatform.nl/welke-frequenties-gaat-5g-gebruiken/
Foto: Spectrum IEEE
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Small+cells+en+massive+MIMO-+een+verkenning_DEF%20(3).pdf
https://www.ceragon.com/what-is-wireless-backhaul
https://www.emerce.nl/nieuws/vodafone-activeert-5g-al-bestaande-frequenties
https://www.stratix.nl/verkenning-small-cells-en-massive-mimo-antennes-voor-5g/