Er zijn vele studies en onderzoeken gedaan naar de effecten van hoogfrequente elektromagnetische straling op mensen, flora en fauna. Deze onderzoeken worden door de media in ons land amper bekend gemaakt of zelfs maar benoemd. Het is zogenaamd geen nieuws vinden velen want draadloos gebruik moet doorgaan en de mensen mogen niet weten dat het schadelijk is.  En bovendien zegt onze Gezondheidsraad toch dat het alleen een thermisch effect geeft? Een opwarmingseffect welke de klachten niet kunnen veroorzaken welke onze zoon ik kregen, door het wonen onder antenne-installaties. Maar er zijn wel terdege vele onderzoeken die het tegenovergestelde aangeven. Naast de thermische effecten veroorzaakt de straling van de draadloze communicatie ook a- thermische effecten: de biologische effecten.

Aanwijzingen van artsen en wetenschappers
Onderzoeken en waarschuwingen door onafhankelijke wetenschappers (niet in dienst van de
Telecom) over de biologische effecten die de onzichtbare en onhoorbare straling veroorzaakt, worden afgedaan als complotdenken en niet meegenomen in de besluitvorming door beleidsmakers.

Onderzoeken als het:
1. Freiburger Appel
Artsen luiden de noodklok: de volksgezondheid komt zwaar in het geding door de steeds heftiger wordende straling van de 2G. In de Duitse stad Freiburg, midden in het Zwarte Woud, werd op 9 oktober 2002 het Freiburger Appell ondertekend door 100 artsen en wetenschappers. Inmiddels (2021) hebben al zo’ n 1000 artsen dit Appell ondertekend en ongeveer 40.000 burgers. In totaal zijn er volgens stralingsexpert Barrie Trower in dit kader meer dan 8300 wetenschappelijke studies bekend. https://dooozz.nl/blog/freiburger-appell/, en is de norm die de Gezondheidsraad, RIVM en GGD in 2021 nog steeds hanteren in de stralingsdiscussie, achterhaald en hopeloos verouderd.

2.Naila onderzoek
Duitse huisartsen signaleren een drie keer hoger kankerrisico in de buurt van antennes voor de mobiele telefonie (2G masten). De artsen die het onderzoek in Naila in 10 jaar tijd (vanaf 1993) gedaan hebben, tonen aan dat de kans op toevalligheden kleiner is dan 1%. Met 99% zekerheid is dus vastgesteld dat de kans op kanker verdrievoudigt wanneer je in de buurt van een zendmast voor de mobiele telefonie woont. In 2004, is het risico op kanker bij mensen in het ‘gebied van een zendmast’ ruim drie keer groter dan daarbuiten. Binnen een straal van 400 meter krijgen in de tweede periode van vijf jaar (2009) 13 van de 320 mensen kanker, in het gebied tot 1000 meter 8 van de 647. Het gaat om bekende tumoren zoals borst-, prostaat-, darm- en longkanker, maar ook om minder veelvoorkomende kwaad-aardige gezwellen zoals alvleesklierkanker en nierkanker. De tweede opmerkelijke uitkomst is dat er niet alleen meer kanker voorkomt in het gebied van een zendmast, maar dat de tumoren daar gemiddeld 8,5 jaar eerder ontstaan dan bij de mensen buiten het gebied. https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,20041214:newsml_67eed1b8770a283468d66d5132867934

3.Het Interphone project
INTERPHONE werd geïnitieerd als een internationale reeks case-control-onderzoeken, gericht op vier soorten tumoren in weefsels die het meest radiofrequente energie absorberen die wordt uitgezonden door mobiele telefoons: tumoren van de hersenen (glioom en meningeoom), oorspeekselklier en akoestische zenuw (schwannoom). Het doel was om te bepalen of het gebruik van mobiele telefoons het risico op deze tumoren verhoogt en, specifiek, of radiofrequentie-energie (RF) die wordt uitgezonden door mobiele telefoons tumor verwekkend is. Vier jaar na de beëindiging van de onderzoeken in 13 landen (niet in Nederland) is op 19 mei 2010 het eindrapport verschenen over de relatie mobiel bellen en de stimulering van hersentumoren: https://interphone.iarc.fr/uicc-report-final-03102011.pdf. Het onderzoek stond onder leiding van Elisabeth Cardis en het rapport is een wetenschappelijk/politieke speelbal geworden dat een compromis vormt tussen groeperingen die schadelijke bel-effecten willen rapporteren en economische belangengroeperingen die publicatie willen tegenhouden. Want volgens de originele samenvatting geeft mobiel bellen een verhoogde kans op tumoren (glioma’s) en van meningioma’s en dan vooral aan de kant van de hersenen waar het meest gebeld wordt. Mensen die veel mobiel bellen hebben meer dan 40% kans om deze tumoren te ontwikkelen! Dit percentage zal alleen maar hoger zijn in 2021 wanneer massaal de smartphone, de Ipad en de draadloze laptop gebruikt worden bij de corona pandemie na 2020. En wat dit doet met andere draadloze stralingsbronnen waarvan de frequenties elkaar versterken en ‘aantikken’ weten ze zogenaamd niet. Ander stralingsbronnen in huis zoals:
-de magnetron;
-DECT-telefoon;
-wifi:
-DECT babyfoon;
-draadloos computergebruik van anderen in huis;
-dimmers. De transformator om het licht te dimmen creëert een onnodig magnetisch veld;
-verlichting. Led-verlichting is beter dan spaarlampen, maar zorgt toch nog voor een aanzienlijke hoeveelheid straling;
-en alle andere draadloze snufjes?

4.Reflex-studie
Van 2000 tot 2004 leidde prof. Adlkofer (1935) het Reflex project, dat resulteerde in de Reflex-studie. De Reflex-studie is een project die wordt gefinancierd door de Europese Unie, om onderzoek te doen naar mogelijke schade aan het genetisch materiaal, door hoogfrequente elektromagnetische velden (HF-EMF), zoals gebruikt in de GSM- technologie. Volgens de Reflex-studie veroorzaken zowel de GSM 900 megahertz (MHz) als de GSM 1800 MHZ schade aan de structuur en functie van menselijke genen, ónder de wettelijke toegestane limieten.  Professor Adlkofer: ”Het is een grote tragedie dat duizenden mensen in Europa moeten lijden onder de biologische effecten van de draadloze technologie en als psychisch gestoord worden beschouwd (en complotdenkers) alleen maar omdat de wetenschap nog niet in staat is om de elementaire mechanismen te begrijpen die leiden tot elektrogevoeligheid. De huidige situatie waarbij de telecomindustrie geniet van de hoge winsten terwijl de last neerkomt op de schouders van een betreurenswaardige minderheid is totaal onacceptabel”.

Artsen waarschuwden in de vorige eeuw al
In hun praktijk zien artsen een sterke relatie tussen diverse ziekten en chronische aandoeningen en de blootstelling aan straling. Regelmatig zien ze dat onbehandelbare klachten en ziekten verdwijnen wanneer de stralingsblootstelling sterk verminderd wordt. Vooral bij leer- concentratie- en gedragsstoornissen, bij bloeddrukafwijkingen, hartritmestoornissen, hartinfarcten, beroertes bij steeds jongere mensen, hersen-degeneratieve aandoeningen, epilepsie en kanker geeft aan dat er een relatie is met de stralingsblootstelling. Ook klachten die vaak als psychosomatische stoornis worden afgedaan, zoals hoofdpijn, migraine, chronische vermoeidheid, innerlijke onrust, slapeloosheid, moeheid overdag, oorsuizingen, gevoeligheid voor infecties, zenuw- en andere onverklaarbare pijnen, komen vaak voor bij een chronische blootstelling bij een hoge stralingsbelasting. De Oostenrijkse artsenvereniging wil dan ook een verbod zien op mobiele telefoons voor kinderen. Uit een enquête door de universiteit van Bern blijkt dat 61% van de geïnterviewde Zwitserse artsen van mening is dat er een relatie is tussen deze gezondheidsklachten en blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische velden van mobiel gebruik. In Nederland blijft de overheid echter maar stellen, dat er geen aanwijzingen zijn dat de straling van de mobiel en de antenne-installaties de gezondheid, naast alleen een thermisch effect, geeft.  De biologische effecten bestaan alleen bij de onafhankelijke wetenschappers!

Meer waarschuwingen
Op 31 mei 2011 heeft het IARC (International Agency on the Research of Cancer), een officieel agentschap en onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, na een week vergaderen door 31 wetenschappers uit 14 verschillende landen in een persbericht bekend gemaakt dat zij hoogfrequente elektromagnetische velden (waar de mobiele telefonie gebruik van maakt) in gaat delen in groep 2b:
mogelijk kankerverwekkend. Zij doet dat onder meer naar aanleiding van de onrustbarende toename van hersenkanker (in 2008 werden er wereldwijd 237.913 nieuwe gevallen geregistreerd van hersentumoren, 2/3 daarvan betrof het kwaadaardige glioom).

Waarschuwingen artsen in de 21ste eeuw
De gewenste stopzetting van 5G werd in 2017 voorbereid door wetenschappers en artsen die de EU dringend opriepen om de uitrol van 5G te stoppen vanwege ernstige potentiële gezondheidseffecten van deze nieuwe technologie; het 5G-appeal. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) aanzienlijk verhogen, bovenop de al bestaande 2G, 3G, 4G, wifi, IoT voor de telecommunicatie. Het is bewezen dat RF- elektromagnetische velden (EMV) schadelijk zijn voor mens,

flora en fauna.  http://www.5gappeal.eu/about/. Deze oproep wordt door de Nederlandse overheid genegeerd en ze gaan door met de uitrol van 5G! Is de gouden eeuw (1601 tot 1700) in 2021 als voorbeeld van de Nederlandse staat? Staat Nederland handelsland nog steeds boven de gezondheid van de mensen? https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2019/09/09/toespraak-minister-kaag-bij-lancering-cbs-rapport-nederland-handelsland-9-september-2019

En de toekomst
De vraag was 10 jaar geleden al of draadloos mobiel en de antenne-installaties hiervoor nodig, internet en wifi de grootste PANDEMIE  ooit zou worden?!

 Het antwoord wist toen alleen niemand en er werd lacherig over gedaan maar tien jaar later is het werkelijk zo! http://stralingsleed.nl/blog/is-deze-covad-pandemie-gepland-is-dit-doelbewust-gebeurd/. In 2020 is de (corona) PANDEMIE een feit! Maar 5G wordt gewoon wereldwijd uitgerold. Stiekem tijdens de lockdown en alsof dat niet genoeg is, komt de avondklok in 2021 ook nog om de hoek kijken! Hoeveel duidelijker kan het nog zijn?

 

Foto: https://pixabay.com/nl/vectors/notebook-netwerk-laptop-draadloos-40699/
http://www.argusoog.org/4glte-mobiel-internet-en-wifi-de-grootste-pandemie-ooit/
http://stralingsleed.nl/blog/is-de-uitrol-van-5g-de-oorzaak-van-de-corona-pandemie-in-de-21ste-eeuw/
http://stralingsleed.nl/blog/is-de-coronatest-de-grootste-blunder-van-de-eeuw-is-de-democratie-in-gevaar/