In Oldenzaal ‘roffelt’ een grote bonte specht in een zendmast (met versterkers) in het voorjaar van 2022. 

OLDENZAAL – Een specht in Oldenzaal maakt het wel heel bont. De vogel is voorjaar 2022, in een zendmast aan het roffelen. De vogel tikt met z ’n snavel tegen het ijzer in de mast. En dat geluid is in een groot deel van Oldenzaal te horen. 

Waarom roffelen spechten?
Spechten roffelen niet, omdat ze bezig zijn een nest uit te hakken in een boomstam. Dat gaat namelijk met veel minder lawaai gepaard. Nee, de roffel is bedoeld om een territorium te verdedigen en om aan te geven dat er een partner gezocht wordt. Door te roffelen, laat de specht dit weten en dan het liefst zo hard mogelijk. Het aardige is dat zowel het mannetje als het vrouwtje roffelt. Zo laten ze elkaar dus weten op zoek te zijn naar een partner.

Waar roffelen spechten het liefst?
Een roffelende specht zit het liefst hoog in een boom. Op een holle, dode tak laten ze om de paar minuten een roffel horen. Een roffel om een partner te roepen. Een roffel op een dode tak draagt dan ook véél verder dan een roffel op een gezonde tak.

Niet alleen bomen
Spechten gebruiken niet alleen bomen om op te roffelen, ook heeft een specht de straatlantaarn ontdekt als ’trommel’. En nu in 2022 dus ook het stalen geraamte van een zendmast. Ze maken daarmee meer lawaai dan hun soortgenoten, die het met een gewone boom moeten doen. Zangvogels doen dat door te fluiten, spechten doen dat door te roffelen. Ze kiezen een boom uit die het geluid flink versterkt. In dit geval dus een zendmast.

Slimme specht
Het is dus eigenlijk een heel ‘slimme’ specht. Maar wat de specht niet ‘weet’ is dat de zendmast al gereed is voor 5G of al in gebruik is als 5G. Want de bedoeling van 5G & het Internet of Things (IoT), in tegenstellig tot 2 en 3G, is dat alles met elkaar verbonden wordt. De koelkast die ‘praat’ tegen je over wat er bijgevuld moet worden, de auto die zelf rijdt (artificiële intelligentie) en bijvoorbeeld de slimme energiemeters. Kortom: mens en machine smelten samen. 

Domme mensen
In werkelijkheid resulteert dit 5G-netwerk in meer antennes, dichter bij huis, hogere frequenties, meer en intensere straling, hoger energieverbruik, meer schade aan mens & milieu en een soort Big Brother die overal meekijkt en -luistert.

“Het plaatsen van tientallen miljoenen 5G-antennes zonder de biologische veiligheid te testen voor mens, flora en fauna, moet wel het domste idee zijn dat iemand ooit in de geschiedenis van de wereld heeft gehad” aldus Prof. Dr. Martin Pall.

Want 5G geeft veel hogere frequenties
5G gaat anders werken dan de vorige netwerken van 2G, 3G (GSM en UMTS) en 4G, namelijk met de volgende veel hogere frequenties, de millimetergolven*;
-0,7 GHz;
-3,5 GHz;
-26 GHz.

*Millimetergolven zijn radiogolven met een golflengte van 1 tot 10 millimeter en frequenties in het radiospectrum tussen de 30 en 300 gigahertz (GHz), de extremely high frequency of EHF.

En….samen met de 60 gigahertzband (GHZ)?
Het gebruik van de 60 GHz-frequentieruimte is vrijgegeven op 1 januari 2020. De 57 tot 71 GHz-band (te gebruiken voor 5G-services) hebben geen vergunning meer nodig. Zijn vergunningsvrij te gebruiken! Het maakt de weg vrij voor de uitrol van de 60 GHz millimeter-golftechniek, in Europa.  Als enige voorwaarde moet er rekening worden gehouden met de hoge atmosferische verzwakking tijdens de MMW (millimeter band of millimetergolfelementen) overdracht in de vrije ruimte want 60 GHz absorbeert zuurstof!

 Onafhankelijke wetenschap protesteert
Per 18 maart 2022 hebben 422 onafhankelijke wetenschappers (niet in dienst van de telecom) en artsen het beroep tegen 5G ondertekend. De internationale oproep om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen is in 2019 ook al 100.091 keer ondertekend door burgers uit 187 landen. En onze overheid blijft zich maar verschuilen achter verouderde normen (1998).  Het beroep op 5G werd in eerste instantie in september 2017 al ingediend bij de Europese Commissie om te waarschuwen voor de gevaren van 5G. De oproep met de naam: het 5G Space Appeal.

Versterkers
We willen steeds meer en vooral op elke plek (snel) internetten. Om aan die vraag te voldoen bouwen telecombedrijven steeds meer versterkers in de zendmasten; o.a. de masthead amplifier of MHA.

Masthead Amplifiers (versterkers in de zendmast)
De masthead amplifier of MHA is een kleine signaalversterker die bovenin de zendmast dicht achter de antennes wordt gehangen. Deze MHA wordt aangesloten tussen de antennes en de kasten op de grond. Hierdoor wordt het uploadsignaal van de telefoon meteen versterkt.

5G en straling
De telefoonmast welke de specht gebruikt om een partner te roepen heeft al verschillende 5G antennes en versterkers. 5G dat gebruik maakt van millimetergolven, infraroodstraling en ultraviolette straling. De masten in Oldenzaal aan de Tulpstraat, hebben volgens het Antennebureau sinds 23-04-2020 en 07-10-2021, 5G. Dus millimeter-, infrarood- en ultraviolette straling. Arme specht!

Vogels overlijden
We hebben nu sinds een jaartje 5G in Nederland: de nieuwe techniek achter de mobiele data die veel hogere snelheden belooft dan dat we met 2G, 3G en 4G konden halen. Mensen kunnen hier niet tegen volgens de Spaanse onderzoeker Alfonso Balmori en vogels ondervinden “slijtage van het verenkleed, voortbewegingsproblemen, verminderde overlevingskansen en zullen tenslotte overlijden” door deze 5G-antennemasten. Vogelsoorten worden dus, net als mensen, beïnvloed door deze niet-ioniserende microgolfstraling. Arme specht!

Kom voor dieren op
De Partij voor de Dieren vindt dat we moeten streven naar een samenleving waarin dieren beschermd worden en een leven hebben wat bij hun behoeften op aarde past. Het welzijn van veel dieren komt in gevaar door de manier waarop we de antennemasten voor de draadloze communicatie neerplanten en gebruiken. Bomen die moeten wijken voor de masten halen de behoefte weg bij spechten om een partner te versieren en er zit niets anders op dan het stalen gevaarte te gebruiken hiervoor. Niet wetend hoeveel straling ervan afkomt en niet wetend of de specht zal blijven leven, moeten mensen ervoor zorgen dat er een veilige wereld is, ook voor dieren.

In plaats van te zeggen dat 2G genoeg is, komen er alleen maar meer masten bij het gebruik van 5G. De frequenties gaan bij 5G flink omhoog en dat komt de snelheid van het netwerk ten goede, maar er wordt ingeleverd op het bereik, waardoor er dus meer zendmasten nodig zijn. 5G- antennes hebben een bereik van zo ’n tweehonderd meter en voor een goede dekking zullen providers dus meer antennes neer moeten zetten. Geen goede ontwikkeling voor de vogels.

Bomen worden massaal gekapt
Want ook de hol klinkende bomen, die de specht uitzoekt, worden massaal gekapt voor de antennemasten nodig voor 5G, omdat ze de verbindingen storen. De specht heeft zo helemaal geen hoge holle boom meer en moet dus uitwijken uit naar een ander hoog punt: de zendmast! Zijn of haar dood tegemoet door het handelen van mensen? Mensen die steeds maar meer en meer willen qua draadloos communiceren? Telecomproviders die alleen maar met nieuwe ideeën komen (ook 6G is al uitgewerkt) ten koste van fauna, flora en mensen?

Bronnen:
https://www.tubantia.nl/oldenzaal/specht-roffelt-al-dagen-met-snavel-op-zendmast-in-oldenzaal-hij-lijkt-me-vooral-een-beetje-in-de-war~a3c0c48b/#:~:text=Getty%20Images%2FTwitter-,Specht%20roffelt%20al%20dagen%20met%20snavel%20op%20zendmast%20in%20Oldenzaal,het%20ijzer%20in%20de%20mast.
Foto mast: https://www.tubantia.nl/oldenzaal/specht-roffelt-al-dagen-met-snavel-op-zendmast-in-oldenzaal-hij-lijkt-me-vooral-een-beetje-in-de-war~a3c0c48b/
https://www.visdief.nl/waarom-roffelen-spechten/
https://antennekaart.nl/achtergrondinformatie/hoe-werkt-een-zendmast/de-componenten
https://stralingsleed.nl/blog/is-de-26-ghz-frequentie-al-werkzaam-samen-met-de-60-ghz-frequentie/
https://stralingsleed.nl/blog/massa-s-dode-vogels-door-5g-gebruik/
https://www.human.nl/lees/2019/5g-dossier-artikel4.html
https://stralingsleed.nl/blog/schokkend-bomenkap-om-5g-vrij-baan-te-geven-bewezen/
https://www.jrseco.com/nl/eu-5g-appel-wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijke-ernstige-gezondheidseffecten-van-5g/
https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/