Dit artikel voer ik opnieuw in. Het blijkt verwijderd te zijn bij verschillende sites die het overgenomen hebben. Bij mijn eigen site (deze) staat het er nog wel maar dit is dan ook een betaalde site. Daar mogen factcheckers niets verwijderen. Ik vind het niet mogen en kunnen in deze tijd in een vrij land als Nederland. Mensen moeten eerlijk voorgelicht worden om een weloverwogen keus te kunnen maken. Alle ins en outs. Dat dit niet het geval is en veel artikelen worden verwijderd, geeft een akelig gevoel dat er iets gaande is wat níet door de beugel kan. Als zelf erg elektrogevoelige gemaakt (ik kan nergens meer wezen) blijf ik tegen dit onrecht vechten. En niet alleen als mens kan ik niets meer maar ook onze dieren lijden aan de onnatuurlijke elektromagnetische velden van alle draadloze toepassingen. Wij mensen moeten de stem voor onze dieren zijn.

Donderdag 27 januari 2022, PERSBERICHT
“We weten al een tijdje, door een aantal wetenschappelijke studies, dat cellulaire straling schadelijk is voor zowel dieren als mensen,” Devra Davis, Ph.D.

WASHINGTON. Nieuw onderzoek
Nieuw onderzoek door Amerikaanse experts vraagt ​​om bijgewerkte en aanpassende wetten om dieren in de vrije natuur te beschermen tegen draadloze straling, onnatuurlijk gemaakte draadloze straling door mensen gebruikt. De Environmental Health Trust (EHT) behaalde in januari 2022 in het Amerikaanse Hof van Beroep van het District of Columbia Circuit een gunstige uitspraak. In zijn uitspraak beval de rechtbank de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) namelijk om uit te leggen waarom ze wetenschappelijk bewijs negeert en negeerde, waaronder de vele studies die schade aan bomen en dieren aantoonden door de draadloze straling.

Het 27 januari 2022 gepubliceerd driedelige onderzoeks-recensie, “Effects of non-ionizing elektromagnetische velden op flora en fauna” in het tijdschrift “Reviews on Environmental Health”, wijst erop dat de FCC, wat een onafhankelijk Amerikaans overheidsorgaan moet zijn, studies over de schadelijke impact van alle draadloze toepassingen op dieren, gewoon negeert! Uit de 150 pagina’s tellende studie van meer dan 1.200 peer-reviewed* onderzoeken blijkt dat vogels, insecten en dieren (net zoals sommige mensen) bijzonder gevoelig zijn voor de onnatuurlijke draadloze straling, zogenaamd nodig voor de draadloze communicatie voor de mens. De onderzoeken identificeren low-level wireless (draadloos gebruik met zijn frequentiegolven hiervoor nodig) als een vervuilende stof en waarschuwt voor de toenemende stralingsniveaus van 5G. De onderzoekers benadrukken het falen van de FCC om het milieu te beschermen.

* Wetenschappelijke adviesorganen zoals de World Health Organisation (WHO) en de Gezondheidsraad concluderen dat in het wetenschappelijk onderzoek hiervan, geen bewijzen zijn gevonden voor negatieve effecten op de gezondheid door blootstelling aan deze elektromagnetische velden onder de blootstellingslimieten. De ervaring leert echter dat deze onderzoekers sterk afhankelijk zijn van gelden van het bedrijfsleven en dat daarmee de objectiviteit behoorlijk in het geding is.

“Effects of non-ionizing elektromagnetische velden op flora en fauna”
Het nieuwe onderzoek betreffende de niet-ioniserende straling van elektromagnetische velden op flora en fauna, laat zien dat 5G en ­andere stralingsvelden zoals ­wifi, niet alleen schadelijk zijn voor mensen, maar ook voor zoogdieren, vogels, bijen en microben zoals bacteriën, virussen en schimmels.

Het onderzoek, ­uitgevoerd door ­wetenschappers van de ­University of Washington en de Johns Hopkins University toont aan dat bij ­verschillende zoogdieren, vogels, bijen en microben, ­negatieve effecten op de gezondheid te zien zijn*.  Deze ­zogenaamde ‘bio-­effects’ zijn duidelijk ­vastgesteld en ­vinden plaats bij zeer lage niveaus van blootstelling aan elektromagnetische velden, stelt Debra ­Davis, epidemioloog en oprichter van de Environmental Health Trust (EHT), een ­organisatie die ­aandacht probeert te krijgen voor de ­mogelijke gevaren van 5G en vorige stralingstechnologie. De EHT heeft het ­onderzoek ­onder de aandacht ­gebracht van de Federal Communications Commission (FCC), de telecom-toezichthouder in de VS.

* Dr. Albert Manville, adjunct-professor aan de Johns Hopkins University, gepensioneerd bioloog bij de US Fish and Wildlife Service en co-auteur van de studie, zei dat de winsten van de industrie niet zwaarder mogen wegen dan de bezorgdheid over het milieu. “Toch is de industrie doorgegaan, merkte Manville op. Nu hebben we 5G in enorme hoeveelheden uitgerold, zonder de nodige zorgvuldigheid om te bepalen of deze stralingsbronnen niet alleen veilig zijn voor mensen, maar ook voor dieren in het wild. En het antwoord is: nee, dat zijn ze niet.”

Al in 2012
De Environmental Health Trust (EHT) publiceerde in 2012 al een rapport, het Bioinitiative 2012, waarin 1.800 wetenschappelijke onderzoeken naar de effecten van (de toen aanwezige) kunstmatige straling ­waren verzameld. Hieruit zou ­blijken dat elektromagnetische straling zorgt voor o.a. veranderingen in genen, toxiciteit in DNA en schade aan ­sperma brengt bij mens én dier.

5G: een noviteit
Anders dan de naam doet vermoeden is 5G niet een gewone ­opvolger van de al bestaande draadloze netwerken (2G, 3G en 4G). 5G ­introduceert een compleet nieuwe technologie met ­mogelijkheden die de functionaliteit van de huidige netwerken gewoon doet verbleken. ­Volgens het World Economic Forum (WEF) zal 5G een ware “digitale revolutie” ­ontketenen en heeft het de potentie “de wereld te veranderen op ­manieren die we ons nog niet eens kunnen voorstellen”. Maar of we daar blij mee moeten zijn?

Halleluja
Het 5G-netwerk (de 5e generatie draadloze netwerken) wordt sinds enkele jaren door de media en de politiek juichend ­gepresenteerd: 5G verzend nog sneller de data en kunnen met 5G ingewikkelde processen geautomatiseerd worden en op afstand bestuurd worden zoals o.a.
-zelfrijdende auto’s;
-met 5G verbonden drones;
-zorg op afstand. Specialisten kunnen op afstand door middel van een robot op afstand een medische ingreep (operatie) verrichten;
-internet der dingen (IoT). Het IoT-­­netwerk bestaat uit allerlei ­‘slimme’ (huishoudelijke) ­apparaten die via internet met andere apparaten of systemen, in ­contact staan en daarmee draadloos ­gegevens ­uitwisselen. Het (al bestaande) IoT-­netwerk zal met de komst van 5G flink ­worden uitgebreid, omdat er steeds meer ‘­slimme’ ­toepassingen komen.

Sallaint detail: in hoeverre de gegevens die dit IoT-netwerk opslaat en  doorverkoopt aan onbekende ­derden, is niet te achterhalen.

                                                Prachtige insecten worden bedreigd door menselijk gebruik.
Nieuwe antennes
Het nieuwe 5G-netwerk heeft wel vele nieuwe antennes nodig, zoals:

-Small cells. Small cells zijn kleine antennes die ontwikkeld zijn om extra dekking te bieden. Ze ondersteunen de zendmasten en verlichten de druk op een mobiel netwerk. Ze hebben een bereik van enkele tientallen tot honderden meters en komen bij de woningen te staan. De frequenties van small cells liggen tussen de lage 800 megahertz (MHz) tot een 63 gigahertz (GHz);
-Massive MIMO-antennes. Massive MIMO-antennes zijn grote antennes (rond de 5 meter), die bestaan uit meerdere antennes in een raster van tenminste 8×8 antennes met een bereik van ongeveer een kilometer. Deze antennes kunnen gericht een signaal bundelen (beamforming) en een gebruiker een ‘eigen’ verbinding op maat geven, in tegenstelling tot een sectorantenne waarbij alle gebruikers het uitgezonden signaal delen;
-60 gigahertz. In juli 2019 werd een zeer belangrijke beslissing genomen op de Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT), een conferentie die wordt aangestuurd door de lidstaten in het Europese communicatiecomité. De baanbrekende beslissing van de Federal Communications Commission om de 57 tot 71 GHz-band te gebruiken voor 5G en dat er geen vergunning meer nodig is.

Zuurstofabsorberend
Het 60 GHz-net staat bekend als zuurstofabsorptieband. Bij 60 GHz wordt namelijk 98% van de elektromagnetische energie geabsorbeerd door O2 (dizuurstof of moleculaire zuurstof), de belangrijke enkelvoudige stof van het element zuurstof. Het vermogen om van iemands bloed de hemoglobine met zuurstof te binden wordt zo belemmerd en elk organisme met longen krijgt het dan benauwd? De een eerder dan de ander want niet ieder mens zit hetzelfde in elkaar! Raken we zo van de ene besmetting in de andere?

Bronnen:
https://southeast.newschannelnebraska.com/our-apologies (het onderzoek is verwijderd op mijn gedrade PC)
https://ehtrust.org/research-suggests-cell-tower-radiation-harms-wildlife/
https://www.publicnewsservice.org/2022-02-10/endangered-species-and-wildlife/research-suggests-cell-tower-radiation-harms-wildlife/a77814-1
https://www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/soorten-antennes/mimo-antennes
https://stralingsleed.nl/blog/60-ghz-zonder-licentie-wordt-gebruikt-voor-o-a-5g/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019730565-Antwoord-Gemeente-Haarlem-Aan-de-gemeenteraad-Onverantwoord-en-ondemocratisch-verplicht-uitrollen-van-5G-vraagt-om-een-tegengeluid-5.pdf
https://stralingsbewust.info/2022/02/13/onderzoek-toont-aan-5g-schadelijk-voor-wilde-dieren/#more-23521
https://southeast.newschannelnebraska.com/story/45744163/study-finds-wireless-radiation-impacts-wildlife