Elektrohypersensitiviteit, ook wel EHS genoemd, is een aandoening waarbij men overgevoelig is voor elektromagnetische velden van straling. Straling, en in dit geval van alle mobiele telefoons (draadloos) en alle masten hiervoor nodig en van alles wat draadloos is.

De onzichtbare, onhoorbare en niet te ruiken straling
Iemand met elektrohypersensitiviteit (EHS) heeft door deze straling last van diverse klachten. Naar schatting heeft ongeveer drie procent van de wereldbevolking last van deze straling en heeft EHS.

EHS is in Nederland nog geen erkende ziekte of aandoening maar in andere landen zoals Noorwegen en Zweden wel. In Nederland wordt alleen erkend dat sommige mensen klachten kunnen ervaren door deze straling. Verschillende onderzoeken hebben voorspeld dat in de toekomst zo’ n veertig procent van de wereldbevolking overgevoelig zal worden voor straling.

Oorzaak elektrohypersensitiviteit
De oorzaak van elektrohypersensitiviteit is niet altijd duidelijk. Zijn het de HSP’ ers (High Sensitive Persons*) die op deze onzichtbare draadloze straling reageren? HSP waar je mee geboren wordt? HSP (hoogsensitiviteit) is een term uit de psychologie en werd in 1996 geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron. Mensen met EHS hebben de meeste last van verschillende draadloze stralingsbronnen. Draadloze stralingsbronnen zoals:
-computers;
-wifi;
-mobiele telefoons;
-zendmasten.

*Een HSP’ er (Highly Sensitive Person of hoogsensitief persoon) is iemand die gevoeliger is voor indrukken en prikkels dan gemiddeld. Hij of zij neemt subtielere nuances waar en is gevoeliger voor licht, geuren en geluiden (dus ook de elektro magnetische velden van alle draadloos?)

De gezondheidsklachten door straling verschillen sterk per persoon. Dit komt omdat de elektromagnetische straling leidt tot een stressrespons* in het lichaam en die komt bij iedereen op een andere manier tot uiting. De klachten kunnen zijn:
-dufheid/vermoeidheid;
-geheugen- en concentratieverlies;
-duizelig gevoel;
-sterke oorsuizingen;
-jeuk in haar;
-irritatie voor harde en scherpe geluiden;
-doofheid voor omgevingsgeluiden;
-lichaamsdelen zonder gevoel.

En zo heeft elke ‘elektrogevoelige’ ( EHS-er) zijn of haar eigen geschiedenis. De apparatuur die iemand stoort, de afstand hiervan en de aard van de (chronische) gezondheidsklachten zijn persoonsgebonden. EHS wordt ook wel elektrostress, elektro-allergie, elektro(over)gevoeligheid of stralingsgevoeligheid, genoemd.

Oorzaken EHS
Mensen die er gevoelig voor zijn, kunnen gezondheidsklachten ontwikkelen door deze elektromagnetische velden (straling) rond elektrische apparatuur, installaties en gebruiksvoorwerpen. Want alledaagse gebruiksvoorwerpen zoals de mobiel, PC,  draadloze spelcomputer en alle zendmasten hiervoor nodig, zenden elektromagnetische straling uit. Elektro-magnetische-straling of elektrosmog; NIET TE HOREN, NIET TE ZIEN en NIET TE RUIKEN! De sterkte van de elektromagnetische velden, waarbij problemen ontstaan, liggen dan ook nog eens ver beneden de normen die internationaal als veilig worden aangemerkt!

Het probleem van EHS (elektro-overgevoeligheid) is betrekkelijk nieuw en houdt verband met de invoering van alle draadloze verbindingen en nieuwe generaties van elektronische / digitale apparatuur. Rond het jaar 2000 kwamen de eerste consumentencomputers op de markt.

Diagnose EHS
Heb je één of meer gezondheidsklachten zoals vermeld hierboven en is daar geen duidelijke oorzaak voor aan te wijzen? Dan is het zinvol om verder uit te zoeken of die klachten te maken hebben met de aanwezigheid van de draadloze elektromagnetische velden.

Kinderen en straling
Een moeder; “Onze zoon zit momenteel in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Sinds vorig jaar heeft hij diverse gezondheidsklachten, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Uit bloedonderzoek en andere onderzoeken bleek dat hij verder prima gezond is.”

En zo komen steeds meer meldingen van (ernstige) gezondheidsklachten na het installeren van wifi op school. Zowel vanuit de leerlingen alsook vanuit de leerkrachten. Dit bevestigt de waarschuwingen van vele onderzoekers en experts. Deze stellen dat het niet verstandig is kinderen, dag in dag uit, aan deze vorm van straling bloot te stellen.

Bronnen:
https://stralingsleed.nl/blog/het-gevaar-van-draadloos-gebruik-voor-de-hsp-er-van-hsp-naar-ehs/
https://gerritvansinderen.nl/electro-hyper-sensibel-ehs/
https://gerritvansinderen.nl/5g-of-niet/
Foto;https://www.antistralingshop.nl/2019/12/29/gevaren-van-mobiele-telefoon-straling/ttps://www.facebook.com/stralingenelektrogevoeligheid/photos/pb.100063759255575.-2207520000./261840877258812/?type=3